Bien ban ket nap DV

3 1,359 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 08:11

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BIÊN BẢN TRÍCH HỌP CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2010 (V/V KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI) ***** I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian: 11 h 30 ngày 03/02/2010 2. Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Khánh Hòa. II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: ( Gồm Đảng viên chi bộ ) - Tổng số Đảng viên: 15- Chính thức: 13- Dự bị: 2 III. NỘI DUNG: 1.Phần nghi thức: Đ/c Nguyễn Chí Hiếu hướng dẫn chào cờ,tun bố lí do, giới thiệu đại biểu 2. Đảng viên mới đọc đơn xin vào Đảng: Trà Thị Lý Đa 3. Đảng viên được phân cơng đọc lời giới thiệu người vào Đảng: Đ/c Trịnh Thanh Tùng thơng qua nhận xét và lời giới thiệu đ/c Trà Thị Lý Đa. 4. Đ/c Hiếu thay mặt BCH - Đoàn cơng đồn thơng qua giới thiệu nhận xét về đ/c Trà Thị Lý Đa vừa được kết nạp mới. 5. Đ/c Trịnh Thanh Tùng thay mặt chi bộ thơng qua quyết định kết nạp Đảng viên mới : - QĐ 2810-QĐ/HU kết nạp đảng viên: Trà Thị Lý Đa 6. Đ/c Trà Thị Lý Đa đọc lời tun thệ khi được trao quyết định kết nạp. 7. Đ/c Trịnh Thanh Tùng thay mặt cấp ủy chi bộ nói rõ nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên và tiếp tục phân cơng đ/c Dựng tiếp tục giúp đỡ Trà Thị Lý Đa mới vừa được kết nạp trong thời gian dự bị. 8. Chào cờ bế mạc. Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Bí thư chi bộ Người viết biên bản Trịnh Thanh Tùng Thạch Dựng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BIÊN BẢN TRÍCH HỌP CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2010 (V/V KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI) ***** I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian: 11 h 30 ngày 03/02/2010 2. Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Khánh Hòa. II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: ( Gồm Đảng viên chi bộ ) - Tổng số Đảng viên: 15- Chính thức: 13- Dự bị: 2 III. NỘI DUNG: 1.Phần nghi thức: Đ/c Nguyễn Chí Hiếu hướng dẫn chào cờ,tun bố lí do, giới thiệu đại biểu 2. Đảng viên mới đọc đơn xin vào Đảng: Ngũn Thi Trụ ́c Linh 3. Đảng viên được phân cơng đọc lời giới thiệu người vào Đảng: Đ/c Ngũn Chí Hiếu thơng qua nhận xét và lời giới thiệu đ/c Ngũn Thi Trụ ́c Linh 4. Đ/c Hiếu thay mặt BCH - Đoàn cơng đồn thơng qua giới thiệu nhận xét về đ/c Ngũn Thi Trụ ́c Linh vừa được kết nạp mới. 5. Đ/c Trịnh Thanh Tùng thay mặt chi bộ thơng qua quyết định kết nạp Đảng viên mới : - QĐ 2811-QĐ/HU kết nạp đảng viên: Ngũn Thi ̣ Trúc Linh 6. Đ/c Ngũn Thi Trụ ́c Linh đọc lời tun thệ khi được trao quyết định kết nạp. 7. Đ/c Trịnh Thanh Tùng thay mặt cấp ủy chi bộ nói rõ nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên và tiếp tục phân cơng đ/c Hiếu tiếp tục giúp đỡ đ/c Ngũn Thi Trụ ́c Linh mới vừa được kết nạp trong thời gian dự bị. 8. Chào cờ bế mạc. Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Bí thư chi bộ Người viết biên bản Trịnh Thanh Tùng Thạch Dựng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BIÊN BẢN TRÍCH HỌP CHI BỘ THÁNG 09 NĂM 2010 (V/V KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI) ***** I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian: 10 h 00 ngày 11/09/2010 2. Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Khánh Hòa. II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: ( Gồm Đảng viên chi bộ ) - Tổng số Đảng viên: - Chính thức: . - Dự bị: III. NỘI DUNG: 1.Phần nghi thức: Đ/c Nguyễn Chí Hiếu hướng dẫn chào cờ,tun bố lí do, giới thiệu đại biểu 2. Đảng viên mới đọc đơn xin vào Đảng: Ngũn Thị Thu Hiền 3. Đảng viên được phân cơng đọc lời giới thiệu người vào Đảng: Đ/c Ngũn Tấn Trung thơng qua nhận xét và lời giới thiệu đ/c Ngũn Thi Thu ̣ Hiền 4. Đ/c Khởi thay mặt BCH cơng đồn thơng qua giới thiệu nhận xét về đ/c Ngũn Thi Thu ̣ Hiền vừa được kết nạp mới. 5. Đ/c Trịnh Thanh Tùng thay mặt chi bộ thơng qua quyết định kết nạp Đảng viên mới : - QĐ 139-QĐ/HU kết nạp đảng viên: Ngũn Thi ̣ Thu Hiền 6. Đ/c Ngũn Thi Thu ̣ Hiền đọc lời tun thệ khi được trao quyết định kết nạp. 7. Đ/c Trịnh Thanh Tùng thay mặt cấp ủy chi bộ nói rõ nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên và tiếp tục phân cơng đ/c Trung tiếp tục giúp đỡ đ/c Ngũn Thi Thu ̣ Hiền mới vừa được kết nạp trong thời gian dự bị. 8. Chào cờ bế mạc. Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Bí thư chi bộ Người viết biên bản Trịnh Thanh Tùng Thạch Dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban ket nap DV, Bien ban ket nap DV, Bien ban ket nap DV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay