de kiem tra hoc ki I toán 9 (ckt 2010-2011)

1 363 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 07:11

SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TOÁN LỚP 9 Thời gian: 90 phút ĐỀ Câu 1. Cho biểu thức: B = 11 1 − + − x xx x a) Tìm điều kiện để biểu thức B xác định. b) Rút gọn biểu thức B. Câu 2.Cho hàm số: y = 2x – 1 a) Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? vì sao? b) Vẽ đồ thị hàm số trên. Câu 3. a) Hãy cho biết dạng của phương trình bạc nhất hai ẩn số? cho ví dụ. b) Giải hệ phương : Câu 4. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết BC = 5 , AC = 4. a) Tính AB, AH b) Đường phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính độ dài BD. Câu 5. Cho đường tròn tâm O, bán kính R, dây BC vuông góc với bán kính OA tại trung điểm M của OA. a) Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao? b) Kẻ tiếp tuyến của đường tròn O tại B, nó cắt tia OA tại E. Tính BE theo R . BẠC LIÊU KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TOÁN LỚP 9 Th i gian: 90 phút ĐỀ Câu 1. Cho biểu thức: B = 11 1 − + − x xx x a) Tìm i u ki n để biểu. giác của góc A cắt BC t i D. Tính độ d i BD. Câu 5. Cho đường tròn tâm O, bán kính R, dây BC vuông góc v i bán kính OA t i trung i m M của OA. a) Tứ giác
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki I toán 9 (ckt 2010-2011), de kiem tra hoc ki I toán 9 (ckt 2010-2011), de kiem tra hoc ki I toán 9 (ckt 2010-2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay