Tiết 13. Bài 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế các nước Nam Á

21 810 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 19:11

Người thực hiện: Bùi Thị Chinh Đơn vị: Trường THCS nghĩa Phương lục nam bắc giang Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 ? Quan sát lược đồ em hãy trình bày đặc điểm địa hình khu vực Nam Á? Nam Á có 3 miền địa hình khác nhau: + Phía bắc là hệ thống núi Hi-ma-lay- a chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, dài gần 2600 km. + Phía nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp bằng phẳng. + Nằm giữa chân núi Hi-ma-lay-a sơn nguyên Đê-can là đồng bằng Ấn- Hằng rộng bằng phẳng, chạy từ bờ biển A-rap đến bờ vịnh Ben-gan dài hơn 3000km. B¶n ®å tù nhiªn Nam ¸ T s liu v din tớch, dõn s ca mt s khu vc chõu , Em hóy tớnh mt dõn s ca cỏc khu vc ca Chõu ? Bng 11.1 Din tớch v dõn s mt s khu vc ca Chõu Khu vc Din tớch (Nghỡn km 2 ) Dõn s nm 2001 (Triu ngi) Mt dõn s (ngi/km 2 ) ụng 11762 1503 Nam 4489 1356 ụng Nam 4495 519 Trung 4002 56 Tõy Nam 7016 286 128 41 116 14 302 ? Qua bng s liu, em hóy so sỏnh s dõn, mt dõn s gia cỏc khu vc ca Chõu ? Cthc 1. Dân cư. Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 1. Dân cư. Hình 11.1: Lược đồ phân bố dân Nam á - Dân Nam á phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở đồng bằng ấn- Hằng ven biển. - Nam l khu vc ụng dõn: 1356 triu ngi (2001). - Mt dõn s cao nht chõu lc: 302 ngi/km 2 . Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 ? Vỡ sao dõn c khu vc Nam phõn b khụng u. nhng khu rt ớt dõn c sinh sng. H i m a l a y a H 11.1 Lc phõn b dõn c Nam Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 Nh th n giỏo Nh th Hi giỏo Nh th Thiờn Chỳa giỏo Nh th Pht giỏo n Tat Ma-han di ỏnh trng - Nam l khu vc ụng dõn: 1356 triu ngi (2001) - Mt dõn s cao nht chõu lc: 302 ngi/km 2 - Dân Nam á phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở đồng bằng ấn- Hằng ven biển. 1. Dân cư. - Dõn c ch yu theo n giỏo, Hi giỏo. Tụn giỏo nh hng ln n i sng, kinh t- xó hi. Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 * Lch s phỏt trin: * Tỡnh hỡnh phỏt trin: - T 1763-1947 Nam b quc Anh xõm lc. - Nm 1947 dnh c c lp, xõy dng nn kinh t t ch. - Tỡnh hỡnh chớnh tr, xó hi khu vc Nam khụng n nh. ? Hin nay cỏc nc khu vc Nam trỡnh phỏt trin nh th no? Ngnh kinh t no úng vai trũ quan trng? - Nn kinh t ang phỏt trin - Hot ng sn xut nụng nghip l ch yu. - Sn phm chớnh: chố, ngụ, lỳa go, bũ . - Tng sn phm trong nc ca Nam thp: 620,3 t USD ( 2002). 1 - Dân cư. 2 - Đặc điểm kinh tế xã hội. Trng lỳa n Mt vựng nụng thụn Nờpan Thu hỏi chố Xrilan-ca USD Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 ? Khú khn ln nht trong quỏ trỡnh phỏt trin kinh t ca cỏc nc khu vc Nam hin nay l gỡ? - Mõu thun xung t gia cỏc dõn tc v cỏc tụn giỏo thng xuyờn xy ra nờn tỡnh hỡnh chớnh tr xó hi thiu n nh. Trựm khng b Binla en ang b nghi ngh n nỏu vựng nỳi ca PakistanMt v khng b ti n Hin trng v ỏm sỏt cu th tng Pakistan b Buto Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 1 - Dân cư. 2 - Đặc điểm kinh tế xã hội. * ấn Độ: * Lch s phỏt trin: * Tỡnh hỡnh phỏt trin: Qua bng s liu 11.2 C cu tng sn phm trong nc (GDP) ca n : - Nhn xột v s chuyn dch c cu ngnh kinh t ca n t 1995 - 2001? - S chuyn dch ú phn ỏnh xu hng phỏt trin kinh t nh th no? NHểM 1+3 Qua ni dung SGK, bn t nhiờn, kinh t khu vc Nam em hóy: Trỡnh by nhng thnh tu v kinh t ca n ? NHểM 2+4 Các ngành kimh tế Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) 1995 1999 2001 - Nông Lâm Thuỷ sản - Công nghiệp Xây dựng - Dịch vụ 28,4 27,1 44,5 27,7 26,3 46,0 25,0 27,0 48,0 Bảng 11.2. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ấn Độ S CHUYN DCH C CU KINH T * S chuyn dch c cu ngnh kinh t ca n : Gim t trng ngnh nụng, lõm, thu sn (t 28,4% xung cũn 25%). Tng t trng ngnh dch v (t 44,5 lờn 48%). * Nn kinh t ang s phỏt trin mnh theo hng tớch cc. THNH TU * Xõy dng c mt nn CN hin i, giỏ tr sn lng CN ng th 10 trờn th gii. * Nụng nghip: Gii quyt tt vn LTTP. * Dch v tng v t trng ( chim 48% GDP) * GDP bỡnh quõn u ngi 460 USD/ngi/nm Trong cỏc quc gia Nam nc no nn kinh t phỏt trin nht? Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 1 - Dân cư. 2 - Đặc điểm kinh tế xã hội. * ấn Độ - Công nghiệp: Nền công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. - Nông nghiệp: Đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước, xuất khẩu nông sản dư thừa. - Dịch vụ: Các ngành dịch vụ đang phát triển. ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam á. * Lch s phỏt trin: * Tỡnh hỡnh phỏt trin: S CHUYN DCH C CU KINH T * S chuyn dch c cu ngnh kinh t ca n : Gim t trng ngnh nụng, lõm, thu sn (t 28,4% xung cũn 25%). Tng t trng ngnh dch v (t 44,5 lờn 48%). * Nn kinh t ang s phỏt trin mnh theo hng tớch cc. THNH TU * Xõy dng c mt nn CN hin i, giỏ tr sn lng CN ng th 10 trờn th gii. * Nụng nghip: Gii quyt tt vn LTTP. * Dch v tng v t trng ( chim 48% GDP) * GDP bỡnh quõn u ngi 460 USD/ngi/nm Cỏch mng xanh: Tin hnh trong ngnh trng trt: thay i ging cõy trng, c khớ hoỏ, in khớ hoỏ nụng nghip lm tng sn lng thc ca n . Cỏch mng trng: Tp trung vo ngnh chn nuụi lm tng sn lng sa, mún n a thớch ca ngi n . Nh hai cuc cỏch mng ny m n khụng nhng cung cp nhu cu lng thc, thc phm cho nhõn dõn m cũn d tha xut khu. ? Em bit gỡ v cuc Cỏch mng xanh v cuc Cỏch mng trng ca n ? Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11-Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 [...].. .Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài NG DNG CNTT SN XUT V KH VIN THễNG TP MUMBAI Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài Bài 11 -Tiết 13 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Địa lí 8 Trường thcs Bảo đài Dân đặc điểm kinh tế khu vực Nam á Dân Đặc điểm kinh tế xã hội Phân bố Mật độ Tôn giáo Nền kinh. .. ấn Độ có không dân số chủ yếu: tế đang sản xuất nền kinh tế đồng đều cao ấn Độ giáo phát triển nông nghiệp phát triển là chủ yếu nhất khu vực Hồi giáo Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài Khu vc Nam nhng quc gia no? Em hóy xỏc nh trờn bn ? Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài Nam á là một trong nhưng... vực có dân tập chung đông nhất Châu á, một trong những cái nôi của nền văn minh Cổ đại tôn giáo lớn trên thế giới Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, trong đó ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài Nc nn kinh t phỏt trin nht khu vc Nam :... tp bn - Tỡm hiu v trớ gii hn khu vc ụng - Tỡm hiu c im t nhiờn khu vc ụng Bài 11 -Tiết 13 Địa lí Địa lí 8 8 Phòng GD - ĐT huyện xuân trường Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Dân Đặc điểmtân Trường THCS xuân kinh tế Trường thcs nghĩa phương Trường thcs Bảo đài khu vực nam á Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Địa lí 8 Trường thcs nghĩa phương Tng sn phm trong nc (GDP) ca mt s quc gia... t phỏt trin nht khu vc Nam : A Nờ-pan B Pa-ki-xtan C n D Xri-lan-ca Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài in vo ch trng ni dung thớch hp Cỏc nc khu vc Nam nn kinh t ang phỏt trin, hot ng sn xut nụng nghip l ch yu Bài 11 -Tiết 13 Địa lí 8 Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Trường thcs Bảo đài HNG DN V NH - Hc bi theo cõu hi trong SGK - Lm bi... lí 8 Trường thcs nghĩa phương Tng sn phm trong nc (GDP) ca mt s quc gia phỏt trin trờn th gii (Nm 2000) Quc gia M Tng sn phm trong nc (GDP) n v: T USD 10.200 c 1.900 Phỏp Ca-na-a 1.300 677 Mờ-hi-cụ 617 Nam 620,3 CễNG THC TNH MT DN S Tng s dõn ( ngi) = MDS (ngi/km2) Din tớch (km2) . cư. Dân cư và Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11 -Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 1. Dân cư. Hình 11. 1: Lược đồ phân bố dân cư Nam á - Dân cư Nam. kinh tế khu vực nam á Bài 11 -Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 Dân cư và Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Bài 11 -Tiết 13 Trường thcs Bảo đài Địa lí 8 Dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 13. Bài 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế các nước Nam Á, Tiết 13. Bài 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế các nước Nam Á, Tiết 13. Bài 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế các nước Nam Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn