Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội”

61 379 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 15:15

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Bắc Nội” Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sau khi mới giành lại độc lập , thống nhất đất nước, với cơ sở vật chất hết sức tồi tàn cộng với một nền kinh tế hầu như kiệt quệ sau chiến tranh , Việt Nam lúc đó là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Nhưng dưới sự lãnh đạo tàI tình của Đảng Nhà nước với phương châm “ toàn Đảng , toàn dân cùng nhau xây dựng đất nước “ cho dến nay đấ t nước ta hiện đang vươn lên mạnh mẽ là một trong số nhiều nước có tốc độ phát triển cao trên thế giới. Để có thể đạt đươc thành tựu to lớn đó, công tác huy động nguồn vốn chính là một trong những nhiệm vụ bức thiết được Đảng Nhà nước đặt lên hàng đầu. Mặc dù đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhậ n rằng vẫn còn rất nhiều nguồn vốn mà chúng ta chưa khai thác hết (đặc biệt là nguồn vốn trong dân cư nguồn vốn ngoài nước) trong khi nền kinh tế của đất nước lại đang rất cần vốn. Chính vì vậy , nhiệm vụ của các trung gian tài chính đặc biệt là các Ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng. Do đó các ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để tăng cường khả năng huy động vốn nhằm đáp ứ ng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế. Xuất phát từ những nhận thức trên kết hợp với quá trình thực tập tại chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển –Bắc Nội nên em mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Bắc Nội “ làm chuyên dề tốt nghiệp . Đề tài tập trung vào nghiên c ứu các nghiệp vụ huy động vốn NHTM trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu thực trạng huy động tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam -Bắc Nội. Qua đó đưa ra các giải pháp kiến nghị. Bố cục: Ngoài lời nói đầu kết luận, chuyên để gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn tại NHTM. Chương II: Thực trạ ng huy động vốn tại chinh nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam –Băc’ Ha` Nội Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Bắc Nội trong thời gian tới. Chuyên đề tốt nghiệp Do thời gian kiến thức còn hạn chế, chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Với ý thức cầu tiến, em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của thầy cô các bạn. Em cũng xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Đức Lữ đã hết sức tận tình giúp đỡ em trong quá trình chọn hoàn thiện đề tài này. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị trong phòng kế hoạch nguồn vố n nói riêng toàn thể cán bộ trong chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển -Bắc Nội nói chung đã hết sức giúp đỡ em trong quá trính thực tập tại đơn vị. Em xin chân thánh cảm ơn ! Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM I- HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ( NHTM) 1- Khái niệm đặc điểm hoạt động NHTM 1.1- Khái niệm Khi nền sản xuất hàng hoá đã phát triển đến một trình độ nhất định, lưu thông hàng hoá lưu thông tiền tệ đã được mở rộng thì trong nền kinh tế cũng đồng thời xuất hiện những người nắm giữ một khoản tiền tạm thời không dùng đến những người cần tiền trong một khoảng thờ i gian nhất định để kinh doanh. Trước tình hình đó, vào nửa cuối thế kỷ 16 ở Châu Âu đã ra đời một số Ngân hàng đầu tiên mà tiền thân là những tổ chức cho vay nặng lãi chuyển hoá thành. Lúc này hoạt động của Ngân hàng mới chỉ là nhận giữ hộ tiền cho vay. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, hoạt động của NHTM cững từng bước được củng cố hoàn thiện, chuyể n hoá dần theo hướng đa năng. ở Việt Nam, theo Luật các Tổ chức Tín dụng, nhà lập pháp định nghĩa rằng “ Hoạt động Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán”. 1.2- Đặc điểm của hoạt động NHTM Căn cứ vào khái niệm trên thì hoạt động của NHTM có thể được nhậ n dạng thông qua một số đặc điểm sau: * Thứ nhất, hoạt động NHTM là loại hình kinh doanh với mục đích kiếm lời ( bao gồm 2 hình thức chủ yếu là kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngân hàng). Trong đó, hoạt động kinh doanh tiền tệ được biểu hiện ở nghiệp vụ huy động vốn dưới các hình thức khác nhau để cấp tín dụng cho khách hàng có nhu cầu về vốn với m ục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Còn hoạt động dịch vụ Ngân hàng được Chuyên đề tốt nghiệp biểu hiện thông qua các nghiệp vụ sẵn có về tiền tệ, thanh toán, ngoại hối chứng khoán để cam kết thực hiện công việc nhất định cho khách hàng trong một thời hạn nhất định nhằm mục đích thụ hưởng tiền công dịch vụ do khách hàng chi trả dưới dạng phí hay hoa hồng. * Thứ hai, hoạt động NHTM là loại hình hoạt động kinh doanh có điều kiện, nghĩa là chỉ khi nào NHTM thoả mãn đầy đủ những điều kiện khắt khe do pháp luật quy định ( vốn pháp định, phương án kinh doanh, .) thì mới được phép hoạt động trên thị trường. Thứ ba, hoạt động NHTM là loại hình kinh doanh có độ rủi ro cao hơn nhiều so với các loại hình kinh doanh khác thường có ảnh hưởng sâu sắc, mang tính chất dây truyền đối với nền kinh tế. Sở dĩ nói như vậy là vì, trong hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh tiền tệ, do các NHTM phải tiến hành huy động vốn của người khác để cấp tín dụng cho khách hàng trên nguyên tắc NHTM chỉ có thể đòi tiền của người vay sau một thời hạn nhất định, nên đã tạo ra khả năng rủi ro cao cho hoạt động Ngân hàng, kéo theo đó là sự rủi ro đối với người gửi tiền ở NHTM, cũng như rủi ro đối với nền kinh tế. Vì vậy, hoạ t động Ngân hàng ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế gới thường được điều chỉnh kiểm soát hết sức chặt chẽ bằng những đạo luật riêng biệt, nhằm đảm bảo cho hoạt động này được vận hành an toàn hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. 2- Các hoạt động chủ yếu của NHTM Hoạt động vai trò của NHTM không phải là bất biến, mà liên tục phát triển theo đi ều kiện kinh tế xã hội. Ngày nay, hoạt động của NHTM rất phong phú đa dạng, tuỳ điều kiện kinh tế mức độ phát triển kỹ thuật của mỗi quốc gia mà các nghiệp vụ kinh doanh của các NHTM có thể khác nhau về phạm vi công nghệ. Chuyên đề tốt nghiệp Nếu căn cứ vào bảng tổng kết tài sản của NHTM thì hoạt động của NHTM bao gồm: Các hoạt động trong bảng tổng kết tài sản Các hoạt động ngoài bảng tổng kết tài sản. Bảng tổng kết tài sản của NHTM Tài sản ( Tính lỏng giảm dần) Nguồn vốn - Dự trữ - Các chứng khoán - Cho vay - Tài sản khác - Tiền gửi - Tiền vay - Vốn của ngân hàng - Nguồn vốn khác 2.1- Các hoạt động trong bảng tổng kết tài sản: Bảng tổng kết tài sản của NHTM phản ánh ba lĩnh vực nghiệp vụ cơ bản là: Huy động vốn, Sử dụng vốn Nghiệp vụ môi giới trung gian. 2.1.1- Huy động vốn Đây là nghiệp vụ khởi đầu, tạo điều kiện cho mọi hoạt động của NHTM. Khi một NHTM cần vốn cho hoạt động kinh doanh của mình thì có thể huy động ở một số nguồn chính như : Nguồn từ chủ sở hữu, Nguồn tiền gửi, Nguồn vay mượn một số nguồn khác. * Huy động từ chủ sở hữu: Về khía cạnh kinh tế, vốn chủ sở hữu là vốn riêng có của NHTM do các chủ sở hữu đóng góp các quỹ của ngân hàng được hình thành trong quá trình kinh doanh được thể hiện ở dạng lợi nhuận để lại. Nguồn vốn này có tính ổn định cao, NHTM không phải hoàn lại. Nó có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động mở rộng quy mô của các NHTM ( liên doanh, liên kết, mở Chuyên đề tốt nghiệp rộng mạng lưới, .). Các NHTM thường huy động nguồn này thông qua nghiệp vụ phát hành cổ phiếu, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, nhận vốn cấp phát của Ngân sách Nhà nước, . Nhìn chung việc huy động dưới hình thức nào là do tính chất sở hữu của NHTM quyết định. * Huy động từ tiền gửi: Nguồn vốn từ chủ sở hữu thường có tỷ lệ nhỏ so với số tiề n mà NHTM sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy phần lớn là NHTM phải huy động từ nguồn tiền gửi. Đặc điểm cơ bản của nguồn vốn này là NHTM chỉ được quyền sử dụng nó trong một thời gian nhất định còn quyền sở hữu nó thuộc về những người gửi tiền. Dựa vào tính khả dụng của vốn thì NHTM có thể huy động dưới các hình thứ c sau: -Tiền gửi không kỳ hạn: Là loại tiền gửi hoàn toàn theo mục đích khả dụng. Mục đích của khách là muốn sử dụng các tiện ích của NHTM cung ứng. NHTM có nhiệm vụ phải chi trả bất cứ lúc nào mà khách hàng yêu cầu. - Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền gửi có sự tham thoả thuận về thời gian rút tiền giữa khách hàng ngân hàng. Trong thời gian này ngân hàng có quyền chủ động sử dụng tiền do khách hàng ký gửi. Nếu khách hàng muốn rút tiền trước hạn phải được sự đồng ý của ngân hàng. - Tiền gửi tiết kiệm: Đây là một bộ phận thu thập bằng tiền của các cá nhân tạm thời nhàn rỗi được gửi vào NHTM dưới nhiều hình thức: Tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm mua nhà, . Với mục đích chủ y ếu là tiết kiệm sinh lời. * Nguồn vay mượn: Sau khi đã sử dụng hết vốn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay vốn của khách hàng hoặc phải đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả của khách hàng, các NHTM có thể sử dụng nghiệp vụ đi vay ở Ngân hàng trung ương, ở các NHTM khác, vay ở thị trường tiền tệ, vay các tổ chức nước ngoài, . Vốn đi vay thông thường chi ếm tỷ trọng không lớn trong kết cấu nguồn vốn. Tuy nhiên, Chuyên đề tốt nghiệp nó rất cần thiết có vị trí quan trọng để đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh một cách bình thường. * Huy động từ các nguồn khác: Ngoài một số nguồn cơ bản trên thì NHTM có thể huy động vốn thông qua nghiệp vụ Ngân hàng đại lý, Ngân hàng phục vụ, . uy tín của NHTM là cơ sở quan trọng để mở rộng nguồn vốn này. 2.1.2 Sử dụng vốn: Huy động được vốn nhàn rỗi, NHTM phải cân nhắc để hi ệu quả hoá những nguồn vốn huy động được. Với mục tiêu chủ yếu là an toàn sinh lời, hoạt động sử dụng vốn của NHTM tập trung ở ba nghiệp vụ chính: Dự trữ, Cho vay Đầu tư. * Dự trữ: Sự trữ là nghiệp vụ nhằm duy trì khả năng thanh toán của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng. NHTM phải duy trì một bộ phận vốn ( bằng tiền m ặt) để thực hiện nghiệp vụ dự trữ. Mức dự trữ này cao hay thấp tuỳ thuộc vào qui mô hoạt động của NHTM, mối quan hệ thanh toán chuyển khoản, thời vụ của các khoản chi trả tiền mặt. Tiền dự trữ bao gồm: Dự trữ bắt buộc dự trữ thặng dư. Chúng được hình thành bởi các nguồn: Tiền mặt tại két của NHTM, Tiền gử i tại Ngân hàng trung ương, Tiền gửi ở các tổ chức tín dụng, Tiền đang trong quá trình thu. * Cho vay: Cho vay là nghiệp vụ chủ yếu của NHTM để tạo ra lợi nhuận. Nguồn thu từ hoạt động cho vay thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu nhập của ngân hàng. Tuy nhhiên, nó cũng là lĩnh vực có nhiều rủi ro phức tạp nhất.Rủi ro tín dụng có thể do ý muốn chủ quan của ngân hàng như : Xây d ựng chiến lược sai, Thẩm định hồ không chính xác, Cho vay không tuân theo nguyên tắc, . cũng có thể do nguyên nhân khách quan như: Hoả hoạn, lũ lụt, . Hoạt động cho vay liên quan chặt chẽ với tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế từ tiêu dùng đến sản Chuyên đề tốt nghiệp xuất kinh doanh. Do vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nghiệp vụ cho vay ngày càng đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu về vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Các hình thức cho vay chủ yếu như: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung dài hạn, Cho vay có đảm bảo, . * Đầu tư: Hoạt động này bao gồm đầu chứng khoán các hoạt động đầu khác: - Đầu chứng khoán: Nghiệp vụ này mang lại cho NHTM một khoản lợi nhuận tương đối lớn ( sau cho vay). Trong trường hợp chưa tìm ra khách hàng đáng tin cậy để cho vay thì đầu chứng khoán là nơi giải quyết vốn một cách hữu hiệu nhất cho NHTM. Tuy nhiên, nó cũng chứa nhiều rủi ro. Vì vậy NHTM cần phân tích kỹ lưỡng trước khi lựa chọn loại chứng khoán nào để đầu tư. - Ngoài ra, NHTM có thể đầ u nhằm mục đích sinh lợi bằng nhiều hình thức khác như góp vốn liên doanh, đầu vào trang thiết bị, . 2.1.3-Hoạt động môi giới trung gian Nền kinh tế càng phát triển, các dịch vụ Ngân hàng theo đó cũng phát triển theo để đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Thực hiện các hoạt động trung gian mang tính dịch vụ sẽ đem lại cho các NHTM những khoản thu nhập khá quan trọng. Điều cầ n lưu ý là các dịch vụ Ngân hàng sẽ giúp NHTM phát triển toàn diện. ở các nước phát triển, các NHTM cạnh tranh với nhau bằng con đường “ phi giá”, tức là luôn có những dịch vụ mới cung cấp tiện nghi cho khách hàng. Dịch vụ Ngân hàng càng phát triển thể hiện xã hội công bằng văn minh, nền công nghiệp càng phát triển. Lợi nhuận của NHTM không chỉđầu tư, cho vay, mà gần phần nửa ở các dịch vụ, nhưng lại là lĩnh vự c ít rủi ro. Nghiệp vụ trung gian của NHTM rất đa dạng phong phú như : Dịch vụ chuyển tiền từ địa phương này sang địa phương khác, Dịch vụ chuyển khoản, Dịch vụ khấu trừ tự động, Thu chi hộ, . Qua đó NHTM sẽ thu được một khoản phí dịch vụ. Chuyên đề tốt nghiệp 2.2- Các hoạt động ngoài bảng tổng kết tài sản: Ngoài các giao dịch được phản ánh trong nội bảng ( huy động vốn, sử dụng vốn, môi giới trung gian), các NHTM còn tham gia vào hoạt động chưa được thừa nhận là tài sản nợ hoặc tài sản có. Các hoạt động này hiện đang được theo dõi ở các tài khoản ngoại bảng. Một số hoạt động ngoại bảng chủ yếu như: Bảo lãnh công nợ, các hợ p đồng có liên quan đến lãi suất, các giao dịch về hối đoái như giao dịch Swaps, Options, Futrues, các chứng từ có giá, . Mặc dù sự biến động của các giao dịch ngoại bảng không làm thay đổi kết cấu, cân số của bảng tổng kết tài sản, nhưng vì nó cũng là một hiện tượng kinh tế phát sinh trong quá tình kinh doanh nên độ rủi ro của nó cũng tác động mạnh mẽ đến độ an toàn của NHTM. Do đó, khi phân tích hoạt động củ a NHTM, bên cạnh việc nghiên cứu các hoạt động bảng tổng kết tài sản, các nhà quản trị cần phải quan tâm đến mức độ diễn biến các hoạt động ngoại bảng vì độ rủi ro của các hoạt động này cũng làm ảnh hưởng không ít đến kết quả kinh doanh chung của NHTM. Tóm lại, hoạt động của NHTM luôn gắn liền với nền kinh tế, nền kinh tế càng phát triển cao, hoạt động của NHTM càng đa dạng phong phú. Hơn nữa, các hoạt động của NHTM có mối quan hệ rất chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của NHTM. II- CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Vốn vừa mang tính chất tiền đề vừa là vấn đề xuyên suất cho quá tình hình thành phát triển của NHTM. Mục tiêu tổng quát của NHTM là an toàn sinh lời trong kinh doanh. Do đó, việc tạo lập một nguồn vốn vững chắc, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngân hàng là điều rất cần thiết. Mỗi Ngân hàng hoạt động trong một môi trường, điều kiện cụ thể sẽ có các nghiệp v ụ huy động vốn n khác nhau. Song nhìn chung các NHTM thường áp dụng một số nghiệp vụ cơ bản sau: [...]... triển thành phố Nộitháng 8 năm 2000 lai chuyển đổi trực thuộc Sở Giao Dịch I Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam Ngày 15 tháng 10 năm 2002 ,Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Gia Lâm chính thức tách khỏi sở Giao Dịch 1 Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam ,trở thành Chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Nội.Trải... NỘI I- TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC NỘI 1- Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển khu vực gia lâm được thành lập vào ngày 31/10/1963 Tiền thân của Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Gia lâm là từ phòng cấp 3,sau đó chuyển thành chi điếm với tên gọi là chi điếm 3 ngân hàng Kiến Thiết thành phố Nội thuộc ngân hàng kiến thiết Việt. .. Việt Nam Bộ tài chính.Khi đó Chi điếm 3 gồm 25 cán bộ phụ trách cấp phát vốn cho 2 huy n Gia Lâm Đông Anh Đến năm 1981 ,Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Chi nhánh ngân hàng ĐầuT ư Xây Dụng khu vực 3 thành phố Nội thuộc ngân hàng nhà nước Chuyên đề tốt nghiệp Việt Nam. Đến năm 1990 ,Chi nhánh đổi tên thành chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển huy n Gia Lâm thuộc ngân hàng đầu phát triển. .. vậy chi nhánh đã đạt một số thành tựu đáng kể 2- Các hoạt động chính: NHĐT&PT - chi nhánh Bắc Nộôảtng thời gian gần đây đã đạt được 1 số kết quả đáng khích lệ trong các mặt hoạt động : huy động vốn, sử dụng vốn, các dịch vụ ngân hàng phát triển khách hàng Cụ thể như sau : 2. 1- Huy động vốn: Với tầm quan trong của nguồn vốn huy động trong hoạt động kịnh doanh của ngân hàng ,chi nhánh ngân hàng đầu. .. năm hoạt động với bao nhiêu thăng trầm ,sau nhiều lần đổi tên bổ sung nhiều chức năng ,nhiệm vụ song về bản chất thì chi nhánh ngân hàng đầu phát triển bắc nội vẫn là một ngân hàng quốc doanh đóng vai trò phục vụ cho sự nghiệp đầu phát triển của đất nước Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Nội có trụ sở tại 558 đường Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm -Hà Nội ở xa khu dân cư thương... hoạt động kinh doanh của ngân hàng thông qua việc trích lập các quỹ dự trữ một số quỹ khác Bên cạnh nguồn vốn tự có, ở một số quốc gia mà cụ thể là ở Việt Nam, một số NHTM như: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam còn được Chính phủ cấp vốn dưới hình thức quỹ đầu phát triển để cho vay lại theo kế hoạch Nhà nước chỉ định Nguồn này có tính ổn định ng... mang lại lợi nhuận cho chi nhánh NHĐT&PT - bắc Nội.Đồng thời nó còn là dự trữ thứ cấp của chi nhánh Ngoài đầu vào chứng khoán của Chính phủ, chi nhánh Bắc Nội còn mở rộng các hoạt động góp vốn như: Góp vốn liên doanh VID, , Góp vốn liên Chuyên đề tốt nghiệp doanh Qbe, Góp vốn Quỹ TDND Nhằm mục tiêu an toàn sinh lời Trong giai đoạn từ năm 2002 - 2004, hoạt động đầu của chi nhánh Bắc. .. quan, tổ chức kinh tế nhân, phát hành trái phiếu kì phiếu Với những chính sách đó, Chuyên đề tốt nghiệp chi nhánh bắc nội _ngân hàng đầu phát triển việt nam đã thu hút được nhiều khách hàng, tạo lập được uy tín trên thị trường Số lượng khách hàng đến giao dịch, thanh toán, quan hệ với ngân hàng ngày càng tăng Cụ thể tính đến cuối tháng 12/2004 đã có khoảng 300 đơn vị tổ chức kinh tế mở... cầu vốn trong xã hội, thông qua các nghiệp vụ huy động vốn của mình, các NHTM đã góp phần quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế đáp ứng cho nhu cầu tín dụng, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh t - xã hội thực hiện Chính sách tiền tệ quốc gia CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN -BẮC HÀ... của cán bộ tín dụng chắc chắn rằng công tác tín dụng của chi nhánh bắc nội _ngân hàng đầu phát triển việt nam sẽ đạt được những kết quả tốt trong những năm tới 2. 3- Hoạt động Đầu Cùng với sự tăng trưởng không ngừng của hoạt động tín dụng, hoạt động đầu cũng ngày càng được chi nhánh chú trọng Các chứng khoán đầu hiện nay của chi nhánh là chứng khoán của Chính phủ ( Tín phiếu Kho bạc, . Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội” Chuyên đề tốt nghiệp. tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội “ làm chuyên dề tốt nghiệp . Đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội”, Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội”, Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn