giai bai toan bang cach lap he phuong trinh1

1 563 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

S(km) v(km/h) t(giờ ) Dự định Nếu xe chạy chậm Nếu xe chạy nhanh x x x 35 50 y y + 2 y - 1 Giải: Gọi quãng đường AB là x (km), thời gian ô tô dự định đi là y(giờ) (ĐK: x > 0, y > 0) Nếu xe chạy chậm sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự định, nên thời gian lúc xe đi chậm là y + 2 (giờ). Khi đó vận tốc của xe là 35 km/h, nên ta có phương trình: x = 35 (y + 2) (1) Nếu xe đi nhanh sẽ đến B sớm 1 giờ so với dự định, nên thời gian lúc xe đi nhanh là: y 1 (giờ). Khi đó vận tốc của xe là 50 km/h nên ta có phương trình: x = 50 ( y - 1) (2) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: x = 35 (y + 2) x = 50 ( y - 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: giai bai toan bang cach lap he phuong trinh1, giai bai toan bang cach lap he phuong trinh1, giai bai toan bang cach lap he phuong trinh1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay