TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN

42 379 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 08:20

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TYCỔ PHÂN GIẦY HƯNG YÊN 1. Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ Giầy Hưng Yêncông ty cổ phầncó hai thành viên trở lên. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (0102005374) do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/5/2002 - Trụ sở công ty: Phòng 02, nhà 5C, tập thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng) - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất buôn bán giầy dép, hàng may mặc các phụ liệu của giầy dép hàng may mặc. Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng. Đại mua, đại bán, ký gửi hàng hoá. Công ty cổ phân Giầy Hưng Yênlà một tổ chức kinh tế tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam tiền ngoại tệ tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật Công ty được thành lập theo nguyên tắc dân chủ, công khai, thống nhất nhằm mục đích kinh doanh, giải quyết việc làm đời sống cho người lao động trong Công ty, bảo đảm nộp nghĩa vụ cho Ngân sách, tạo quỹ cho công ty nhằm mở rộng phát triển kinh doanh Công ty quyền lựa chọn quy mô kinh doanh, cách thức huy động vốn, tuyển dụng thuê mướn lao động theo yêu cầu. Ghi chép sổ sách kế toán quyết toán theo quy định của pháp luật hệ thống kế toán, thống kê chịu sự kiểm tra của quan Nhà nước. Nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 1 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH HĐTV (GIÁM ĐỐC) Phòng HCNSKế toán tài vụ Kỹ thuật Kế hoạch XNK Kho nguyên liệuPX chuẩn bị PX dán bồi PX cắt PX may PX gò ráp PX đế 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quản sản xuất kinh doanh Công ty cổ phân Giầy Hưng Yên tổ chức bộ máy quản theo hệ thống một cấp, đứng đầu là hội đồng quản trị, ban giám đốc nhà máy chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị. Bên dưới là các phòng ban chức năng, các phân xưởng các tổ chức trực thuộc Sơ đồ quản điều hành Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 2 2.1. Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên gồm hai thành viên, là quan quyết định cao nhất ở công ty. Hội đồng thành viên các quyền nhiệm vụ sau Quyết định phương hướng phát triển của công ty Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ Quyết định phương thức đầu tư dự án đầu tư giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị được ghi trong sổ kế toán của công ty. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Giám đốc, kế toán trưởng. Quyết định mức lương, lợi ích đối với giám đốc, kế toán trưởng Quyết định cấu tổ chức bộ máy quản công ty Quyết định thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Các quyền nhiệm vụ khác quy định tại luật Doanh nghiệp 2.2. Chủ tịch hội đồng thành viên (Giám đốc) Giám đốc do Hội đồng thành viên bầu ra. Là người đại diện pháp luật của công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giám đốc thể bị Hội đồng thành viên miễn nhiệm trong trường hợp điều hành công ty không đúng mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh đề ra hoặc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tài chính, kế toán các văn bản hiện hành của Nhà nước 2.3. Phòng hành chính nhân sự nhiệm vụ xây dựng các phương án tổ chức mạng lưới cán bộ cho phù hợp từng thời kỳ, chuẩn bị các thủ tục giải quyết cho người lao động (hưu trí, thôi việc, BHXH, bảo hộ các chế độ khác liên quan đến người lao động). Ngoài ra còn phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đáp ứng yêu cầu thanh tra kiểm tra Xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiệt bị văn phòng công ty hàng tháng, hàng năm. Tổ chức tiếp khách, bảo đảm xe đưa đón lãnh đạo, cán bộ đi làm đúng giờ an toàn. Xây dựng kế hoạch , nội dung công tác thi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 3 đua, tập hợp đề nghị khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng với hội đồng thi đua giám đốc xét sau 2.4. Phòng kế toán tài vụ nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực quản các hoạt động tài chính. Sử dụng tiền vốn theo đúng pháp lệnh thống kê kế toán các văn bản Nhà nước quy định. Đề xuất lên giám đốc các phương án tổ chức kế toán , đồng thời thông tin cho lãnh đạo các hoạt động tài chính để kịp thời điều chỉnh quá trình sản xuất kinh doanh trong công ty. Hạch toán các hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán tài chính với khách hàng. Cuối tháng làm báo cáo quyết toán để trình Giám đốc quan thẩm quyền duyệt 2.5. Phòng kỹ thuật ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ ngành sản xuất giầy. Giúp giám đốc quản các dự án, đề án khoa học kỹ thuật công nghệ trong toàn công ty. Xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm làm thủ tục đăng ký bản quyền với các quan hữu trách Nhà nước Quản cung cấp vật tư kỹ thuật cho các phân xưởng theo kế hoạch sản xuất của công ty 2.6. Các phân xưởng (px chuẩn bị, px dán bồi, px cắt, px may, px gò ráp, px đế, được trình bày trong mục 3) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 4 PX dán bồi Kho nguyên liệu PX chuẩn bị PX cắt PX may PX gò ráp Sấy KCS QCS PX đế Kho thành phẩm Bộ phận đóng bao Sơ đồ dây chuyền công nghệ 3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 5 3.1. Phân xưởng chuẩn bị Căn cứ kế hoạch sản xuất trong ngày, cần chuẩn bị trước phục vụ đồng bộ kịp thời cho sản xuất: Vật tư nguyên liệu chính, vật tư nguyên liệu phụ, các phụ liệu khác 3.2. Phân xưởng dán bồi Cán ép da, PU bằng keo; dán vải lót với mút; dán ép vải để làm viền 3.3. Phân xưởng cắt Cắt vải (thường dùng máy chặt khuôn). Chặt đủ số lớp theo quy định. Tránh xô lệch giữa các lớp với nhau nếu không phần dư thừa nhiều sẽ gây ra hao hụt Da các loại chặt một lớp, chặt mặt phải, chặt kèm các chi tiết (chi tiết to kèm chi tiết nhỏ để phần thừa bavia nhỏ nhất) PU, PVC, vải chặt dùng dao, đúng chiều vải, chặt kèm chi tiết nhỏ hoặc kèm size đảm bảo hết khổ không dư thừa 3.4. Phân xưởng may May đính kèm chi tiết; cắt các chi tiết đã may đính mép, cắt chỉm, vắt sổ; may viền mũi, gót, lưỡi gà, đường vòng thân mũi giầy; may thêu trang trí; dán nép oze; may gà thân vào mũi giầy, may giáp đường vòng quanh thân vào mũi giầy, may ziezac Yêu cầu: may đúng lấp định vị sẽ tiết kiệm nhân công, xăng vệ sinh, may đồng loạt, may theo công đoạn để tiết kiệm thời gian, chỉ 3.5. Phân xưởng gò ráp Thoa keo mũi giầy để gò, vào form giầy, sơn keo, dán đế, tháo form giầy Yêu cầu: gò theo dây chuyền, chỉnh máy đúng chế độ tránh gò rách lệch, quét keo theo định vị không lem keo sẽ gây tốn keo, tốn xăng nước xử để tẩy 3.6. Bộ phận đóng gói Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 6 KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tổng hợp Kế toán NVL Kế toán CCDCKế toán bán hàng theo dõi công nợKế toán thanh toánKế toán tiền lương BHXHThủ quỹ Kiểm tra lại chất lượng giầy lần cuối, dán tem treo các loại, xếp vào hộp theo đúng ni số, xếp vào thùng đúnggiầy theo đúng ni số 3.7. Phân xưởng KCS QCS KCS: kiểm tra chất lượng, loại bỏ giầy hư, lỗi QCS: Phân tích các nguyên nhân gây ra lỗi đó (do KCS đã phát hiện) đề ra biện pháp phòng ngừa từ xa, biện pháp khắc phục 4. Tình hình chung về công tác kế toán * cấu bộ máy kế toán chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán đó Do đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty: Hoạt động tập trung, do đó đòi hỏi bộ máy kế toán trong công ty phải theo dõi một cách liên tục chặt chẽ các nghiệp vụ mua bán phát sinh trong toàn công ty. Do đó yêu cầu bộ phận kế toán phải tập trung theo dõi từng khoản mục, từng lĩnh vực, từng bộ phận trong phòng Mô hình bộ máy kế toán của công ty 4.1. Kế toán trưởng nhiệm vụ quán xuyến tổng hợp đôn đốc các thành phần. Đồng thời nhiệm vụ theo dõi tài sản cố định của công ty, tính khấu hao tăng giảm tài sản cố định của công ty, tính khấu hao tăng giảm tài sản cố định trong năm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 7 Báo cáo với quan chức năng cấp trên về tình hình hoạt động tài chính của đơn vị như: báo cáo với quan thuế về tình hình làm nghĩa vụ với Nhà nước Nắm bắt phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp về vốn nguồn vốn chính xác, kịp thời để tham mưu cho lãnh đạo công ty biết 4.2. Kế toán tổng hợp Theo dõi tổng hợp phân tích số liệu, báo cáo của các bộ phận kế toán cung cấp Lập cân đối sổ sách như: Tổng hợp doanh thu, tổng hợp chi phí. Cân đối tài khoản, chi phí sản xuất theo yếu tố, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kế toán 4.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhiệm vụ theo dõi chi tiết các hợp đồng, lượng mua giá mua hàng hoá theo từng đối tượng bán hàng cho công ty Theo dõi nhập – xuất – tồn – kho nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, luôn chuyển theo chi tiết từng loại vật tư 4.4. Kế toán bán hàng theo dõi công nợ nhiệm vụ theo dõi tình hình doanh thu, công nợ của khách hàng. Theo dõi tình hình nộp nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước, kiểm tra xem xét các đơn vị thành viên về mặt cung ứng hàng hoá, lập hoá đơn chứng từ theo đúng chế độ quy định, chế độ kế toán ban hành 4.5. Kế toán thanh toán tiền mặt nhiệm vụ theo dõi tình hình thu, chi thanh toán tiền mặt cho các đối tượng Lập đầy đủ, chính xác các chứng từ thanh toán cho khách hàng. Theo dõi thành toán các khoản tạm ứng các khoản phải thu khác, chi phí trả trước cho từng đối tượng 4.6. Kế toán tiền lương BHXH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 8 nhiệm vụ tính lương BHXH phải trả cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Cuối tháng lập ra bảng phân bổ tiền lương 4.7. Thủ quỹ Thực hiện các khoản thu chi tiền mặt dựa trên các phiếu thu, phiếu chi hàng ngày do kế toán thanh toán lập, ghi chép kịp thời, phản ánh chính xác thu, chi quản tiền mặt hiện có. Thường xuyên báo cáo tình hình tiền mặt tồn quỹ hiện của công ty * Hình thức sổ kế toán đang vận dụng cụ thể sự vận dụng đó bằng hệ thống sổ, quy trình ghi sổ, phương pháp hạch toán hàng tồn kho ở đơn vị Hình thức sổ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng hiện nay là hình thức chứng từ ghi sổ. Đặc điểm của hình thức này: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là”chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái Kế toán lập chứng từ ghi sổ trên sở từng chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp các chứng từ cùng loại, cùng nội dung kinh tế Hệ thống tài khoản kế toán đang áp dụng: áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số: 114 TC/QĐ/CĐKT ngày 01- 11- 1995 của Bộ trưởng bộ Tài chính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 9 Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ cái Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 10 [...]... hiệu quả quản chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên nhưng cũng đã phần nào khẳng định được công tác quản chi phí sản xuất kinh doanhCông ty đã đang đạt được những kết quả tốt II TÌNH HÌNH QUẢN THỰC HIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN QUA CÁC NĂM 2006-2007 1 Công tác quản chi phí sản xuất kinh doanh giá... sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 1.1 Quản chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm các bộ phận sau: Chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp, chi phí tài chính 1.1.1 Chi phí sản xuất sản phẩm Do tác động của chế thị trường toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng... bộ phận sản xuất của Công ty về giá thành sản xuất sản phẩm sản xuất ra Quá trình quản hạch toán theo dõi chi phí sản xuất rất chặt chẽ, linh hoạt Để việc phân tích chi phí sản xuất được tiến hành thuận lợi đạt kết quả cao tùy thuộc vào đặc điểm của từng doanh nghiệp mà lựa chọn các tiêu thức khác nhau cho phù hợp Tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên việc phân tích chi phí sản xuất sản. .. trong từng ngày từng người trong một tháng * Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí quản phục vụ sản xuất phát sinh tại các phân xưởng được tập hợp theo địa điểm phát sinh chi phí Chi phí sản xuất chung được chia thành các loại chi phí sau: + Chi phí nhân viên phân xưởng: Bao gồm các chi phí về tiền lương... tích chi phí quản doanh nghiệp Chi phí quản doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hóa cần thiết phát sinh sở bộ máy quản hành chính về chi phí quản kinh doanh, chi phí quản hành chính chi phí chung khác liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp Chi phí quản doanh nghiệp bao gồm nhiều khoản mục nội dung, công dụng kinh. .. Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên chi phí bán hàng bao gồm các khoản như: chi phí đóng gói sản phẩm, vận chuyển, bốc dỡ, chi phí bảo quản các chi phí khác Ngoài ra để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm được nhiều hơn Công ty phải bỏ ra chi phí quảng cáo sản phẩm, nghiên cứu thị trường 1.1.3 Chi phí quản doanh nghiệp Chi phí quản doanh nghiệp là các khoản chi liên quan đến việc tổ chức hành chính hoạt... phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ Do vậy doanh nghiệp phải quản tốt bộ phận chi phí này để giảm giá thành sản phẩm 2 Tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm trong 2 năm 2004 - 2005 2.1 Phân tích tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2.1.1 Phân tích tổng hợp tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Bảng 3) Website: http://www.docs.vn... việc sản xuất sản phẩm Đối với khoản chi phí này doanh nghiệp cần phải chú ý giảm sản phẩm hỏng để giảm chi phí từ đó giảm giá thành sản phẩm Vì vậy việc quản chi phí sản xuất sản phẩm của Công ty được đánh giá là tương đối tốt Chi phí sản xuất sản phẩm tăng chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng, chi phí nhân công trực tiếp tăng, trong khi đó chi. .. kinh tế tính chất khác nhau Tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên tình hình thực hiện chi phí quản doanh nghiệp được biểu hiện qua bảng sau: (Bảng 4) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 27 27 Bảng 4: tình hình thực hiện chi phí quản doanh nghiệp trong 2 năm 2004 - 2005 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Chỉ tiêu Chi phí nhân viên quản Chi phí vật liệu quản Chi phí đồ dùng... chức hành chính hoạt động khác của doanh nghiệp mà không thể xếp vào chi phí sản xuất hay chi phí lưu thông Chi phí quản phát sinh được kế toán của Công ty tập hợp theo từng yếu tố như: chi phí vật liệu quản lý, chi phí nhân viên quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý, chi phí dự phòng, thuế phí, lệ phí các dịch vụ mua ngoài khác 1.1.4 Chi phí hoạt động tài chính Website: http://www.docs.vn . TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TYCỔ PHÂN GIẦY HƯNG YÊN 1 quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên nhưng cũng đã phần nào khẳng định được công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay