su dung ham de tinh toan

9 257 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 21:11

. lớn nhất d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất - Tên hàm: Sum - Cụng dng: Tớnh tng cỏc dóy s *Cỳ phỏp: = Sum(a, b, c, ) Trong đó a, b, c, . là các biến (số
- Xem thêm -

Xem thêm: su dung ham de tinh toan, su dung ham de tinh toan, su dung ham de tinh toan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay