đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

20 376 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 15:11

. Hai đường thẳng cắt nhau. b) Hai đường thẳng song song víi nhau. Bài toán 2 Bài toán 1: Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song. (d') 2. Đường thẳng cắt nhau. ?2 y = 0,5x +2 y = 0,5x - 1 y = 1,5x +2 Minh hoạ VD: Hãy tìm cặp đường thẳng song song, trùng nhau trong các đường thẳng sau
- Xem thêm -

Xem thêm: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn