Kế hoạch dạy học môn Toan 7

23 1,330 16
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 06:11

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THCS MƯỜNG LÓI TỔ: TOÁN - LÍ ------    ------ GV: Trần Minh Hải Môn:Toán - Lớp: 7A1 Học kì: I Năm học: 2010 – 2 1. Môn: Toán – Lớp: 7A 1 2. Chương trình: Cơ bản Học kỳ I - Năm học 2010 - 2011 3. Họ và tên giáo viên: Trần Minh Hải Điện thoại: 0230. 6299. 113 Địa điểm đặt văn phòng tổ chuyên môn: Trường THCS Mường Lói Điện thoại: Email: Lịch sinh hoạt tổ: 02 lần / tháng. 4. Chuẩn của môn học (theo chuẩn của Bộ GD&ĐT ban hành); phù hợp với thực tế. Sau khi kết thúc học kỳ học sinh sẽ: a. Kiến thức: - Học sinh cần nắm các khái niệm, định nghĩa, định lý, tính chất, đặc biệt là phép vận dụng lý thuyết vào việc chứng minh hình học, vào thực tiễn, thực hành. - Học sinh cần nắm chắc các công thức toán học, các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ một cách đầy đủ có hệ thống. Phải thuộc lòng các nôi dung kiến thức đó để vận dụng vào làm các bài tập . - Đồng thời phải có kỹ năng suy luận một cách chặt chẽ, có lôgic trước các vấn đề mới có tình huống đặt ra. b. Kĩ năng: - Học sinh được rèn luyện kỹ năng giải các bài tập, nắm chắc các phương pháp: tính toán, cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax, chứng minh các đẳng thức, chứng minh hình học, dựng hình, vẽ hình. - Học sinh biết giải quyết các tình huống khi làm bài tập. - Đồng thời học sinh biết vận dụng nội dung của một số bài tập gắn liền với cuộc sống thực tiễn. 5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn của Bộ GD&ĐT ban hành), phù hợp thực tế. a. Đối với thầy: - Lên lớp đúng thời gian quy định, có đầy đủ giáo án, soạn giảng theo phương pháp mới đúng quy định của phòng Giáo dục. - Giảng dạy nhiệt tình, là người tổ chức chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập: củng cố các kiến thức cũ, tìm tòi phát hiện kiến thức mới, luyện tập vận dụng kiến thức vào các tình huống khác nhau . - Giáo viên không cung cấp, không áp đặt các kiến thức có sẵn mà hướng dẫn học sinh thông qua các hoạt động để phát hiện và chiếm lĩnh chi thức. - Truyền thụ chính xác, có logic kiến thức trong SGK, soáy sâu vào trọng tâm bài giảng. - Trình bày bảng khoa học, dễ nhìn, dễ ghi, dế nhớ. - Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, bảng phụ, phiếu học tập. - Đảm bảo chế độ cho điểm thường xuyên, đúng quy định. b. Đối với trò: - Nghiêm túc trong giờ học, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, tích cực học tập, hoạt động suy nghĩ tìm tòi phát hiện kiến thức mới. - Học sinh cần phải rèn luyện các thao tác tư duy: Phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá,tương tự hoá, quy nạp, để nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản đồng thời phát huy được tiềm năng sáng tạo của bản thân. - Chăm chỉ học và làm bài về nhà. - Có đầy đủ dụng cụ học tập, SGK, vở ghi . - Mạnh dạn trao đổi khi gặp những bài toán khó. 6. Mục tiêu chi tiết. Mu ̣ c tiêu Nô ̣ i dung MU ̣ C TIÊU CHI TIÊ ́ T Bâ ̣ c 1 Bâ ̣ c 2 Bâ ̣ c 3 ĐẠI SỐ Chương I: Số hữu tỉ - Số thực. T 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ - HS nắm được định nghĩa số hữu tỉ , cách sso sánh số hữu tỉ . Vận dụng vào làm bìa tập - Biết khái niệm số hữu tỉ cách so sánh các số hữu tỉ . Biết vận dụng vào làm bài tập - Số hữu tỉ cách so sánh số hữu tỉ . Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số T 2: Cộng trừ số hữu tỉ - HS nắm QT và công thức cộng ,trừ số hữu tỉ , quy tắc chuyển vế. Vận dụng vào làm bài tập - Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số - Quy tắc cộng trừ số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế - Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số - Cộng trừ số hữu tỉ T 3 : Nhân chia số hữu tỉ - HS nắm chác quy tắc nhân chia số hữu tỉ . Vận dụng vào bài tập - Nhân chia số hữu tỉ T 4: Luyện tập - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức , Kĩ năng làm bài tập - Vận dụng thành thạo vào bài tập T 5-6 : Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . Quy tắc cộng trừ , nhận ,chia số thập phân - HS nắm vững khái niệm giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ , quy tắc cộng trừ , nhân chai số thập phân . Vân dụng vào làm bài tập - HS biết nhân ,chia số hữu tỉ. Vận dụng thành thạo vào làm bài tập - HS làm thành thạo các phép tính về số hữu tỉ - Làm tốt các phép toán, cộng trừ , nhân chia số hữu tỉ - Kỹ năng tính GTTĐ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân T 7- 8: Lúy thừa của một số hữu tỉ - HS nắm được khái niệm lũy thừa của tích , thương cùng cơ số , lũy thừa của lũy thừa. Vận dụng vào bài tập - Lũy thừa của một tích , thương, lũy thừa của lũy thừa biết định nghĩa , tính chất của tỉ lệ thức T 9-10: Tỉ lệ thức -HS nắm được định nghĩa , tính chất của tỉ lệ thức . Vận dụng vào bài tập - KN Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ , QT cộng trừ , nhân , chia , số thập phân . Vận dụng vào làm bài tập - Tìm số chưa biết của tỷ lệ thức T 11: Luyện tập - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức , rèn kĩ năng làm bài tập - HS làm thành thạo các phép tính về lũy thừa T 12 : Tính chất của dãy tỉi số bằng nhau -HS nẵm chắc tính chất của dãy tỉ số bằng nhau . Vận dụng vào bài tập -HS biết định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức. Vận dụng vào làm bài tập - Kỹ năng biến đổi theo dẫy tỷ số bằng nhau T 13: Luyện tập - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức , kĩ năng làm bài tập - HS có kĩ năng làm bài tập về biến đổi tỉ lệ t hức - HS biết chắc tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Vận dụng vào làm bài tập - Kỹ năng biến đổi theo dẫy tỷ số bằng nhau T 14-15: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn - HS nắm được định nghĩa số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn - Biết được định nghĩa số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Vận dụng vào bài tập - Làm thành thạo số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. T 16: Làm tròn số - HS nắm được định nghĩa , quy ước làm tròn số . Vận dụng vào bài tập - Biết định nghĩa , quy ước làm tròn số . Vận dụng vào bài tập - Biết làm tròn số thành thạo T 17: Số vô tỉ . Khái niệm về căn bậc hai - HS nắm được định nghĩa khái niệm căn bậc 2, cách tìm căn bậc hai của 1 số - Biết định nghĩa khái niệm căn bậc 2, cách tìm căn bậc hai của 1 số . Vận dụng vào làm bài tập - Biết vết phân số dưới dạng STP hữu hạn .Biết sở dụng ký hiệu căn bậc 2 T 18: Số thực - Hs nắm được khái niệm về số thực, cách so sánh số thực. Vận dụng vào bài tập - Biết khái niệm về số thực, cách so sánh số thực. Vận dụng vào bài tập - Biết về số thực cách so sánh số thực T19-20: Thực hành giải toán bằng NTCT - Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúngcủa căn không âm - Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số không âm - Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số không âm T 21: Ôn tập chương I - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức chương I, rèn luyện kĩ năng làm bài tập - Rèn luyện nhận dạng kiến thức chương I, rèn luyện kĩ năng làm bài tập - Làm được bài tập dạng trọng tâm của chương T 22: Kiểm tra - Kiểm tra kiến thức, kĩ năng vận dụng của HS, rèn tính cẩn thận, chính xác , trung thực của HS . - Làm được bài tập dạng trọng tâm của chương Rèn tính tự lực độc lập - Làm được bài tập dạng trọng tâm của chương Rèn tính tự lực độc lập. Chương II: Hàm số và đồ thị hàm số. T23:Đại lượng tỉ lệ thuận - HS nắm chắc định nghĩa, khái niệm, các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận. - Biết định nghĩa, khái niệm, các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận giải được dạng toán tỷ lệ thuận - y tỷ lệ thuận với x được liên hệ bởi công thức y = a x (a khác 0) T24- 25: Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận - HS nắm vững được dạng của một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - HS nắm vững được dạng của một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Vận dụng giải được bài toán dạng đơn giản T 26: Đại lượng tỷ lệ nghịch - HS nắm chắc định nghĩa , khái niệm , các tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch - Biết định nghĩa , khái niệm , các tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch giải được dạng toán tỷ lệ nghịch. - Giải được bài toán về tỷ lệ nghịch T 27- 28: Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch - HS nắm vững được dạng của một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - HS nắm vững được dạng của một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Nhận dạng, vận dụng vào giải bài toán T 29: Hàm số - HS nắm vững định nghĩa, công thức liên hệ giữa các đại lượng. Vận dụng vào làm bài tập - Định nghĩa , công thức liên hệ - Xác định được tọa độ điểm. T 30: Mặt phẳng tọa độ - HS nắm vững cách vẽ và cách biểu diênc các điểm trên mặt phẳng tọa độ . Vận dụng vào làm bài tập. - Cách vẽ và cách biểu diễn - Biểu diễn các điểm trên đồ thị T 31: Luyện tập - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức ,rèn luyện kĩ năng làm bài tập. - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập - Vẽ và biểu diễn tọa độ điểm trên hệ tọa độ T 32: Đồ thị hàm số y = ax (a≠0) - HS nắm được cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Vận dụng vào làm bài tập - Nhận dạng đồ thị dạng y = ax T 33: Luyện tập - HS được rèn luyện và củng cố kiến thức ,rèn luyện kĩ năng làm bài tập - HS nắm được cách vẽ đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Vận dụng vào làm bài tập Đồ thị hàm số y=ax (a≠0) - Vẽ được đồ thị hàm số y = ax - Biết XĐ tọa độ và vẽ đồ thị hàm số T 34: Ôn tập chương II - Kết hợp kiến thức của chương cùng với NTCT - Có sự hỗ trợ của máy tính cầm tay - HD chữa các dạng bài tập cơ bản . Vận dụng vào bài tập T 35: Kiểm tra chương II. - Kiến thức của chương - Kiểm tra kiến thức và khả năng vận dụng của HS, rèn tính cẩn thận, trung thực của HS T 36-37: Ôn tập học kì I. - HS hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức trong học kì I. Hướng đãn chữa các dạng bài tập cơ bản . Vận dụng vào bài tập - Kiến thức kì I T 38-39: Kiểm tra HKI - Kiểm tra kiến thức và khả năng vận dụng của học sinh, rèn tính cẩn thận trung thực của học sinh. - Kiểm tra kiến thức và khả năng vận dụng của học sinh, rèn tính cẩn thận trung thực của học sinh T 40: Trả bài kiểm tra - Học sinh nắm được những điều mình đã và chưa làm được để định hướng học tập cho tốt hơn. - Học sinh nắm được những điều mình đã và chưa làm được để định hướng học tập cho tốt hơn. HÌNH HỌC Chương I: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song 1. Các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh - Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù - Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc - Biết dùng êke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. 2. Góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng : góc so le trong,góc đồng vị,góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía Nhận ra đâu là cặp góc so le trong , cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía. Biết vận dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song để chứng minh hai đường thẳng song song 3. Hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ – clít về đường thẳng song song - Biết tiên đề Ơ-clit - Biết các tính chất của hai đường thẳng song song - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng : góc so le trong,góc đồng vị,góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía - Biết dùng êke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó. 4. Khái niệm định lí. Chứng minh một định lí - Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí. Vẽ hình minh họa định lý và ghi giả thiết kết luận bằng kí hiệu Chương II : Tam giác 1.Tổng ba góc của một tam giác - Biết định lí tổng ba góc của một tam giác - Biết định lí về góc ngoài của tam giác - Vận dụng được các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác. - Biết liên hệ vào thực tế 2. Hai tam giác bằng nhau - Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau - Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác 3. Các trường hợp bằng nhau của tam giác - Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau - Chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp bằng nhau của hai tam giác 7. Khung Phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD&ĐT ban hành) Nội dung bắt buộc/ số tiết. Nội dung tự chọn TS tiết Ghi chú Lý thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra 41 2 24 5 8 80 8. Lịch trình chi tiết: ĐẠI SỐ Tuần Tiết PPCT Tên chương Tên bài Số tiết Kiến thức trọng tâm Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Ghi chú 1 1 Chương I : Số hữu tỉ – Số thực Tập hợp Q các số hữu tỉ 1 Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 5/8 2 Cộng trừ số hữu tỉ 1 Quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , quy tắc “chuyển vế” Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 10/10 3 Nhân , chia số hữu tỉ 1 Quy tắc nhân, chia số hữu tỉ Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 10-16 2 4 Luyện tập 1 Quy tắc cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ Đàm thoại SGK, giáo án, phiếu ht 5 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ .Cộng,trừ, nhân, chia số thập phân (tiết 1) 2 Giá trị tuyệt đối Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 17-20 6 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ .Cộng,trừ, nhân, chia số thập phân (tiết 2) Giá trị tuyệt đối Cộng, trừ, nhân, chia SHT , STP Nêu và giải quyết vấn đề Đàm thoại SGK, SBT giáo án, phiếu ht 3 7 Luỹ thừa của một số hữu tỉ 2 Luỹ thừa của tích, thương Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht BT 27- 31 8 Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Luỹ thừa của tích, thương Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht BT 27- 31 [...]... Phương tiện dạy học Ghi chú Kiến thức trọng tâm Phương pháp dạy học 17 Số vô tỉ Khái niệm về căn bậc hai 1 Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 82-86 18 Số thực 1 Khái niệm về số thực, cách so sánh số thực Nêu và giải quyết vấn đề Bài tập 87- 90 2 Các cách giải toán lớp 7 bằng MTCT Nêu và giải quyết vấn đề Đàm thoại Các cách giải toán lớp 7 bằng MTCT... y=ax (a≠0) 33 34 16 35 36 17 37 Chương II : hàm số và đồ thị 15 Luyện tập 1 Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Ghi chú SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 39-41 Đồ thị hàm số y=ax (a≠0) Đàm thoại VBT giáo án, phiếu ht Nêu và giải quyết vấn đề Đàm thoại SGK, giáo án, phiếu ht Ôn tập chương II 1 Kiến thức chương II Kiểm tra chương II 3 Kiến thức chương II Đề và đáp án Ôn tập học kì I Kiến thức kì I Nêu... SGK, giáo án, phiếu ht Ôn tập học kì I (tiếp) Kiến thức kỳ I Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Đề, đáp án 18 38 Kiểm tra học kì I 19 39 Kiểm tra học kì I 20 40 Trả bài: Kiểm tra học kì I (phần đại số) 2 Kiến thức kỳ I Kiến thức kỳ I 1 Kiến thức kỳ I Đàm thoại SGK Giáo án Tên chương Tên bài Số tiết Tiết PPCT Tuần HÌNH HỌC Kiến thức trọng tâm Phương pháp dạy học Định nghĩa , tính chất Nêu... giác Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Kiến thức cơ bản của học kỳ I Kiến thức cơ bản của học kỳ I 1 Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Ghi chú Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 24-26 Đàm thoại Đàm thoại Nêu và giải quyết vấn đề Đàm thoại Đàm thoại VBT giáo án, phiếu ht VBT giáo án, phiếu ht Bài tập 27- 29 Bài tập 30-32 SGK, giáo án, phiếu ht VBT giáo án, phiếu ht VBT... tập 51-53 Bài tập 54- 57 Bài tập 58-60 Tên bài Số tiết Tiết PPCT Tuần Tên chương Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Định lý về tổng ba góc trong tam giác Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Định lý về tổng ba góc trong tam giác Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht VBT giáo án, phiếu ht SGK, giáo án, phiếu ht VBT giáo án, phiếu ht Kiến thức trọng tâm 17 Tổng ba góc của một... SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 31-34 4 5+6 5 7 8 6 9 Chương I : Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song 1 Luyện tập Tiên đề Ơclit vè đường thẳng song song Bài tập 15-20 7 11 8 12 13 9 14 10 15 16 Chương I : Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song Tên bài Số tiết Tiết PPCT Tuần 10 Tên chương Kiến thức trọng tâm Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Ghi chú Đàm thoại VBT giáo án, phiếu ht... Đề, đáp án Đàm thoại VBT, giáo án Bài tập 33-35 9 Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/ không cho điểm): Kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp - Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra trên giấy Toán 7 Hình thức KTĐG Kiểm tra miệng Số lần 2 Hệ số 1 Kiểm tra 15 ph 3 1 Kiểm tra 45 ph 3 2 Kiểm tra học kỳ 1 3 Thời điểm/nội dung Đầu giờ hoặc trong tiết học, … Bài số 1: Thời điểm: Tiết 11 (Đại số) Nội dung:... 12-14 Bài tập 15- 17 Bài tập 18-21 Bài tập 22-23 Tên bài Số tiết Tiết PPCT Tuần Tên chương 25 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác C-G-C 26 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác C-G-C 27 Luyện tập 1 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác g-c-g 1 2 16 28 29 Chương II : tam giác 15 Luyện tập 1 30 Ôn tập HKI 2 18 31 Kiểm tra HKI 19 32 Trả bài kiểm tra HKI (phần hình học) 17 Kiến thức trọng tâm...Tên bài Số tiết Tiết PPCT Tuần Tên chương Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Nêu và giải quyết vấn đề SGK, giáo án, phiếu ht Tỉ lệ thức 10 Tỉ lệ thức (tiếp) Định nghĩa, tính chất... tỉ lệ thuận vấn đề Đại lượng tỉ lệ thuận Đề, đáp án SGK, giáo án, phiếu ht SGK, giáo án, phiếu ht Bài tập 1-4 Bài tập 5-10 Tên bài 25 Đại lượng tỉ lệ nghịch Kiến thức trọng tâm Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Đại lượng tỉ lệ thuận Nêu và giải quyết vấn đề Đàm thoại 1 Đại lượng tỉ lệ nghịch Nêu và giải quyết vấn đề 2 Một số bái toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Nêu và giải quyết vấn đề Đại lượng . ------ GV: Trần Minh Hải Môn: Toán - Lớp: 7A1 Học kì: I Năm học: 2010 – 2 1. Môn: Toán – Lớp: 7A 1 2. Chương trình: Cơ bản Học kỳ I - Năm học 2010 - 2011 3 Tên chương Tên bài Số tiết Kiến thức trọng tâm Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Ghi chú 7 17 Chương I : số hữu tỉ – số thực Số vô tỉ. Khái niệm về
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học môn Toan 7, Kế hoạch dạy học môn Toan 7, Kế hoạch dạy học môn Toan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay