giáo án công nghệ 9 cả năm

84 515 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 21:49

Giáo án công nghệ 9 Tuần 1 Ngày soạn : 20/8/2010 Tiết 1 Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả I. Mục tiêu . 1. Về kiến thức . - Học sinh biết đợc vai trò của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống con ngời. - Biết đợc đặc điểm đặc trng của trồng cây ăn quả, yêu cầu, triển vọng của nghề trồng cây ăn quả ở nớc ta. 2. Kĩ năng. - Quan sát, so sánh, phân tích tình huống. 3. Thái độ . - Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong gia đình. - Có hứng thú trong học tập nghề trồng cây ăn quả. II. Chuẩn bị. - tranh phóng to hình 1. III. Tiến trình dạy học . 1. ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ. Không 3. Bài mới. Ngoài các chấ nh tinh bột, dờng, đạm, chất béo thì vitamin là loại chất không thể thiếu đối với con ngời. Các vitamin này có rất nhiều trong hoa quả. Hoạt động 1 : Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả . Hoạt động của thầy Giáo viên treo tranh hình 1 lên bảng yêu cầu học sinh quan sát tranh vẽ, thảo luận và trả lời câu hỏi : ? Em hãy cho biết nghề trồng cây ăn quả có những vai trò gì đối với nền kinh tế quốc dân và đời sống con ng- ời? ? Em hãy kể tên một số loại quả có vai trò trong viêc phục vụu đời sống hàng ngày? - Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh, và đa ra kết luận . Hoạt động của trò - Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK quan sát hình vẽ, thảo luận để trả lời các câu hỏi mà giáo viên đa ra. - Học sinh có thể đa ra nhiều ý kiến khác nhau (chế biến xuất khẩu, quả tơi, nớc ép . . . ) - Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung . - Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi nghe giáo viên hệ thống lại * Tiểu kết : đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 1 Giáo án công nghệ 9 - Nghề trồng cây ăn quả có vai trò quan trọng trong đời sống con ngời và trong nền kinh tế nớc ta cụ thể : + Cung cấp hoa quả cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con ngời. + Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nớc giải khát. + Nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. Hoạt động 2: Đặc điểm và yêu cầu của nghề Hoạt động của thầy a. Đặc điểm. - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu phần thông tin trong SGK mục đặc điểm và hoàn thành bài tập trong bảng phụ của giáo viên . Các đặc điểm N.dung của đặc điểm Giá trị của đặc điểm Đối tợng Dụng cụ Điều kiện Sản phẩm - Giáo viên sửa sai cho học sinh nếu có và tổng kết kiến thức. b.Yêu cầu. - Vậy yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả là gì ? Hoạt động của trò - Học sinh dựa vào kiến thức trong SGK thảo luận và lên điền bảng. - Các học sinh khác bổ sung hoàn thiện kiến thức. - Tổng hợp kiến thức - Học sinh tìm hiểu và trả lời : + Về tri thức + Về thái độ + Về sức khoẻ * Tiểu kết : - đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả : Có kế hoạch dài hơi, xác định quy trình sản xuất phù hợp cho từng loại cây, chuẩn bị đủ dụng cụ cần thiết, tạo điều kiện để chăm sóc sức khoẻ, có kĩ thuật bảo quản tốt. - Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả : (nh trên) Hoạt động 3 :Triển vọng của nghề trồng cây ăn quả . Hoạt động của thầy - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu phần thông tin trong SGK phần 3 hông qua bảng số liệu để tìm hiểu về triển vọng của nghề trồng cây ăn quả ở nớc ta. ? Thực tế phát triển nghể trồng cây ăn quả đã diễn ra nh thế nào? ? Triển vọng thế nào và đang gặp khó khăn gì? ? Cần có những biện pháp nào để phát triển tốt? Hoạt động của trò - Học sinh trả lời các câu hỏi sau khi đã nghiên cứu bảng và thảo luận. - Đang phát triển mạnh mẽ - Cần XD quy hoạch các vờn cây. - áp dụng khoa học kĩ thuật - Tạo đội lành nghề, có chính sách phù hợp - Học sinh tổng kết kiển thức * Tiểu kết : - Nghề trồng cây ăn quả đang có triển vọng rất tốt. đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 2 Giáo án công nghệ 9 - Hiện nay các nhà khoa học nghiên cứu kĩ thuật cải tiến nâng cao năng suất cho cây trồng. - Ngày càng có nhiều nhà máy chế biến hoa quả ra đời. - Nhu cầu iêu thụ hoa quả ngày càng cao. 4. Củng cố . - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi : ? sản phẩm của trồng cây ăn quả là gì? ? Muốn làm ngời trồng cây ăn quả cần có những yêu cầu gì? ? Em có thích trồng cây ăn quả không? vì sao? - Cho học sinh ghi nhớ kiến thức theo bảng . 5. Hớng dẫn. - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau : Một số vấn đề chung về cây ăn quả. Xác nhận, ngày tháng 8 năm 2010 Tổ phó chuyên môn. Trần Thị Phơng đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 3 Giáo án công nghệ 9 Tuần 2 Ngày soạn : 26/8/2010 Tiết 2 Bài 2 Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả I. Mục tiêu . 1. Về kiến thức . - Học sinh nêu đợc các giá trị của cây ăn quả về mặt cung cấp chất dinh dỡng, bảo vệ môi trờng, hiệu quả kinh tế và khoa học . - Học sinh biết một số đặc điểm thực vật có liên quan đến các biện pháp kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả . - Biết và nêu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sinh trởng và phát triển của cây ăn quả . 2. Kĩ năng. - ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng, chăm sóc cây ăn quả trong vờn. 3. ý thức . - Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong vờn của gia đình có năng suất, chất lợng tốt. II. Chuẩn bị. - Tranh vẽ sơ đồ rễ, thân, hoa, quả của cây ăn quả. - Cách tạo hình cho cây, bảo quản quả (Nếu có) III. Tiến trình dạy học . 1. ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ. ? Nghề trồng cây ăn quả có vai trò nh thế nào trong đời sống con ngời? 3. Bài mới. Nghề trồng cây ăn quả có vai trò quan trọng nh vậy. Vậy cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế nào? kĩ thuật trồng thế nào để có năng suất cao? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay. Hoạt động 1 : Giá trị của việc trồng cây ăn quả. Hoạt động của thầy Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK phần I, thông qua thực tế hàng ngày thảo luận và trả lời câu hỏi : ? Em hãy cho biết trồng cây ăn quả sẽ có giá trị nh thế nào về cung cấp chất dinh dỡng cho con ngời? ? Giá trị về y học? ? Giá trị về môi trờng? Hoạt động của trò - Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà giáo viên đa ra. - Học sinh có thể đa ra nhiều ý kiến khác nhau nhng sẽ xoay quang : + Cung cấp dinh dỡng có giá trị + Làm thuốc chữa bệnh + Làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo + Giữ gìn và cải thiện môi trờng: Điều hoà đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 4 Giáo án công nghệ 9 ? Giá trị về kinh tế? - Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh, và đa ra kết luận . ôxy, nhiệt độ, gió bão, chống xói mòn - Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung . - Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi nghe giáo viên hệ thống lại * Tiểu kết : - Trồng cây ăn quả mang lại cho con ngời nhiều giá trị quan trọng nh : + Cung cấp dinh dỡng có giá trị + Làm thuốc chữa bệnh + Làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo + Giữ gìn và cải thiện môi trờng: Điều hoà ôxy, nhiệt độ, gió bão, chống xói mòn Hoạt động 2: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. Hoạt động của thầy 1. Đặc điểm thực vật. - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu phần thông tin trong SGK mục đặc điểm và quan sát tranh thân, hoa, quả, hạt và yêu cầu học sinh cho biết. ? Cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế nào ở các bộ phận : Rễ, thân, hoa ,quả hạt ? ? Biết đợc đặc điểm chung này có ý nghĩa gì về kĩ thuật trồng trọt? - Giáo viên sửa sai cho học sinh nếu có và tổng kết kiến thức. 2. Yêu cầu ngoại cảnh - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu SGK phần II tìm ý để trả lời câu hỏi và điền bảng. Cây ăn quả chịu tác động của ngoại cảnh nh thế nào? - Giáo viên gọi học sinh lên điền bảng Hoạt động của trò - Học sinh dựa vào kiến thức trong SGK thông qua thực tế quan sát tự do thảo luận. - Một số học sinh trả lời. - Các học sinh khác bổ sung hoàn thiện kiến thức. - Tổng hợp kiến thức - Học sinh điền bảng Yếu tố ngoại cảnh Phù hợp với cây ăn quả Nhiệt độ ánh sáng Độ ẩm Chất dinh dỡng Đất * Tiểu kết : a. Rễ: Có loại mọc thẳng, sâu xuống đất, loại mọc ngang do đó cần chăm sóc để rễ phát triển tốt b. Thân: Từ thân có nhiều cành cấp 1, từ cành cấp 1 có nhiều cành cấp 2 dến 3,4,5 . . . cành cấp 5 hờng mang quả do đó cần tạo nhiều cành để mang quả. c. Hoa: Có hoa đơn tính, hoa lỡng tính vì vậy cần tìm hiểu để cây thụ phấn tốt. d. Quả, hạt: Hình dạng, kích thức quả khác nhau, tính chất, số lợng quả và hạt cũng khác nhau lên biết đợc đặc điểm sẽ chọn giống tốt hơn. 4. Củng cố . đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 5 Giáo án công nghệ 9 - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi : ? Em hãy cho biết trồng cây ăn quả sẽ có giá trị nh thế nào về cung cấp chất dinh d- ỡng cho con ngời? ? Giá trị về y học? ? Giá trị về môi trờng? ? Giá trị về kinh tế? ? Cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế nào ở các bộ phận : Rễ, thân, hoa ,quả hạt 5. Hớng dẫn. - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau : Một số vấn đề chung về cây ăn quả(tiếp) Xâcnhận, ngày tháng 8năm 2010 Tổ phó chuyên môn. Trần Thị Phơng đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 6 Giáo án công nghệ 9 Tuần 3 Ngày soạn : 1/9/2010 Tiết 3 Bài 2 Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả (tiếp) I. Mục tiêu 1. Về kiến thức . - Qua bài học sinh hiểu và trình bày một số đặc điểm thực vật học có liên quan đến các biện pháp kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả . - Nêu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sinh trởng và phát triển của cây ăn quả . - Biết và trình bày đợc quy trình và nội dung cơ bản của từng khâu trong quy trình sản xuất cây ăn quả. - Liên hệ thực tế bản thâbn và gia đình. 2. Kĩ năng. - ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng, chăm sóc cây ăn quả trong vờn. 3. ý thức . - Yêu thích nghề trồng cây ăn quả, tích cực trong học tập. - Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong vờn của gia đình có năng suất, chất lợng tốt. II. Chuẩn bị. - Tranh vẽ sơ đồ rễ, thân, hoa, quả của cây ăn quả. - Cách tạo hình cho cây, bảo quản quả (Nếu có) III. Tiến trình dạy học . 1. ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ. ? Nêu các giá trị của nghề trồng cây ăn quả ? Ví dụ cụ thể? Liên hệ bản thân? 3. Bài mới. Nghề trồng cây ăn quả mang lại nhiều giá trị cho đời sống của chúng ta nh vậy. Vậy cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế nào? kĩ thuật trồng thế nào để có năng suất cao? Chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp trong bài hôm nay. Hoạt động 2: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả (tiếp). Hoạt động của thầy 2. Yêu cầu ngoại cảnh Hoạt động của trò - Một số học sinh trả lời. đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 7 Giáo án công nghệ 9 - Giáo viên gọi học sinh lên điền bảng - Giáo viên sửa sai trong bảng cho học sinh (nếu có) - Các học sinh khác bổ sung hoàn thiện kiến thức. - Học sinh điền bảng Yếu tố ngoại cảnh Phù hợp với cây ăn quả Nhiệt độ 25 30 0 C. . . ánh sáng a sáng. . . Độ ẩm Cao, không úng Chất dinh dỡng N,P,K . . . Đất Kết cấu tốt . . . * Tiểu kết : Mỗi giống cây đều có những yêu cầu ngoại cảnh khác nhau. Vì vậy khi trồng cây nào thì cần tìm hiểu kĩ các yêu cầu ngoại cảnh của chúng để có biện pháp kĩ thuật tác động hích hợp . Có vậy mới mang lại năng suất cao và chất lợng tốt đợc. Hoạt động 3 : Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả . Hoạt động của thầy 1. Chọn giống, kĩ thuật trồng cây Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK phần III, thông qua thực tế hàng ngày thảo luận và trả lời câu hỏi : ? Em hãy cho biết một số loại cây ăn quả đặc trng của nớc ta và địa phơng? điền vào bảng trong SGK. ? Vậy muốn trồng cây ăn quả tốt nhất chúng ta cần làm gì ? - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách và tìm ý điền vào các dấu chấm ở sơ đồ sau - Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh, và đa ra kết luận . Hoạt động của trò - Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà giáo viên đa ra. - Học sinh điền bảng nhanh. - Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung . - Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi nghe giáo viên hệ thống lại Chọn giống Yêu cầu giống . P.pháp nhân giống . Kt.trồng cây ăn quả ở phía Bắc . Thời vụ ở phía Nam K.t trồng Khoảng cách. Đào hố Đào hố, bón lót Bón lót đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 8 Giáo án công nghệ 9 Cách trồng Quy trình . * Tiểu kết : a. Năng suất cao, phẩm chất tốt, chống sâu bệnh, phù hợp điều kiện ngoại cảnh b. Gieo, giâm, chiế, ghép cành, nuôi cấy mô c.Bắc mùa xuân (Tháng 2 - 4) mùa thu (tháng 8 - 10) d. Nam Đầu mùa ma (tháng 4 5 ) e.Tuỳ đất và cây có khoảng cách hích hợp f. Đào hố trớc khi trồng 15 - 30 ngày, kích thớc phụ thuộc cây g. Bón lót, lấp đất màu h. Bóc vỏ bầu, đặt cây vào hố,lấp đất, tới nớc 4. Củng cố . - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi : ? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật trồng cây ăn quả ? ? Những yêu cầu ngoại cảnh nào tác động đến cây ăn quả? 5. Hớng dẫn. - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau : Một số vấn đề chung về cây ăn quả(tiếp) Kiểm tra, ngày tháng 9 năm 2010 Tổ phó chuyên môn. Trần Thị Phơng đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 9 Giáo án công nghệ 9 Tuần 4 Ngày soạn : 06/9/2010 Tiết 4 Bài 2 Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả (tiếp) I. Mục tiêu . 1. Về kiến thức . - Học sinh nêu đợc các giá trị của cây ăn quả về mặt cung cấp chất dinh dỡng, bảo vệ môi trờng, hiệu quả kinh tế và khoa học . - Trình bày một số đặc điểm thực vật học có liên quan đến các biện pháp kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả . Nêu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sinh trởng và phát triển của cây ăn quả . - Trình bày đợc quy trình và nội dung cơ bản của từng khâu trong quy trình sản xuất cây ăn quả. 2. Kĩ năng. - ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng, chăm sóc cây ăn quả trong vờn. 3. ý thức . - Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong vờn của gia đình có năng suất, chất lợng tốt. II. Chuẩn bị. - Tranh vẽ sơ đồ rễ, thân, hoa, quả của cây ăn quả. - Cách tạo hình cho cây, bảo quản quả (Nếu có) III. Tiến trình dạy học . 1. ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật trồng cây ăn quả ? ? Những yêu cầu ngoại cảnh nào tác động đến cây ăn quả? 3. Bài mới. đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 10 [...]... điểm 15 phút - Giáo viên nghiệm thu kết quả * Tiểu kết : - Quy trình giâm cành gồm : Giáo án công nghệ 9 Hoạt động của trò - Học sinh trong tổ tự phân công công việc, tiến hành làm thực hành giâm cành theo các bớc đã học - Từng nhóm đi về các địa điểm mà giáo viên đã phân công để tiến hành thực hành giâm cành - Tổ trởng có trách nhiệm theo dõi công việc của các thành viên trong tổ, chấm công cho chính... kết : - Đặc điểm thực vât của cây: Có nhiều cành, rễ cọc và bộ rễ phát triển - Yêu cầu ngoại cảnh: + Nhiêt độ thích hợp 25 - 27oC + độ ẩm không khí 70 - 80% 34 đào thị thanh hiếu năm học : 2010 2011 Giáo án công nghệ 9 + ánh sáng: Không u ánh sáng mạnh + Đất : Bazan, phù sa ven sông, phù sa cổ 4 Củng cố - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc kiến thức bài học ? Những yếu tố ngoại nào tác động đến cây ăn... Ghép mắt nhỏ có gỗ 2đ Xác nhận, ngày tháng 11 năm 20 09 Tổ phó chuyên môn Trần Thị Phơng đào thị thanh hiếu 2011 32 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 Tuần 14 Tiết 14 Ngày soạn : 1/12/20 09 Bài 7 kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi I Mục tiêu 1 Về kiến thức - Thông qua bài này học sinh nêu đợc giá trị dinh dỡng của các loại quả có múi - Nêu đợc yêu cầu ngoại cảnh riêng của cây ăn quả có múi - Trình... nào? - Giáo viên tổng kết lại những nội dung trong toàn bài 5 Hớng dẫn - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau : Thực hành giâm cành + Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt, hoa giấy, chè xanh, rau ngót + Bình phun nớc Kiểm tra, ngày tháng 09 năm 2010 Tổ phó chuyên môn Trần Thị Phơng đào thị thanh hiếu 2011 16 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 Tuần 7 Tiết 7 Ngày soạn : 26/ 09/ 2010... cành + Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt, + Đất trộn phân hữu cơ ủ mục + Dao , kéo sắc, xô đựng nớc đào thị thanh hiếu 2011 20 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 Kiểm tra, ngày tháng 10 năm 2010 Tổ phó chuyên môn Trần Thị Phơng Tuần 9 Tiết 9 Ngày soạn : 15/10/2010 Bài 5 thực hành : chiết cành I Mục tiêu 1 Về kiến thức - Học sinh biết chọn cành chiết phù hợp - Biết kĩ thuật chiết... học sinh nhắc lại quy trình thực hành - Nhận xét chéo các tổ đào thị thanh hiếu 2011 24 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 5 Hớng dẫn - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau : Thực hành : ghép cành Kiểm tra, ngày tháng 11 năm 20 09 Tổ phó chuyên môn Trần Thị Phơng Tuần 11 Tiết 11 Ngày soạn : 11/11/20 09 Bài 6 thực hành : ghép I Mục tiêu 1 Về kiến thức - Học sinh biết cách chuẩn bị các... đào thị thanh hiếu 2011 26 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 + Kiểm tra sau khi ghép 4 Củng cố - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình ghép cành - Làm trên cành rời 5 Hớng dẫn - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau Thực hành : ghép cành + Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt, vải , nhãn,cam, táo + Dao , kéo sắc Kiểm tra, ngày tháng 11 năm 20 09 Tổ phó chuyên môn Trần Thị... nghe giáo viên hệ thống lại * Tiểu kết : 4 Củng cố - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi : - Hoàn thành lại sơ đồ đã nêu trên - Giáo viên tổng kết lại những nội dung trong toàn bài 5 Hớng dẫn - Về nhà học bài - Chuẩn bị cho bài sau : Phơng pháp nhân giống cây ăn quả đào thị thanh hiếu 2011 11 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 Kiểm tra, ngày tháng... pháp nhân giống vô tính - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông giáo viên đa ra tin trong SGK và cho biết : ? Có bao nhiêu cách nhân giống vô - Học sinh trả lời câu hỏi : Gồm 3 cách : tính? + Chiết cành + Giâm cành + ghép cành đào thị thanh hiếu 2011 13 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 4 Củng cố - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi : - Giáo viên tổng kết lại... loại cành nh : chanh, bởi, quýt, vải, nhãn + Đất trộn phân hữu cơ ủ mục + Dao , kéo sắc, xô đựng nớc đào thị thanh hiếu 2011 22 năm học : 2010 - Giáo án công nghệ 9 Xác nhận, ngày tháng 10 năm 2010 Tổ phó chuyên môn Trần Thị Phơng Tuần 10 Tiết 10 Ngày soạn : 03/11/20 09 Bài 5 thực hành : chiết cành (Tiếp) I Mục tiêu 1 Về kiến thức - Học sinh biết chọn cành chiết phù hợp - Biết kĩ thuật chiết . ngày tháng 9 năm 2010 Tổ phó chuyên môn. Trần Thị Phơng đào thị thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 9 Giáo án công nghệ 9 Tuần 4 Ngày soạn : 06 /9/ 2010 Tiết. thanh hiếu năm học : 2010 - 2011 11 Giáo án công nghệ 9 Kiểm tra, ngày tháng 9 năm 2010 Tổ phó chuyên môn. Trần Thị Phơng Tuần 5 Ngày soạn : 14 /9/ 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án công nghệ 9 cả năm, giáo án công nghệ 9 cả năm, giáo án công nghệ 9 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay