LE KHAC HUNG DE TAI SANG KIEN KINH NGHIEM

28 558 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 08:11

1 2 HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (PPDH) MÔN TOÁN THCS HIỆN NAY: 1. Tích cực hóa hoạt động của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học nhằm hình thành tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo; 2. Nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; 3. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 4. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh. 3 Do đặc trưng của môn toán, viêc dạy học cần chú ý: 1. Kết hợp giữa ôn cũ và giảng mới 2.Thực hiện vừa giảng vừa luyện, kết hợp ôn tập, từng bước hệ thống hóa kiến thức 3.Rèn luyện các kĩ năng cơ bản của phân môn : ĐẠI SỐ HÌNH HỌC 4 1. Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỔI MỚI: 2. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học 3. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác 4. Kết hợp đánh giá của thày với tự đánh giá của trò 5 BIỆN PHÁP THƯC HIỆN Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thể hiện được đầy đủ các đặc trưng nói trên, giáo viên cần kế thừa, phát huy các mặt tích cực trong phương pháp truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, trực quan, .) đồng thời mạnh dạn áp dụng các xu hướng dạy học hiện đại. Hai xu hướng sau đây đang được vận dụng rộng rãi và tỏ ra có hiệu quả, thích hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 6 1. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 2. Dạy học hợp tác nhóm nhỏ 7 Để thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, điểm xuất phát là tạo ra tình huống có vấn đề (tốt nhất là tình huống gây được cảm xúc và làm cho học sinh ngạc nhiên) 1. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 8 9 1. Dự đoán nhờ nhận xét trực quan, thực hành hoặc hoạt động thực tiễn. CÁC CÁCH THƯỜNG DÙNG 2. Lật ngược vấn đề. 3. Xem xét tương tự. 4. Khái quát hóa 5. Khai thác kiến thức cũ đặt vấn đề dẫn đến kiến thức mới 6. Nêu một bài toán mà việc giải quyết cho phép dẫn đến kiến thức mới 7. Tìm sai lầm trong lời giải 10 1. Dự đoán nhờ nhận xét trực quan, thực hành hoặc hoạt động thực tiễn. Ví dụ 1 Hình thành quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu Một em bé đang đứng ở khoảng giữa của một cầu thang. Nếu quy ước lên 2 bậc viết là +2, xuống 3 bậc viết là -3. Hãy nêu nhận xét về số bậc lên xuống của em bé trong các trường hợp sau: 1. Lên 2 bậc rồi lên tiếp 3 bậc. 2. Xuống 2 bậc rồi xuống tiếp 3 bậc. 3. Lên 2 bậc rồi xuống 2 bậc. 4. Lên 2 bậc rồi xuống 3 bậc. Từ đó dẫn đến việc phát hiện ra quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. [...]... mới, giáo viên giúp học sinh chuyển từ thói quen học tập thụ động sang tự học chủ động Muốn vậy, cần truyền thụ những tri thức phương pháp để học sinh biết cách học, biết cách suy luận, biết cách tìm lại những điều đã quên, biết cách tìm tòi để phát hiện kiến thức mới Các tri thức phương pháp thường là những quy tắc, quy trình, nói chung là các phương pháp có tính chất thuật toán Tuy nhiên, cũng cần... cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn” Hỏi có mấy con gà, mấy con chó? Sau khi học sinh giải xong bằng phương pháp giả thiết tạm đã biết, giáo viên đặt vấn đề “phiên dịch” ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ Đại số, từ đó dẫn đến kiến thức mới: “Giải bài toán bằng phương trình” 16 Ví dụ 2: Hình thành khái niệm hai phân số bằng nhau (lớp 6) Đặt vấn đề: Ở lớp 5 ta đã biết thế nào là hai phân số... hai vế của bất đẳng thức này với –a ta được: -a2 + a < -a2 và thêm a2 vào hai vế của bất đẳng thức ta được: -a2 + a + a2 < -a2 + a2 suy ra a < 0 Vậy trong mọi trường hợp ta đều có a ≤22 (đpcm) 0 Goto slide 7 1 Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh Dạy học toán thực chất là dạy hoạt động toán học Học sinh là chủ thể của hoạt động học, cần phải được cuốn hút vào những hoạt động học tập do giáo viên...Ví dụ 2 Hình thành quy tắc chuyển vế Quan sát lời giải sau: Từ x - 2 = - 3 ta được x = -3 + 2 Từ x + 4 = 3 ta được x = 3 - 4 GV: "nhận xét gì về dấu của một số hạng khi chuyển số hạng đó từ vế này sang vế kia của đẳng thức?" HS: suy nghĩ và trả lời câu hỏi… "phải đổi dấu số hạng đó: dấu + thành dấu – và dấu – thành dấu +." GV: "đó chính là nội dung của quy tắc chuyển vế." 11 2 Lật ngược vấn đề Đặt... môi trường giao tiếp: thày-trò, trò-trò, do đó cần phát huy tích cực của mối quan hệ này bằng các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện cho mỗi người nâng cao được trình độ qua việc vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân và tập thể 25 4 Kết hợp đánh giá của thày với tự đánh giá của trò Trong phương pháp dạy học đổi mới, để phát huy vai trò tích cực chủ động của học sinh, giáo viên cần hướng... của mình Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tự đánh giá bài làm của bản thân, nhận xét góp ý bài làm, cách phát biểu của bạn, phê phán các sai lầm và tìm nguyên nhân, nêu cách sửa chữa sai lầm Go to26 slide 5 PHÂN MÔN: ĐẠI SỐ Cần rèn luyện các kỹ năng: 1 Kĩ năng tính toán không dụng cụ và có dụng cụ (bảng số, máy tính bỏ túi), lập bảng, biểu 2 Kĩ năng thực hiện các phép biến đổi đồng nhất 3 Kĩ năng giải . GV: "nhận xét gì về dấu của một số hạng khi chuyển số hạng đó từ vế này sang vế kia của đẳng thức?" HS: suy nghĩ và trả lời câu hỏi… "phải. thiết tạm đã biết, giáo viên đặt vấn đề “phiên dịch” ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ Đại số, từ đó dẫn đến kiến thức mới: “Giải bài toán bằng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: LE KHAC HUNG DE TAI SANG KIEN KINH NGHIEM, LE KHAC HUNG DE TAI SANG KIEN KINH NGHIEM, LE KHAC HUNG DE TAI SANG KIEN KINH NGHIEM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay