Bí quyết thành công của công tác chủ nhiệm lớp.doc

2 671 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 20:11

. Bí quyết thành công của công tác chủ nhiệm lớp( 18/06/2010) Thực chất của xây dựng lớp tự quản là quá trình từng bước chuyển hóa tâm huyết, nhiệt tình của. tình của thầy cô thành ý thức tự quản tự giác đầy trách nhiệm và thích thú của trò, tức cũng là biến lớp học của những cá nhân học sinh thành một tập thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết thành công của công tác chủ nhiệm lớp.doc, Bí quyết thành công của công tác chủ nhiệm lớp.doc, Bí quyết thành công của công tác chủ nhiệm lớp.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn