CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

34 478 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 22:20

SỞ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 1.1.1. Doanh nghiệp mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường. * Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh (theo điều 3 Luật doanh nghiệp năm 1999). Như vậy trước hết doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh độc lập, hoạt động một cách tự chủ nhưng được đặt dưới sự quản chung của Nhà nước. Điều kiện để ra đời một doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện đầu tiên để Nhà nước cho phép thành lập một doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải một lượng tài sản nhất định, biểu hiện bằng một lượng vốn ban đầu khi thành lập được ghi trong điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, lượng vốn này được quy định không thấp hơn mức vốn pháp định. Tuy nhiên đối với từng doanh nghiệp, từng ngành nghề kinh doanh khi đăng ký tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì mức vốn pháp định được quy định là hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp thể tăng số vốn này thông qua việc huy động dưới các hình thức như phát hành trái phiếu, vay vốn, nhận vốn góp liên doanh… hoặc dùng một phần lợi nhuận để lại để bổ sung nguồn vốn, mở rộng quy mô sản xuất. Trong thời kỳ bao cấp, nguồn vốn của doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu của Nhà nước, Nhà nước cấp vốn điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu kế hoạch do Nhà nước đặt ra. Nhưng ngày nay khi chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Các doanh nghiệp được đăng ký thành lập dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau với những ngành nghề kinh doanh ngày càng trở lên phong phú đa dạng. * Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường. Để thấy được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường trước hết là đi vào khái niệm của thị trường. Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá giữa con người với con người, giữa con người với chủ thể kinh tế giữa các chủ thể kinh tế với nhau. Qua khái niệm thị trường ta thấy thị trường bao gồm toàn bộ phạm vi cả về không gian thời gian, nơi diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá. ở đây giá trị giá trị sử dụng được biểu hiện được người tiêu dùng chấp nhận. Trong nền kinh tế bao cấp của nước ta trước đây, khái niệm thị trường hầu như không tồn tại, bởi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều do Nhà nước trực tiếp quản theo một hệ thống chỉ tiêu kế hoạch do Nhà nước đặt ra. Nhà nước bao cấp toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ khâu thu mua các yếu tố nguyên liệu, nguyên liệu đầu vào cho đến khâu tiêu thụ các sản phẩm đầu ra. Đối với các doanh nghiệp sản xuất cấu nhiên liệu, vật liệu cho nhau thì sản phẩm kết quả đầu ra của doanh nghiệp này là chỉ tiêu kế hoạch đói với các doanh nghiệp khác còn đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng tiêu dùng thì sản phẩm của họ không phải do họ tự quyết định đưa ra tiêu thụ, mà do Nhà nước đưa ra phân phối theo chỉ tiêu kế hoạch đã được định trước điều này đã làm cho các doanh nghiệp không phát huy được khả năng của mình mà còn tạo cho doanh nghiệp tính trông chờ, ỷ lại, kém năng động. Nhưng ngày nay sau khi chuyển đổi cấu kinh tế, nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường mà bước khởi đầu của nó là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường sự quản của nhà nước thì thị trường bắt đầu được hình thành phát triển ngày càng mở rộng không những thế trong phạm vi của một quốc gia mà còn mở rộng ra cả phạm vi quốc tế. Cũng từ đây mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường được hình thành ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Nói đến thị trường là nói đến hàng hoá sự trao đổi hàng hoá của doanh nghiệp là người chuyển chủ yếu hàng hoá để cho thị trường thể hoạt động một cách liên tục ổn định phát triển. Thị trường cũng tác động trở lại đối với doanh nghiệp. Nó quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì thị trường không những là nơi chuyển các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất hoạt động mà nó còn là nơi tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá đầu ra của doanh nghiệp. Sự vận động của thị trường được tuân theo một hệ thống các quy luật kinh tế như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu quy luật lợi nhuận… Trong đó quy luật cạnh tranh là chủ yếu quan trọng nhất. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tuân theo vận động một cách phù hợp với sự vận động của thị trường, khả năng tồn tại phát triển. Sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp muốn được tiêu thụ muốn được thị trường chấp nhận, thì trước tiên là phải chiến thắng trong cạnh tranh, mà ý đồ để chiến thắng được các nhà kinh tế ngày nay quan tâm hàng đầu đó là ý đồ về giá cả chất lượng sản phẩm hàng hoá. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thường xuyên động não tích cực, nhạy bén, năng động nhằm nắm bắt các nhu cầu của thị trường, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, công nghệ phương pháp tổ chức quản lý…để giảm bớt những chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá của mình. Đồng thời thông qua thị trường các doanh nghiệp mới thể khẳng định được vị trí của mình đưa ra được, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Nói tóm lại thông qua các quy luật vận động cảu thị trường nó tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hoạt động của các doanh nghiệp nói chung từ đó tác động trực tiếp hay gián tiếp đến toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy cho nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển đi vào ổn định theo xu hướng chung của nền kinh tế khu vực thế giới. 1.1.2. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Trong một nền kinh tế thị trường các mối quan hệ hàng hoá tiền tệ ngày càng được mở rộng phát triển cùng với việc đa dạng hoá các thành phần kinh tế nền sản xuất ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệ, các thành phần kinh tế ngày càng trở nên gay gắt khốc liệt hơn. Do vậy vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hoá đang là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp, nó không những cho thấy được vị trí của doanh nghiệp trên thị trường mà còn ý đồ quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất nói chung khi tiến hành sản xuất kinh doanh thông thường phải trải qua các giai đoạn thể hiện qua đồ sau : TLSX (TLLĐ - ĐTLĐ) T - H SLĐ …………………sản xuất …H’ - T’ Giai đoạn 1 : Tiền - hàng : Đây là giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, doanh nghiệp bỏ tiền ra mua tư liệu sản xuất, TLLĐ + ĐTLĐ) như vật liệu, nhiên liệu… các chi phí về nhân công các chi phí khác để chuẩn bị cho quá trình sản xuất. - Giai đoạn 2. : Hàng - sản xuất - Hàng : Ở giai đoạn này, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố đầu vào doanh nghiệp bắt đầu tiến hành quá trình sản xuất trải qua một quy trình công nghệ nhất định sẽ tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp. - Giai đoạn 3 : Hàng - Tiền : Đây là khâu cuối cùng của chủ kinh tế sản xuất. Sau khi kết thúc giai đoạn sản xuất doanh nghiệp tiến hành việc tiêu thụ các sản phẩm thu hồi toàn bộ số vốn bỏ ra ở các giai đoạn 1 2 để tiếp tục thực hiện việc tái sản xuất kinh doanh ở chu kỳ tiếp theo. Đây là toàn bộ quá trình sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất nói chung. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp thương mại thì chu kỳ kinh doanh của nó thường ngắn hơn thể hiện qua đồ sau : T - H - T’ Giai đoạn 1 : Doanh nghiệp thương mại bỏ tiền ra để mua sản phẩm hàng hoá của những người cung cấp. Giai đoạn 2 : H -T’ đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá của mình thu tiền về. Trong giai đoạn này các doanh nghiệp thường tiến hành một số công việc nhằm hoàn chỉnh nốt một số công đoạn như bảo quản, đóng gói, chế biến sau đó đưa hàng hoá ra tiêu thụ. Trong nhiều trường hợp cả 2 giai đoạn mua hàng bán hàng ra một cách đồng thời nghĩa là doanh nghiệp thể mua hàng hoá của các nhà cung cấp sau do giao bán trực tiếp cho người mua. Lúc này các doanh nghiệp thương mại chỉ đóng vai trò như là người môi giới hay vận chuyển thuê cho người bán người mua. Nhưng nói tóm lại cho dù đối với doanh nghiệp sản xuất nói riêng thì tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Để thấy rõ được vấn đề ta xem xét khái niệm về tiêu thụ. Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là quá trình đơn vị bán xuất giao sản phẩm hàng hoá cho đơn vị mua thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán cho đơn vị bán về số sản phẩm đó theo mức giá thoả thuận. Đứng trên góc độ luân chuyển vốn thì tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá hình thái giá trị của vốn từ hình thức vật chất sang hình thái tiền tệ. Kết thúc một chu kỳ sản xuất, đồng vốn quay trở về hình thái ban đầu cảu nó để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất tiếp theo. Thời điểm tiêu thụ sản phẩm được tính từ lúc bắt đầu xuất giao sản phẩm hàng hoá cho đơn vị mua cho đến khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Tuy nhiên nếu như hàng xuất đi nhưng chưa được người mua chấp nhận do nhiều nguyên nhân như hàng kém phẩm chất, mẫu mã không phù hợp không đúng yêu cầu hay hàng hoá bị thiếu hụt…thì sản phẩm hàng hoá coi như chưa được tiêu thụ. Để xác định đúng thời điểm tiêu thụ cần phải căn cứ vào hai điều kiện chủ yếu sau : Thứ nhất : doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng Thứ hai : Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán với doanh nghiệp theo trị giá của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đó với mức giá cả đã được thoả thuận trong hợp đồng. Việc xác định đúng thời điểm hoàn thành tiêu thụ ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đúng thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Từ đó giúp cho người quản điều chỉnh kế hoạch sản xuất kế hoạch tiêu thụ một cách hợp lý. Mặt khác việc xác định đúng thời điểm hoàn thành tiêu thụ còn là sở giúp cho doanh nghiệp thể đánh giá được tình hình sử dụng vật tư tiền vốn trong sản xuất kinh doanh, đánh giá chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh về sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên do đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, từng ngành khác nhau nên việc xác định thời điểm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cũng những đặc trưng riêng. Nhưng nhìn chung việc xác định thời điểm tiêu thụ được căn cứ thông qua phương thức mua bán hàng hoá giữa doanh nghiệp với khách hàng. - Đối với phương thức bán hàng giao hàng trước trả tiền sau thì sau khi doanh nghiệp giao hàng hoá cho khách hàng, số hàng hoá đó được khách hàng thanh toán ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì hàng hoá của doanh nghiệp được xác định là đã tiêu thụ. - Đối với phương thức trả tiền trước giao hàng sau (người mua trả tiền trước) thì khi doanh nghiệp tiến hành chuyển hàng hoá đã được đặt trước cho bên mua được bên mua chấp nhận thì hàng hoá đó được tiêu thụ. - Còn đối với phương thức gửi bán quan đại : thì khi doanh nghiệp thu được tiền hoặc sở đại chấp nhận thanh toán hoặc thông báo của bên đại số hàng đã bán được thì khi đó hàng hoá được coi là đã tiêu thụ… Tóm lại tiêu thụ sản phẩm là một khâu hết sức quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bởi tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó đóng vai trò thực hiện giá trị giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp sản xuất ra. Vai trò quan trọng hơn nữa là nó góp phần vào quá trình luân chuyển, bảo toàn phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp khả năng tồn tại phát triển trong một nền kinh tế đầy những biến động rủi ro. 1.1.3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Khi thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá các doanh nghiệp sẽ thu được một khoản doanh thu bán hàng hay còn gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Vậy doanh thu tiêu thụ sản phẩm là toàn bộ số tiền bán sản phẩm hàng hoá, cung ứng dịch vụ trên thị trường sau khi đã trừ đi các khoản trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu hàng bán… Doanh thu tiêu thụ sản phẩm được xác định như sau : Trong đó : T : Doanh thu tiêu thụ sản phẩm ∑ = = n i iti xGST 1 )( Sti : Số lượng sản phẩm tiêu thụ của từng loại Gi : Giá bán đơn vị của loại sản phẩm i i : Loại sản phẩm tiêu thụ. Như vậy doanh thu tiêu thụ được xác định trên sở số lượng sản phẩm tiêu thụ giá bán đơn vị của từng loại sản phẩm đó. Ngoài ra doanh thu tiêu thụ còn bao gồm giá trị các sản phẩm hàng hoá đem biếu tặng hoặc tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp được sở giá thị trường ở thời điểm bán hàng. cấu dịch vụ doanh thu tiêu thụ là một chỉ tiêu tổ chức quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Doanh thu tiêu thụ phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh được mức độ hoàn thành việc tiêu thụ hàng hoá thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp trong kỳ. Ngoài ra nó còn là chỉ tiêu quan trọng phản ánh trình độ tổ chức, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác thanh toán của doanh nghiệp. được doanh thu bán hàng chứng tỏ rằng hàng hoá sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được người tiêu dùng chấp nhận, chứng tỏ rằng sản phẩm sản xuất tiêu thụ xét về mặt khối lượng, giá trị sử dụng, chất lượng giá cả đã phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong xã hội khi doanh thu tiêu thụ doanh nghiệp sẽ nguồn tài chính… Một điều mà chúng ta cần phải lưu ý là phải phân biệt được giữa doanh thu tiêu thụ tiền bán hàng. Doanh thu tiêu thụ không hoàn toàn đồng nhất với tiền bán hàng. Tiền bán hàng chỉ được xác định khi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đã thu được tiền về còn doanh thu tiêu thụ sản phẩm được xác định ngay cả khi khách hàng chưa trả tiền hàng nhưng đã chấp nhận thanh toán được xác định đối với cả một số sản phẩm hàng hoá được tiêu dùng trong nội bộ. Xét về mặt quan hệ thì tiền bán hàng chỉ là một bộ phận của doanh thu tiêu thụ được tính trên sở của doanh thu tiêu thụ đối với toàn bộ giá trị hàng hoá đã được khách hàng thanh toán. Nội dung của doanh thu tiêu thụ đối với từng doanh nghiệp, từng ngành nghề kinh doanh khác nhau cũng sự khác nhau, nhưng nhìn chung ND của doanh thu tiêu thụ bao gồm những nội dung sau : -Doanh thu bán hàng ra ngoài doanh nghiệp : Là doanh thu do doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ cho các đơn vị khác ngoài doanh nghiệp. Đây là nội dung chủ yếu chiếm phần lớn trong tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp trong kỳ. Bộ phận này bao gồm. + Doanh thu sản phẩm hàng hoá thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp như thành phẩm, bán thành phẩm, doanh thu bàn giao công trình hạng mục công trình. Xây dựng bản hoàn thành , doanh thu tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp của các nông trường, lâm trường, các tổ chức chăn nuôi đánh bắt khai thác thuỷ hải sản Doanh thu tiêu thụ khác như doanh thu về cấu lao vụ, dịch vụ, bán các bản quyền phát minh, sáng chế, bán những sản phẩm chế biến từ phế liệu phế phẩm…. Doanh thu tiêu thụ nội bộ : Là doanh thu được do doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá cấu lao vụ dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc hoặc các cá nhân trong doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ cũng bao gồm doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá thuộc các hoạt động sản xuất kinh doanh chính doanh thu tiêu thụ sản phẩm phụ… Ngoài ra doanh thu tiêu thụ còn bao gồm cá nhân trợ giá, của nhà nước khi thực hiện việc cung cấp các hàng hoá dịch vụ theo yêu cầu của nhà nước. Việc xây dựng nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạch toán đầy đủ chính xác mức doanh thu đạt được trong kỳ của doanh nghiệp. Nó phản ánh đúng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy trong công tác tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp không nên xem thường vấn đề xác định nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm đồng thời không còn áp dụng việc xác định nội dung doanh thu tiêu thụ theo một khuôn mẫu nhất định nào đó mà cần phải tuỳ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp để xác định doanh thu một cách chính xác cụ thể. Ngoài ra doanh nghiệp cần phải phân chia nội dung doanh thu cho phù hợp để thuận tiện cho việc theo dõi phản ánh doanh thu của mình. Về thời điểm xác định doanh thu thì tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành từng doanh nghiệp thì việc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cũng khác nhau nhưng nhìn chung việc xác định ghi nhận doanh thu được xác định đồng thời với thời điểm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ…Tuy nhiên đối với doanh nghiệp thương mại cho một số đặc trưng riêng khác với các doanh nghiệp sản xuất cho nên thời điểm ghi nhận doanh thu cũng cónhững đặc điểm riêng của được thể hiện ở những điểm sau : Thứ nhất : về điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng phải đảm bảo các điều kiện nhất định theo quy định hiện hành như : - Hàng hoá phải thông qua quá trình mua, bán thanh toán theo một phương thức thanh toán nhất định. - Hàng hoá phải được chuyển quyền sở hữu từ doanh nghiệp thương mại (bên bán) sang bên mua doanh nghiệp thương mại đã thu được tiền hay một loại hàng hoá khác hoặc người mua chấp nhận nợ. - Hàng hoá bán ra phải thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp, do doanh nghiệp mua vào hoặc gia công, chế biến hay nhận góp, nhận cấp phát, tặng thưởng. Ngoài ra trong một số trường hợp sau cũng được coi là hàng hoá đã tiêu thụ được phép ghi nhận doanh thu. + Hàng hoá xuất dùng để đổi lấy hàng hoá khác, còn gọi là đối lưu hay hàng đổi hàng. [...]... thụ sản phẩm của doanh nghiệp Qua các vấn đề về tiêu thụ doanh thu tiêu thụ đã nêu ở trên ta thấy rằng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là khâu hết sức quan trọng đó là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất Khi sản phẩm làm ra được tiêu thụ … ( 7 - 8) (HĐ) 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành... hoá của doanh nghiệp Qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ doanh thu tiêu thụ sản phẩm, ta thể đưa ra một số các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm sau : 1.4.1 Tăng khối lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ Khối lượng sản phẩm sản xuất càng nhiều phù hợp với nhu cầu của thị trường thì khả năng về doanh thu tiêu thụ sản phẩm. .. khối lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ là biện pháp đầu tiên để tăng doanh thu tiêu thụ Tuy nhiên, doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt tới một mức độ nào đó lại phụ thu c vào nhu cầu thị trường quy mô sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp Để được sản phẩm sản xuất thì trước hết doanh nghiệp phải xác định số lượng sản phẩm sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ, nhưng vấn đề đặt ra là khối lượng sản phẩm đó phải... phẩm tiêu thụ Giá cả sản phẩm tiêu thụ là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới tình hình tài chính khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp Về nguyên tắc, giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá giá cả xoay quanh giá trị Doanh thu tiêu thụ sản phẩm phụ thu c vào giá bán sản phẩm ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp Vì vậy để mở rộng khả năng tiêu thụ doanh thu, doanh nghiệp. .. Sản phẩm của doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ doanh thu tiêu thụ sản phẩm thông qua các nhân tố về khối lượng, chất lượng kết cấu chủng loại - Khối lượng sản phẩm đưa ra thị trường (111, 12, 13, 14, 15) HĐ 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm doanh thu tiêu thụ sản phẩm 1.3.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành, từng doanh nghiệp Đặc điểm sản xuất... CNV, thanh toán thu nhập cho các thành viên của doanh nghiệp Sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ Như chúng ta biết, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là kết thúc khâu cuối cùng của vòng chu chuyển vốn Khi sản phẩm làm ra được tiêu thụ thì giá trị giá trị sử dụng của nó mới được thực hiện, lao động của người sản xuất hàng hoá nói riêng của toàn doanh nghiệp nói chung... ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy trong từng ngành nghề kinh doanh khác nhu đối với từng doanh nghiệp khác nhau thì tiêu thụ sản phẩm cũng khác nhau những đặc trưng riêng của do đó nó ảnh hưởng tới doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Đối với ngành công nghiệp Do sản phẩm sản xuất đa dạng, phong phú nhất là những sản phẩm tiêu dùng phục vụ cho... quản doanh thu Nó giúp cho doanh nghiệp thể xác định chính xác đầy đủ các doanh thu tiêu thụ trong kỳ, phản ánh tình hình thanh toán giúp cho các nhà quản thể đưa ra quyết định một cách đúng đăns đôn đốc thực hiện việc thu hồi các khoản nợ cũng như đưa ra được các ké hoạch doanh thu tiêu thụ cho kỳ sau 1.1.4 Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. .. chất lượng sản phẩm đạt được mức yêu cầu của người tiêu dùng thì sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp sẽ đạt người tiêu dùng chấp nhận do đó việc tiêu thụ các sản phẩm cũng dễ dàng hơn, điều này tất yếu sẽ làm cho khối lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp tăng lên Ý thức được vấn đề này doanh nghiệp cần phải áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất như lựa chọn các nguyên... chất lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ Trong nền kinh tế thị trường chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố đầu tiên mà người tiêu dùng quan tâm Để sản phẩm của doanh nghiệp khả năng đứng vững trên thị trường khả năng cạnh tranh với sản phẩm của các doanh nghiệp trong cũng như ngoài sản phẩm của nước ngoài doanh nghiệp cần phải chú trọng quan tâm tới vấn đề chất lượng sản phẩm Ki chất . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ sản phẩm. doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Qua các vấn đề về tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ đã nêu ở trên ta thấy rằng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn