THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

31 371 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 17:20

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG - HÀ NỘI 1. Đánh giá tình hình nền kinh tế môi trường kinh doanh. Năm 2008, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển khả quan, tăng trưởng GDP đạt mức cao trên 8.5%, tuy nhiên tỷ số tăng giá cũng đạt mức cao trong vài năm qua. Tình hình hoạt động của thị trường tài chính có dấu hiệu trầm lắng sau những tăng trưởng khá nóng trong năm 2006 những tháng đầu năm 2007. Hoạt động kinh doanh ngân hàng có nhiều tín hiệu khả quan, hầu hết các NHTM trên địa bàn đều đạt vượt chỉ tiêu KHKD 2007 về lợi nhuận quy mô hoạt động. Tại BIDV nói chung Chi nhánh Quang Trung nói riêng, năm 2007 là năm có nhiều đột phá trong môi trường hoạt động. Thực hiện theo phát triển chi nhánh theo mô hình ngân hàng hỗn hợp trong định hướng chung phát triển của tập đoàn BIDV thành tập đoàn tài chính Ngân hàng Việt Nam, cả hệ thống nói chung Chi nhánh Quang Trung đều đã tích cực tìm kiếm khách hàng mới tìm hướng đi mới theo hướng tiếp cận sát hơn với thị trường, nâng cao tính năng động, sáng tạo chủ động trong hoạt động kinh doanh. 2. Khái quát về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. 2.1. Quá trình hình hành phát triển của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. 2.2. Cơ cấu mô hình tổ chức ngân hàng Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Đáp ứng yêu cầu nắm bắt tình hình thực tế trên thị trường công tác tổ chức chỉ đạo hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý tổ chức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt chính sách kinh doanh tiền tệ – tín dụng ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên. Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội có tổng số 77 Cán bộ công nhân viên trong đó có 01 Thạc sỹ, 45 cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng, 25 cán bộ có trình độ Trung học. Bộ máy tổ chức Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán Phòng nguồn vốn Phòng tín dụng Tổ quỹ giải ngân Phòng KD quản lý tín dụng Phòng TTQT Phòng điện toân Phòng DVKH DN Phòng DVKH DN Phòng Tiền tệ Ngoài ra có 4 phòng GD Phòng GD 1 Phòng GD 2 Phòng GD 3 Phòng GD 4 Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội có chức năng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong phạm vi chức năng được Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam uỷ quyền hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng các thể thức thích hợp để huy động vốn bằng đồng vốn Việt Nam ngoại tệ nhàn rỗi Ban Giám đốc của mọi tầng lớp dân cư để cho vay ngắn hạn dài hạn với các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh làm dịch vụ, tập trung vốn lớn để phục vụ các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị, phát triển sản xuất kinh tế trên địa bàn. 2.3. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Trải qua bao những thăng trầm của nền kinh tế, đến nay Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã khẳng định được vị trí của mình trên thương trường, đứng vững phát triển trong cơ chế mới của nền kinh tế. Sự cạnh tranh trong cơ chế thị trường ngày càng gay gắt, cùng hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng làm cho thị trường tiền tệ tín dụng vốn đã sôi động, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí dịch vụ. Thực tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Nhưng với sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ của các cơ quan trong ngoài ngành từ trung ương đến địa phương trên địa bàn thành phố, đặc biệt sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của các doanh nghiệp, sự đoàn kết nhất trí cao của Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám đốc các tổ chức đoàn thể cùng sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan nên những Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2005 – 2007 Ngân hàng đã huy động được một khối lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư các tổ chức kinh tế trên địa bàn đáp ứng đủ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng, góp phần thực hiện kinh doanh có hiệu quả cụ thể là: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố đến 31 tháng 12 năm 2004 là 743.529 triệu đồng tăng so 31 tháng 12 năm 2005 là 129.334 triệu đồng bằng 21,05%, trong đó cuối năm 2006 tăng so với 2007 là 128.699 triệu đồng tăng 26,5%. Như vậy, ta thấy rằng nguồn vốn huy động được chủ yếu của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội là tiền gửi của các doanh nghiệp dân cư đã đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vay vốn đối với các doanh nghiệp các dự án khả thi. Đồng thời chuyển một lượng vốn nhàn rỗi lớn về Ngân hàng Đầu Phát triển Chi nhánh Quang Trung Hà Nội để cho vay phát triển kinh tế trong cả nước. Để đạt được những kết quả trên là do Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã duy trì được các hình thức huy động vốn truyền thống kết hợp với các hình thức mới như phát hành trái phiếu tiết kiệm với kỳ hạn lãi suất khác nhau đi với với tăng cường mở rộng phát triển mạng lưới tại những địa bàn tập trung dân cư thu nhập khá nên Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội vẫn là một ngân hàng có thế mạnh về nguồn vốn đạt được tăng trưởng liên tục. 3. Kết quả đạt được trong hoạt động năm 2007: 3.1. Các kết quả hoạt động kinh doanh TT Chỉ tiêu TH 2006 KH 2007 TH năm 2007 Thực hiện 31/12/2007 %TT so 2006 %HT KH I Chỉ tiêu chính 1 CL thu chi (gồm thu nợ HTNB) 32,23 70 88,00 237% 126% 2 Thu dịch vụ ròng 6,2 10 11,2 180% 112% 3 Tỷ lệ nợ xấu 20% 9% 8% 4 Giới hạn dư nợ tín dụng cuối kỳ 800 1.250 1.250 156% 100% 5 Doanh thu khai thác phí bảo hiểm 0 0,25 0.8 320% II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành 5 Huy động vốn cuối kỳ 3.900 4.500 5.100 130% 113% 6 Huy động vốn bình quân 2.7000 4.500 6.050 224% 134% 7 Dư nợ tín dụng bình quân 637 1.000 1.125 176% 112.5% 8 Tỷ lệ nợ quá hạn 0% 0% 0% 100% 9 Lợi nhuận trước thuế 4,825 30 42.12 877% 140% 3.1.1. Tổng tài sản Tính đến 31/12/2007 Tổng tài sản của Chi nhánh đạt: 5.633 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2006 đạt 125% kế hoạch năm. 3.1.2. Huy động vốn: Tính đến 31/12/2007 nguồn vốn huy động đạt 5.100 tỷ đồng, tănmg 30% so với năm 2006, đạt 113% kế hoạch kinh doanh; trong đó VNĐ đạt 3.900 tỷ chiếu 76,4%, nguồn huy động có thời hạn trên 1 năm là 2.692 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2006 là 1.562 tỷ đồng. Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn đạt 1.200 tỷ đồng tăng 439 tỷ đồng so với 2006, hiện chiếm 20% tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh. Công tác điều hành nguồn vốn: Đảm bảo cân đối, sử dụng vốn hàng ngày một cách phù hợp, sử dụng hạn mức thấu chi hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng chi trả theo đúng quy định với mức chi phí hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. 3.1.3. Tín dụng: tổng dư nợ đến 31/12/2007 đạt 1.223 tỷ đồng, đạt 98% giới hạn tín dụng được giao tăng trưởng 145% tăng tuyệt đối 512 tỷ đồng so với năm ngoái. * Cơ cấu tín dụng: + Tổng dư nợ/Tổng tài sản = 30,9% + Dư nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ = 45,0% + Dự nợ VNĐ/Tổng dư nợ = 68,7% Hoạt động tín dụng của Chi nhánh luôn đảm bảo theo một quy trình lành mạnh, nâng cao tính độc lập, khách quan trong việc thẩm định, phân tích tín dụng: trích lập đúng đủ DPRR theo điểu 7-493, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn KH giao… 3.1.4. Chi tiêu thu dịch vụ: Thu dịch vụ ròng năm 2007 đạt 11,2 tỷ, đạt 112% kế hoạch được giao tăng 180% so với năm 2006, trong đó thu phí Tín dụng 1.35 tỷ, thanh toán 4.5 tỷ, Ngân quỹ 1.0 tỷ, KDNT 1.9 tỷ, Phát hành thẻo 0.15 tỷ, Dịch vụ khác 2.3 tỷ. * Công tác dịch vụ khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp - Thực hiện tốt theo quy trình vấn phục vụ khách hàng: Thực hiện đảm bảo các giao dịch nhanh chóng, chính xác phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. - Tiếp thị chào sản phẩm dịch vụ toàn diện với các Công ty chứng khoán. - Tiếp cận thực hiện các hợp tác toàn diện với các khách hàng lớn. Khách hàng cá nhân - Thực hiện chuyển tiền phục vụ cá nhân, Western Union, kiều hối với khối lượng lớn, đảm bảo an toàn hiệu quả hoạt động dịch vụ. - Thực hiện tốt công tác trả lương qua tài khoản cho các đơn vị hành chính sự nghiệp theo chỉ thị của Chính phủ cán bộ nhân viên củ các khách hàng doanh nghiệp lớn. 3.2. Các mặt hoạt động quản trị nội bộ 3.2.1. Công tác tài chính kế toán - Thực hiện công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ định kỳ phát sinh; Kiểm soát tốt, kịp thời chứng từ báo cáo của các phân hệ nghiệp vụ; Thanh toán nhanh chóng, chính xác, đúng chế độ các khoản chi tiêu nội bộ. Đảm bảo các chế độ cho CBCNV. - Thực hiện tốt chức năng tham mưu vấn cho Giám đốc đảm bảo hoạt động tài chính chi nhanh an toàn, hiệu quả. 3.2.2. Công tác tổ chức quản trị điều hành - Tham mưu giúp việc Giám đốc Hội đồng tuyển dụng triển khai công tác tuyển dụng năm 2007 theo đúng quy trình, quy định. Thực hhiện tốt công tác đào tạo cán bộ, phổ biến quy chế nộ bộ đạo đứng nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật theo đúng quy định. - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành chia tách chi nhánh Ba Đình trong năm 2008. - Sửa đổi, bổ sung quy chế điều hành của Giám đốc Chi nhánh. - Chỉ đạo triển khai thực hiện vượt trội kế hoạch kinh doanh năm 2007, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng. - Hoàn thiện chuyển đổi mô hình KTNB tại Chi nhánh, tăng cường kiểm tra giám sát nghiêm túc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra. - Các nội dung, chương trình công tác đều được cụ thể hoá một cách chi tiết, các chỉ đạo điều hành của Giám đốc đều được theo dõi, đôn đóc triển khai một cách sâu sát kịp thời. 3.2.3. Công tác điện toán - Thực hiện công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ định kỳ phát sinh; Lập báo cáo năng lực tin học, báo cáo thiết bị truyền thông kênh truyền số liệu. - Phát triển phần mền ứng dụng được BGĐ phê duyệt; Tham gia công tác Tổ mua sắm thiết bị tin học bổ sung TBTH cho Chi Nhánh Quang Trung Chi nhánh Ba Đình; Tham gia Nhóm xây dựng cổng thanh toán trực tuyến giữa BIDV các Công ty chứng khoán, Ban nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ; Triển khai chương trình Quản lý nhân sự chương trình Thông tin tín dụng. 3.2.4. Công tác khác - Tích cực tham gia ý kiến dự thảo Thuế thu nhập cá nhân, quy chế dân chủ cơ sở. - Tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Quang Trung. - Tham gia ý kiến Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân, Quy chế dân chủ tại cơ sở; Phổ biến bộ quy chuẩn đạo đức BIDV; Tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Quang Trung. - Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra ISO tại Chi nhánh. 4.1. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội 4.1.1. Một số nết chung về thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng là một trong bốn định hướng chính củ ban lãnh đạo ngân hàng Nhà nước đề ra cho ngành. Thực hiện chủ trương đó trong lĩnh vực thanh toán đã được những kết quả to lớn rất cơ bản. Việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống thanh toán, kế toán phương thức thủ công lạc hậu công tác điện tử tin học đã từng bước hội nhập với các hoạt động của các tổ chức tài chính – tiền tệ trong khu vực trên thế giới, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự nghiệp đổi mới hoạt động ngân hàng trong những năm qua. Tuy nhiên so với nhu cầu của công cuộc đổi mới thì ta không thể thoả mãn với những gì đã đạt được mà phải tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ, đẩy nhanh tốc độ hiện dại hoá công nghệ ngân hàng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, của ngành ngân hàng, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã nhanh chóng đổi mới toàn diện hoạt động kinh doanh của mình về nội dung, hình thức cũng như phong cách phục vụ. Một trong những đổi mới quan trọng trong khâu thanh toán, bằng việc đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhanh chóng triển khai ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng nói chung vào công tác thanh toán nói riêng làm đẩy nhanh tốc độ thanh toán, đảm bảo an toàn chính xác, tiện lợi, nhờ có ứng dụng công nghệ tin học thông tin đã chấm dứt được tình trạng ách tắc trong thanh toán, không những thế còn giảm được thời gian thanh toán một cách tối đa, thông qua việc thanh toán qua mạng vi tính nối mạng trong nội bộ chi nhánh toàn bộ hệ thống Ngân hàng. Những năm gần đay Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã tiến hành công tác thanh toán liên hàng trực tiếp bằng hệ thống thông tin riêng trên mạng máy vi tính, thực hiện quyết toán liên hàng hàng ngày. Vì vậy trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt đó là việc luân chuyển các dòng vốn qua ngân hàng nhanh hơn không gây ứ đọng vốn, ngoài ra Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội còn đảm bảo mức dự trữ hợp lý để thanh toán chi trả cho khách hàng đúng yêu cầu mà khách hàng cần. Hơn thế nữa còn giải phóng được lao động thủ công, đào tạo được đội ngũ cán bộ thanh toán về nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhanh chóng do đó làm thay đổi căn bản về chất trong hoạt động kế toán ngân hàng cũng như bộ mặt hoạt động ngân hàng. Để đánh giá được thành tựu trong công tác thanh toán tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, ta có thể mô tả tình hình thanh toán của ngân hàng trong 03 năm qua 2005, 2006, 2007. Bảng 04: Tình hình thanh toán tại ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Số tiền % Số tiền % Chênh lệch 06/05 Số tiền % Chênh lệch 07/06 Số tiền % Số tiền % Thanh toán không dùng tiền mặt 1.924.479 58,8 2.640.255 63,6 715.578 37,2 3.032.052 69,5 391.797 14,84 Thanh toán bằng tiền mặt 1.348.457 41,2 2.470.577 36,4 1.122.120 83,2 2.044.099 30,5 -426.478 -17,26 Tổng doanh số thanh toán 3.272.954 100 5.110.832 100 1.837.878 56,2 5.076.151 100 -34.681 -1,89 (Nguồn: Báo cáo thanh toán không dùng tiền mặt năm 2005, 2006, 2007 của ngân hàng ĐT & PT chi nhánh Quang Trung) Biểu đồ thanh toán chung tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội Qua số liệu cho ta thấy công tác TTKDTM tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội ngày một tăng cả về số món số tiền. Qua bảng só liệu 03 cho thấy tỷ trọng doanh số TTKDTM trên tổng doanh số thanh toán có xu hướng ngày càng tăng: từ 58,8% năm 2005 lên 63,6% năm 2006 96,5% năm 2007. Điều này chứng tỏ Ngân hàng đã bước đầu thành công trong việc mở rộng TTKDTM, ngân hàng đã sử dụng nhiều biện pháp khuyến khích sử dụng các hình thức TTKDTM. Tuy nhiên cũng phải thấy tỷ trọng này mặc dù có xu hướng tăng nhưng cũng chưa phải là cao so với các nước trên thế giới. Do vậy, đòi hỏi Ngân hàng cần tiếp tục các biện pháp tích cực hơn để mở rộng TTKDTM. [...]...4.3.2 Thực trạng các hình thức thanhtoán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội Trong những năm gần đây quán triện các nghị quyết Thông của Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội, phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng là một điển hình... UNC vào ngân hàng đã có thể nhập tiền Đặc biệt là thời gian qua Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã tổ chức nối mạng để thanh toán liên hàng, chuyển tiền đi các tỉnh nhanh chóng, kịp thời chính xác an toàn Trong thời gian vừa qua tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội không có trường hợp nào vi phạm chế độ thể lệ thanh toán. .. tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội không được sử dụng do phải lưu ký một số tiền vào tài khoản Séc bảo chi nên thủ tục Séc rườm rà người phát hành Séc dễ bị ứ đọng vốn, có thể xảy ra tình trạng ký hiệu mật vì do người mua không biết chữ ký của ngân hàng bảo chi Séc… Qua bảng ch thấy tình hình thanh toán Séc bảo chi tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. .. 2007 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội không sử dụng Séc chuyển khoản Với những con số trên ta có thể nhận xét rằng tình hình thanh toán bằng Séc chuyển khoản của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội là thấp Năm 2003 so với năm 2002 thanh toán bằng Séc chuyển khoản có sự giảm sút về số món thanh toán lẫn tỷ trọng thanh toán có... sâu vào nghiên cứu phân tích tình hình của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội ta có bảng phân tích sau: Tình hình TTKDTM tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội năm 2005, 2006, 2007 Bảng 05: Tình hình TTKDTM tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội Đơn vị: Triệu đồng Năm 2005 Năm 2006 Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền. .. là thanh toán quy tiền gửi tại NHNN, thanh toán bù trừ với các ngân hàng khác hệ thống chuyển tiền điện tử ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội không sử dụng phương thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng Cụ thể được biểu hiện qua bảng sau: Bảng 07: Báo cáo thanh toán liên hàng của ngân hàng ĐT & PT Việt Nam Đơn vị: triệu đồng Năm 2005 Phương thức thanh toán Số tiền. .. xét mang tính khái quát chính xác ta tiến hành khảo sát quan bảng theo dõi tình hình TTKDTM của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội trong 3 năm 2005, 2006, 2007 Tình hình thanh toán tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội được đánh giá thông qua việc xem xét cụ thể từng hình thức thanh toán 4.3.2.1 Thực trạng sử dụng Uỷ nhiệm chi... tác thanh toán an toàn, chính xác, nhanh chóng thuận tiện đáp ứng nhu cầu chuyển tiền nhanh của khách hàng - Trong những năm qua hoạt động thanh toán cả ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung nói chung hoạt động thanh toán vốn nói riêng luôn được mở rộng phát triển cả về số món thanh toán doanh số thanh toán vốn vói riêng luôn được mở rộng phát triển cả về số món thanh toán doanh số thanh. .. động TTKDTM của ngân hàng Bởi vì nếu khách hàng không thanh toán qua ngân hàng thì nghiệp vụ TTKDTM thanh toán vốn của ngân hàng cũng bị hạn chế Do đối ng khách hàng còn chưa hiểu biết nhiều về TTKDTM, vì thiếu hiểu biết về thanh toán qua ngân hàng nên họ không thấy được lợi ích của TTKDTM, còn về phía ngân hàng thì lại chưa tiến hành mạnh việc tuyên truyền với khách hàng thực hiện những biện... thông qua hệ thống bù trừ Séc Tại trung tâm thanh toán bù trừ, Séc được đọc qua máy phân loại theo từng ngân hàng được tính toán cân đối giữa số phải thu, phải trả cho từng ngân hàng, sau đó Séc gửi tới ngân hàng của người ký phát để ghi Nợ tài khoản người ký phát Séc Tại Việt Nam hiện nay chưa có trung tâm thanh toán bù trừ Séc Vì thế Séc được thanh toán trong cùng ngân hàng hoặc trong cùng địa bàn, . THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG. tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội 4.1.1. Một số nết chung về thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay