Thực trạng và 1 số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

32 558 5
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:28

Thực trạng và 1 số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam Đề án lý thuyết tài chính tiền tệLời nói đầuCông cuộc đổi mới kinh tế của đất nớc trong những năm qua đã đang kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới một thị trờng tài chính, nhằm đảm bảo cho sự tăng trởng phát triển kinh tế một cách bền vững.Nhu cầu xây dựng phát triển đất nớc đòi hỏi ngày càng nhiều vốn. Bên cạnh vốn của Nhà nớc, cần phải huy động vốn nhàn rỗi của dân c trong nớc của nớc ngoài. Một trong những giải pháp để huy động đợc, khơi dậy mọi nguồn vốn trong nớc, khuyến khích dân c tiết kiệm thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu t, thu hút vốn đầu t từ nớc ngoài; đó là thị trờng chứng khoán.Thị trờng vốn nói chung thị trờng chứng khoán nói riêng là một thực thể phức tạp hình thức phát triển cao của nền kinh tế thị trờng. Đối với nớc ta, những vấn đề này đang còn mới mẻ, chúng tôi nghiên cứu đề tài này với huy vọng đợc đóng góp một phần nhỏ bé những suy nghĩ, ý kiến của bản thân về thị trờng chứng khoán một số giải pháp cơ bản cho sự ra đời hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam.Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phơng pháp phân tích, tổng hợp để đi đến đánh giá, kết luận về quá trình hoạt động, phát triển những giải pháp, kiến nghị để hình thành phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam Kết cấu của đề tài gồm 3 chơng:Chơng I : Một số nét khái quát về thị trờng chứng khoán.Chơng II : Sự ra đời quá trình hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam.Chơng III : Một số giải pháp, kiến nghị hình thành phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam.SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D1Đề án lý thuyết tài chính tiền tệCHƯƠNG I Một số nét khái quát về thị trờng chứng khoánI. Khái niệm, chức năng, vai trò của thị trờng chứng khoán.1.1. Khái niệm chứng khoán thị trờng chứng khoán.1.1.1. Khái niệm chứng khoán.Chứng khoán là một danh từ chung để chỉ các loại chứng th cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu.- Cổ phiếu: Là loại chứng th chứng mình quyền sở hữu của một số cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần. Cổ đông là ngời có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Ngời có cổ phiếu có các quyền hạn trách nhiệm đối với Công ty; đ-ợc chia lời theo kết quả kinh doanh; đợc quyền bầu cử vào ban quản lý, ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm về sự lỗ lãi, phá sản của Công ty.- Trái phiếu: Là một loại chứng th xác nhận quyền làm chủ một món nợ của sở hữu chủ (trái chủ) đối với đơn vị phát hành. Trái phiếu là loại chứng khoán có lợi tức cố định, đợc ấn định trớc đợc gọi là lãi suất. Trái phiếu chỉ đợc hoàn trả khi đến hạn trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành, có thể là doanh nghiệp quốc doanh hoặc t doanh là cổ phần.- Kỳ phiếu : Là chứng th của ngân khổ phát hành nhằm để Chính phủ (hoặc có thể là chính quyền địa phơng) vay tiền của dân chúng của các ngân hàng thơng mại, các doanh nghiệp, kỳ phiếu có thời hạn trả nhất đinh, có thể là ngắn hạn (dới 12 tháng), có thể là dài hạn (trên 1 năm). Kỳ phiếu là một biện pháp tiền tệ đợc ứng dụng đế ứng phó với nhu cầu về tài chính quốc gia hoặc chính quyền địa phơng. Mệnh giá kỳ phiếu tuỳ theo nhu cầu tài chính của cấp chính quyền phát hành.Theo khoản 1 điều 2 Nghị định chính phủ số 48/1998/ND - CP ngày 11//1998 về chứng khoán thị trờng chứng khoán thì "Chứng khoánchứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền lợi ích lợi pháp của ngời sở hữu SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D2Đề án lý thuyết tài chính tiền tệchứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm:a, Cổ phiếu.b, Trái phiếu.c, Chứng chỉ quý đầu t.d, Các loại chứng khoán khác ".1.1.2. Khái niệm thị trờng chứng khoán (TTCK).TTCK không phải là cơ quan mua vào bán ra các loại chứng khoán. TTCK chỉ là nơi giao dịch, đó việc mua bán chứng khoán đợc thực hiện bởi những ngời môi giới chứng khoán.Nh vậy TTCK không phải là nơi giao dịch mua bán ra các loại chứng khoán của những ngời muốn mua hay bán chứng khoán mà là của những ngời môi giới, TTCK cũng không liên quan đến giá cả các loại chứng khoán. Giá chứng khoán đợc hình thành theo hệ thống bán đâú giá hai chiều; Ngời môi giới mua cạnh tranh với những ngời môi giới mua khác để đạt đợc giá thấp nhất, ng-ời môi giới bán cạnh tranh với những ngời môi giới khác để đạt đợc giá cao nhất. TTCK là thị trờng t do mang tính tự do nhất trong các loại thị trờng.TTCK chính thức đợc thể hiện bằng sở giao dịch chứng khoán (sở chứng khoán).Thông thờng trong một sở giao dịch chứng khoán có hai loại thị trờng cùng đồng thời tham gia gọi là cơ cấu của một thị trờng chứng khoán, gồm thị trờng cấp thị trờng thứ cấp.- Thị trờng cấp : Là thị trờng mà đó các loại chứng khoán đợc phát hành ra lần đầu, nhằm mục đích: Tạo lập doanh nghiệp cổ phần; doanh nghiệp huy động thêm vốn; các cấp chính quyền phát hành kỳ phiếu.- Thị trờng thứ cấp là thị trờng mà đó các loại chứng khoán đã đợc phát hành (qua thị trờng cấp) đợc đa ra mua bán lại các nhà đầu t có thể bán SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D3Đề án lý thuyết tài chính tiền tệchứng khoán vào bất kỳ lúc nào, hình thức này linh hoạt, mềm dẻo hơn so với tín dụng thông thờng.1.2.2. Chức năng của thị trờng chứng khoán.TTCK ra đời thế kỷ 15,16 một số nớc Châu Âu, tồn tại phát triển ra khắp thế giới nh ngày nay, nó đã chứng tỏ sự cần thiết cho đời sống kinh tế - xã hội của các nớc. Vì vậy chức năng nhiệm vụ của TTCK là :- TTCK đợc xem nh là các cầu vô hình nối liền giữa ngời thừa vốn ng-ời thiếu vốn, để họ giúp đỡ nhau thông qua việc mua bán cổ phiếu; hay nói cách khác, TTCK sinh ra để huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, bỏ vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, giảm thất nghiệp, góp phần ổn định đời sống dân c, xã hội.- TTCK đóng vai trò tự động điều hoà vốn giữa nơi thừa sang nơi thiếu vốn. Vì vậy, nó góp phần giao lu phát triển kinh tế. Mức điều hoà này phụ thuộc vào quy mô hoạt động của từng TTCK.- TTCK bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời (cho các nhà đầu t các nhà kinh doanh chứng khoán) về tình hình cung cầu thị giá của từng loại trên thị trờng mình trên TTCK hữu quan.- TTCK đảm bảo cho các loại chứng khoán đợc phép lu hành có nơi ma bán thuận tiện theo quy luật cung cầu nh mọi hàng hoá khác. Tuy nhiên, có điều khác là "hàng hoá " thị trờng này là các cổ phiếu, trái phiếu.Tóm lại, TTCK là hòn đá tảng lấp đi cái hỗ ngăn cách giữa cung cầu về vốn, giữa ngời mua ngời bán chứng khoán giữa đầu cơ nâng giá đầu cơ hạ giá chứng khoán. Điều này đợc thể hiện rõ các Sở giao dịch chứng khoán. Đặc biệt TTCK lấp đi các hố ngăn cách giữa nhu cầu vay vốn dài hạn trong nền kinh tế các hoạt động cho vay ngắn hạn mà nhiều nhà t doanh thờng a thích. Vì nó là nơi để mỗi khi các nhà t doanh đầu t đem vốn nhàn rỗi ra mua chứng khoán, khi không muốn đầu t, cần tiền chi dùng, thì mang chứng khoán ra bán. SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D4Đề án lý thuyết tài chính tiền tệRõ ràng các hoạt động TTCK linh hoạt, mền dẻo, thuận lợi hơn nhiều so với cách huy động vốn thông qua các quỹ tiết kiệm.1.1.3. Vai trò của TTCK.- TTCK là công vụ khuyến khích dân c chúng tiết kiệm sử dụng nguồn vốn tiết kiệm vào công cuộc đầu t.- TTCK là phơng tiện huy động vốn.- TTCK là công cụ làm giảm áp lực lạm phát.- TTCK có tổ chức sẽ cung cấp thông tin cần thiêt về các loại cổ p hiếu, chứng khoán cũng nh khả năng sinh lời của từng loại trong tơng lai.- TTCK bảo dảm tính thanh khoản.- TTCK thúc đẩy các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả kinh tế hơn.- TTCK tạo thói quen về đầu t.- TTCK điều tiết việc phát hành cổ phiếu.- TTCK nguồn thu hút vốn từ nớc ngoài.1.2. Kinh nghiệm tổ chức phát triển TTCK một số nớc trên thế giới.* TTCK New yorkThị trờng tài chính Hoa Kỳ hiện là thị trờng quan trọng nhất thế giới vì số lợng t bản đợc giao khoán ảnh hởng của nó đối với thị trờng khác hoạt động thị trờng Hoa Kỳ không chịu giới hạn trong phạm vi của TTCK thuần tuý, vì hơn 2/3 nghiệp vụ trên giá khoán bất động sản đợc thực hiện ngoài thị trờng nhất là việc phát hành chuyển nhợng chứng khoán với số lợng quan trọng những chuyển dịch trái phiếu công.Hoa Kỳ có 14 thị trờng chứng khoán, trong đó có 3 New york. Thị tr-ờng chứng khoán New york còn đợc gọi là Wall street, thị trờng chứng khoán SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D5Đề án lý thuyết tài chính tiền tệHoa Kỳ quy tụ 2276 xí nghiệp kể từ ngày 7/3/1962 trở thành thị trờng chứng khoán Quốc gia.Tất cả đời sống chứng khoán Hoa kỳ phần lớn đều đợc tập trung lại thị tr-ờng New york, nơi quy tụ 15% những nghiệp vụ giao khoán chứng khoán trên toàn thể nớc Mỹ.* Thị trờng chứng khoán London.Thị trờng chứng khoán London đợc thiết lập năm 1801 thị trờng trở nên một bộ phận trong toàn thể bộ máy tài chính của thành phố Luân Đôn nói riêng, nớc Anh nói chung đã biến Anh quốc thành một trung tâm tài chính quốc tế.Mục đích của thị trờng chứng khoán Luân Đôn là tạo ra một thị trờng hữu hiệu cho việc mua, bán các chứng khoán. Thị trờng còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp t bản mới cho kỹ nghệ. Nhờ vậy, cuộc cách mạng kỹ nghệ xuất hiện phát triển mạnh sang toàn thế giới.Thị trờng chứng khoán Luân Đôn phát hành hàng ngày hàng tháng cc bảng thời giá chính thức của 9400 chứng khoán. Đây là thị trờng lớn nhất thế giới về phơng diện chứng khoán hội viên.* Thị trờng chứng khoán TokyoThị trờng chứng khoán Tokyo thành lập 1878. So với các thị trờng chứng khoán cùng thời các nớc trên thế giới, thì thị trờng Tokyo cha có gì nổi hơn, mãi tới sau thế chiến thứ II nó mới đợc nhiều ngời chú ý khách hàng trên thị tr-ờng này chẳng những là các nhà đầu t kếch xù nổi tiếng, các ngân hàng, các công tỷ bảo hiểm cỡ lớn mà còn bao gồm nhiều nhà đầu t cỡ nhỏ.Cũng nh Thuỵ Sỹ, Nhật những hãng muốn trở thành thành viên của thị trờng chứng khán nhất thiết phải đợc phép của Bộ tài chính. Trái với New york, thành viên của thị trờng chứng khoán Tokyo là pháp nhân các hãng hoạt động chứng khoán đây thực hiện công việc củ mình thông qua các hãng trung gian những ngời môi giới chuyên nghiệp đợc uỷ quyền với t cách là ngời điều độ thị trờng chứng khoán.SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D6Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ* Thị trờng chứng khoán Thái LanLuật về thị trờng chứng khoán Thái Lan BE 2517 (1974) quy định thị tr-ờng chứng khoán là một tổ chức pháp nhân không mang tính chất lợi nhuận trên cơ sở độc quyền. Các thành viên của thị trờng chứng khoán bao gồm chỉ có các công ty chứng khoán đã đăng ký. Quy định đợc đặt ra đối với việc điều chỉnh giám sát thị trờng chứng khoán bởi các cơ quan chính phủ đối với việc thiết lập một quỹ trợ cấp mà các thành viên phải đóng góp.Các chứng khoán có thể dới dạng ký danh hoặc vô danh có thể bao gồm cổ phần hoặc quyền đối với cổ phần hoặc lãi cổ phần, các trái phiếu hoặc quyền lợi đối với các trái phiếu, các công trái chính phủ hoặc các chứng khoán đợc chính phủ đảm bảo, các tín phiếu hoặc các cổ phần của vốn tơng trợ.Các trái phiếu mỗi lần phát hành không dới 20 triệu Bath mệnh giá mỗi trái phiếu không dới dới 100 Bath, việc thanh toán trái phiếu phải đợc thực hiện trong vòng 3 năm số ngời làm sở hữu chủ các trái phiếu không dới 150 ngời. Đối với một công ty lần đầu tiên muốn đăng ký các cổ phần vô danh phải có ít nhất 200 cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu không quá 0,5% số cổ phần phát hành thông thờng (nhng không ít hơn phần để bán) cùng nhau sở hữu ít nhất 25% số cổ phần phát hành.* Thị trờng chứng khoán HungariHunggari là một trong số các nớc Đông Âu chuyển hớng sớm sang nền kinh tế thị trờng . Do đó, thị trờng chứng khoán đây cũng đợc hình thành khá lớn (vào đầu những năm 80) so với các nớc xã hội chủ nghiã khác.Cơ cấu tổ chức thị trờng chứng khoán đợc phát triển hoàn thiện trong quá trình hình thành thị trờng này các ngân hàng là nền tảng của cơ cấu ấy. Cho đến năm 1985 ngân hàng Nhà nớc là ngời chủ yếu tổ chức thị trờng chứng khoán. Sang năm 1986 Ngân hàng dân tộc Hungari cục tiết kiệm cũng tham gia phát hành chứng khán. Tới năm 1987 các Ngân hàng thơng mại tham gia lĩnh vực này cũng bắt đầu từ đây ngân hàng Buđapet đóng vai trò ngời tổ SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D7Đề án lý thuyết tài chính tiền tệchức thị trờng chứng khoán, làm nhiệm vụ thống kê tất cả các trái phiếu phát hành, lập catalo xí nghiệp phát hành trái phiếu, trong đó nói rõ các điều kiện phát hành trả nợ trái phiếu, các thông tin về tình hình kinh tế của các xí nghiệp phát hành trái phiếu.Hiện nay, thị trờng chứng khán Hungari đang hoạt động có tác động thật sự đến nền kinh tế của nớc này, trong đó chủ yếu là thị trờng trái phiếu. Thị trờng cổ phiếu còn yếu, nhng có nhiều triển vọng trong tơng lai các ngân hàng thơng mại đợc thành lập năm 1987 có ảnh hởng tích cực đến việc hình thành hoạt động của thị trờng chứng khoán. Còn sở giao dịch chứng khoán đang trong giai đoạn trởng thành dần dần sẽ chiếm vị trí xứng đáng trong sinh hoạt kinh tế của nớc này.* Thị trờng chứng khoán Thẩm QuyếnVào 1/12/1990 thị trờng chứng khoán Thẩm Quyến (SSE) đã bắt đầu các hoạt động cho thấy SSE đã dần dần phát triển thành một thị trờng tiêu chuẩn hoá về quản lý hoạt động. Hiện nay SSE đã thực hiện chuyển từ giao dịch trao tay (OTC) sang giao dịch tập trung. Vì là một trung tâm giao dịch chứng khoán SSE đóng một vai trò then chốt trong việc cải tiến phơng pháp kinh doanh đảm bảo các giao dịch đợc thực hiện phù hợp với 3 nguyên tắc là: cởi mở, trung thực công bằng. Điều tốt nhất SSE đã làm là cố gắng hết sức để điện toán hoá các giao dịch ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Hiện nay phơng thức tiến hành kinh doanh là áp dụng việc kết nối mua bán tự động hệ thống không ấn chỉ chứng khoán.Nhằm mục đích hoàn thiện cơ chế thị trờng, hiện nay SSE đang trong tiến trình chuẩn bị thành lập một hệ thống thanh toán tập trung đợc xem nh một bớc quan trọng để SSE xây dựng một hệ thống giao khoán, ký thác cất giữ tại một trung tâm. Đồng thời SSE dự định phát triển mạng lới cmputer với ý định gia tăng hiệu quả trong việc giao dịch computer toàn bộ hệ thống.Hiện nay SSE có hơn 23 thành viên, 3 trong số đó là những công ty các địa phơng khác ngoài Thẩm Quyến. Hiện nay thông tin thị trờng của SSE có thể SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D8Đề án lý thuyết tài chính tiền tệđợc chuyển cho thợng Hải Hải Nam, Hàng Châu, Zhihai (Chu Hải) qua hệ thống mạng lới của mình. Trong tơng lai gần, SSE sẽ có thể gửi thông tin thị tr-ờng của mình đến khắp mọi miền đất nớc các cộng đồng quốc tế bằng cách sử dụng kỹ thuật thông tin qua vệ tinh tiên tiến nhất. Chúng tôi tin chắc là SSE sẽ trở thành một thị trờng chứng khoán lớn nhất miền nam Trung Quốc.Khái quát kinh nghiệm của các nớc cho thấy để có thị trờng chứng khoán cần phải có các điều kiện chủ yếu sau:- Yếu tố con ngời.- Cơ sở vật chất (nền kinh tế hàng hoá phát triển)- Cơ sở kỹ thuật (hệ thống thông tin, hệ thống kế toán các quy chế về hạch toán kinh tế thống nhất) .- Lu thông tiền tệ ổn định.- Cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ chặt chẽ (hệ thống luật kinh tế, quy chế hoạt động của TTCK).Cần phải khẳng định rằng có đủ điều kiện nói trên phải có thời gian là quá trình lâu dài thực hiện các biện pháp chủ trơng của chính phủ trong sự nghiệp phát triển kinh tế. Qua kinh nghiệm của các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển, TTCK đó cũng phải mất một thời gian dài mới có đợc một cơ chế hoạt động bình th-ờng tơng đối ổn định nh ngày nay. Các nớc có nền kinh tế mới phát triển t-ơng đối khá Đông Nam á nh Đài Loan, Hồng Kông, Triều Tiên, Xingapo là những nớc có nền kinh tế hớng ngoại phát triển, đợc sự giúp đỡ hỗ trợ nớc ngoài để có TTCK nh hiện nay cũng mất vài thập kỷ. Điều đó cho thấy quá trình hình thành TTCK lâu dài, phức tạp tốn nhiều công sức trong việc tìm tòi, nghiên cứu thiết lập các bớc đi thích hợp, không nên nóng vội, vì sự nóng vội sẽ dẫn đến hậu quả sai lầm trong quá trình là hết sức nghiêm trọng.Tóm lại, qua kinh nghiệm của các nớc, muốn TTCK hình thành tạo nền tảng cho sự phát triển vững mạnh lâu dài đạt các điều kiện chủ yếu kể trên. SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D9Đề án lý thuyết tài chính tiền tệSong điều quan trọng nhất là chính phủ phải có chủ chơng chính sách cụ thể, để cùng bớc tạo ra các điều kiện nói trên một cách đầy đủ đồng bộ. Do đó, kinh nghiệm có thể chỉ ra con đờng đi để thiết lập một thị trờng chứng khoán là. Nhà nớc chủ trơng thực hiện cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh, cổ phần đợc bán rộng rãi trong xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhân dân có quyền chuyển nh-ợng cho ngời khác trên thị trờng chứng khoán.SV. Cao Xuân Hải Lớp: TC 42D10[...]... tiền tệ PhầnIII Một số giải pháp, kiến nghị cho sự hoạt động phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam 3 .1 Định hớng của Nhà nớc ta phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần 8 Đảng cộng sản Việt Nam chỉ rõ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bớc xây dựng thị trờng chứng khoán phù hợp với điều kiện Việt Nam định hớng phát triển kinh tế xã hội... dựng thị trờng chứng khoán, uỷ ban chứng khoán Nhà nớc sẽ xem xét, nghiên cứu khả năng cho phép các công ty môi giới chứng khoán của nớc ngoài liên doanh hoặc mở chi nhánh hoạt động Việt Nam Khả năng này là phơng án tìm trợ giúp của nớc ngoài vào việc xây dựng thị trờng chứng khoán Việt Nam phát hành chứng khoán ra nớc ngoài 2.2.2 Cơ sở pháp lý của thị trờng chứng khoán Việt Nam Theo nghị. .. với chứng khoán giao dịch chứng khoán là uỷ ban chứng khoán Nhà nớc (UBCKNN) - Nguyên tắc tự quản: sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) ngoài việc tuân thủ việc chứng khoán giao dịch chứng khoán, chịu sự giám sát của UBCKNN, còn phải tự đặt ra các điều lệ ràng buộc các thành viên của sở giao dịch chứng khoán phù hợp với luật chứng khoán giao dịch chứng khoán Ngoài ra sở giao dịch chứng khoán, ... xem xét đánh giá thực tiễn đã diễn ra nớc ta trong những năm gần đây, chúng tôi cho rằng những tiền đề điều kiện cho việc hình thành thị trờng chứng khoán Việt Nam đã đang xuất hiện kết quả là ngày 20/7/2000 trung tâm giao dịch thị trờng chứng khoán đã đợc ra đời tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Quá trình ra đời phát triển TTCK Việt Nam 2.2 .1 đồ tổng quát TTCK Việt Nam * Mục tiêu... xin đề xuất một số giải pháp trớc mắt cũng nh lâu dài, cho sự hình thành phát triển tiếp theo của thị trờng chứng khoán Việt Nam nh sau: 3.2 .1 Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trờng chứng khoán UBCKNN chính phủ nên sửa đổi bổ sung theo hớng mỏ rộng để khung pháp lý về thị trờng chứng khoán thông thoáng phù hợp với điều kiện thực tiễn Với yêu cầu phát triển của thị trờng chứng khoán Nghiên cứu... trờng chứng khoán Việt Nam -PTS Nguyễn Văn Luân, Trần Quốc Tuấn, Ngô Minh Châu, NXB TK 19 95 2 Thị trờng chứng khoán PGS.TS Lê Văn T, PTS Nguyễn Ngọc Hùng, NXB - TK 19 96 3 Thị trờng chứng khoán - Phơng thức hoạt động kinh doanh viện kinh tế thế giới NXB - TK 19 96 4 Chứng khoán thị trờng chứng khoán những kiến thức cơ bản của UBCKNN trung tâm nghiên cứu bồi dỡng nghiệp vụ chứng khoán 19 99 5... chứng khoán Việt Nam đã có sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội - Uỷ ban chứng khoán: UBCKNN Nhà nớc có chức năng xây dựng cơ sở pháp lý đệ trình Quốc hội Chính phủ ban hành, xúc tiến hình thành TTCK giám sát TTCK TTCK là sản phẩm cao cấp của kinh tế thị trờng nên thành viên UBCKNN cần thu hút đào tạo các chuyên gia giỏi về TTCK - Phối hợp xây dựng thị trờng chứng khoán: ... hoạt động phát triển của thị trờng chứng khoán Việt Nam 2 .1 Tính tất yếu của sự hình thành TTCK Việt Nam Trong vòng nhiều năm nền kinh tế nớc ta lâm vào tình trạng khủng khoảng nghiêm trọng kèm với lạn lạm phát phi mã, một cơ sở hạ tầng yếu kém, một sự mất cân đối cơ cấu kinh tế quá lớn đặc biệt với những khó khăn to lớn về mặt đời sống của nhân dân Từ năm 19 86, Đảng Nhà nớc ta thực hiện... về lĩnh vực TTCK 9 Quá trình hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam thời gian qua 2.9 .1. Về hoạt động phát hành về niêm yết chứng khoán Tuy thị trờng chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu hoạt động từ ngày 20/7/2000 Nhng những ngày đầu hoạt đọng thị trờng chứng khoán Việt Nam rất ảm đạm có những lúc ngời ta còn là hoài nghi trên thị trờng chứng khoán Việt Nam có tồn tại đợc hay không hiện nó ra đời... cổphần chứng khoán ngân hàng Công - Công ty cổphần chứng khoán thơng Việt Nam - Công ty cổphần chứng khoán Ngân hàng Nhà nớc - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nông thôn - Công ty cổphần chứng khoán Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam. Thời gian qua các công ty hoạt động ổn định tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán TTCK, các quy định của UBCK Việt Nam SV Cao Xuân Hải 21 Lớp: . động, phát triển và những giải pháp, kiến nghị để hình thành và phát triển thị trờng chứng khoán ở Việt Nam Kết cấu của đề tài gồm 3 chơng:Chơng I : Một số. trờng chứng khoánI. Khái niệm, chức năng, vai trò của thị trờng chứng khoán .1. 1. Khái niệm chứng khoán và thị trờng chứng khoán .1. 1 .1. Khái niệm chứng khoán. Chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và 1 số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Thực trạng và 1 số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Thực trạng và 1 số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Khái niệm thị trờng chứng khoán TTCK. Chức năng của thị trờng chứng khoán., Cơ sở pháp lý của thị trờng chứng khoán ở Việt Nam., Quá trình hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam thời gian qua., Mặt đợc: Tạo dựng hàng hoá cho TTCK ở Việt Nam., Mặt còn hạn chế.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay