KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH

11 330 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 21:20

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NINH BÌNH 1. Khái quát về Ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Ninh Bình 1.1.Khái quát về quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-NH9 ngày 29/01/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Trước năm 1992, Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình là một chi nhánh khu vực trực thuộc Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Hà Nam Ninh ( cũ ). Sau khi tái thành lập tỉnh ( tháng 04/1992), Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành chi nhánh tỉnh trực thuộc Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam. Được sự lãnh đạo trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam, sự chỉ đạo về chủ chương, đường lối, chính sách đổi mới nền kinh tế của tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh Đảng bộ về việc khôi phục phát triển kinh tế, trong những năm đầu tái thành lập tỉnh, chi nhánh đã làm tốt công tác cấp phát cho vay xây dựng cơ bản các dự án kinh tế, hạng mục công trình theo kế hoạch của Nhà nước. Từ năm 1992 tới năm 1994 chi nhánh đã cấp phát 156 tỷ đồng cho 160 công trình hạng mục công trình như : Lấn biển Cồn thoi, trạm điện 35 KW Yên mô, Rịa- Nho quan, các trạm bơm tưới tiêu cho các xã, các trạm giống cây, con như : Trại lúa Khánh Nhạc, Trại lợn nông trường Đồng Giao, đầu xây dựng các cơ sở hạ tầng như các hệ thồng mương máng tưới tiêu nội đồng, các trục đường giao thông cầu cống… Thông qua công tác cấp phát đã thẩm định dự toán, phiếu giá công trình, đã cắt giảm những chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Từ tháng 4/1992 đến tháng 1/1995 Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình đã cho vay hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ bản theo KHNN đối với các nghành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như đầu xây dựng dây chuyền xi măng Hệ dưỡng, xi măng X18, công ty bê tông thép, nhà máy gạch Vườn chanh, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghành dịch vụ du lịch, chế biến thủy sản thực phẩm xuất khẩu… Các dự án kinh tế được đầu vốn bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm nộp Ngân sách cho Nhà nước Sau những năm làm nhiệm vụ cấp phát cho vay theo kế hoạch của Nhà nước, đầu năm 1995 cùng với sự thay đổi về chức năng nhiệm vụ của toàn hệ thống, nguồn vốn cấp phát được bàn giao sang cục bàn giao phát triển cùng 14 cán bộ làm nhiệm vụ cấp phát. Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình với 22 CBCNV còn lại chuyển hẳn sang làm nhiệm vụ mới. Sự đổi mới cả về tổ chức nghiệp vụ chuyên môn đã nâng tầm Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành một trong những ngân hàng thương mại có chức năng huy động vốn ngắn, trung, dài hạn để cho vay các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch của Nhà nước, các dự án đầu theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, cho vay vốn lưu động, kinh doanh tiền tệ tín dụng các dịch vụ Ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực đầu phát triển, xây dựng nền kinh tế, củng cố cơ sở hạ tầng, phục vụ việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 1997, Chi nhánh đã cho vay đầu theo kế hoạch của Nhà nước dự án “ Khắc phục ô nhiễm nhà máy nhiệt điện Ninh Bình “ tổng số vốn là 23.850 triệu đồng là dự án có ý nghĩa xã hội góp phần chống ô nhiễm môi trường khí quyển. Sự đổi mới toàn diện về nhiệm vụ chuyên môn đã đòi hỏi chi nhánh phải cố gắng nỗ lực vươn lên tự đổi mới để hoàn thiện mình tồn tại trong sự đổi mới của cơ chế thị trường. Cùng với sự đổi mới về chức năng nhiệm vụ là sự đổi mới về con người, cơ sở vật chất, công nghệ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Được sự hỗ trợ chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình thực hiện chiến lược kinh doanh tổng hợp theo nguyên tắc “ Đi vay để cho vay “ tự huy động nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư, các thành phần kinh tế trong ngoài tỉnh, vay vốn Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam nên đã đảm bảo đủ nguồn vốn để mở rộng các dịch vụ hoạt động tín dụng Ngân hàng. Từ cuối năm 1997 đến nay Ngân hàng Đầu phát triển tỉnh Ninh Bình đã tham gia thanh toán tập trung trong toàn hệ thống, nên đã đáp ứng được yêu cầu chuyển tiền nhanh chóng cho khách hàng, tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm tối đa việc sử dụng vốn trong thanh toán, đảm bảo yêu cầu an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện được khách hàng tín nhiệm. Công nghệ Ngân hàng cũng dần được hiện đại qua các năm. Các phòng ban được trang bị đầy đủ máy vi tính, cơ sở vật chất kỹ thuật được từng bước nâng cao. Đồng thời mở rộng các nghiệp vụ hoạt động dịch vụ Ngân hàng, số lượng cán bộ nhân viên trong chi nhánh cũng được bổ sung thêm hạng năm về số lượng chất lường để đáp ứng yêu cầu hiện tại Trong các năm 1998, 1999, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng song còn phải đối mặt với không ít những khó khăn do thiên tai hạn hán lội lụt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ các nước trong khu vực chưa khôi phục xong, vốn đầu nước ngoài giảm làm ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nằm trên địa bàn là một tỉnh nhỏ, nền kinh tế đã có bước chuyển dịch về cơ cấu song chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, quản lý tái chính còn lỏng lẻo, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Trước những biến động khó khăn của nền kinh tế chi nhánh luôn chủ động sáng tạo, đổi mới nhận thức cách làm, triển khai có hiệu quả các đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ của nghành, tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để cho vay đầu phát triển nền kinh tế theo chủ trương chính sách của tỉnh. Chi nhánh đã mở rộng cho vay tới mọi thành phần kinh tế, doanh số cho vay vốn lưu động hàng năm từ 100 đến 200 tỷ đồng. Tổng dư nợ hàng năm cũng được tăng lên. Tổng dư nợ trên chủ yếu tập trung cho các doanh nghiệp có thế mạnh xây dựng cơ bản, sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch, chế biến… Qua các năm, chi nhánh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả khen thưởng qua các năm như sau : - Năm 1994 : Được Ủy ban Nhân Dân tỉnh tặng bằng khen. - Năm 1995 : Được cấp bằng ghi công của Đảng bộ nhân dân tỉnh - Năm 1996 : Được Thủ tướng chính phủ khen tặng bằng khưn vì đã có thành tích từ năm 1992-1995 góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. - Năm 1997 : Được Tổng giám đốc Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam tặng giấy khen. - Năm 1999 : Được Thống đốc NHNN Việt Nam tặng bằng khen về thành tích 10 năm đổi mới hoạt động Ngân hàng. *) Về cơ cấu tổ chức mạng lưới Ngày đầu thành lập BIDV Ninh Bình chỉ có 36 cán bộ công nhân viên nhưng đến nay sau hơn 2 năm hoạt động đã có số cán bộ nhân viên tăng 104 người trong đó Ban Giám Đốc có 01 người phụ trách chung 03 Phó Giám Đốc. Ngoài ra có các phòng ban như : phòng quản lý rủi ro(5người), phòng quản trị tín dụng( 5 người), phòng tài chính kế toán 6 người, phòng tổ chức hành chính 9 người, phòng kế hoạch tổng hợp 7 người, phòng quan hệ khách hàng I có 8 người, phòng quan hệ khách hàng II có 13 người, phòng dịch vụ khách hàng 17 người, quỹ tiết kiệm 6 người, phòng quản lý dịch vụ kho quỹ 7 người, quỹ tiết kiệm 2 có 3 người. có thêm 2 phòng giao dịch ở Gián khẩu 8 người phòng giao dịch Tam Điệp 10 người, tạo nên sự hoàn thiện trong bộ máy tổ chức. 1.2. Đặc điểm khách hàng của chi nhánh  Đặc điểm về năng lực tài chính: Năng lực tài chính mạnh, vốn đầu ban lớn, qui mô sản xuất kinh doanh lớn, DN thực hiện quá trình sản xuất tái sản xuất mở rộng bằng nguồn vốn thuộc phạm vi sở hữu của Nhà nước vốn đầu nước ngoài là chủ yếu, do đó, có điều kiện trong việc đổi mới dây chuyền công nghệ, tăng năng suất, chất lượng hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh.  Đặc điểm về cơ cấu tổ chức: Qui mô lớn, cơ cấu phức tạp, cồng kềnh, có tính linh hoạt thấp, khó thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Nhưng tính ổn định trong sản xuất kinh doanh của DN cao, thuận tiện cho ngân hàng trong việc thẩm định để đứng ra bảo lãnh, đặc biệt khi mà các chế độ hạch toán của doanh nghiệp còn chưa đồng bộ, cụ thể.  Năng lực quản lí: Được tổ chức tốt, có khả năng quản lí tốt một đội ngũ chuyên gia giỏi, do đó hiệu quả điều hành cao.  Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh: Từ đặc điểm về vốn, ngành sản xuất có vốn lớn như phân lân, xi măng,…  Đặc điểm về sản phẩm: Các sản phẩm của DN thường tập trung chủ yếu vào một số dạng sau: sản phẩm chủ yếu là thành phẩm như các loại xi măng, các loại phân bón  Có thể nói, các DN là bộ phận khách hàng chính của chi nhánh. Đây là những khách hàng có tiềm năng lớn nếu như chi nhánh, quan tâm, tìm hiểu nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù cho họ. Trong tương lai gần, sự phát triển lớn mạnh của những sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng này sẽ trở thành xu thế tất yếu của tất cả các NHTM. Nếu chi nhánh không chú trọng tạo ra các sản phẩm phù hợp với DN thì khó có thể đa dạng hoá khách hàng của mình, một trong những yếu tố để phát triển các dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp. 1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 1.3.1. Tổng tài sản cơ cấu nguồn vốn - Tổng tài sản đạt 3.004 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2008. - Nguồn vốn tự huy động của chi nhánh đạt 1.708 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn hệ thống (+37,4%), vượt 31% nghị quyết đại hội CNVC năm 2009. Chi nhánh đã tự cân đối được 57% nhu cầu cho vay trên địa bàn. * Về cơ cấu nguồn vốn: - Tiền gửi từ các Định chế tài chính đạt 118 tỷ, tăng 100% so với đầu năm đạt 235% KH giao; tiền gửi từ tổ chức kinh tế đạt 591 tỷ đồng, tăng 43,4% đạt 237% KH giao; tiền gửi dân cư đạt 999 tỷ, chiếm 58% nguồn vốn huy động, tăng 34% so với đầu năm. - Nguồn vốn VND chiếm tỷ trọng 94% nguồn vốn huy động, tăng 63% so với năm 2008. - Nguồn vốn huy động bình quân trong năm đạt 1.164 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2008, đạt 101% kế hoạch được giao, bình quân đầu người là 11,2 tỷ đồng/ người, tăng 27,2% so với năm trước. Thị phần huy động vốn trên địa bàn đạt 23,9%, tăng 0,8% so với năm 2008. Bảng 1.1 : Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh CHỈ TIÊU TH 2008 KH 2009 Thực hiện năm 2009 TH 31/12/09 %TT so với 2008 % KH I Các chỉ tiêu quy mô 1 Tổng tài sản 1.977 3.004 +52% 2 Huy động vốn cuối kỳ 1.159 1.300 1.708 +47,3% 131% Huy động vốn bình quân 820 1.150 1.164 +42% 104% 3 Dư nợ tín dụng 1.969 3.000 2.995 +52% Đạt giới hạn Dư nợ tín dụng bình quân 1.701 2.580 2.628 +54,5% II Các chỉ tiêu hiệu quả cơ cấu chất lượng 4 Chênh lệch thu chi +5% 104% 5 Trích DPRR 13 5,4 5,02 -61,0% Đủ theo quy định 6 Thu dịch vụ ròng 8,95 20 20,2 +125,7% 101% 7 Doanh thu K/thác bảo hiểm 1,6 1,3 1,7 +4% 128% 8 Phí hoa hồng K/thác bảo hiểm 0 0,13 0,17 132% 9 Tỷ lệ nợ xấu 0,14% 0,6% 0,18% Vượt KH 10 Tỷ lệ nợ nhóm II/ Tổng dư nợ 11,6% 13% 7,2% Vượt KH 11 Tỷ trọng TDH/Tổng dư nợ 40,2% 49% 48% Vượt KH 12 Tỷ trọng doanh nghiệp NQD/Tổng dư nợ 89,9% 91% 93% Vượt KH 13 Tỷ trọng DN bán lẻ/Tổng dư nợ 16% 14% 14% Đạt KH 14 Tỷ trọng DN có TSĐB/ Tổng dư nợ 85,3% 83% 84,1% Vượt KH 1.3.3. Công tác tín dụng: * Tổng dư nợ (bao gồm cả UTĐT) đạt 3.005 tỷ đồng, tăng 52 % so với đầu năm. Thị phần tín dụng trên địa bàn đạt 25%, tăng 0,4% so với năm 2008. * Dư nợ (trừ UTĐT) đạt 2.995 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm, đạt giới hạn được giao, đạt chỉ tiêu Đại hội. Dư nợ tín dụng bình quân đạt 2.628 tỷ, tăng 54,5% so với năm 2008. * Cơ cấu tín dụng: Các chỉ tiêu cơ cấu tín dụng đều hoàn thành hoàn thành vượt mức so nghị quyết Đại hội. cụ thể: - Tỷ trọng dư nợ ngoài quốc doanh trên tổng dư nợ 93% (KH được giao là 91%) - Tỷ trọng dư nợ TDH trên tổng dư nợ 48%, (KH được giao 47%) - Tỷ trọng dư nợ có TSBĐ trên tổng dư nợ 84,1%, (KH được giao 83%) - Tỷ trọng dư nợ bán lẻ: 14%, đạt 100% KH được giao. * Đẩy mạnh cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, tập trung triển khai giải ngân theo các chương trình kích cầu của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất, kích cầu tiêu dùng… góp phần vực dậy sản xuất kinh doanh, nhằm duy trì việc làm thu nhập cho người lao động. Kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến 31/12/2009: dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 999 tỷ đồng, chiếm 33% tổng dư nợ, trong đó dư nợ ngắn hạn là 372 tỷ đồng, trung dài hạn là 627 tỷ đồng. Số tiền lãi đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 23,3 tỷ đồng. * Về chất lượng tín dụng: Tập trung thu hồi nợ đến hạn, quản lý chặt chẽ các điều kiện tín dụng đối với các khoản vay, tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. Tích cực thu hồi các khoản nợ xấu, thu lãi treo, giảm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cuối năm còn 0,18%, đạt chỉ tiêu Đại hội. (chỉ tiêu Đại hội là < 0,5%). 1.3.4. Công tác dịch vụ: Thu dịch vụ ròng cả năm đạt 20,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2008, đạt 101% kế hoạch giao, vượt 1% nghị quyết Đại hội. - Doanh thu phí bảo hiểm đạt 1,7 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch giao, vượt 28% nghị quyết Đại hội. 1.3.5. Kết quả kinh doanh: Chênh lệch thu chi trước trích dự phòng rủi ro đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2008, đạt 104% kế hoạch được giao, vượt 4% nghị quyết đại hội.(chỉ tiêu đại hội thông qua là đạt 100% so với kế hoạch). Trích đủ DPRR theo quy định, đạt 100% nghị quyết đại hội. Lợi nhuận trước thuế tăng 25,3% so với năm 2008. Chi nhánh đã thực hiện tốt chương trình triệt để tiết kiệm chi phí quản lý, chống lãng phí của hệ thống; đăng ký tỷ lệ tiết kiệm ngay từ đầu năm. Tỷ lệ tiết kiệm chi phí quản lý công vụ đạt 18%, chi phí quảng cáo tiếp thị tiết kiệm 34,3%. Thực hiện mua sắm tài sản đúng kế hoạch được duyệt theo đúng định mức quy định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết thúc năm hoạt động, chi nhánh đã được Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam công nhận danh hiệu “đơn vị kinh doanh xuất sắc” của hệ thống, đạt chỉ tiêu đại hội CNVC năm 2009. 1.3.6. Công tác quản trị điều hành: [...]... hàng theo các quyết định của Thủ ng Chính phủ; các thông của NHNN Việt Nam các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, góp phần bình ổn kích thích tăng trưởng trong hoạt động SXKD đối với các doanh nghiệp, cá nhân là khách hàng vay vốn của chi nhánh - Tiếp tục thực hành tiết kiệm chi phí quản lý theo nội dung công văn số 2585/CV-TC1 ngày 14/05/2009 của Ngân hàng Đầu. .. công văn số 2585/CV-TC1 ngày 14/05/2009 của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, kiểm tra theo chuyên đề tự kiểm tra của từng phòng, tổ chuyên môn, kịp thời phát hiện các sai sót để chỉnh sửa, đảm bảo an toàn tài sản của Ngân hàng ...- Chi nhánh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam về các chủ trương chính sách của Đảng Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội - Thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động, cho vay theo lãi suất cơ bản của NHNN, bám sát diễn biến của thị trường - Triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi . KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH 1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Bình. chi nhánh Ninh Bình 1.1 .Khái quát về quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH, KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH, KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay