THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TYHYMETCO

24 379 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 02:20

THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TYHYMETCO 1. Giới thiệu về công ty 1.1.Quá trình hình thành phát triển của công ty HYMETCO: Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn với tên giao dịch của công ty là HYMETCO (Hydromete orological Technical Materials Company). Trụ sở chính tại Số 1 - Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. HYMETCO là một DNNN được thành lập theo quyết định số 120 KTTV/QĐ ngày 29/4/1993 của tổng cục Khí tượng thuỷ văn, phù hợp với qui chế về thành lập giải thể DNNN ban hành kèm theo nghị định 156/HĐBT ngày 7/5/1992 của Hội đồng bộ trưởng. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản bằng VND USD mở tại ngân hàng công thương Đống Đa VIETCOMBANK. Thời kỳ đầu, tiền thân của công ty là một đơn vị trực thuộc Tổng cục khí tượng thuỷ văn, được thành lập vào năm 1977 với chức năng nhiệm vụ thực chất chỉ như một tổng kho cho toàn ngành. Hoạt động của công ty trong giai đoạn 1977 -1989 hết sức trì trệ, không có hiệu quả do cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung lỗi thời chi phối. Ngay cả khi chuyển đổi sang cơ chế thị trường, giai đoạn 1989 -1993, công ty vẫn hoạt động không hiệu quả do vẫn phải chịu sự quản lý quan liêu bao cấp của Tổng cục khí tượng thuỷ văn. Đến 29/4/1993, công ty được thành lập lại trở thành một DNNN hoạch toán độc lập, tự chủ về tài chính nhưng công ty vẫn phải trải qua hai năm hoạch toán thử. Do vẫn còn ít nhiều bao cấp nên công ty không đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra, hoạt động kinh doanh bấp bênh. Sau khi dứt hẳn khỏi sự bao cấp, bằng sự nỗ lực không ngừng sự đồng tâm hiệp lực của Giám đốc cùng toàn bộ cán bộ - công nhân viên trong công ty, công ty đã có những thành tựu đáng kể. Từ chỗ hoạt động kinh doanh thua lỗ, không có lãi, cơ sở vật chất nghèo nàn, vốn kinh doanh hạn chế, thị trường bị bó hẹp, thì tới nay tình hình đã khác hẳn: công ty làm ăn có lãi trong vài năm liên tục đang trên đà tăng trưởng, thị trường được mở rộng cả trong ngoài nước ( Lào,Campuchia .), cơ sở vật chất kỹ thuật đời sống cán bộ - công nhân viên không ngừng được cải thiện. Không những thế công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chính trị của ngành. Do có tính chất đặc thù là một Công ty kinh doanh thiết bị chuyên ngành nên thị trường tiêu thụ chủ yếu là khách hàng trong ngành chiếm tới 85 - 87%, rất ít bán ra ngoài. Vì vậy, hoạt động của Công ty mang tính chất là một đơn vị hành chính sự nghiệp hơn là một đơn vị sản xuất kinh doanh. 1.2.Đôi nét về hoạt động kinh doanh của công ty HYMETCO. 1.2.1.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu máy, thiết bị vật tư kỹ thuật phục vụ đo đạc khảo sát các chuyên ngành khí tượng thuỷ văn, hải văn, môi trường, khoa học kỹ thuật các mặt hàng kim khí, điện máy Sản xuất gia công, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành. Thiết kế xây dựng lắp đặt các công trình khí tượng thuỷ văn. Sản xuất đồ mộc chuyên ngành dân dụng. Tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành 1.2.2.Các mặt hàng kinh doanh chính. Công ty HYMETCO thực hiện kinh doanh ba nhóm mặt hàng chính. Nhóm mặt hàng khí tượng bao gồm: Các loại máy đo áp suất không khí;các loại máy đo độ ẩm không khí, độ ẩm đất, độ ẩm các sản phẩm công nông nghiệp; các máy đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, nhiệt độ nước; các trạm khí tượng tự động, rada thời tiết; thiết bị vô tuyến thám không . Nhóm mặt hàng thuỷ văn-hải văn: Các loại máy đo tốc độ, hướng dòng chảy mực nước biển, sông, hồ, mương máng; các loại máy đo sâu, đo mức nước triều, đo các yếu tố của sóng; thiết bị đo tốc độ hướng dòng chảy nhiều tầng; các loại máy trắc địa, thuỷ chuẩn kinh vĩ, la bàn đo xa, toàn, .,định vị ; máy quyết địa địa hình đáy sông, hồ, biển, Nhóm mặt hàng môi trường: Các loại máy đo các yếu tố đặc trưng của nước; nhiệt độ, độ mặn, độ dầu, độ PH, oxy hoà tan, chất rắn hoà tan, độ đục trong hồ, sông biển; các máy đo nồng độ bụi, phân tích các thành phần khí, khí độc, khí cháy .,thiết bị đo phân tích xăng dầu. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các mặt hàng thiết bị khoa học kỹ thuật trong các phòng thí nghiệm các mặt hàng kim khí điện máy. 1. 3.Cơ cấu tổ chức quản lí hành chính của công ty HYMETCO. Để đảm bảo cho mọi hoạt động tổ chức quản lí, đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp ổn định, thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. Công ty đã tổ chức bộ máy hoạt động của mình theo kiểu trực tuyến theo sơ đồ sau: Ban giám đốc: Bao gồm một Giám đốc một Phó giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu công ty, có quyền ra quyết định tổ chức chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty trước pháp luật cũng như trước Tổng cục khí tượng thuỷ văn. Giám đốc được sự hỗ trợ của Phó giám đốc. Phó giám đốc ngoài nhiệm vụ cụ thể của mình trong từng lĩnh vực phải góp ý kiến tham mưu cho Giám đốc là người đại diện khi Giám đốc vắng mặt. Phòng hành chính tổ chức: có các nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Sắp xếp tổ chức lao động nhằm sử dụng hợp lí có hiệu quả lực lượng lao động của công ty. Nghiên cứu các biện pháp tổ chức thực hiện việc giảm lao động gián tiếp của công ty. Thứ hai: Nghiên cứu các phương án nhằm hoàn thiện việc trả lương phân phối hợp lí tiền thưởng để trình Giám đốc. Đồng thời thực hiện chế độ kỷ luật với cán bộ - công nhân viên vi phạm điều lệ của công ty. Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ khai thác nguồn hàng, trực tiếp tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng tiêu thụ hàng hoá trong nước, thực hiện kinh doanh theo phương thức khoán đối với từng nhân viên trong phòng. Ngoài ra phòng còn phải lập kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc, đồng thời thực hiện chế độ kỷ luật đối với cán bộ - công nhân viên vi phạm điều lệ của công ty. Ban Giám đốc Xưởng máy Phòng hành chính Phòng kinh doanh Phòng kế toán tài vụ Kho hàng Phòng kế toán-tài vụ: Có chức năng tham mưu hỗ trợ giám đốc quản lí, sử dụng có hiệu quả tài sản, tiền vốn của công ty theo quy định của pháp luật, chế độ thể lệ kinh tế tài chính. Kế toán trưởng kiêm kế toán của phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Xưởng máy: sửa chữa, lắp ráp máy khí tượng thuỷ văn, khắc các loại ống đong,cắt đục giấy, .lắp đặt sâu vườn khí tượng thuỷ văn .Xác định được hư hỏng lập phương án sửa chữa, thay thế các loại máy chuyên dùng trong các ngành. Xây dựng định mức kỹ thuật cho các sản phẩm sản xuất gia công. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quy trình công nghệ trong sản xuất, cải tiến mẫu mã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kho hàng: Trực thuộc phòng kế toán tài vụ, có nhiệm vụ đảm bảo việc xuất nhập hàng, theo đúng nguyên tắc, chế độ kế toán; bảo quản quản lý, đảm bảo về an ninh số lượng, chất lượng hàng . 2.Những đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật của công ty có ảnh hưởng đến phương pháp lónh đạo của Giám đốc công ty. 2.1. Những đặc điểm về kỹ thuật. Công ty Vật tư kỹ thuật Khí tượng Thuỷ văn ( HYMETCO ) là một công ty kinh doanh vật tư chuyên ngành với hơn mười năm kinh doanh, trong đó là hai năm bước vào giai đoạn hạch toán thử, kinh nghiệm còn rất hạn chế, thị trường tuy đang được mở rộng nhưng vẫn còn rất hạn chế, vốn liếng cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu, hầu như vẫn phụ thuộc rất lớn vào Tổng cục khí tượng thuỷ văn. Tất cả những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt dộng kinh doanh của công ty , nhưng với tất cả nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên, công ty luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên thích ứng với cơ chế thị trường đầy biến động sôi nổi như hiện nay. Hàng hoá của công ty đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường trong ngoài ngành, đã đảm bảo được yêu cầu về chất lượng, chủng loại mà ngành quy định, đây là một cố gắng rất lớn trong hoạt động kinh doanh của cồn ty đó cũng là sự khẳng định về vị trí sự phát triển đi lên của công ty trong cơ chế thị trường. HYMETCO được phép xuất khẩu trực tiếp, cung cấp các loại thiết bị, máy móc đo đạc khảo sát vật tư kỹ thuật thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ các dịch vụ khoa học kỹ thuật về các chuyên ngành: khí tượng mặt đất, khí tượng nông nghiệp, thuỷ văn, hải văn môi trường. Công ty nhận sửa chữa, bảo dưỡng kiểm định các loại máy móc đo đạc khảo sát khí tượng, thuỷ văn, hải văn môi trường, ngoài ra công ty được phép nhận sửa chữa các phương tiện vận tải, máy xây dựng máy khai tài nguyên. Bên cạnh đó công ty được phép sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ chuyên dùng, văn phòng dân dụng, các mặt hàng kim khí điện máy vật liệu xây dựng. Các mặt hàng chính của công ty HYMETCO: + Các loại máy đo áp suất không khí + Các loại máy đo độ ẩm không khí, độ ẩm các sản phẩm nông nghiệp công nghiệp. + Các loại máy đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, nhiệt độ nước nhiệt độ các sản phẩm công nông nghiệp. + Các loại máy đo tốc độ hướng gió. + Các loại máy đo lượng mưa. + Các dụng cụ đo lượng bốc hơi nước. + Các loại máy đo thời gian nắng, cường độ ánh sáng, cường độ bức xạ. + Các loại máy đo tốc độ, hướng dòng chảy mực nước trong mương, máng, sông hồ biển. + Các loại máy đo sâu hồi thanh. + Các loại dụng cụ lấy mẫu nước, phù sa, cát bùn. + Các loại máy đo các yếu tố đặc trưng của nước: nhiệt độ, độ mặn. độ dẫn, độ chua, ôxy hoà tan, chất rắn hoà tan + Các loại máy trắc địa: thuỷ chuẩn kinh vĩ, la bàn + Các loại bóng bay đo gió, bóng thám không, máy thám không, soud fero để điều chế hơi. + Lều khí tượng, bàn ghế văn phòng, tủ đựng tài liệu, bàn để máy tính + Các mặt hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng . 2.2. Những đặc điểm về kinh tế: Trông công ty bộ phận kế toán thực sự là một trong những công cụ quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp. Ngày nay, khi cơ chế quản lý đổi mới chuyển từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh, hệ thống kế toán của công ty được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, khả năng điều hành hoà nhập với các bộ phân khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh khá vững vàng. Phương thức bán hàng của công ty chủ yếu là bán hàng qua kho bán trực tiếp cho khách hàng, do đó giúp cho công ty tiêu thụ được khối lượng hàng hoá lớn, tránh được hiện tượng thất thoát hàng, có điều kiện thương lượng trực tiếp với khách hàng về cơ chế giá, tạo điều kiện cho khác hàng được thoả thuận giá nhằm thu hồi vốn nhanh từ đó tăng vòng quy của vốn nhất là đối tượng khách hàng ngoài ngành. trong ngành khách hàng của công ty là các đơn vị hành chính sự nghiệp, do đó tình hình thu hồi vốn hàng hoá vật tư là rất khó khăn, phụ thuộc vào ngân sách cấp của ngành với cơ chế giá linh hoạt cùng với chất lượng yêu cầu của ngành được đảm bảo. Chính vì vậy, công ty đã thu hút được phần lớn khách hàng trong ngành. Hàng hoá công ty bán ra chủ yếu là máy móc, vật tư chuyên ngành, đảm bảo tiêu chuẩn kiểm định quốc gia, có thời hạn bảo hành trong quá trình sử dụng. Qua thực tế tại công ty cho thấy việc tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói riêng công tác kế toán nói chung đã đáp ứng được nhu cầu của công ty đề ra: đảm bảo tính thống nhất về mặt phạm vi, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán các bộ phận liên quan, cũng như nội dung của công tác kế toán, đồng thời đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh một cách trung thực, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu trong quá trình hạch toán đã hạn chế được rất nhiều sai sót trong quá trình ghi chép, cập nhật chứng từ, hạn chế những trùng lắp mà vẫn đảm bảo tính thống nhất nguồn số liệu ban đầu. Do đó, việc tổ chức kế toán ở công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu đã phù hợp với điều kiện của một đơn vị kinh doanh thương mại với tính chất kinh doanh vạt tư, hàng hoá chuyên ngành. Công ty luôn chấp hành các chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà nước, các chính sách giá, thuế, tổ chức mở các sổ sách kế toán phù hợp để phản ánh với giám đốc tình hình tiêu thụ hàng hoá, đồng thời chấp hành ghi chép đầy đủ kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhờ đó, kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của công ty được thực hiện, góp phần đảm bảo cho lĩnh vực lưu thông đạt hiệu quản cao. Trong công tác kế toán đã đảm bảo tiết kiệm thời gian lao động của nhân viên kế toán, giảm bớt thời gian lao động cho công tác hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp, qua đó mà lãnh đạo công ty biết chính xác tình hình tiêu thụ của công ty. Do vậy, để khắc phục được những nguyên nhân trên nhằm giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm, đòi hỏi công ty phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề sau: + Mạng lưới tiêu thụ phải đa dạng, phong phú nhất là hệ thống các trung gian tạo thành cầu nối giữa người sản xuất người tiêu dùng. + áp dụng linh hoạt các phương thức thanh toán kết hợp với việc sử dụng hệ thống giá linh hoạt nhằm mục đích tối đa hoá sự tiện lợi cho khách hàng mua bán nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng tạo điều kiện khai thác triệt để các nhu cầu tiềm năng, tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng vòng quay của vốn lưu động tiết liệm vốn, do đó không chỉ là phải tăng khối lượng hàng hoá tiêu thụ mà không ngừng thay đổi chủng loại, chất lượng, mẫu mã kỹ thuật phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao cần phải mở rộng các phương thức tiêu thụ, phải hoàn thiện các phương thức bán hàng, trong mọi trường hợp bán hàng đều không phải là có các công thức. Tuy nhiên, công ty có thể nghiên cứu các kế hoạch triển vọng quyết định việc lựa chọn hoàn thiện hệ thống bán hàng theo các phương thức. Trong phương thức thanh toán hay định giá bán hàng hết sức linh hoạt, việc tăng giảm giá bán, nói cách khác việc định giá như thế nào là vấn đề cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ hàng hoá, đến lợi nhuận sự tồn tại, phát triển sản xuất nói chung công ty nói riêng, do đó để tiêu thụ hàng hoá một cách hiệu quả nhất công ty không thể định giá một cách chủ quan, tuỳ tiện càng không thể xuất phát từ lòng mong muốn. Với lợi thế là một công ty kinh doanh chuyên ngành nên đối thủ cạnh tranh với công ty không nhiều, sông không phải vì thế mà công ty tuỳ tiện nâng giá hàng sẽ tạo sự cạnh tranh không cần thiết.Chính vì vậy, khi định giá bán hàng công ty phải thăm dò kỹ lưỡng mức giá tiêu thụ thị trường, chính sách phát triển kinh tế của nhà nước về tài chính tiền tệ, trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật trong từng thời kỳ Do đó, khi định giá hàng hoá công ty phải tuỳ thuộc vào mục tiêu, tính chất, tính năng kỹ thuật, sự khan hiếm hoặc quá nhiều của thị trường để định giá. + Đối với loại hàng hoá mới khai thác khi đã đảm bảo những yêu cầu trên của công ty nên áp dụng chính sách giá cao, tuy nhiên chỉ nên áp dụng trong một giai đoạn nhất định, khi hàng hoá tương đối thoả mãn cần thực hiện chính sách giá cả thị trường của đối thủ cạnh tranh thì chuyển sang định giá thấp để thúc đẩy tăng cường khối lượng sản phẩm hàng hoá bán ra. + Đối với loại hàng hoá truyền thống trong ngành ( hàng hoá mà tiêu chuẩn, mẫu mã đã được thống nhất về tính năng kỹ thuật, chất lượng bán ra ). Vì vậy, với loại sản phẩm này công ty phải thực hiện bán theo giá thị trường, nếu công ty có khả năng giảm chi phí, chấp nhận mức lãi ít thì nên có chính sách thưởng cho khách hàng, có như vậy mới thu hút được khách hàng mua hàng của mình. Về vấn đề này, công ty đã chuyển biến rất tốt trong phương thức: chẳng hạn trong năm 1999 tình hình nợ đọng: vốn bằng tiền bình quân gần 500 triệu đồng của khách hàng trong các thời kỳ quyết toán thường trung bình khoảng 200 triệu với chính sách cứng nhắc cơ chế một giá, bước sang năm 2000 tình hình khách hàng chậm thanh toán giảm xuống rất nhiều chỉ chiếm 10 - 15% so với năm 1999. Công ty đã thực hiện chính sách hai giá: giá thanh toán nhanh: tiền mặt, ngân phiếu, séc, thanh toán chậm tính lãi từng thời gian nợ có tính tích luỹ tiến, do đó thúc đẩy tăng nhanh vòng quy vốn lưu động. Hiện tại công ty đang phát huy làm tốt phương thức này. 3. Vai trò phương pháp lãnh đạo của giám đốc công ty HYMETCO. Hệ thống sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là một hệ thống các quá trình phức tạp, để đảm bảo cho các bộ phận các quá trình sản xuất chạy đều ăn khớp với nhau như một guồng máy lớn, đòi hỏi sự quản trị trong công ty phải thực hiện chặt chẽ có hiệu quả. Quản trị doanh nghiệp xét theo quá trình gồm các bước cơ bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát. Xem xét cụ thể vào thực tế của công ty HYMETCO, chuyên đề xin đề cập vai trò phương pháp lãnh đạo của giám đốc công ty qua các bước: 3.1. Hoạch định chiến lược của công ty. Ngày nay, không một giám đốc doanh nghiệp nào khi bước vào hoạt động kinh doanh lại không tự răn mình gắn kinh doanh của mình với thị trường mới hy vọng tồn tại phát triển được. Răn mình thì rễ, nhưng hành động như vậy quả thật là khó. Bởi vì không doanh nghiệp nào lại không muốn lớn lên trong hoạt đông thương trường. Không răn mình như vậy thì quả thật lãnh đạo doanh nghiệp đang tự mình thắt dây thòng lọng vào cổ mình. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống. Cơ thể đó đang cần có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài, với thị trường. Quá trình trao đổi chất càng diễn ra thường xuyên liên tục với quy mô càng lớn thì cơ thể đó càng khoẻ mạnh. Ngược lại, sự trao đổi diễn ra yếu ớt thì cơ thể đó có thể quặt quẹo chết yểu. Một doanh nghiệp muốn tồn tại thì dứt khoát phải thực hiện tốt các hoạt động chức năng như sản xuất, tài chính, thương mại, tổ chức nhân sự, chất lượng sản phẩm Nhưng trong nền kinh tế thị trường chức năng quản lý sản xuất, chức năng quản lý nhân lực chưa đủ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại càng không có gì đảm bảo chắc chắn cho sự thành đạt của doanh nghiệp. Nếu tách rời nó khỏi chức năng khác, chức năng liên kết mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường. Chức năng này thuộc một lĩnh vực quản lý khác: quản lý marketing. Thực vậy, từ thực tế thị trường hoạt động của công ty HYMETCO giám đốc công ty đã hướng các hoạt động của công ty mình lấy hạt nhân là marketing trong các vùng thị trường hiện tại phát triển thị trường hiện tại trong tương lai. 3.2. Tổ chức quản trị công ty. Mọi hoạt động kinh tế cho dù có những tính chất khác nhau đều là sự phối hợp giữa lao động tiền vốn. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động của thị trường trong nước, cùng với sự vận động thống nhất của các hình thái thị trường sản phẩm là tư liệu sản xuất, thị trường vốn, thị trường lao động tổ chức nội bộ công ty. Trong mối quan hệ với các thị trường đó, xét về nội dung tính chất vận động của vốn, quá trình tái sản xuất mở rộng trong công ty thì hoạt động kinh tế bao quát các lĩnh vực chủ yếu sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ các hoạt động về tài chính tín dụng. 3.2.1. Tổ chức quản trị trong sản xuất kinh doanh: Hàng năm dựa vào kế hoạch thực hiện của năm trước, Giám đốc xem xét các yếu tố cụ thể ở các mặt lĩnh vực sau: + Các yếu tố kinh tế như mức tăng trưởng của tổng sản phẩm xã hội, khả năng cung ứng tiền tệ. + Tình hình phát triển hay giảm sút của các dự án đầu tư trong ngoài nước, cụ thể trên địa bàn Hà Nội các vùng lân cận. + Các yếu tố chính trị pháp luật như: luật đầu tư trong ngoài nước, các chính sách cụ thể của nhà nước với các doanh nghịêp nhà nước về đầu tư, công nghệ quản lý + Sự biến động của thị trường, khách hàng, chu kỳ vận động của thị trường, sự trung thành của khách hàng, sức tiêu thụ . + Sự chỉ đạo của các cấp chủ quản, thành phố trong mức tăng trưởng của các công ty trong địa bàn. Từ các yếu tố kể trên, Giám đốc công ty bàn bạc trong ban Giám đốc, cấp uỷ Đảng, Công đoàn các phòng ban nghiệp vụ xem xét xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm tới, đưa thông qua đại hội công nhân viên chức, tổ chức bàn bạc đề ra các biện pháp, phương án thực hiện, đảm bảo thu nhập người lao động luôn tăng trưởng cùng với sự tăng trưởng của công ty. Cụ thể để xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2003, giám đốc công ty đã dựa vào các yếu tố cụ thể sau: - Kế hoạch thực hiện năm 2002: doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 430 triệu, mức thu nhập bình quân đạt 1.350.000đ/người. - Tình hình thị trường: + Các dự án đầu tư trong nước về xây dựng cải tạo hạ tầng phát triển ở mức dự báo 20% so với năm 2002. + Các dự án đầu tư nước ngoài, khu đô thị mới công nghiệp giữ ở mức bằng năm 2002. + Nhà nước sẽ có những chính sách tháo gỡ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước: cấp vốn, giảm lãi suất vay, hỗ trợ bằng các nguồn tài chính khác. + Năng lực chưa phát huy hết công suất thiết kế, nói chung mới chỉ đạt ở mức 70% trong năm 2002. Từ các yếu tố nói trên, giám đốc công ty đã đưa ra kế hoạch năm 2003 cụ thể ở các mức sau: Doanh thu: 11,718 tỷ đồng Nộp ngân sách: 470 triệu đồng Thu nhập bình quân; 1.650.000đ/người Như chúng ta đã biết, giá cả là yếu tố của thị trường, giá cả không chỉ biểu hiện bằng tiền, giá trị hàng hoá còn biểu hiện tổng hợp các hoạt động kinh tế của công ty nhiều mối quan hệ kinh tế trong xã hội. Giữa giá cả cung cầu hàng hoá có mối quan hệ chặt chẽ chi phối lẫn nhau. Do đó, đối với công ty giá không chỉ có vai trò hạch toán mà còn gắn liền với quá trình cạnh tranh trong kinh doanh. Các sản phẩm hàng hoá của công ty không thuộc những sản phẩm do nhà nước thống nhất quản lý mà hoàn toàn do công ty chủ động xác lập phương án giá xây dựng giá bán. Việc quyết định mức giá bán do phòng tài vụ phòng kinh doanh nêu ra được Giám đốc công ty quyết định. Việc lập giá tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của công ty thích hợp tính chất sản xuất, kinh doanh cụ thể của từng công ty, nói chung tuân thủ những hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, đủ chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ, có xét đến giá trị sử dụng của sản phẩm, tình hình cung cầu trên thị trường chính sách giá của Nhà nước. Trong phương án giá, Giám đốc công ty chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ tính các chi phí hợp lý, hợp lệ trong đó lưu ý một số điểm cơ bản sau: + Tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh trong đó phải đánh giá đúng nguyên giá theo thời giá tỷ lệ trích theo quy định. + Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tính theo định mức tiêu hao hợp lý giá xuất kho thực tế hợp lý. + Tiền lương, các khoản mang tính chất tiền lương phải trả áp dụng đối với ngành nghề dựa theo định mức hao phí lao động chính sách, chế độ tiền lương hiện hành. + Các chi phí quản lý, chi phí chung cũng theo những hạn mức chi phs cho từng khoản chi. + Không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ các khoản sau theo quy định của nghị định 59/CP ban hành ngày 3/10/1996 về quy chế tài chính hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước là: - Các khoản thiệt hại được chính phủ trợ cấp. - Chi phí sự nghiệp. - Chi phí cho các hoạt động các tổ chức Đảng, Đoàn thể. - Chi phí về ăn trưa - Các khoản chi mang tính chất thưởng - ủng hộ các đoàn thể - Đầu tư xây dựng ơ bản, mua sắm TSCĐ - Nghiên cứu, thí nghiệm do nguồn vốn khác - Đào tạo không trong kế hoạch - Chi từ thiện, các khoản phạt [...]... có nhiệm vụ quản lý toàn diện, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất, kỹ thuật kinh doanh đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty Để có thể tập trung hoàn thành tốt công tác, Giám đốc công ty giao quyền chỉ huy sản xuất kỹ thuật cho Phó giám đốc công ty đảm nhiệm Trong phương pháp lãnh đạo quản lý công ty, Giám đốc công ty thực hiện công tác phân quyền theo hình thức phân quyền danh... giúp việc chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về mặt tổ chức bộ máy sản xuất quản lý lao động tiền lương bảo vệ nội bộ + Phòng tài vụ: tham mưu chịu trách nhiệm với Giám đốc công ty về công tác kinh tế – tài chính, hạch toán kinh doanh trong toàn công ty + Phòng kinh doanh: tham mưu chịu trách nhiệm với Giám đốc công ty về chỉ đạo tổ chức cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất tổ chức... công ty đã đề ra 3.5 Đánh giá chung về vai trò phương pháp lãnh đạo của giám đốc công ty HYMETCO Giám đốc công ty với vai trò người hướng đạo công ty đến thành đạt hay thất bại trong cuộc cạnh tranh với các đặc thù riêng biệt của ngành, của công ty được thể hiện đánh giá qua kết quả của công ty trong 5 năm gần đây: Bảng1: Tình hình chung của công ty qua các năm 1999 – 2003 Đv tính: VNĐ Năm 1999... cũng là mục tiêu lớn nhất của công ty cần phấn đấu trong kế hoạch cho sự nghiệp phát triển mở rộng của công ty Giám đốc là người có thể tạo ra một sức mạnh cạnh tranh trên thị trường đưa công ty không ngừng phát triển, đồng thời Giám đốc công ty cũng có thể đưa công ty đến bờ vực của sự phá sản Tất cả điều đó phụ thuộc vào trình độ của Giám đốc, chính vì thế mà Giám đốc công ty phải có những nỗ... đã đưa công ty không ngừng tiến lên theo kịp sự chuyển đổi không ngừng của cơ chế thị trường đầy biến động Từ số liệu bảng trên thấy được sự phát triển của công ty liên tục trong những năm qua về các mặt Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Giám đốc công ty trong công tác lãnh đạo, điều hành công ty thể hiện ở các mặt cơ bản sau: 3.5.1 Vai trò của Giám đốc công ty: Trong hoạt động quản trị công ty... đời sống tinh thần Nâng cao trình độ năng lực chuyên môn văn hoá Thực hiện tốt vai trò Giám đốc công ty với nhà nước trong lĩnh vực bảo toàn phát triển vốn sản xuất kinh doanh cùng với các chính sách xã hội 3.5.2 Phương pháp lãnh đạo Trong điều kiện hoạt động của công ty với quy mô là công ty xếp hạng loại II Việc sử dụng phương pháp lãnh đạo phân quyền thông qua hệ thống các quy chế, quy định... kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, quản lý sản xuất trước hết là quản lý hoạt động khoa học - công nghệ Mọi quá trình sản xuất đều phải tuân theo những yêu cầu kỹ thuật chịu sự tác động trực tiếp của khoa học công nghệ Chính vì thế, Giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo theo dõi khoa học - công nghệ thông qua phòng kỹ thuật - công nghệ Tổ chức chỉ đạo thực hiện các vấn đề về khoa học công nghệ... cấp, Giám đốc công ty đã thể hiện được đúng vai trò là thủ trưởng cao nhất của công ty Với các chỉ thị, mệnh lênh được chấp hành nghiêm túc trong bộ máy; đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên cơ sở tập hợp trí tuệ tôn trọng ý kiến của cán bộ công nhân viên trong công ty Giám đốc công ty là một người năng động, hoạt bát, dám nghĩ, dám làm biết đánh giá đúng các điều kiện riêng biệt của công ty về: ... yếu tố trên, giám đốc công ty là người trực tiếp quản lý xem xét, quyết định về giá bán các sản phẩm đảm bảo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh Mọi vấn đề về các hợp đồng kinh tế, giá bán quy định điều chỉnh giá bán đều do Giám đốc công ty dựa vào đề nghị của các phòng chức năng, vào tình hình thị trường, các chi phí cố định chi phí biến đổi của công ty để quyết định cụ thể nhanh chóng... quá trình quản trị công ty Tạo điều kiện cho Giám đốc công ty mở rộng hoạt động của mình với các công ty trong ngoài nước Mặt khác, đã có sự kết hợp với sử dụng phương pháp kinh tế cùng với tác phong dân chủ - quyết định trong điều hành lãnh đạo công ty, có tác dụng tập hợp tạo mối đoàn kết tốt trong hoạt động của công ty, phát huy được năng lực của từng quản trị viên trong công ty 3.5.3 Những . THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TYHYMETCO 1. Giới thiệu về công ty 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công. tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Xem xét cụ thể vào thực tế của công ty HYMETCO, chuyên đề xin đề cập vai trò và phương pháp lãnh đạo của giám đốc công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TYHYMETCO, THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TYHYMETCO, THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TYHYMETCO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay