MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGICH

8 328 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 14:20

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGICH 3.1. Một số nhận xét đánh giá về quá trình bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich Sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế sang nên kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp bối rối trước những thử thách đó không tìm được hướng đi đã dẫn đến sụp đổ phá sản. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp đã tìm được hướng đi đúng đắn, biết phát huy quyền chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực cho mình để khẳng định vị thế trên thị trường. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Logichmột trong những doanh nghiệp như vậy. Trước những thử thách mới vận hội mới, công ty đã đứng vững không ngừng phát triển tạo uy tín lớn đối với các đại lý cũng như khách hàng. Là một trong những doanh nghiệp thương mại nên có được thành công đó nhờ vào sự lãnh đạo đúng đăn của ban giám đốc sự hoạt động hiệu quả của bộ máy kinh doanh, bộ máy kế toán. Công tác kế toán càng tỏ rõ là một công cụ tài chính đắc lực giúp cho nhà quản trị ra quyết định. Công tác kế toán của công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich có những ưu nhược điểm sau: 3.1.1. Ưu điểm Bộ máy kế toán của công ty phù hợp với qui mô sản xuất kinh doanh của công ty. Việc phân công lao động được đẩy mạnh dần đi vào hiệu quả. Kế toán các phần hành kế toán tổng hợp phối hợp nhịp nhàng với nhau hỗ trợ nhau trong công tác kế toán để đảm bảo cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho ban giám đốc. Đối với bộ phận kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh đã phản ánh, ghi chép đầy đủ chính xác kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tình hình tiêu thụ, chi tiết về giá vốn, doanh thu tiêu thụ, các khoản giảm trừ doanh thu xác định kết quả kinh doanh. Hàng hóa của công ty đã được phân loại, mỗi mặt hàng được lập hệ thống mã số riêng tránh nhầm lẫn trong việc quản lý. Tổ chức sổ sách theo hình thức Nhật ký chung là hoàn toàn phù hợp với qui mô của công ty. Quá trình luân chuyển chứng từ sổ sách hợp lý, công tác kế toán đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Công ty có sáng tạo trong việc mở các sổ chi tiết theo kiểu khoản để tiện cho việc hoạch toán quá trình tiêu thụ cũng như việc theo dõi kiểm tra sát sao khả năng tiêu thụ của từng loại hàng hóa. Để từ đó xác định kết quả tiêu thụ cơ cấu mặt hàng hợp lý. Công ty tích cực trong việc đưa máy tính vào công việc kế toán nhằm tăng cường tốc độ cung cấp thông tin, tăng độ chính xác của thông tin cung cấp, tăng hiệu quả công tác kế toán. Nhìn chung, công tác kế toán bán hàng xác định hiệu quả bàn hàng của công ty đã cung cấp những thông tin kế toán cần thiết chính xác kịp thời cho ban giám đốc, phản ánh đầy đủ nghĩa vụ của công ty đối với ngân sách nhà nước, luôn có sự đối chiếu trao đổi giữa kế toán tiêu thụ kế toán các phần hành khác, đảm bảo sự thống nhất. Hàng ngày, kế toán tổng hợp kiểm tra đối chiếu việc tiêu thụ hàng hóa cũng như công tác ghi sổ. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác hạch toán của công ty còn có một số hạn chế cần khắc phục trong công tác hạch toán nói chung kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng nói riêng. 3.1.2. Một số hạn chế: Công ty không áp dụng chính sách giảm giá hàng bán hay chiết khấu bán hàng, nên chưa khuyến khích được các đối tượng mua hàng. Điều này sẽ làm giảm một phần doanh thu tiềm tàng đáng kể của công ty. Công ty cần xem xét ưu điểm của hai chính sách này để áp dụng một cách thích hợp nhất cho công ty. 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong môi trường công nghệ thông tin hiện tại, quá trình cung cấp thông tin đóng vai trò rất quan trọng đến quyết định ra quyết định của các nhà quản trị, nhất là thông tin kế toán. Thông qua việc kiểm tra, tính toán, ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh bằng hệ thống của kế toán: chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá tổng hợp cân đối kế toán có thể biết được thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn diện về tình hình tài sản sự vận động của tài sản. Các báo cáo tài chính còn cung cấp những thông tin cho các đối tượng quan tâm về tình hình tài chính, triển vọng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp để có những quyết định đầu tư đúng đắn trong từng thời kỳ. Vì vậy, việc hoàn thiện đổi mới không ngừng công tác kế toán cho thích hợp với yêu cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường là việc làm hết sức cần thiết cần được quan tâm. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, quá trình tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng là khâu quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thiện quá trình này là vấn đề cần thiết trong mỗi doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp thương mại. Do đó: - Khi quá trình kế toán hoàn thiện, việc tổ chức chứng từ, sử dụng tài khoản sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát công tác kế toán. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán toàn doanh nghiệp. Việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhưng thông tin chính xác, phản ánh đúng tình hình tiêu thụ cũng nhưng kinh doanh của doanh nghiệp - Hoàn thiện quá trình kế toán này còn là việc hoàn thiện hệ thồng sổ sách. Việc ghi chép hệ thống sổ sách chính xác hơn, dễ đối chiếu kiểm tra hơn giữa các sổ sách nhưng vẫn đảm bảo kết cấu gọn nhẹ. Giảm bớt được khối lượng ghi chép, tiết kiệm lao động kế toán mà vẫn đảm bảo cung cấp những thông tin kinh tế tài chính cần thiết cho các đối tượng quan tâm một cách chính xác nhanh nhất. 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện + Về kế toán chiết khấu bán hàng Chiết khấu bán hàng được sử dụng thực chất để khuyến khích khách hàng thanh toán. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich chưa sử dụng lợi thế của việc sử dụng chính sách chiết khấu để tăng doanh thu tiêu thụ không bị khách hàng chiếm dụng vốn. Cho nên công ty cần đánh giá đúng chính sách chiết khấu để khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh, công ty cần áp dụng linh hoạt các hình thức chiết khấu. Công ty cần xem xét đưa ra một tỷ lệ chiết khấu phù hợp để khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh. Như công ty có thể đưa ra các khoảng doanh số nhất định tương ứng với nó là các tỷ lệ chiết khấu. Khi áp dụng các hình thức chiết khấu linh hoạt vì hiện nay công ty phải vay vốn ngân hàng trả lãi để có thêm tiền mở rộng kinh doanh quay vòng vốn. Công ty xây dựng mức chiết khấu thanh toán dựa trên những yếu tố sau: - Tỷ lệ lãi vay ngân hàng. - Số tiền lãi công ty phải thanh toán cho ngân hàng hàng tháng. - Khả năng thanh toán của khách hàngsố hàng mua ổn định. Dựa trên những thông số trên đề ra các mức chiết khấu khác nhau, đảm bảo rằng khoản chiết khấu giành cho khách hàng ít nhất bù được việc giảm lãi vay ngân hàng. Về hạch toán chiết khấu bán hàng: Khi áp dụng hình thức chiết khấu cho khách hàng thì các chính sách này phải đảm bảo đem lại lợi ích cho công ty. Theo thông tư số 120/1999/TT – BTC phần chiết khấu được hạch toán như sau: Nợ TK 635: Chi phí hoạt động tài chính Có TK 111, 112, 131: Số tiền chiết khấu giành cho khách hàng Ví dụ: Ngày 10/10/2008 do đại lý chị Lý mua hàng trong tháng với khối lượng lớn (trên 50.000.000đ) giám đốc quyết định cuối tháng chiết khấu cho chị Hải 5% tổng số tiền hàng mà chị đã mua trong tháng. Số tiền chị Hải được hưởng là 3.500.000 đ trả cho chị Lý bằng tiền mặt. Kế toán phản ánh như sau: Nợ TK 635: 3.500.000 Có TK 111: 3.500.000 Căn cứ vào nghiệp vụ phát sinh kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung. Cuối tháng phản ánh vào sổ cái TK 635, từ đó xác định tổng chi phí hoạt động tài chính, kết quả hoạt động tài chính. + Về kế toán giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán được sử dụng nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Khi thanh toán tiền hàng sẽ được giảm một phần nhất định trên tổng số tiền hàng. Hay trong trường hợp hàng hóa bị trả lại do kém chất lượng, không đủ quy cách công ty không muốn vận chuyển về kho muốn bán nhanh số hàng đó để thu hồi vốn thì tiến hành giảm giá cho khách hàng. Giảm giá hàng báncông cụ giải quyết một cách linh hoạt khâu tiêu thụ hàng hóa. Công ty cần nghiên cứu phương thức giảm giá cho thích hợp để đẩy nhanh quá trình tiêu thụ trong công ty. Khi hàng hóa được giảm giá, việc hạch toán được tiến hành như sau: Nợ TK 532: Giá vốn hàng hóa được giảm Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu ra tương ứng với lượng hàng được giảm giá Có TK 111, 112, 131: Tổng số tiền giảm giá Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán kế toán phản ánh vào Nhật ký chung. Cuối tháng phản ánh vào sổ cái TK 532 kết chuyển tổng số tiền giảm giá để tính doanh thu thuần theo định khoản sau Nợ TK 5111 Có TK 532 3.3. Phương thức nâng cao hiệu quả kinh doanh Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhằm tăng lợi nhuận bằng cách tăng doanh số tiêu thụ, giảm các chi phí kinh doanh tương ứng. Tăng doanh thu tiêu thụ bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đồng thời giảm bớt hanfg bán bị trả lại do kém phẩm chất hay mẫu mã. Tiết kiệm các chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Công ty năng động trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh để có thể lựa chọn được những nhà cung cấp hàng hóa với giá thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, quy cách, phẩm chất. Điều đó đóng gớp một phần quan trọng trong việc giảm chi phí kinh doanh. Công ty cần thực hiện tốt các vấn đề về nhân sự, trình độ tổ chức sắp xếp phân công tác trách nhiệm trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, các bộ phận trong công ty. + Mở rộng phương thức tiêu thụ Tiêu thụ hàng hóa là một vấn đề quan trọng không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua tiêu thụ, độ thỏa dụng của hàng hóa mới được xác định một cách trọn vẹn. Có tiêu thụ hàng hóa, thu được tiền thì công ty mới bù đắp được chi phí bỏ ra có lãi. Tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động, tiết kiệm chi phí. Muốn đạt được điều đó công ty không những phải tăng hàng hóa tiêu thụ về số lượng đồng thời còn phải đảm bảo chất lượng hàng hóa tiêu thụ, các chính sách đối với tiêu thụ là một điều rất cần thiết để tăng nhanh vòng quay vốn, thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa. Ngoài ra các phương thức bán hàng hiện nay, công ty có thể mở rộng thêm một số phương thức tiêu thụ mới như: bán hàng đổi hàng, bán hàng trả góp… Nhất là phương thức bán hàng đổi hàng đang được nhiều khách hàng ưa chuộng vì mặt hàng điện thoại luôn có sự thay đổi về mẫu mã, tính năng mà khách hàng luôn có nhu cầu sử dụng công nghệ mới, sành điệu hiện đại hơn. KẾT LUẬN Bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong nền kinh tế thị trường có vị trí đặc biệt quan trọng. Nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tồn tại hay không là do khâu tiêu thụ quyết định. Một chính sách tiêu thụ hợp lý kết hợp với trình độ quản lý của cán bộ quản lý cao là nguồn lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Logichmột doanh nghiệp thương mại dịch vụ, hạch toán độc lập cùng tồn tại cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Trong những năm qua tuy có sự biến động về thị trường trong nước nhưng công ty vẫn luôn vươn lên trong hoạt động kinh doanh đạt được những thành tựu đáng kể góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đạt được những thành tựu như vậy phải nhờ đến sự đóng góp không nhỏ của công tác tổ chức hạch toán kế toán. Công ty đã thực hiện công tác kế toán phù hợp với qui mô cơ cấu, ngành nghề sản xuất thực hiện đúng mọi qui định của pháp luật. Báo cáo này của em nghiên cứu về công tác bán hàng xác định kết quả bán hàng chỉ đề cập đến một vấn đề cơ bản nhất trong quá trình tiêu thụ hạch toán về mặt thực tiễn, đồng thời đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa kế toán tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich. Do thời gian nghiên cứu trình độ còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự chỉ bảo các thầy cô để hoàn thiện hơn báo cáo của mình. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể nhân viên của công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập hoàn thiện báo cáo này. . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGICH 3.1. Một số nhận xét. ty. 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Logich 3.2.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGICH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGICH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGICH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay