Tiết 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

18 484 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO! KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO! KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO! KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO! 1 2 3 A B C D ng thng cú hai im chung vi ng trũn Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng Cõu 1:Tip tuyn ca ng trũn l ng thng vuụng gúc vi bỏn kớnh ca ng trũn ng thng cú mt im chung vi ng trũn ng thng ct ng trũn v vuụng gúc vi bỏn kớnh A B C D một phần ba cạnh huyền B¹n ®· chän nhÇm råi, tiÕc qu¸! B¹n ®· chän nhÇm råi, tiÕc qu¸! Chúc bạn đã có quyết định đúng ! Chúc bạn đã có quyết định đúng ! Bạn chọn nhầm rồi, tiếc quá Bạn chọn nhầm rồi, tiếc quá Bạn chọn nhầm rồi tiếc quá! Bạn chọn nhầm rồi tiếc quá! Câu 2:Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài bằng một nửa cạnh huyền hai phần ba cạnh huyền cạnh huyền A B C D 4cm Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá! Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng Cõu 3:Hỡnh v di õy, ng thng a l tip tuyn ca ng trũn (O). Hi on thng CA cú di l bao nhiờu? 6cm 8cm Khụng xỏc nh c a c o A 6cm 10cm A . O. a) Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. b) Nếu khoảng cách từ tâm của một đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn (d = R) (d = R) thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn * Bài toán: Cho đường tròn (O), lấy điểm C thuộc (O). Qua C vẽ đường thẳng a vuông góc với bán kính OC. Hỏi đường thẳng a có là tiếp tuyến của đường tròn (O) hay không ? Vì sao? Lời giải Vậy d = R suy ra đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O) Có OC a, vậy OC là khoảng cách từ O tới đường thẳng a hay d = OC ⊥ Có C ∈ (O,R) ⇒ OC = R O a C TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn b) Nếu khoảng cách từ tâm của một đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn (d = R) (d = R) thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn I. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Định lí Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của một đường tròn TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN ; ( )C a C O a OC ∈ ∈  ⇒  ⊥  a là tiếp tuyến của (O) c o a O a C O a C Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của một đường tròn * Định lí : Bài tập 1 Cho tam giác ABC, đường cao AH. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn (A, AH) Cho tam giác ABC có AB = 3, AC=4, BC=5. Vẽ đường tròn (B, BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn. TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn ; ( )C a C O a OC ∈ ∈  ⇒  ⊥  a là tiếp tuyến của (O) Bài tập 2 [...]... phần là tiếp tuyến của đường tròn tâm A, B, C Chiều quay của đường tròn tâm B cùng chiều kim đồng hồ Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C -Chiều quay đường tròn tâm A và tâm C ngược chiều kim đồng hồ Hướng dẫn về nhà: -Nắm vững tính chất, các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, đặc biệt là nắm thật chắc cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn -Làm...* Định lí : Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vng góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của một đường tròn C ∈ a; C ∈ (O) ⇒ a là tiếp tuyến của (O)  a ⊥ OC Bài tập 1 A AH ⊥ tại H ( vì AH là đường cao) BC H ∈(A, AH) nên BC là tiếp tuyến của đường tròn( A, AH) B H C * Định lí : Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vng góc với bán... (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn *Phân tích - Giả sử qua A ta dựng được tiếp tuyến AB của (O) B -Tam giác ABO vng tại B (do AB ⊥ OB A theo tính chất của tiếp tuyến) M -Tam giác vng ABO có BM là đường trung tuyến OA ứng với cạnh huyền nên MB=MO=MA= OA Do đó B nằm trên đường tròn (M, ) 2 2 O II Áp dụng Bài tốn: Qua điểm A nằm bên ngồi đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn *Cách dựng... M của AB -Dựng đường tròn (M, MO), cắt đường tròn (O) tại hai điểm B, C M A 1 2 - Kẽ các đường thẳng AB, AC ta được các tiếp tuyến cần dựng Chứng minh tuyến ⇐∈ OA ∈ OB) AB là tiếp B AB, trên là Hãy chứng minh cách dựngB (O; ∆AOB có trung tuyến BM = 2 đúng∆AOB vng tại B giác ABO vng tại và NênAB ⊥OB ⇐Tam ⇒ AB ⊥ OB tại B Do đó AB là tiếp tuyến của (O) B Chứng minh tương tự, ta có AC là tiếp tuyến của. .. đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của một đường tròn  C ∈ a; C ∈ (O) ⇒ a là tiếp tuyến của (O)   a ⊥ OC Bài tập 2 Chøng minh AC là tiếp tuyến ⇐∈ A∈ BA) A AC, (B; Tam gi¸c ABC cã : và AC ⊥ 32 + ⇐ =BC2 AB2 + CA2 = BA 42 = 52Tam giác ABC vng tại A Do ®ã BAC = 90o (đÞnh lÝ Py-ta-go đảo) ⇒CA ⊥ t¹i A BA ⇒CA lµ tiÕp tun cđa ®­êng trßn t©m B B 3 A 5 4 C II Áp dụng Bài tốn: Qua điểm A nằm bên ngồi đường tròn . của đường tròn (d = R) (d = R) thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Dấu hiệu nhận biết. đường tròn (B, BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn. TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN, Tiết 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN, Tiết 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay