luyện từ và câu lớp 3

17 323 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 08:11

Người thực hiện: Hoàng Thị Hồng Lĩnh LỚP 3B Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Kiểm tra bài cũ: Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh: a,Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như…… b,Tiếng gió rừng vi vu như…… c,Sương sớm long lanh tựa…… (một cánh diều,những hạt ngọc,tiếng sáo) a,Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như một cánh diều. b,Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo. c,Sương sớm long lanh tựa những hạt ngọc. Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Bài: So sánh.Dấu chấm Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Bài:So sánh.Dấu chấm Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. NGUYỄN VIẾT BÌNH a,Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? b,Qua sự so sánh trên ,em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Bài:So sánh.Dấu chấm Bài tập 2:Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ,câu văn dưới đây: a,Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. NGUYỄN TRÃI b,Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. HỒ CHÍ MINH [...]... trên những đầu cây mắm,cây chà là,cây vẹt rụng gần hết lá ĐOÀN GIỎI Âm thanh của… Từ so sánh Âm thanh cuả…… a,Tiếng suối như tiếng đàn cầm b,Tiếng suối như tiếng hát c,Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Bài:So sánh.Dấu chấm Bài tập 3: Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu chép lại cho đúng chính tả: Trên nương mỗi người một việc người lớn thì đánh... trâu ra cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm Theo TÔ HOÀI Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Bài:So sánh.Dấu chấm CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE THÀNH ĐẠT . 2010 Luyện từ và câu Bài: So sánh.Dấu chấm Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu Bài:So sánh.Dấu chấm Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu. Người thực hiện: Hoàng Thị Hồng Lĩnh LỚP 3B Thứ tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ: Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3, luyện từ và câu lớp 3, luyện từ và câu lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay