bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc

20 477 5
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

. trỡ n np ra vo lp ỳng gi. Tng cng thm lp d gi trong cỏc t chuyờn mụn trao i kinh nghim ging dy. - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu. chớ ra. 4- Cụng tỏc kim tra: * S lng : 15 ng chớ + Loi tt: 13 ng chớ + Loi khỏ: 2 ng chớ + Loi t yêu cầu: 0 ng chớ. 5 - Kim tra tng mt: a. D gi ca ban
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc, bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc, bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay