NHUNG CAU TIENG ANH THONG DUNG

2 498 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 09:11

Những câu tiếng anh thông dụng Enjoy your food. Chúc ăn ngon miệng. Take your time. Cứ từ từ. Enjoy your meal! Ăn ngon miệng nhé! To your health! Uống mừng sức khỏe của bạn! Hold your applause. Đừng vỗ tay. Hold your nose. Bịt mũi lại. Enjoy your day. Chúc một ngày vui vẻ. Hold on. Khoan đã. Enjoy yourself! Chúc bạn thật vui! Please enjoy them. Xin mời thưởng thức. You will enjoy it. Anh sẽ thích nó. Do you enjoy it? Bạn thích nó không? and more here -> Take a shit. Ỉa. Take a pee. Đi đái. Take it easy. Cứ thoải mái đi. Thong thả nào. Take your choice. Tự nhiên chọn đi. Buồn ngủ quá. So sleepy. Đừng quá buồn . Don't be so upset . Mày làm tao buồn cười quá! You really crease me up! Hôm nay buồn quá. It's very sad today. Buồn quá nhỉ! So sad too bad! shut up câm mồm; im mồm; câm miệng; ngưng/dừng (nói) Miễn bán chịu/thiếu! No credit given! Vào bàn thôi! Grub's up! . it. Anh sẽ thích nó. Do you enjoy it? Bạn thích nó không? and more here -> Take a shit. Ỉa. Take a pee. Đi đái. Take it easy. Cứ thoải mái đi. Thong. Những câu tiếng anh thông dụng Enjoy your food. Chúc ăn ngon miệng. Take your time. Cứ từ từ.
- Xem thêm -

Xem thêm: NHUNG CAU TIENG ANH THONG DUNG, NHUNG CAU TIENG ANH THONG DUNG, NHUNG CAU TIENG ANH THONG DUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay