Bài 7: Ôn lại một số khái niệm cơ bản

29 860 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 14:11

NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG PHẦN 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10/2007 TIẾT 13: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP 3  MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC 1. Kiến thức: – Ôn lại các khái niệm bản về hệ điều hành. 2. Kĩ năng: – Thành thạo một số thao tác bản để làm việc trong hệ điều hành Windows; 4 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 1. Nội dung thực hành: a) Khởi động Windows. b) Ôn lại cách tổ chức thông tin trong máy tính. c) Làm việc với tệp và thư mục, tìm kiếm tệp hoặc thư mục. 5 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 1. Nội dung thực hành: d) Làm việc với các chương trình ứng dụng, tạo đường tắt cho một ứng dụng. e) Sử dụng Control Panel để thiết đặt một số tham số hệ thống, cài đặt máy in. f) Đóng tất cả các ứng dụng và thoát khỏi Windows. 6 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2. Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau:  Ý nghĩa của các nút lệnh (từng nút) trên thanh công cụ của Windows.  Hãy tạo Cây thư mục.  Tìm các tệp mà tên chứa cụm từ Readme trên các ổ đĩa cứng của máy.  Mơ đồng thời các ứng dụng: Windows Explorer, Paint (trong nhóm chương trình Accessories), Microsoft Word. Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng bằng các cách khác nhau. Thu nhỏ, phóng to, phục hồi các cửa sổ.  Thử các cách hiển thị thông tin khác nhau ở khung cửa sổ bên phải màn hình Windows Explorer:  Tạo đường tắt trên màn hình cho một tệp em vừa tạo ra.  Thiết đặt lại nền cho màn hình là một ảnh nào đó. Chọn lại chế độ bảo vệ màn hình và thiết đặt tham số về thời gian chờ.  Cài đặt máy in và in thử từ một ứng dụng đã biết (Ms Word) 7 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2. Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Nêu ý nghĩa ngầm định của các thao tác : nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy chuột phải (Ví dụ: nháy chuột để chọn đối tượng) b) Đặc điểm về giao diện của hệ điều hành Windows là gì? c) Chức năng chính của thanh công việc là gì? d) những cách nào để chuyển đổi giữa các cửa sổ làm việc khi nhiều cửa sổ được mở cùng lúc? e) Thông tin trên máy tính được tổ chức dưới dạng nào? Em biết những công cụ nào để thực hiện các thao tác trên tệp và thư mục? f) Hãy nêu các cách khởi động một chương trình mà em biết. g) Hãy nêu một số chức năng của Control Panel. 8 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2. Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Nêu ý nghĩa ngầm định của các thao tác : nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy chuột phải (Ví dụ: nháy chuột để chọn đối tượng) 9 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2. Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: b) Đặc điểm về giao diện của hệ điều hành Windows là gì? 10 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2. Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: c) Chức năng chính của thanh công việc là gì? [...]... trên màn hình cho một tệp em vừa tạo ra 24 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Thiết đặt lại nền cho màn hình là một ảnh nào đó Chọn lại chế độ bảo vệ màn hình và thiết đặt tham số về thời gian chờ 25 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Cài đặt máy in và in thử từ một ứng dụng đã biết (Ms Word) 26 IV THỰC HÀNH 3 Đánh giá  Biết sử dụng các thao tác với chuột một cách thành thạo... sử dụng các thao tác với chuột một cách thành thạo Phân biệt được các thành phần bản trong môi trường Windows, hiểu các chức năng bản trong các bảng chọn, tự tin trong môi trường Widows  Sử dụng thành thạo các lệnh làm việc với tệp, thư mục, khả năng sử dụng lệnh trong bảng chọn cũng như các thao tác nhanh thông qua nút lệnh và bàn phím 27 IV THỰC HÀNH 3 Đánh giá  Biết cách khởi động, kết... việc khi nhiều cửa sổ được mở cùng lúc? Thông tin trên máy tính được tổ chức dưới dạng nào? Em biết những công cụ nào để thực hiện các thao tác trên tệp và thư mục? Hãy nêu các cách khởi động một chương trình mà em biết Hãy nêu một số chức năng của Control Panel 15 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Ý nghĩa của các nút lệnh (từng nút) trên thanh công cụ của Windows 16 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP... TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: e) Thông tin trên máy tính được tổ chức dưới dạng nào? Em biết những công cụ nào để thực hiện các thao tác trên tệp và thư mục? 12 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: f) Thông tin trên máy tính được tổ chức dưới dạng nào? Em biết những công cụ nào để thực hiện các thao tác trên tệp và thư mục? 13 IV THỰC... lời các câu hỏi sau: g) Hãy nêu một số chức năng của Control Panel 14 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Nêu ý nghĩa ngầm định của các thao tác : nháy chuột, nháy đúp b) c) d) e) f) g) chuột, nháy chuột phải (Ví dụ: nháy chuột để chọn đối tượng) Đặc điểm về giao diện của hệ điều hành Windows là gì? Chức năng chính của thanh công việc là gì? những cách nào... cũng như các thao tác nhanh thông qua nút lệnh và bàn phím 27 IV THỰC HÀNH 3 Đánh giá  Biết cách khởi động, kết thúc chương trình ứng dụng, tạo đường tắt cho tệp và thư mục  khả năng thiết đặt một số tham số hệ thống đơn giản, cài đặt máy in 28 29 ... Mở đồng thời các ứng dụng: Windows Explorer, Paint (trong nhóm chương trình Accessories), Microsoft Word Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng bằng các cách khác nhau Thu nhỏ, phóng to, phục hồi các cửa sổ 22 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện:  Thử các cách hiển thị thông tin khác nhau ở khung cửa sổ bên phải màn hình Windows Explorer:     Hiển thị bằng các biểu tượng lớn (Tiles) Hiển... lệnh (từng nút) trên thanh công cụ của Windows 16 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Ý nghĩa của các nút lệnh (từng nút) trên thanh công cụ của Windows 17 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Ý nghĩa của các nút lệnh (từng nút) trên thanh công cụ của Windows 18 IV THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2 Tiến trình thực hiện  Hãy tạo Cây thư mục 19 THƯ MỤC GỐC MINH LAPTRINH TROCHOI.BAS MYPROGRAM.C . 13: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP 3  MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC 1. Kiến thức: – Ôn lại các khái niệm cơ bản về hệ điều hành. 2. Kĩ năng: – Thành thạo một số thao. tác cơ bản để làm việc trong hệ điều hành Windows; 4 IV. THỰC HÀNH TỔNG HỢP 1. Nội dung thực hành: a) Khởi động Windows. b) Ôn lại cách tổ chức thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7: Ôn lại một số khái niệm cơ bản, Bài 7: Ôn lại một số khái niệm cơ bản, Bài 7: Ôn lại một số khái niệm cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn