GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỈNH HÀ TÂY

14 288 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 03:20

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỈNH TÂY 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng nông nghiệpvà phát triển nông thôn huyện Thường Tín tỉnh Tây. 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân Hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín tỉnh Tây, cần phảI có hướng phát triển như nào,để phù hợp với tinh hình kinh tế hiện tại.tại khu vực . Mở rộng cho vay dịch vụ cầm đồ cầm cố, cho vay đời sống, mở rộng việc đầu tư vốn thông qua tổ nhóm tín chấp ở cả kênh Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng người nghèo. Chất lượng tín dụng được xác định mục tiêu hàng đầu, xử lý triệt để các khoản nợ quá hạn đã phát sinh , thu hồi nợ cho ngân hàng . Nghiên cứu và thực hiện tốt chiến lược khách hàng, ngành hàng, thị trường và thị phần để đẩy mạnh việc tìm kiếm tiếp cận các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế. 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng là ngành kinh tế đặc thù trong nền Kinh tế quốc dân, nhiệm vụ chủ yếu của nó là tập chung vào phân phối vốn trong nền kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động ngân hàng có liên quan đến mọi lĩnh lực đời sống, kinh tế, xã hội. Vì vậy hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng có ý nghĩa rất lớn đối với ngân hàng nói chung cũng như Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín nói riêng. Phát triển chất lượng tín dụng góp phần làm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh của ngân hàng, làm lành mạnh tình hình tài chính của Ngân hàng Thương Mại giúp Ngân hàng Thương Mại ổn định và phát triển lâu dài . Phát triển chất lượng tín dụng, Góp phần làm tăng khả năng sinh lời của ngân hàng thông qua việc tăng dư nợ tín dụng, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý, các chi phí thiệt hại do không thu hồi được vốn vay từ đó tăng thu lãi về hoạt động tín dụng cho ngân hàng. Phát triển chất lượng tín dụng góp phần làm tăng thêm các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng Thương Mại do tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng cường vòng quay vốn tín dụng và thu hút thêm nhiều khách hàng bởi các hình thức sản phẩm, dịch vụ đào tạo ra một hình ảnh tốt về biểu tượng và uy tín của ngân hàng. Phát triển chất lượng tín dụng góp phần củng cố các mối quan hệ xã hội của ngân hàng, giúp cho ngân hàng tồn tạiphát triển bền vững. Hơn nữa hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thường Tín trong những năm vừa qua mặc dù vẫn tốt vẫn đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, song với xu thế hiện nay thì nó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế. Do vậy Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thường Tín cần phải tích cực hơn nữa đẻ có thể theo kịp với xu thế hiện nay. Tóm lại , phát triển chất lượng tín dụng, luôn luôn là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín trong việc hoạch định chiếm lược kinh doanh của mình, sự cần thiết và khách quan vì sự tồn tạiphát triển lâu dài của ngân hàng 3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng . 3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh tín dụng. Trước tiên, phải thấy rằng việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết sức cần thiết và mang tính chất quyết định đến sự tồn tạiphát triển của ngân hàng. Trong những năm qua, ngân hàng luôn luôn xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và thường xuyên lập kế hoạch cho từng năm, nên ngân hàng luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng .Năm 2006, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín tỉnh Tây đã phát huy nội lực, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh TâyNgân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đề ra nhiều biện pháp mở rộng và tăng trưởng kinh doanh với phương châm: “Phát triển – An toàn – Hiệu quả “. Nhưng trên thực tế, hoạt động của năm qua chưa được hiệu quả cao thể hiện dư nợ bình quân trên đầu cán bộ còn thấp. Qua nghiên cứu thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín, em thấy rằng ngân hàng có những thế mạnh sau: * Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín là một Ngân hàng hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tiền tệ trên địa bàn huyện Thường Tín, do đó Ngân hàng luôn có những khách hàng truyền thống * Ngân hàng có kinh nghiệm trong việc xây dựng một cơ cấu huy động và cho vay hợp lý, đảm bảo khả năng sinh lời và an toàn cho ngân hàng . * Do đó công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín , em có một số ý kiến như sau: + Ngoài việc tiếp tục giữ mối quan hệ với khách hàng truyền thống thì ngân hàng cần phải thu hút thêm khách hàng mới . + Mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ tăng dư nợ hơn nữa. + Phải đảm bảo được tính linh hoạt trong hoạt động huy động và cho vay. + Muốn đạt được những mục tiêu này ( trên cơ sở xem xét các mặt mạnh, yếu của ngân hàng, nhu cầu của thị trường và các chính sách kinh tế vĩ mô) sẽ có một số các giải pháp cụ thể sau: Một là : Ngân hàng phải đẩy mạnh hoạt động quan hệ tốt hơn nữa, cung cấp các dịch vụ tối ưu đối với những khách hàng truyền thống của mình, là những doanh nghiệp nhà nước như Công ty công trình giao thông124, nhà máy thức ăn gia súc Đại uy . Hai là : Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh như các công ty cổ phần, công ty tư nhân . Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín cần có các biện pháp cho vay linh hoạt hơn nữa mà vẫn đảm bảo các yêu cầu an toàn trong công tác cho vay. 3.2.2.Đẩy mạnh công tác huy động vốn . Bất cứ một tổ chức kinh tế nào muốn hoạt động được pải có vốn đặc biệt là với một ngân hàng là tổ chức kinh doanh tiền tệ, chủ yếu là đi vay để cho vay, do đó nguồn vốn huy động là rất quan trọng. Nếu không huy động dược nguồn vốn thì ngân hàng không thể thực hiện được các nghiệp vụ khác . Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín có thể áp dụng các biện pháp để đẩy mạnh công tác huy động vốn như sau : Đa dạng hoá các hình thức huy động : ngoài tiền gửi không kỳ hạn, thì ngân hàng có thể huy động kỳ phiếu trả lãi trước, tiết kiệm tại nhà và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng . Ngân hàng phải luôn luôn đảm bảo khả năng thanh toán cho khách hàng khi họ có nhu cầu, đảm bảo uy tín của mình với khách hàng, tạo sự tin tưởng cho khách hàng gửi tiền 3.2.3.nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định có tính chất quyết định tới hiệu quả cho vay sau này vì kết thúc khâu thẩm định đưa ra kết quả là có cho khách hàng vay hay không. Thẩm định gồm hai bước cơ bản là thu nhập thông tin và sử lý thông tin. +Thu nhập thông tin. Việc thu nhập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như phỏng vấn người xin vay, sổ sách của Ngân hàng, các nguồn thu nhập từ các doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn, các nguồn thông tin từ dịch vụ, các cơ quan cung ứng thông tin, và từ các nguồn khác. Để có một số thông tin ta có một số phương pháp như sau: -Thu nhập thông tin từ việc nối mạng máy vi tính từ các tổ chức tín dụng khác. -Thu nhập thông tin từ các biển báo ( áp dụng với các tổ chức tín dụng chưa nối mạng máy tính hoặc chưa có máy tính ). -Thu nhập thông tin qua đường công văn từ các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc chính quyền địa phương thuộc địa bàn thoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàngNgân hàng cho vay. -Thu thập thông tin từ việc phỏng vấn trực tiếp hay gián tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp và khách hàng. -Thu thập thông tin từ các thông tin cơ quan báo chí, đây là phương pháp đơn giản và hữu hiệu, thông tin có nguồn gốc đa dạng, phong phú và xác thực. - Thu thập thông tin qua mạng Internets, mạng trí tuệ Việt Nam của hãng FPT . Tóm lại , việc thu thập thông tin rất quan trọng và phức tạp, vì vậy ngân hàng nên có một bộ phận thông tin tín dụng cho riêng mình. Điều đó không chỉ giúp cho việc thẩm định được tốt mà còn giúp cho cả quá trình cho vay của ngân hàng trong việc hạn chế rủi ro tín dụngnâng cao hiệu quả của việc cho vay. + Phân tích thông tin tín dụng : Khi phân tích được các thông tin cần thiết thì việc lựa chọ khách hàng cũng rất quan trọng. Trước đây, trong thực tế chỉ có khách hàng lựa chọn ngân hàng, ngân hàng thực hiện tín dụng với hầu hết các khách hàng đến với mình. Còn ngày nay, quan hệ tín dụng phải là quan hệ hai chiều: Khách hàng lựa chọn ngân hàngngân hàng lựa chọ khách hàng. Điều đó có nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng. Khi lựa chọn khách hàng, ngân hàng cần chú trọng cho khách hàng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có uy tín trong quan hệ tín dụng, sẵn lòng trả nợ đúng hạn. Để nắm bắt được điều này, ngân hàng phải xem xét quan hệ sản xuất kinh doanh của khách hàng với đơn vị kinh tế khác qua nhiều năm để từ đó có cơ sở đánh giá về độ tín nhiệm của khách hàng. Ngoài ra trong công tác thẩm định ngân hàng cần nâng cao nghiệp vụ đánh giá khách hàng như: Tư cách đạo đức, tính pháp lý của hoạt độngvà ý thức chấp hành pháp luật của khách hàng: nắm vững vốn tự có, tình hình công nợ, năng lực, kinh nhiệm tổ chức quản lý, uy tín chất lượng sản phẩm dịch vụ và hiệu quả hoạt động của khách hàng. 3.2.4. Nâng cao tỷ trọng cho vay chung dài hạn, đa dạng hoá các hình thức tín dụng, mở rộng đối tượng đầu tư. Tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng. Ban lãnh đạo cần tăng cường xuống các địa bàn có dư nợ thấp cùng cơ quan địa phương, làm tốt công tác Marketing ngân hàng đối với người dân, tuyên truyền quảng cáo mạnh mẽ, sâu rộng về quyết định 67/TTg để người dân hiểu hơn về ngân hàng và đặt quan hệ tín dụng với ngân hàng . Hoàn thiện hệ thống thông tin nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. Thông tin chính xác sẽ giúp ngân hàng đánh giá khách hàng một cách toàn diện, chính xác, có thể thấy được những ưu nhược điểm của họ từ đó ngân hàng có những kết luận đúng đắn về khách hàng của mình, thông tin đầy đủ nhiều chiều với độ tin cậy cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng thẩm định dự án. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng và mở rộng đối tượng đầu tư thông qua đó mà Ngân hàng sẽ phân tán, giải thiểu được rủi ro tín dụng. Từng bước mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng đối với những khách hàng kinh doanh ổn định , có tín nhiệm với ngân hàng. Từ đặc điểm kinh tế của huyện ngoài sản xuất nông nghiệp còn có một số xã có nghề truyền thống lên ngân hàng cần chú trọng mở rộng cho vay và duy trì để phát triển các làng nghề, các nghành nghề mới, cho phát triển Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp. 3.2.5.Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thương Mại. Nhằm phát hiện, điều chỉnh những sai sót một cách kịp thời. Ngoài ra, ngân hàng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ ngân hàng mình nhằm thanh lọc những cán bộ mất phẩm chất, tiêu cực, thái hoá gây nên thất thoát tài sản của Nhà nước và uy tín của ngân hàng. Để đánh giá khả năng trả nợ của người vay ngân hàng có thể phỏng vấn trực tiếp người xin vay vốn với mục đích để xem khách hàng có trung thực hay không. Tuy nhiên sẽ không cần thiết nếu khách hàng là người quen thuộc có tín nhiệm. Cuộc phỏng vấn có thể là trao đổi những khó khăn vướng mắc về thủ tục vay vốn hay những khó khăn trong những đáp ứng về điều kiện vay vốn: qua đó có thể nhận xét về tư cách, năng lực, tư cách đạo đức, kinh nghiệm của người vay. Có thể thông tin phỏng vấn để làm sáng tỏ những điểm còn mâu thuẫn hoặc chưa rõ ràng trong hồ sơ vay vốn. Qua phỏng vấn ngân hàng có thể tìm hiểu nguồn gốc của sự gia tăng thu nhập, hay chi phí và lợi nhuận của khách hàng, bên cạnh đó ngân hàng còn cần tìm hiểu về loại hình sản phẩm mà khách hàng sản xuất và hoạt động trên thị trường như thế nào. 3.2.6. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa và hạn chế rủi do tín dụng. Rủi ro là một vấn đề không thể tránh khỏi đặc biệt là kinh doanh ứng dụng trên địa bàn nông nghiệp và nông thôn mà địa bàn đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên và điều kiện tiêu thụ sản phẩm thì rủi ro càng nhiều. Chính vì vậy trong kinh doanh cần có những biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro. -Phân tán khách hàng và đa dạng hoá các khoản đầu tư. -Thực hiện nghiêm túc chế độ đảm bảo tiền vay, chế độ bảo lãnh. - Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng , có đăng ký tại CIC. -Phối hợp với công ty Bảo hiểm, vận động tuyên truyền khách hàng mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm mùa màng. -Theo dõi tình hình sử dụng vốn của khách hàng. -Chủ động giải quyết nợ có vấn đề. Thực hiện tốt các đảm bảo tín dụng của ngân hàng đối với các khách hàng vay vốn là biện pháp bắt buộc trách nhiệm của người vay vốn là biện pháp bắt buộc để ràng buộc của người vay vốn ngân hàng trong suốt quá trình sử dụng vốn tín dụng, từ đó góp phần đảm bảo an toàn nguồn vốn của ngân hàng. Vì vậy tuy không phải là mục tiêu hàng đầu nhưng đảm bảo tín dụng là nội dung hết sức quan trọng của mcụ tiêu an tòan, chất lượng và hiệu quả tín dụng của ngân hàng. Đối với tài sản thế chấp, ngân hàng cần quan tâm đánh giá chính xác giá trị kinh tế pháp lý của chúng. Do đặc điểm của tài sản thế chấp là ngân hàng không thể quản lý trực tiếp bằng hiện vật mà chỉ quản lý chúng thông qua các giấy tờ sở hữu, nên điều tra trước tiên ngân hàng phải làm là xác định tài sản thế chấp có thực sự quyền sở hữu của khách hàng hay không . Ngân hàng cần chú trọng đến những tài sản mang tính đồng sở hữu vì nó sẽ liên quan đến vấn đề phát mại tài sản khi rủi ro sảy ra. Biện pháp phòng ngừa khoản vay dẫn đến nợ quá hạn: Biện pháp này được thực hiện ngay khi ngân hàng tiến hành kiểm tra cho vay, nếu thấy khách hàng có dấu hiệu rủi ro, dẫn đến nợ quá hạn thì ngân hàng cần xử lý một số biện pháp ngăn ngừa. 3.2.7. Giải pháp màng lưới , con người và cơ sở vật chất. +. Đổi mới màng lưới hoạt động . Đẩy mạnh tiến độ hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. Mở rộng các dịch vụ như chuyển tiền điện tử, dịch vụ bảo hiểm . từ đó tạo thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng. +. Tăng cường công tác và bồi dưỡng cán bộ . Cán bộ tín dụng là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đối với khối lượng và hiệu quả công tác tín dụng. Do đó những cán bộ tín dụngtay nghề vững vàng, trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ đánh giá khách hàng cũng như thẩm định dự án đầu tư chính xác hơn những người có năng lực chuyên môn kém. để thực hiện tốt các nội dung trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng cần được trang bị những kiến thức như: Nắm vững mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước cũng như của NHTW trong phát triển kinh tế chế độ tín dụng , thành thạo chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng nhất là nghiệp vụ tín dụng . Có kiến thức tổng thể về kinh tế thị trường nhanh nhậy nắm bắt thông tin, am hiểu về pháp luật. Có kiến thức hiểu biết nhất định trên một số lượng, có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của mình như trong lĩnh vực trồng chọt, chăn nuôi, vận tải hàng hoá. Con người là nhân tố quyết định trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị nói chung và trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng, đặc biệt là hoạt động tín dụng ngân hàng. Việc đào tạo và đào tạo lại về mặt nghiệp vụ cho cán bộ và việc làm rất cấp bách. +. Tăng cường đầu tư trang thiết bị trụ sở. Trong thời kỳ hện nay, ngân hàng hoạt động trong thời đại bùng nổ thông tin khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ vì vậy để tạo dựng và duy trì niềm tin với khách hàng, để có đủ sức mạnh cạnh tranh có hiệu quả với các tổ chức tín dụng khác trong một thị phần nhỏ bé ở nông nghiệp và phát triển nông thôn thì cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị cần phải có mức độ hiện đại cho phù hợp. +. kiến nghị với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tâyngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam . [...]... quả đáng khích lệ Tuy nhiên , những thông tin do bộ phận thông tin tín dụng của ngân hàng nhà nước vẫn chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng , thiếu tin cậy Đó là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Vì vậy , đề nghị ngân hàng nhà nước cần sớm có giải pháp để hoạt động của trung tâm này phát huy có hiệu quả Thêm vào đó , ngân hàng hàng nhà nước lên cho phép việc hình thành... giá khung giá đối quyền sử dụng đất sao cho phản ánh được giá cả thị trường và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong việc dánh giá bất động sản 3.3.2.kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước Một là: hệ thống thông tin tín dụng của ngân hàng việt nam bao gồm trung tâm thông tin tín dụng của ngân hàng nhà nước và phòng thông tin tín dụng của các ngân hàng thương mại được hình thành và đi vào hoạt động... là một công cụ đắc lực của các NHTM trong việc giúp nhà nước, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển nông nghiệp nông thôn tăng năng lực sản xuất cho các doanh Việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đòi hỏi mang tính chất cấp bách cho cả ngân hàng và nền kinh tế nó chỉ không mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn phục vụ trực tiếp đến công cuộc đổi mới... đóng góp 1 phần bé nhỏ cho nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT Chi nhánh Thường Tín nói riêng và Việt Nam nói chung KẾT LUẬN Tín dụng ngân hàng trong thời gian qua là một công cụ đắc lực của các NHTM trong việc giúp nhà nước, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển nông nghiệp nông thôn tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp, tăng... lên cho phép việc hình thành và phát triển của các cơ quan chuyên cung cấp thông tin tín dụng nhằm tăng nguồn thông tin đáng tin cậy cho các ngân hàng thường mại Hai là: ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện các qui chế các qui định và môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng Cụ thể : Công ty mua bán nợ đã thành lập song cho đến nay thì công ty này hoạt động không có hiệu quả, chưa thực hiện được nhiệm... thì ngân hàng không có quyền bán đấu giá tài sản cầm cố thế chấp Tín dụng ngân hàng trong thời gian qua là một công cụ đắc lực của các NHTM trong việc giúp nhà nước, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển nông nghiệp nông thôn tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp, tăng sức mạnh cạch tranh của Việt Nam trên thi trường thế giới Việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tín. .. các ngân hàng đề nghị ngân hàng nhà nứơc những biện pháp tích cực, tạo cơ sỏ pháp lý để công ty này hoạt động hiệu quả hơn Có những vướng mắc trong việc thực hiện qui định của pháp luật như luật các tổ chức tín dụng điều 54, khoản 2 có nói dõ là các tổ chức tín dụng có quyền bán tài sản cầm cố, thế chấp để thu hồi nợ hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện bảo lãnh hoặc có quyền khởi kiện nêú khách hàng. .. để nâng cao kiến thức nội ngành, ngoai ngành và kiến thức pháp luật cho cán bộ từ đó nâng cao trình độ cán bộ ,đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong thời kỳ mới Thứ hai: tăng cường trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngân hàng cơ sở , triển khai sữa chữa nâng cấp trang thiết bị thay thế máy vi tính mới đồng thời triển khai thực hiện tốt hơn nữa các chương trình ứng dụng công nghệ ngân hàng để nâng. .. tín dụng ngân hàng đòi hỏi mang tính chất cấp bách cho cả ngân hàng và nền kinh tế nó chỉ không mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn phục vụ trực tiếp đến công cuộc đổi mới của đất nước Những vấn đề đã đề cập trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này chỉ là một khía cạnh hoạt động cuả hoạt động ngân hàng Hy vong rằng qua đó những suy nghĩ của em có thể đóng góp 1 phần bé nhỏ cho nhiệm vụ nâng cao hiệu. .. nước Những vấn đề đã đề cập trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này chỉ là một khía cạnh hoạt động cuả hoạt động ngân hàng Hy vong rằng qua đó những suy nghĩ của em có thể đóng góp 1 phần bé nhỏ cho nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT Chi nhánh Thường Tín nói riêng và Việt Nam nói chung . GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỈNH HÀ TÂY 3.1. Định hướng phát triển của ngân. ngân hàng nông nghiệpvà phát triển nông thôn huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân Hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỈNH HÀ TÂY, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỈNH HÀ TÂY, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỈNH HÀ TÂY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay