BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH DAKLAK GIAI ĐOẠN 2011-2015

12 4,452 10
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 21:09

luận văn thể dục thể thao UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Trường ĐẠI HỌC TDTT TPHCM Buôn mê thuật ngày 00 tháng 00 năm 2013 BÀI TIỂU LUẬN QUẢN PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH DAKLAK GIAI ĐOẠN 2011-2015 HỌ VÀ TÊN : NGÔ ĐĂNG DIỆU LỚP: TẠI CHỨC K54 CHUYÊN SÂU : QUẢN Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 2506/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 về ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2015. Trên cơ sở đánh giá thực trạng của Thể thao tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thể dục Thể thao đến năm 2015 và các giải pháp thực hiện Kế hoạch. MỞ ĐẦU Đất nước ta đã bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, cả nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới sâu sắc, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết TW2 khóa VIII khẳng định: “Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người là phát triển đức và tài”. Sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là “quốc sách hàng đầu” (Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII). Công tác giáo dục tư tưởng chính trị,học tập rèn luyện thể dục thể thao cho học sinh phổ thông cần được cải tiến và đẩy mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục toàn diện, hài hòa đáp ứng yêu cầu mới của xã hội. Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thức IX đã nêu“ Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể trạng và tầm vóc của con người Việt Nam, phát triển phong trào thể dục, thể thao trường học với mạng lưới rộng khắp” Chú trọng đầu tư cho thể dục thể thao trường học Sáng 16/4\ 2012, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai Nghị quyết 08/NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 51/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2020, ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) phấn đấu 90% học sinh, sinh viên (HSSV) đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ việc tập luyện của nhân dân. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan phấn đấu đưa trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng cao ngang tầm với các nước trong khu vực châu Á và thế giới; bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn của châu Á và thế giới. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: Thể dục thể thao trường học là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục thể thao, một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách HSSV, cần được quan tâm đầu tư đúng mức. Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 08/NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các địa phương, Sở GD-ĐT phát triển mạnh các hoạt động thể thao của HSSV; đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của HSSV. Bộ GD-ĐT cũng sẽ chú trọng quan tâm đến chế độ đãi ngộ hợp phát huy năng lực đội ngũ giáo viên giảng dạy thể dục thể thao hiện có, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục cho trường học; củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học về tâm sinh lứa tuổi và thể dục, thể thao trường học. Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ hướng dẫn các Sở GD-ĐT thực hiện Quyết định số 0O51/QĐ-5TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo Quyết định, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân THEO NGHỊ QUYẾT O8 NQ\ TW ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TRONG NHỮNG NĂM QUA MỤC TIÊU QUẢN PHÁT TRIỂN TDTT TRƯỜNG HỌC TỈNH DAKLAK NĂM ĐẦU 2013 -2014 ĐẾN 2020 1. Thực trạng: Phong trào tập luyện TDTT trường học tiếp tục phát triển, số hoc sinh tự nguyện tập luyện TDTT ngày càng tăng. Phong trào tập luyện thể dục như: đi bộ, chạy vì sức khoẻ, thể dục dưỡng sinh, đá cầu, cầu lông, bơi lội, quần vợt, xe đạp…ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp học sinh tham gia tập luyện việc xây dựng câu lạc bộ TDTT để làm nòng cốt cho hoạt động TDTT ở cơ sở. Công tác xã hội hóa TDTT được triển khai và bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, đặc biệt là trong tổ chức các giải thi đấu thể thao. Hệ thống thi đấu các giải thể thao trường học đã từng bước được hình thành và phát triển ổn định từ trường tiểu học –trung học cơ sở -trung học phổ thông. Các hoạt động TDTT đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cuộc thi đấu thể thao đã góp phần tạo sinh khí vui tươi trong các ngày lễ lớn Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường được duy trì và phát triển tốt, thể hiện ở Hội khoẻ Phù Đổng hàng năm từ cơ sở đến vòng chung kết cấp tỉnh ngày càng tăng trưởng về số lượng học sinh tham gia cũng như số môn tổ chức thi đấu. Năm học 2014- 2015 ở cấp tiểu học, THCS, THPT đạt 100% số trường có giờ TDTT nội khoá và 45% số trường có giờ TDTT ngoại khóa. Các ngành Giáo dục và Đào tạo, Thể dục Thể thao, Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tốt các hoạt động TDTT trong “ tháng hành động vì trẻ em” và hoạt động hè. Đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phổ cập bơi cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 11 tuổi trong toàn tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2005 đạt 100% trẻ em trong độ tuổi đều biết bơi, chương trình nầy đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống người dân hiện nay 2. Những khó khăn, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong chỉ đạo và tổ chức phát triển phong trào thể dục thể thao trường học cũng còn rất nhiều khó khăn, hạn chế: - Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức trong điều hành, chỉ đạo, và tạo điều kiện cho phong trào thể dục thể thao trường học phát triển. - Đội ngũ cán bộ TDTT ở cấp tiểu học, hầu hết là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế và thường hay thay đổi về nhân sự làm ảnh hưởng đến hoạt động. Mặt khác, việc tuyển cán bộ mới gặp khó khăn do quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ công chức, nên lực lượng cán bộ TDTT ở tiểu học và trung học rất thiếu và yếu.hoạt động thể thao phong trào còn ít ,nhiều môn thể thao mới chưa đua vào hệ giảng dạy - Cơ sở vật chất, sân bãi TDTT còn quá ít, chưa đáp ứng nhu cầu tập luyện học sinh. Việc quy hoạch đất đai cho thể dục thể thao ở các cấp trường học còn chưa được quan tâm đúng mức. Trong qui hoạch xây dựng các khu dân cư, các công trình công cộng ( khu vui chơi…), nhiều nơi chưa có qui định cụ thể về việc qui hoạch đất cho công trình thể dục thể thao. - Kinh phí đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao còn thấp, chưa hợp so với thực tiễn hoạt động thường xuyên. Việc triển khai chủ trương xã hội hoá thể dục thể thao còn chậm, không đồng đều, thiếu kinh nghiệm nên còn gặp nhiều khó khăn. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TDTT TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐAKLAK NĂM 2013-2014 I. QUAN ĐIỂM: - Thể dục thể thao là phương tiện quan trọng nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc, sức khoẻ, tuổi thọ, giáo dục đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh. - Thể dục thể thao là bộ phận không thể thiếu được trong đời sống xã hội và nó chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ những vấn đề có liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội, phát triển TDTTtrường học giai đoạn 2013-2014 để thu hút đông đảo mọi tầng lớp học sinh tham gia và hưởng thụ các giá trị mà hoạt động thể dục thể thao mang lại, đó là sức khỏe, tinh thần cao thượng, tính kỷ luật và sự đoàn kết - Thể dục thể thao cũng góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Phát triển TDTT trường học góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, duy trì và phát triển các giá trị truyền thống, xây dựng đời sống văn hoá trong trường học ổn định trật tự xã hội. - Tăng cường sự đầu tư phát triển của nhà nước đi đôi với đẩy mạnh xã hội hoá để huy động mọi nguồn lực phát triển TDTT. II. MỤC TIÊU: 1. Mục tiêu chung: Mở rộng và nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện phong trào thể dục thể thao trường học trên toàn tỉnh Huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho học sinh nâng cao nhận thức của mọi đối tượng trong việc tập luyện thể dục thể thao trở thành nhu cầu của đa số học sinh làm cho mọi đối tượng đều được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao tầm vóc và thể trạng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phát triển phong trào tập luyện TDTT cho mọi người sẽ góp phần ổn định, giữ gìn an ninh chính trị và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 2. Chỉ tiêu chủ yếu: Tiêu chí 2013 2014 1. Số học sinh tập luyện TDTT thường xuyên 40% 70% 2. Số trường học đảm bảo giáo dục thể chất có chất lượng 90% 100% 3.Số trường thực hiện tập luyện TDTT ngoại khoá 55% 80% 4.Số câu lạc bộ thể dục thể thao Tăng7% so với năm 2013 Tăng 10% so với năm 2014 3. Đối tượng của Đề án: - Người tập thể dục thể thao trong trường học các cấp phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề, đại học… III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 1. Nhiệm vụ: 1.1 Xây dựng phong trào thể dục thể thao ở các cấp phổ thông : Đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện TDTT các cấp phổ thông hưởng ứng cuộc vận động "Toàn học sinh rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, đưa các loại hình trên vào phục vụ các ngày lễ hội ở địa phương như: đẩy gậy, kéo co, đua xuồng, đua bò, bơi phổ thông… - Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất trong trường học các cấp để góp phần nâng cao thể lực, trí lực của học sinh - sinh viên, chuẩn bị thế hệ tương lai cho daklak thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà. Tổ chức tốt các giải thể thao học sinh, sinh viên và HKPĐ các cấp, tham gia HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc lần thứ IX – 2015 với số môn nhiều hơn và thành tích ngày càng cao hơn. - Đẩy mạnh phong trào mỗi cán bộ, CNVC-LĐ tự chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác giảng dạy; gắn phong trào TDTT với cuộc vận động “ xây dựng đời sống văn hoá trường học” trong CNVC- LĐ. Phát triển cơ sở vật chất trong các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu tập luyện của CNVC - LĐ. Duy trì và nâng cao chất lượng hội thao CNVC-LĐ các cấp, các ngành, tỉnh. Tham dự hội thao CNVC-LĐ khu vực, toàn quốc đạt kết quả cao. Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với “Xây dựng đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động TDTT giỏi”. 1.2 Xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của tổ chức thể dục thể thao cơ sở: - Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy của ngành TDTT, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động TDTT ở trường học. - Xây dựng, củng cố và nâng chất các câu lạc bộ, đội thể thao các cấp phổ thông trên cơ sở phù hợp phát triển phong trào và điều kiện thực tế của trường học làm nòng cốt cho hoạt động thể dục thể thao toàn tỉnh - Khuyến khích công tác xã hội hoá thể dục thể thao, phát triển các cơ sở tập luyện, dịch vụ thể dục thể thao ngoài công lập theo qui định để tạo thêm cơ sở vật chất, nguồn kinh phí cho hoạt động TDTT của tỉnh nhà 1.3 Xây dựng đội ngũ giáo viên trường học : - Nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi cho sinh viên theo học đại học thể dục thể thao tập trung để đào tạo đội ngũ công chức kế cận cho những năm sau 2014. Đi đôi với đào tạo chính quy, chủ động phối hợp với Trường Đại học Thể dục Thể thao II mở khoá đào tạo đại học thể dục thể thao tại chức tại daklak để nâng cao trình độ chuyênh môn cho đội ngũ cán bộ đang công tác trong ngành. - Mỗi xã, phường, thị trấn phải có 01 cán bộ phụ trách công tác TDTT được bồi dưỡng và đào tạo về nghiệp vụ để tổ chức và hướng dẫn các hoạt động TDTT ỏ trường học. Đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng chuyên môn cho các hướng dẫn viên, trọng tài ở địa phương cơ sở trong các câu lạc bộ, các điểm tập để hình thành lực lượng cộng tác viên TDTT 1.4 Xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện cho thể dục thể thao trường học: Trường học khi xây dựng mới nhầt thiết phải có sân bãi thể thao theo qui định. Phấn đấu nâng bình quân diện tích đất thể thao lên 2 - 3 m 2 /người dân và 2,5 m 2 / học sinh. Căn cứ hiện trạng sân bãi thể thao các trường học cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả và trình cấp có thẩm quyền cấp bổ sung quỹ đất cho công trình thể thao đến năm 2014 và những năm tiếp theo. - cấp đại học gồm các công trình: + 01 sân vận động. + 01 nhà tập và thi đấu quy mô 1.000 khán giả. + 01 hồ bơi 50 m (hoặc 25 m). - cấp phổ thông + 01 sân bóng đá. + Khu thể thao phổ thông + Một số điểm, phòng tập TDTT các môn thể thao đơn giản. + Mỗi cấp tiểu học có một sân bóng chuyền hoặc cầu lông, đá cầu Trong qui hoạch xây dựng các khu dân cư, đô thị và các công trình công cộng, cần có qui định cụ thể về việc qui hoạch đất và xây dựng công trình thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của học sinh và thanh thiếu niên, học sinh (cần phải bố trí các công trình thể thao gần khu dân cư, trường học). 2. Các giải pháp: 2.1 Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 17/CT.TW của ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch 12 của Ban Thường vụ tỉnh daklak về phát triển TDTT đến năm 2014 và pháp lệnh. TDTT đến rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong trường học, để mọi người nâng cao nhận thức về TDTT, từ đó tự mình luyện tập và tham gia các hoạt động TDTT. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: phổ biến tập trung, qua đài phát thanh, truyền hình, báo chí, các cuộc thi đấu, biểu diễn giao lưu TDTT . Toàn ngành triển khai thực hiện quy hoạch phát triển TDTT giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2025, Quyết định 100/2005/QĐ-TG của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển thể dục thể thaotrường học đến năm 2014; Quyết định 2737/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của ủy ban nhân dân tỉnh daklak về việc ban hành kế hoạch “Đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động giáo dục, y tê, văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2013- 2020”; đưa các nội dung trên vào kế hoạch hoạt động giai đoạn 2013-2014 của từng ngành, từng địa phương. 2.2 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác thể dục thể thao trường học Đưa nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cơ sở. Tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thể dục thể thao. Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “ khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” gắn với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”. Tổ chức Đảng và chính quyền ở cơ sở phải sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác chỉ đạo phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu tham gia tập luyện và tổ chức cho trường học tham gia các hoạt động TDTT ở tỉnh và quốc gia 2.3 Xây dựng các hình thức hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở sát với đối tượng và địa bàn. Ngoài những hoạt động thể dục thể thao phổ biến cho mọi người, mọi đối tượng và địa bàn như: đi bộ, chạy, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền .và những môn truyền thống ở mỗi địa phương, cần định hướng mở rộng các loại hình hoạt động TDTT trường học phù hợp điều kiện cơ sở vật chất 2.4 Hệ thống thi đấu thể dục thể thao trường học: Củng cố và hoàn thiện hệ thống thi đấu các môn thể thao hàng năm từ cơ sở lên tỉnh theo hướng ổn định và ngày càng đa dạng hoá nội dung và hình thức tổ chức. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các giải bóng đá, bóng chuyền, việt dã … - Đại hội thể dục thể thao . - Giải vô địch từng môn, giải vô địch mở rộng. - Giải các câu lạc bộ. + Giải trẻ: - Hội khỏe Phù Đổng các cấp. - Giải vô địch trẻ, thanh thiếu niên, giải năng khiếu trọng điểm các môn.Riêng bóng đá có giải vô địch các nhóm tuổi. + Giải phong trào : - Hội thao CNVC - LĐ các cấp; Hội thao các ngành, đoàn thể, - Các giải thể thao đặc thù của vùng núi ( võ vật leo núi các trò chơi dân gian .). - Các giải dành cho đồng bào dân tộc ít người. . ******** Trường ĐẠI HỌC TDTT TPHCM Buôn mê thuật ngày 00 tháng 00 năm 2013 BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH DAKLAK GIAI ĐOẠN. thao trường học đã từng bước được hình thành và phát triển ổn định từ trường tiểu học –trung học cơ sở -trung học phổ thông. Các hoạt động TDTT đã phục vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH DAKLAK GIAI ĐOẠN 2011-2015, BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH DAKLAK GIAI ĐOẠN 2011-2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn