Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 10

9 320 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 01:15

Chương 10: BỘ PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG J6790A Bộ phân tích ứng dụng của Agilent giúp cho các chuyên gia mạng nhận biết giải quyết các vấn đề sự cố liên quan đến dịch vụ ứng dụng trên toàn bộ mạng IP. Đây là một công cụ phân tích hiệu năng mạng IP, có khả năng xem tình trạng của mạng end-to-end, hai hiệu năng mạng ứng dụng từ bất cứ vị trí nào trên mạng. Các đặc tính chính: - Phân tích hiệu năng mạng end-to-end với các mẫu lưu lượng khác nhau - Phân tích hiệu năng của các dịch vụ các ứng dụng chính (HTTP, FTP, SQL, SMTP, POP, DHCP,….) trên mạng - Lặp lại các bài đo kiểm có chu kì một cách tự động. - Đo kiểm xử lí chất lượng dịch vụ (QoS) sử dụng các bit DiffServ TOS/COS - Có khả năng cài đặt từ xa phát triển hệ thống nhanh, dễ dàng mềm dẻo - Có khả năng hoạt động tại bất kì vị trí nào trên mạng. - Có khả năng thiết lập lại các bài đo cho mạng end-to-end các bài đo hiệu năng mạng. - Có khả năng điều khiển từ xa báp cáo thời gian thực. - Tương tác với các phần tử RMON trong mạng để tạo ra một mạng end-to-end hoàn chỉnh bao gồm các thiết bị mạng kết nối các điểm đầu cuối từ xa đang được đo kiểm. - Có khả năng kiểm tra hiệu năng của các firewall ngoài. Các modul của bộ phân tích ứng dụng Bộ phân tích ứng dụng có sẵn số lượng lớn các bài đo các phương tiện hỗ trợ lựa chọn bài đo lí tưởng cho một vấn đề hay nhiệm vụ cụ thể. Đối với mỗi bài đo, số lượng các tham số có thể được thay đổi một phần hay toàn bộ. Hầu hết tất cả các tham số có giá trị mặc định, giá trị này là giá trị tốt nhất trong hầu hết các trường hợp ít khi cần chỉnh sửa. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng bộ phân tích ứng dụng sẽ túy chỉnh các bài đo có sẵn để phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Các bài đo đã được chỉnh sửa dựa trên các bài đo có sẵn được tổ chức tách biệt nhau theo nhu cầu của người sử dụng. Bộ phân tích ứng có thể thực hiện đo kiểm các ứng dụng mạng cơ bản mạng end-to-end, cũng có khả năng phân tích các ứng dụng mạng nâng cao, phân tích GPS, phân tích VoIP phân tích giao thức MGCP. Modul phân tích MGCP: Modul này đảm bảo hiệu năng xử lí các sự cố của các hoạt động thoại qua các hệ thống cuộc gọi IP MGCP. - MGCP Dialup-bài đo này đo thời gian từ khi thiết lập tới khi kết thúc một phiên làm việc tại điểm đầu cuối quay số. - MGCP Call Setup to Teardown-bài đo này đo thời gian từ khi thiết lập phiên làm việc tại các điểm đầu cuối chủ gọi bị gọi. - MGCP Performance-bài đo này đo thời gian chiếm giữ bởi Call Agent đối với việc đăng kí các điểm đầu cuối khác nhau. - MGCP Viability-bài đo này đo khả năng của Call Agent đối với việc đăng kí đa điểm đầu cuối của một khoảng thời gian xác định. 4.2.3 Sunrise Telecom 4.2.3.1 NETRACKER Sự phát triển kiến thức mạng mới yêu cầu phải có sự phát triển đồng thời của các thiết bị đo kiểm. Các thiết bị đo cho mạng LAN hay PSTN không đủ để đáp ứng các thách thức của mạng hội tụ. Máy đo NeTracker của Sunrise Telecom là một thiết bị tích hợp đầy đủ cho việc kiểm tra giám sát khắc phục sự cố báo hiệu các dịch vụ được triển khai trên các mạng PCM, ATM mạng LAN. Các giao thức hỗ trợ bao gồm: SS7, ISDN, H323, SIP, MGCP, Megaco/H248, Fax over IP, Sigtran, IP, Datacom. Chính các đặc tính phong phú của thiết bị NeTracker đã làm cho nó trở thành thiết bị lí tưởng trong tất cả các giai đoạn mạng. Tạo cuộc gọi, phân tích giao thức, đo QoS là các vấn đề then chốt trong giai đoạn lắp đặt bảo dưỡng các tổng đài PBXs, softswitch, Signaling Gateway Media Gateway, cũng như các chuyển mạch PSTN truyền thống. NeTracker cũng được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ các nhà điều hành trong các giai đoạn quy hoạch, thực thi triển khai nhờ việc tạo ra bản ghi chi tiết cuộc gọi CDR, đo QoS, thống kê mạng sự tương quan giữa các giao thức các giao diện khác nhau. NeTracker kết hợp khái niệm client-server với CORBA để cung cấp một giải pháp tích hợp mở cho hệ thống đo kiểm phân tán hệ thống đo kiểm độc lập. Các đặc tính chính của thiết bị: - Xử lí sự cố phân tích giao thức. - Đo kiểm QoS PESQ/PSQM. - Giám sát mô phỏng dịch vụ cuộc gọi - Khởi tạo kết thúc cuộc gọi qua hai giao thức khác nhau - Kiểm tra tính cước sự thỏa thuận mức dịch vụ - Mô phỏng các cuộc gọi báo hiệu dung lượng rất cao - Thu thập thống kê cho phân tích hiệu năng mạng - Phân tích lưu lượng với mô phỏng tính toán dung lượng gói dữ liệu cuộc gọi - Ngăn chặn phát hiện sự cố - Phân tích mạng NeTracker đáp ứng các yêu cầu về các lĩnh vực dưới đây: - SS7 với các kênh thoại - ISDN với các kênh mang - Hai giao diện tương tự hữu tuyến - Các ứng dụng VoIP dựa trên H323, SIP, MGCP, H.248, RTP - Báo hiệu qua môi trường IP(SoIP) như SigTran BICC qua IP Cấu hình đo: NeTracker là một bộ mô phỏng dịch vụ báo hiệu đa giao thức là công cụ giám sát để đo kiểm phân tích các mạng hội tụ thế hệ mới. Dưới đây là cấu hình kết nối máy đo với các thiết bị trong mạng. 4.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT) Thiết bị phân tích đa dịch vụ STT là một giải pháp đo kiểm tích hợp di động cho các mạng hiện tại tương lai. Thiết bị STT MSA bao gồm 4 cổng Analog, 8T1/End-to-end, 4LAN 2 cổng vật lí OC3/STM1. Với cấu trúc như vậy, STT là một thiết bị tốt nhất để giải quyết các sự cố có xảy ra trong suốt quá trình lắp đặt bảo dưỡng. Các đặc tính của STT: - Là một máy tính hỗ trợ Windows XP - Hỗ trợ các công nghệ khác nhau như sợi quang, DWDM, Ethernet, SONET, SDH - Hỗ trợ nhiều giao diện vật lí (E1/T1, LAN, Analog, STM- 1/OC3), cần thiết trong môi trường mạng thế hệ sau - Có bộ nhớ trong cho phép ghi dữ liệu để thực hiện các phân tích cụ thể hơn - Truy cập từ xa - Phân tích QoS trong chế độ in-service cho các giao thức H.323, SIP, MGCP H.248 Đo kiểm phân tích giao thức: - Thực hiện hai bài đo đồng thời, tới 4 giao thức trên một bài đo - Các bài đo giao diện - Lưu trữ, tìm kiếm, thống kê, giải mã, theo dõi cuộc gọi đối với nhiều giao thức - Bản ghi chi tiết cuộc gọi(CDR), cho phép xử lí sự cố dễ dàng hơn - Ánh xạ “CDR thành các khung báo hiệu” - Lưu đồ cuộc gọi cho các bản tin của cuộc gọi được giám sát hoặc mô phỏng - Sự tương quan giữa cuộc gọi SS7 ISUP với MGCP/ASPEN Bộ công cụ mô tả cho đo kiểm giao thức mô phỏng SIP MGCP/NCS Bộ công cụ này cho phép người sử dụng dễ dàng xây dựng một tập lệnh về đo kiểm chức năng, độ mạnh, đo kiểm hiệu năng đo kiểm tuân thủ. Các trường hợp đo kiểm cơ bản mặc định được cung cấp sẵn nhưng người sử dụng có thể chế tạo các bài đo kiểm riêng dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng mạng. Người sử dụng có thể định nghĩa các phần tử thông tin, nội dung bản tin tuần tự giao thức cho các phần tử được mô phỏng. 4.2.4 SOLINET 4.2.4.1 Bộ đo kiểm tuân thủ MGCP MG/MGC SAFIRE Thiết bị đo kiểm SAFIRE MGCP hoạt động dựa trên nền đo kiểm giao thức SAFIRE, cung cấp môi trường hoàn chỉnh để xác nhận tính hợp lệ của MG hay MGC tuân thủ IETF RFC 3456. Các đặc tính chung: - Kiểm tra, mô phỏng, đo kiểm tuân thủ MG/MGC một cách tự động. - Phân tích đạt/ không đạt - Mã hóa đơn giản thời gian thực/MSC - Có khả năng chỉnh sửa cấu hình đo kiểm - Cho phép xây dựng các nhóm bài đo, lưu thực hiện tuần tự nhóm bài đo đó Các giao diện: - OC-3/STM-1 - E1/T1/DS-1 - ATMoE1(trong tương lai) - Ethernet 10Mb/100Mb/1Gb Các đầu cuối được đo kiểm - MGC - MG Các bản tin được đo kiểm MGC khởi tạo - Cấu hình điểm cuối EPCF (Endpoint Configuration) - Yêu cầu khai báo RQNT (Notification Request) - Tạo kết nối MDCX - Chỉnh sửa kết nối MDCX - Xóa kết nối DLCX - Kiểm định điểm đầu cuối AUEP - Kiểm định kết nối AUCX MG khởi tạo - Thông báo NTFY - Khởi tạo lại tiến trình RSIP Chuẩn hỗ trợ - IETF RFC 3435(obsoletes 2705) - Được phê chuẩn bởi : ACATS-Forum(www.acats-forum.org) Các lựa chọn - Mô phỏng : MGC, MG, Soft-Phones - Bộ giám sát : Ethernet, IP, UDP, TCP, MGCP, RTP . QoS trong chế độ in-service cho các giao thức H.323, SIP, MGCP và H.248 Đo kiểm và phân tích giao thức: - Thực hiện hai bài đo đồng thời, tới 4 giao thức. bị lí tưởng trong tất cả các giai đo n mạng. Tạo cuộc gọi, phân tích giao thức, và đo QoS là các vấn đề then chốt trong giai đo n lắp đặt và bảo dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 10, Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 10, Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn