Phan1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.doc

37 3,790 24
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 10:15

GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP ch ơng 1: giới thiệu về giao thức TCP/IP 1.1. Lịch sử phát triển củaTCP/IP và mạng InternetMạng Internet là một mạng máy tính toàn cầu, bao gồm hàng chục triệu ng-ời sử dụng, đợc hình thành từ cuối thập kỷ 60 từ một thí nghiệm của Bộ quốc phòng Mỹ. Tại thời điểm ban đầu đó là mạng ARPAnet của Ban quản lý dự án nghiên cứu Quốc phòng. ARPAnet là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng, một trong những mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng chịu đựng các sự cố (ví dụ một số nút mạng bị tấn côngvà phá huỷ nhng mạng vẫn tiếp tục hoạt động). Mạng cho phép một máy tính bất kỳ trên mạng liên lạc với mọi máy tính khác. Khả năng kết nối các hệ thống máy tính khác nhau đã hấp dẫn mọi ngời, vả lại đây cũng là phơng pháp thực tế duy nhất để kết nối các máy tính của các hãng khác nhau. Kết quả là các nhà phát triển phần mềm ở Mỹ, Anh và Châu Âu bắt đầu phát triển các phần mềm trên bộ giao thức TCP/IP (giao thức đợc sử dụng trong việc truyền thông trên Internet) cho tất cả các loại máy. Điều này cũng hấp dẫn các trờng đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn và các cơ quan chính phủ, những nơi mong muốn mua máy tính từ các nhà sản xuất, không bị phụ thuộc vào một hãng cố định nào. Bên cạnh đó các hệ thống cục bộ LAN bắt đầu phát triển cùng với sự xuất hiện các máy để bàn (Desktop Workstations) vào năm 1983. Phần lớn các máy để bàn sử dụng Berkeley UNIX, phần mềm cho kết nối TCP/IP đã đợc coi là một phần của hệ điều hành này. Một điều rõ ràng là các mạng này có thể kết nối với nhau dễ dàng. Trong quá trình hình thành mạng Internet, NSFNET (đợc sự tài trợ của Hội khoa học Quốc gia Mỹ) đóng một vai trò tơng đối quan trọng. Vào cuối những năm 80, NFS thiết lập 5 trung tâm siêu máy tính. Trớc đó, những máy tính nhanh nhất thế giới đợc sử dụng cho công việc phát triển vũ khí mới và một vài hãng lớn. Với các trung tâm mới này, NFS đã cho phép mọi ngời hoạt động trong lĩnh vực khoa học đợc sử dụng. Ban đầu, NFS định sử dụng ARPAnet để nối 5 trung tâm máy tính này, nhng ý đồ này đã bị thói quan liêu và bộ máy hành chính làm thất bại. Vì vậy, NFS đã quyết định xây dựng mạng riêng của mình, vẫn dựa trên thủ tục TCP/IP, đờng truyền tốc độ 56 Kbps. Các trờng đại Vũ Khoa ĐTTT4 K40 1Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP học đợc nối thành các mạng vùng và các mạng vùng đợc nối với các trung tâm siêu máy tính. Ngày nay mạng Internet đã đợc phát triển nhanh chóng trong giới khoa học và giáo dục của Mỹ, sau đó phát triển rộng toàn cầu, phục vụ một cách đắc lực cho việc trao đổi thông tin trớc hết trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và gần đây cho thơng mại.Internet sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói và dùng giao thức TCP/IP. Ngày nay nhiều mạng với kiến trúc khác nhau có thể nối vào Internet nhờ các cầu nối đa giao thức.1.2. Giao thức TCP/IPKhái niệm giao thức (Protocol) là một khái niệm cơ bản của mạng truyền thông. Có thể hiểu một cách khái quát đó là tập hợp tất cả các quy tắc cần thiết (các thủ tục, các khuôn dạng dữ liệu, các cơ chế phụ trợ ) cho phép các giao thức trao đổi thông tin trên mạng đợc thực hiện một cách chính xác và an toàn. Có rất nhiều họ giao thức đang đợc sử dụng trên mạng truyền thông hiện nay nh IEEE802.X dùng trong mạng cục bộ, CCITT (nay là ITU) dùng cho liên mạng diện rộng và đặc biệt là họ giao thức chuẩn của ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ) dựa trên mô hình tham chiếu bảy lớp cho việc kết nối các hệ thống mở. Trên Internet họ giao thức đợc sử dụng là bộ giao thức TCP/IP . Hai giao thức đợc dùng chủ yếu ở đây là TCP ( Transmision Control Protocol ) và IP (Internet Protocol ). TCP là một giao thức kiểu có kết nối (Connection-Oriented), tức là cần phải có một giai đoạn thiết lập liên kết giữa một cặp thực thể TCP trớc khi chúng thực hiện trao đổi dữ liệu. Còn giao thức IP là một giao thức kiểu không kết nối (Connectionless), nghĩa là không cần phải có giai đoạn thiết lập liên kết giữa một cặp thực thể nào đó trớc khi trao đổi dữ liệu . Khái niệm TCP/IP không chỉ bị giới hạn ở hai giao thức này. Thờng thì TCP/IP đợc dùng để chỉ một nhóm các giao thức có liên quan đến TCP và IP nh UDP (User Datagram Protocol), FTP (File Transfer Protocol), TELNET (Terminal Emulation Protocol) và v.v . Để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng hầu hết các mạng máy tính hiện có đều đợc phân tích thiết kế theo quan điểm phân tầng . Mỗi hệ thống thành phần của mạng đợc xem nh là một cấu trúc đa tầng, trong đó mỗi tầng đợc xây dựng trên cơ sở tầng trớc đó. Số lợng các tầng cùng nh tên và chức năng của mỗi tầng là tuỳ thuộc vào nhà thiết kế. Họ giao thức của ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) dựa trên mô hình tham chiếu 7 lớp cho việc kết nối các Vũ Khoa ĐTTT4 K40 2Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP hệ thống mở là họ giao thức đợc dùng làm chuẩn để các họ giao thức khác so sánh với nó do vậy trớc khi đi vào nghiên cứu giao thức TCP/IP ta cần xem xét mô hình 7 lớp OSI. Trong mô hình OSI mục đích của mỗi tầng là cung cấp các dịch vụ cho tầng cao hơn tiếp theo, mô tả chi tiết cách thức cài đặt các dịch vụ này. Các tầng đợc trừu tợng hoá theo cách là mỗi tầng chỉ biết rằng nó liên lạc với tầng tơng ứng trên máy khác. Trong thực tế thì mỗi tầng chỉ liên lạc với các tầng kề trên và kề dới nó trên mỗi hệ thống mà thôi.Trừ tầng thấp nhất trong mô hình mạng không tầng nào có thể chuyển thông tin một cách trực tiếp với tầng tơng ứng trong mạng máy tính khác. Thông tin trên máy cần gửi phải đợc chuyển đi qua tất cả các tầng thấp hơn. Thông tin sau đó lại đợc truyền qua Card mạng tới máy nhận và lại đợc truyền lên qua các tầng cho đến khi nó đến tầng đã gửi thông tin đi. 1.2.1. Mô hình 7 lớp OSIMô hình này bao gồm 7 tầng. Tên gọi và chức năng các tầng đợc trình bày trong hình 1.1.Hệ thống mở A Hệ thống mở B7 Application ứng dụng 76 Presentation Trình diễn 65 Session Phiên 54 Transport Giao vận 43 Network Mạng 32 Data link Liên kết dữ liệu 21 Physical Vật lý 1Hình 1.1: Mô hình 7 lớp OSIChức năng của các tầng nh sau:1. Tầng vật lý (Physical): Liên quan đến nhiệm vụ truyền dòng bits không có cấu trúc qua đờng truyền vật lý, truy nhập đờng truyền vật lý nhờ các phơng tiện cơ, điện, hàm, vật lý.Vũ Khoa ĐTTT4 K40 3Giao thức tầng 7Giao thức tầng 6Giao thức tầng 5Giao thức tầng4Giao thức tầng 3Giao thức tầng 2Giao thức tầng1Đường truyền vật lýĐồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP 2. Tầng liên kết dữ liệu (Data link): Cung cấp phơng tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy, gửi các khối dữ liệu với các cơ chế đồng bộ hoá, kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu cần thiết.3. Tầng mạng (Network): Thực hiện việc chọn đờng và chuyển tiếp thông tin với công nghệ chuyển mạch thích hợp, thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/ hợp dữ liệu nếu cần.4. Tầng giao vận (Transport): Thực hiện việc truyền dữ liệu giữa hai đầu mút (end - to - end), thực hiện cả việc kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu giữa hai đầu mút. Cũng có thể thực hiện việc ghép kênh, cắt / hợp dữ liệu nếu cần.5. Tầng phiên (Session): Cung cấp phơng tiện quản lý truyền thông giữa các ứng dụng, thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá và huỷ bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụng.6. Tầng trình diễn (Presentation): Chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu của các tầng ứng dụng qua mô hình OSI.7. Tầng ứng dụng (Application): Cung cấp các phơng tiện để ngời sử dụng có thể truy cập đợc vào môi trờng OSI, đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán. 1.2.2. Giao thức TCP/IP và mô hình 7 lớp OSIMạng Internet với họ giao thức TCP/IP đợc minh hoạ tổng quát nh hình 1.2 với các dịch vụ mà nó cung cấp và các chuẩn đợc sử dụng có so sánh với kiến trúc hệ thống mở OSI để chúng ta có một cách nhìn tổng quát về họ giao thức này. Hình 1.2: Giao thức TCP/IP khi so sánh với mô hình OSIVũ Khoa ĐTTT4 K40 4O S I M o d e l T C P / I P A r c h i t e c t u a l M o d e lA p p l i c a t i o nP r e s e n t a t i o nS e s s i o nT r a n s p o r tN e t w o r kD a t a l i n kP h y s i c a l T e l n e tF T P S M T PD N SS N M PT r a n s m i s i o n C o n t r o lP r o t o c o l ( T C P )U s e r D a t a g r a mP r o t o c o l ( U D P )R I PI C M PI n t e r n e t P r o t o c o l ( I P )A R PE t h e r n e tT o k e n b u sT o k e n R i n g F D D II E E E 8 0 2 . 3 I E E E 8 0 2 . 4 E E E 8 0 2 . 5 A N S I X 3 T 9 5Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP Trong đó :TCP: (Transmistion Control Protocol) Thủ tục liên lạc ở tầng giao vận của TCP/IP. TCP có nhiệm vụ đảm bảo liên lạc thông suốt và tính đúng đắn của dữ liệu giữa 2 đầu của kết nối, dựa trên các gói tin IP. UDP: (User Datagram Protocol) Thủ tục liên kết ở tầng giao vận của TCP/IP. Khác với TCP, UDP không đảm bảo khả năng thông suốt của dữ liệu, cũng không có chế độ sửa lỗi. Bù lại, UDP cho tốc độ truyền dữ liệu cao hơn TCP. IP: (Internet Protocol) Là giao thức ở tầng thứ 3 của TCP/IP, nó có trách nhiệm vận chuyển các Datagrams qua mạng Internet. ICMP: (Internet Control Message Protocol) Thủ tục truyền các thông tin điều khiển trên mạng TCP/IP. Xử lý các tin báo trạng thái cho IP nh lỗi và các thay đổi trong phần cứng của mạng ảnh hởng đến sự định tuyến thông tin truyền trong mạng. RIP: (Routing Information Protocol) Giao thức định tuyến thông tin đây là một trong những giao thức để xác định phơng pháp định tuyến tốt nhất cho truyền tin. ARP: (Address Resolution Protocol) Là giao thức ở tầng liên kết dữ liệu. Chức năng của nó là tìm địa chỉ vật lý ứng với một địa chỉ IP nào đó. Muốn vậy nó thực hiện Broadcasting trên mạng, và máy trạm nào có địa chỉ IP trùng với địa chỉ IP đang đợc hỏi sẽ trả lời thông tin về địa chỉ vật lý của nó. DSN: (Domain name System) Xác định các địa chỉ theo số từ các tên của máy tính kết nối trên mạng. FTP: (File Transfer Protocol) Giao thức truyền tệp để truyền tệp từ một máy này đến một máy tính khác. Dịch vụ này là một trong những dịch vụ cơ bản của Internet. Telnet: (Terminal Emulation Protocol) Đăng ký sử dụng máy chủ từ xa với Telnet ngời sử dụng có thể từ một máy tính của mình ở xa máy chủ, đăng ký Vũ Khoa ĐTTT4 K40 5F T P F i l e T r a n s f e r P r o t o c o lS M T P - S i m p l e M a i l T r a n s f e r P r o t o c o lD N S D o m a i n N a m e S y s t e mS N M P S i m p l e N e t w o r k M a n a g e P r o t o c o lI C M P - I n t e r n e t C o n t r o l M e s s a g e P r o t o c o lA R P - A d d r e s s R e s o l u t i o n P r o t o c o lF D D I - - F i b e r D i s t r i b u t e d D a t a I n t e r f a c eR P I - - R o u t i n g I n f o r m a t i o n P r o t o c o lĐồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP truy nhập vào máy chủ để xử dụng các tài nguyên của máy chủ nh là mình đang ngồi tại máy chủ.SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) Giao thức truyền th đơn giản: là một giao thức trực tiếp bảo đảm truyền th điện tử giữa các máy tính trên mạng Internet.SNMP: (Simple Network Management Protocol) Giao thức quản trị mạng đơn giản: là dịch vụ quản trị mạng để gửi các thông báo trạng thái về mạng và các thiết bị kết nối mạng.1.2.3. Giao thức liên mạng IPMục đích chính của IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu. Vai trò của IP tơng tự vai trò của giao thức tầng mạng trong mô hình OSI. Mặc dù từ Internet xuất hiện trong IP nhng giao thức này không nhất thiết phải sử dụng trên Internet. Tất cả các máy trạm trên Internet đều hiểu IP, nhng IP có thể sử dụng trong các mạng mà không có sự liện hệ với Internet. IP là giao thức kiểu không kết nối (Connectionless) tức là không cần có giai đoạn thiết lập liên kết trớc khi truyền dữ liệu. Đơn vị dữ liệu dùng trong giao thức IP là IP Datagram hay gọi tắt là Datagram.Một Datagram đợc chia làm hai phần : Phần tiêu đề (Header) và phần chứa dữ liệu cần truyền (Data). Trong đó phần Header gồm một số trờng chứa các thông tin điều khiển Datagram. 1.2.3.1.Cấu trúc của IP DatagramCấu trúc tổng quát của một IP Datagram nh sau:DATAGAM HEADER DATAGRAM DATA AREACấu trúc chi tiết của một IP Datagram Header đợc mô tả nh hình 1.3.Version IHL Type of service Total lengthIdentification Flags Fragment offsetTime to live Protocol Header checksumSource IP addressDestination IP addressOptions PaddingDatas:Vũ Khoa ĐTTT4 K40 6Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP Hình 1.3: Cấu trúc của DatagramTrong đó: Trờng version (4 bits) cho biết phiên bản của IP đang đợc sử dụng, hiện nay là IPv4. Trong tơng lai thì địa chỉ IPv6 sẽ đợc sử dụng. IHL (4 bits) Chỉ thị độ dài phần đầu (Internet Header Length) của Datagram tính theo đơn vị từ ( 32 bits). Type of service (8 bits), đặc tả các tham số về dịch vụ. Khuôn dạng của nó đợc chỉ ra nh sau.0 1 2 3 4 5 6 7Precedence D T R Reserved8 Bits của trờng Service đợc chia ra làm 5 phần cụ thể nh sau : Precedence (3 bits) chỉ thị quyền u tiên gửi Datagram, các mức u tiên từ 0 (bình thờng) đến mức cao nhất là 7 (điều khiển mạng) cho phép ngời sử dụng chỉ ra tầm quan trọng của Datagram. Ba bit D, T, R nói nên khiểu truyền Datagram, cụ thể nh sau: Bit D (Delay)chỉ độ trễ yêu cầu. Bit T (Throughput) chỉ thông lợng yêu cầu. Bit R (Reliability) chỉ độ tin cậy yêu cầu. Reserved (2 bits) cha sử dụng. Total Length (16 bits) : Chỉ độ dài toàn bộ Datagram kể cả phần Header. Đơn vị tính là Byte. Identification (16 bits) Trờng này đợc sử dụng để giúp các Host đích lắp lại một gói đã bị phân mảnh, nó cùng các trờng khác nh Source Address, Destination Address để định danh duy nhất một Datagram khi nó còn ở trên liên mạng. Flags( 3 bits) liên quan đến sự phân đoạn các Datagrams cụ thể nh sau:0 1 20 DF MF Trong đó các thành phần:Bit 0 Cha sử dụng lấy giá trị 0.Bit 1 (DF) DF=0: Thực hiện phân đoạn. DF=1: Không thực hiện phân đoạn.Bit 2 (MF) MF=0: Phân đoạn lần cuối.Vũ Khoa ĐTTT4 K40 7Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP MF=1: Phân đoạn thêm. Fragment offset (13 bits): Chỉ vị trí của đoạn (Fragment) ở trong Datagram. Đơn vị tính là 64 bits (8 Bytes). Time to live (8 bits): Cho biết thời gian tồn tại của Datagram trên liên mạng. Để tránh tình trạng một Datagram bị quẩn trên liên mạng. Nếu sau một khoảng thời gian bằng thời gian sống mà Datagram vẫn cha đến đích thì nó bị huỷ. Protocol (8 bits) Cho biết giao thức tầng trên kế tiếp sẽ nhận vùng dữ liệu ở trạm đích. Giao thức tầng trên của IP thờng là TCP hoặc UDP. Header Checksum (16 bits): Đây là mã kiểm soát lỗi 16 bits theo phơng pháp CRC cho vùng Header nhằm phát hiện các lỗi của Datagram. Source Address (32 bits) Cho biết địa chỉ IP của trạm nguồn. Destination Address (32 bits) Cho biết địa chỉ IP của trạm đích. Trong một liên mạng địa chỉ IP của trạm nguồn và địa chỉ IP của trạm đích là duy nhất. Options (độ dài thay đổi) Dùng để khai báo Options do ngời sử dụng yêu cầu. Padding (độ dài thay đổi) Là một vùng đệm đợc dùng để đảm bảo cho phần Header luôn kết thúc ở mức 32 bits. Giá trị của Padding gồm toàn bit 0. Data (Độ dài thay đổi) Vùng dữ liệu có độ dài là bội số của 8 bits. Kích thớc tối đa của trờng Data là 65535 Bytes.1.2.3.2.Quá trình phân mảnh các gói dữ liệuTrong quá trình truyền dữ liệu, một gói dữ liệu (Datagram) có thể đợc truyền đi qua nhiều mạng khác nhau. Một gói dữ liệu nhận đợc từ một mạng nào đó có thể quá lớn để truyền đi trong một gói đơn của mạng khác, bởi vậy mỗi loại cấu trúc mạng cho phép một đơn vị truyền cực đại MTU (Maximum Transmission Unit) khác nhau. Đây chính là kích thớc lớn nhất của một gói mà chúng có thể truyền đợc. Nếu nh một gói dữ liệu nhận đợc từ một mạng nào đó mà kích thớc của nó lớn hơn MTU của mạng khác thì nó cần đợc phân mảnh ra thành gói nhỏ hơn gọi là Fragment để truyền đi, quá trình này gọi là quá trình phân mảnh. Dạng của một Fragment cũng giống nh dạng của một gói dữ liệu thông thờng. Từ thứ hai trong phần Header chứa các thông tin để xác định mỗi Fragment và cung cấp các thông tin để hợp nhất các Fragments này lại thành các gói nh ban đầu. Trờng định danh (Indentification) dùng để xác định Fragment này thuộc vào gói dữ liệu nào. Trờng định danh có một giá trị duy Vũ Khoa ĐTTT4 K40 8Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP nhất cho mỗi gói dữ liệu đợc vận chuyển. Mỗi thành phần của gói dữ liệu bị phân mảnh sẽ có cùng giá trị trờng định danh. Điều đó cho phép IP lắp ráp lại các gói dữ liệu bị phân mảnh một cách phù hợp.Hậu quả của việc phân mảnh dữ liệu là các gói bị phân mảnh sẽ đến đích chậm hơn so với một gói không bị phân mảnh. Vì vậy phần lớn các ứng dụng đều tránh không sử dụng kỹ thuật này nếu có thể. Vì sự phân mảnh tạo ra các gói dữ liệu phụ nên cần quá trình sử lý phụ làm giảm tính năng của mạng. Hơn nữa vì IP là một giao thức không tin cậy nên khi bất kỳ một gói dữ liệu bị phân mảnh nào bị mất thì tất cả các mảnh sẽ phải truyền lại. Chính vì lý do này nên phải gửi các gói dữ liệu lớn nhất mà không bị phân mảnh, giá trị này là Path MTU.1.2.3.3. Ph ơng pháp đánh địa chỉ trong TCP/IP Để có thể thực hiện truyền tin giữa các máy trên mạng, mỗi máy tính trên mạng TCP/IP cần phải có một địa chỉ xác định gọi là địa chỉ IP. Hiện nay mỗi địa chỉ IP đợc tạo bởi một số 32 bits (IPv4)và đợc tách thành 4 vùng, mỗi vùng có một Byte có thể biểu thị dới dạng thập phân, nhị phân, thập lục phân hoặc bát phân. Cách viết phổ biến nhất hay dùng là cách viết dùng ký tự thập phân. Một địa chỉ IP khi đó sẽ đợc biểu diễn bởi 4 số thập phân có giá trị từ 0 đến 255 và đ-ợc phân cách nhau bởi dấu chấm (.). Mỗi giá trị thập phân biểu diễn 8 bits trong địa chỉ IP. Mục đích của địa chỉ IP là để định danh duy nhất cho một host ở trên mạng . IPv4 sử dụng 3 loại địa chỉ trong trờng nguồn và đích đó là:1. Unicast: Để thể hiện một địa chỉ đơn hớng. Địa chỉ đơn hớng là địa chỉ dùng để nhận dạng từng nút một (điểm nút là tập các thiết bị chuyển mạch nằm ở trung tâm nh Router chẳng hạn ) cụ thể là một gói dữ liệu đ-ợc gửi tới một địa chỉ đơn hớng sẽ đợc chuyển tới nút mang địa chỉ đơn hớng đó.2. Multicast: Địa chỉ đa hớng. Là địa chỉ dùng để nhận dạng một tập hợp nút nhng không phải là tất cả. Tập hợp nút bao gồm nhiều nút khác nhau hợp thành, gói dữ liệu IP gửi tới một địa chỉ Multicast sẽ đợc gửi tới tất cả các Host tham dự trong nhóm Multicast này.3. Broadcast: Thể hiện tất cả các trạm trên mạng. Thông thờng điều đó giới hạn ở tất cả các Host trên một mạng con địa phơng.Các địa chỉ IP đợc chia ra làm hai phần, một phần để xác định mạng (net id) và một phần để xác định host (host id). Các lớp mạng xác định số bits đợc dành cho mỗi phần mạng và phần host. Có năm lớp mạng là A, B, C, D, E, trong Vũ Khoa ĐTTT4 K40 9Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/IP đó ba lớp đầu là đợc dùng cho mục đích thông thờng, còn hai lớp D và E đợc dành cho những mục đích đặc biệt và tơng lai. Trong đó ba lớp chính là A,B,C. Hình vẽ sau cho thấy cấu trúc của một địa chỉ IP.Mỗi lớp địa chỉ đợc đặc trng bởi một số bits đầu tiên của Byte đầu tiên có cấu trúc chi tiết nh hình 1.4. Hình 1.4: Cấu trúc các khuôn dạng địa chỉTừ cấu trúc phân lớp địa chỉ ta có thể nhận thấy: Nhỏ hơn 128 là địa chỉ lớp A. Byte đầu tiên xác định địa chỉ mạng, ba Bytes còn lại xác định địa chỉ máy trạm. Từ 128 đến 191 là địa chỉ lớp B. Hai Bytes đầu xác định địa chỉ mạng. Hai Bytes tiếp theo xác định địa chỉ máy trạm.Vũ Khoa ĐTTT4 K40 10c l a s s I D N e w o r k I D H o s t I D0 3 10 N e t w o r k I D H o s t I D3 180 1 7K h u ô n d ạ n g đ ị a c h ỉ I P l ớ p AK h u ô n d ạ n g đ ị a c h ỉ I P l ớ p BK h u ô n d ạ n g đ ị a c h ỉ I P l ớ p CK h u ô n d ạ n g đ ị a c h ỉ I P l ớ p DK h u ô n d ạ n g đ ị a c h ỉ I P l ớ p E00 N e t w o r k I D H o s t I D3 11 61 2 1 510 N e t w o r k I D H o s t I D3 12 22 3 2 111101 0 M u l t i c a s t a d d r e s s3 12 3 411101 1 R e s e r v e d f o r f u t u r e u s e3 12 3 411100[...]... 3 Giao thøc tÇng 7 Giao thøc tÇng 6 Giao thøc tÇng 5 Giao thức tầng4 Giao thức tầng 3 Giao thức tầng 2 Giao thức tầng1Đường truyÒn vËt lý Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/ IP Trong bộ giao thức TCP/ IP TCPgiao thức đợc phát triển nh là cách để kết nối các mạng máy tính khác nhau về các phơng pháp truyền dẫn và hệ điều hành. TCP thiết lập kết nối hai đờng giữa hai hệ thống cần trao đổi thông... thời cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán. 1.2.2. Giao thức TCP/ IP và mô hình 7 lớp OSIMạng Internet với họ giao thức TCP/ IP đợc minh hoạ tổng quát nh hình 1.2 với các dịch vụ mà nó cung cấp và các chuẩn đợc sử dụng có so sánh với kiến trúc hệ thống mở OSI để chúng ta có một cách nhìn tổng quát về họ giao thức này. Hình 1.2: Giao thức TCP/ IP khi so sánh với mô hình OSIVũ Khoa §TTT4 K40 4O... mạch gói và dùng giao thức TCP/ IP. Ngày nay nhiều mạng với kiến trúc khác nhau có thể nối vào Internet nhờ các cầu nối đa giao thức. 1.2. Giao thức TCP/ IPKhái niệm giao thức (Protocol) là một khái niệm cơ bản của mạng truyền thông. Có thể hiểu một cách khái quát đó là tập hợp tất cả các quy tắc cần thiết (các thủ tục, các khuôn dạng dữ liệu, các cơ chế phụ trợ ) cho phép các giao thức trao đổi thông... Khoa §TTT4 K40 6 Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/ IP Trong đó : TCP: (Transmistion Control Protocol) Thủ tục liên lạc ở tầng giao vận của TCP/ IP. TCP có nhiệm vụ đảm bảo liên lạc thông suốt và tính đúng đắn của dữ liệu giữa 2 đầu của kết nối, dựa trên c¸c gãi tin IP. UDP: (User Datagram Protocol) Thđ tơc liên kết ở tầng giao vận của TCP/ IP. Khác với TCP, UDP không đảm bảo khả năng thông suốt... gấp.Vũ Khoa ĐTTT4 K40 28 Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/ IP hệ thống mở là họ giao thức đợc dùng làm chuẩn ®Ĩ c¸c hä giao thøc kh¸c so s¸nh víi nã do vậy trớc khi đi vào nghiên cứu giao thức TCP/ IP ta cần xem xét mô hình 7 lớp OSI. Trong mô hình OSI mục đích của mỗi tầng là cung cấp các dịch vụ cho tầng cao hơn tiếp theo, mô tả chi tiết cách thức cài đặt các dịch vụ này. Các tầng đợc trừu... 5 Đồ án tốt nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/ IP 1.2.5. Giao thøc UDPUDP (User Datagram Protocol) lµ mét giao thøc kiểu không kết nối, đợc sử dụng trong một số yêu cầu ứng dụng thay thế cho TCP. Tơng tự nh giao thức IP, UDP không thực hiện các giai đoạn thiết lập và huỷ bỏ liên kết, không có các cơ chế báo nhận (Acknowledgement) nh trong TCP. UDP cung cấp các dịch vụ giao vận không đáng tin cậy.... họ giao thức đang đợc sử dụng trên mạng truyền thông hiƯn nay nh IEEE802.X dïng trong m¹ng cơc bé, CCITT (nay là ITU) dùng cho liên mạng diện rộng và đặc biệt là họ giao thức chuẩn của ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ) dựa trên mô hình tham chiếu bảy lớp cho việc kết nối các hệ thống mở. Trên Internet họ giao thức đợc sử dơng lµ bé giao thøc TCP/ IP . Hai giao thøc đợc dùng chủ yếu ở đây là TCP. .. TCP lµ mét giao thøc kiĨu cã kÕt nèi (Connection-Oriented), tøc lµ cần phải có một giai đoạn thiết lập liên kết giữa một cặp thực thể TCP trớc khi chúng thực hiện trao đổi dữ liệu. Còn giao thức IP là một giao thức kiểu không kết nối (Connectionless), nghĩa là không cần phải có giai đoạn thiết lập liên kết giữa một cặp thực thể nào đó trớc khi trao đổi dữ liệu . Khái niệm TCP/ IP không chỉ bị giới. .. nghiệp Chơng 1: Giao thức TCP/ IP Đơn vị dữ liệu sử dụng trong giao thức TCP đợc gọi là Segment. Khuôn dạng của Segment đợc mô tả nh h×nh 1.13.Bit 0 15 16 31Sourse Port Destination PortSequence NumberAcknowledgment NumberDataOffset(4 bits)Reserved(6 bits)URGACKPSHRSTSYNFINWindow (16 bits)Checksum Urgent poierOption PaddingTCPdataH×nh 1.13: Khuôn dạng TCP SegmentCác... trớc khi kết nối vào hệ thống sử dụng TCP/ IP. Máy tính có thể nhận biết đợc địa chỉ vật lý của nó từ phần cứng giao tiếp mạng đợc cài đặt trên nó. Từ địa chỉ vật lý này, các máy tính không có bộ nhớ thứ cấp có thể tìm ra địa chỉ IP của nó thông qua giao thức RARP.Khuôn dạng của thông báo RARP về cơ bản giống khuông dạng của thông báo ARP, chỉ khác về cách thức khai báo một số trờng trong đó.Cũng . 3Giao thức tầng 7Giao thức tầng 6Giao thức tầng 5Giao thức tầng 4Giao thức tầng 3Giao thức tầng 2Giao thức tầng1Đường truyền vật. Chơng 1: Giao thức TCP/ IP ch ơng 1: giới thiệu về giao thức TCP/ IP 1.1. Lịch sử phát triển củaTCP /IP và mạng InternetMạng Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.doc, Phan1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.doc, Phan1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.doc, Lịch sử phát triển củaTCPIP và mạng Internet, Mô hình 7 lớp OSI Giao thức TCPIP và mô hình 7 lớp OSI, Giao thức liên mạng IP, Giao thøc TCP, Giao thøc UDP, Các hệ thống dùng dịch vụ điện thoại Các hệ thống này gồm có:, Các hệ thống không dùng dịch vụ điện thoại, Mạng thông tin toàn cầu World Wide Web- WWW Dịch vụ truyền tệp - FTP, DÞch vơ truy nhËp tõ xa -TELNET DÞch vơ tra cøu theo chØ mơc - Gopher DÞch vơ nhãm tin - USENET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay