Tiet 41: Danh tu ( tiep )

13 1,750 8
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 21:56

1 2 Danh từ DT chỉ đơn vị Đv tự nhiên Đv quy ước Chính xác Ước chừng DT chỉ sự vật Kiểm tra bài cũ ? ? Vẽ sơ đồ về danh từ đã học ở tiết 32 ? 3 Ví dụ: vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. ( Thánh Gióng Ngữ Văn 6, tập 1 ) Tìm các danh từ trong ví dụ trên? *Các danh từ: vua, công ơn, tráng sĩ, Phù Đổng Thiên Vư ơng, đền thờ, làng, Gióng, xã, Phù Đổng, huyện, Gia Lâm, Hà Nội Các danh từ vừa tìm được thuộc loại danh từ nào mà các em đã học? Danh từ chỉ sự vật Các danh từ trên danh từ nào không được viết hoa? Nhận xét về hình thức chữ viết của các danh từ còn lại? Danh từ chung vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện Danh từ riêng Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 4 Từ việc tìm hiểu ví dụ, em hiểu thế nào là danh từ chung, danh từ riêng? Hãy cho ví dụ minh hoạ? -Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Ví dụ: người, cá, nhà, cây, đất, đá, nước. -Danh từ riêng là tên riêng của từng ngư ời, từng địa phương, từng sự vật. Ví dụ: Vân Anh, Hà Giang, Việt Nam, Cu Ba -Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Ví dụ: người, cá, nhà, cây, đất, đá, nước. -Danh từ riêng là tên riêng của từng ngư ời, từng địa phương, từng sự vật. Ví dụ: Vân Anh, Hà Giang, Việt Nam, Cu Ba 5 Bài tập1 ( trang 109 ): Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau: Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nư ớc ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. ( Con Rồng cháu Tiên ) Danh từ chung Ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên. Danh từ riêng Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân. 6 * Quy tắc viết hoa các danh từ riêng: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. - Đối với tên người, tên địa lý Việt Nam: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. - Đối với tên người, tên địa lý nước ngoài: + Phiên âm qua tiếng Hán Việt:Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. + Phiên âm trực tiếp: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Giữa các tiếng có thể có hoặc không có gạch nối. - Đối với tên tổ chức, cơ quan, danh hiệu, giải thưởng : Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này. 7 Danh từ DT chỉ đơn vị Đv tự nhiên Đv quy ước Chính xác Ước chừng DT chỉ sự vật DT chung DT riêng 8 Bài tập 2 ( trang 109 ): Các từ in đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? vì sao ? a. Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc. ( Võ Quảng ) b. Nàng út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ. ( Nàng út làm bánh ót ) c. ( ) Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy. ( Thánh Gióng ) Trả lời: Các từ in đậm trên đều là những danh từ riêng vì chúng được dùng để gọi tên riêng của một sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải dùng để gọi chung một loại sự vật. 9 Ai về với quê hương ta tha thiết Sông hương , bến hải , cửa Tùng… Ai vô đó với đồng bào , đồng chí Nói với Nửa - Việt nam yêu quý Rằng: nước ta là của chúng ta Nước việt nam dân chủ cộng hoà ! Bài 3 : Ai đi Nam Bộ Tiền giang , hậu giang Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng . Ai về thăm bưng biền đồng tháp Việt Bắc miền Nam , mồ ma giặc pháp Nơi chôn rau cắt rốn của ta ! Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, khánh hoà Ai vô phan rang , phan thiết Ai lên tây nguyên , công tum , đắc lắc Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền trung 10 Ai về với quê hương ta tha thiết Sông Hương , bến Hải , Cửa Tùng… Ai vô đó với đồng bào , đồng chí Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý Rằng: nước ta là của chúng ta Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ! Bài 3 : Ai đi Nam Bộ Tiền Giang , Hậu Giang Ai vô Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng . Ai về thăm bưng biền đồng tháp Việt Bắc miền Nam , mồ ma giặc Pháp Nơi chôn rau cắt rốn của ta ! Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà Ai vô Phan Rang , Phan Thiết Ai lên Tây Nguyên , Công Tum , Đắc Lắc Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung [...]...Bài tập 4 ( trang 109 ): Tìm danh từ có trong đoạn văn sau: Mã Lương vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục vẽ Gió bão càng to, mây đen kéo mù mịt, trời tối sầm Sóng lớn nổi lên dữ dội như những trái núi đổ sập xuống thuyền Chiếc thuyền ngả nghiêng rồi bị chôn vùi trong những lớp sóng ( Cây bút thần ) Danh từ chung Gió bão, mây, trời, sóng, trái núi, chiếc thuyền, lớp sóng Danh từ riêng Mã Lương... thuyền Chiếc thuyền ngả nghiêng rồi bị chôn vùi trong những lớp sóng ( Cây bút thần ) Danh từ chung Gió bão, mây, trời, sóng, trái núi, chiếc thuyền, lớp sóng Danh từ riêng Mã Lương 11 Dặn dò: -Nắm chắc về danh từ -Làm bài tập 4 - Chuẩn bị bài: Luyện nói kể chuyện 12 13 . làm cho tất cả bừng tỉnh giấc. ( Võ Quảng ) b. Nàng út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ. ( Nàng út làm bánh ót ) c. ( ) Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu. huyện, Gia Lâm, Hà Nội Các danh từ vừa tìm được thuộc loại danh từ nào mà các em đã học? Danh từ chỉ sự vật Các danh từ trên danh từ nào không được viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 41: Danh tu ( tiep ), Tiet 41: Danh tu ( tiep ), Tiet 41: Danh tu ( tiep )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn