Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC

113 1,262 11
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:38

Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam thực trạng và giải pháp Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng đã giúp em hoàn thành luận văn này. Do năng lực hạn, sự eo hẹp về thời gian, sự hạn chế về nguồn tài liệu nên chắc hẳn bài viết nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được các ý kiến góp ý để bài viết hoàn thiện hơn.Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008 Sinh viên thực hiện Lê Thị Mai Anh1Mục lụcMục lục 2 Bảng chữ viết tắt 5 Lời mở đầu 7 Chương 1: Tổng quan về nguồn vốn ODA hoạt động hỗ trợ phát triển của Nhật Bản 9 1.1. Tổng quan về ODA 9 1.1.1. Khái niệm về nguồn vốn ODA . 9 1.1.2. Một số đặc điểm của ODA 9 1.1.2.1. Tính ưu đãi của nguồn vốn ODA . 9 1.1.2.2. ODA gắn liền với yếu tố chính trị 10 1.1.2.3. ODA gắn với điều kiện kinh tế . 10 1.1.2.4. ODA gắn liền với các nhân tố xã hội . 10 1.1.3. Phân loại ODA 11 1.1.3.1. Phân loại theo nguồn cung cấp . 11 1.1.3.2. Phân loại theo tính chất nguồn vốn 11 1.1.3.3. Phân loại theo điều kiện 11 1.1.3.4. Phân loại theo hình thức . 12 1.1.4 Vai trò của ODA đối với sự phát triển kinh tế các nước 12 1.1.4.1. Vai trò của ODA đối với nước đi tài trợ 12 1.1.4.2. Vai trò của ODA đối với nước nhận ODA 14 a. Mặt tích cực . 14 b. Mặt tiêu cực . 15 1.2. Hoạt động hỗ trợ phát triển của Nhật Bản 15 1.2.1. Các quan quản lý tổ chức thực hiện cung cấp ODA tại Nhật Bản 15 1.2.2.1. ODA song phương . 17 1.2.2.2. ODA đa phương 18 1.2.3. Tình hình cung cấp ODA Nhật Bản trên thế giới 19 1.2.3.1. Giai đoạn 1990-1999 19 1.2.3.2. Giai đoạn 2000-2007 20 1.3. Chính sách ODA của Nhật Bản . 24 1.4. Kinh nghiệm một số nước trong thu hút sử dụng ODA Nhật Bản . 27 1.4.1. Kinh nghiệm 27 1.4.1.1. Kinh nghiệm Trung Quốc . 27 1.4.1.2. Kinh nghiệm Ba Lan . 27 1.4.1.3. Kinh nghiệm Malaysia 28 1.4.2. Bài học đối với Việt Nam . 28 2Chương 2: Thực trạng việc thu hút sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam 30 2.1. Vấn đề huy động sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam . 30 2.1.1. Tình hình huy động sử dụng vốn ODA tại Việt Nam . 30 2.1.2. Một số vấn đề hiện tại của ODA . 33 2.1.2.1. Hiệu quả sử dụng 33 2.1.2.2. Giải ngân . 33 2.1.2.3. cấu tổ chức năng lực cán bộ 36 2.1.2.4. Phân cấp 36 2.1.2.5. Trả nợ 36 2.1.2.6. Sử dụng ODA với chiến lược phát triển vùng . 37 2.2. Chính sách ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam . 37 2.2.1. Vị trí của Việt Nam trong chính sách ODA của Nhật Bản 37 2.2.2. cấu hình thức cung cấp ODA của Nhật Bản vào Việt Nam . 39 2.2.2.1. Viện trợ không hoàn lại . 39 2.2.2.2. Hỗ trợ kỹ thuật 39 2.2.2.3. Tín dụng ưu đãi của Nhật Bản . 40 2.2.3. Các lĩnh vực Việt Nam được ưu tiên nhận ODA của Nhật Bản 41 2.2.3.1. Hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường 41 2.2.3.2. Điện năng giao thông vận tải . 41 2.2.3.3. Nông nghiệp 41 2.2.3.4. Phát triển các nguồn nhân lực giáo dục 41 2.2.3.5. Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ . 42 2.2.3.6. Môi trường 42 2.2.4. Quy trình của việc thực hiện ODA Nhật Bản tại Việt Nam 42 2.2.4.1. Điều kiện cấp ODA của Nhật Bản cho Việt Nam . 42 2.2.4.2. Vài nét về quy trình thực hiện ODA của Nhật BảnViệt Nam . . 44 a. Vận động ODA . 44 b .Chuẩn bị phê duyệt nội dung các chương trình, dự án ODA . 44 c. Đàm phán ký kết các Điều ước quốc tế về ODA 45 d. Thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA . 46 2.3. ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam những năm qua . 46 2.3.1. Đánh giá chung 46 2.3.2. Tình hình thu hút sử dụng ODA của Nhật BảnViệt Nam . 48 2.3.2.1. Tình hình thu hút vận động ODA Nhật Bản vào Việt Nam . 48 a. Giai đoạn trước 1992 48 b. Giai đoạn 1992 đến nay 50 2.3.2.2. Tình hình thực hiện ODA Nhật Bản . 56 a. cấu quản lý ODA tại Việt Nam 56 3b. Tình hình thực hiện ODA Nhật Bản tại Việt Nam 58 2.3.2.3. Những thành tựu đạt được trong tiếp nhận sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam nguyên nhân . 61 a. Thành tựu . 61 b. Nguyên nhân . 62 2.3.2.4. Những tồn tại trong tiếp nhận sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam nguyên nhân 62 a. Tồn tại . 62 b. Nguyên nhân 63 2.4. Xu hướng ODA của nhật Bản cho Việt Nam trong thời gian tới 65 3.1. Định hướng việc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA đến năm 2010 69 3.2. Một số giải pháp nhằm thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam . 71 3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách thể chế 71 3.2.1.1. Hiểu đúng bản chất xây dựng chiến lược thu hút sử dụng ODA phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 71 3.2.1.2. Công tác vận động tài trợ ODA phải theo đúng chiến lược thu hút sử dụng ODA . 72 3.2.1.3. Hoàn thiện các khuôn khổ điều phối ODA 73 3.2.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các dự án ODA . 73 3.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường năng lực thu hút sử dụng ODA . 74 3.2.2.1. Đẩy mạnh tốc độ giải ngân . 74 3.2.2.2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án ODA 79 3.2.2.3. Xây dựng hệ thống thông tin hữu hiệu về ODA . 80 3.2.2.4. Tăng cường công tác đào tạo điều phối bố trí cán bộ trong quản lý sử dụng ODA . 81 3.2.3. Nhóm giải pháp tăng cường quan hệ đối tác với nhà tài trợ 81 3.2.3.1. Điều phối giữa các nhà tài trợ 81 3.2.3.2. Hợp tác tốt với nhà tài trợ . 82 Kết luận . 83 Danh mục tài liệu tham khảo 84 Phụ lục . 86 4Bảng chữ viết tắtSố TTChữ viết tắtNghĩa đầy đủTiếng Việt Tiếng Anh1 APECDiễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình DươngAsia-Pacific Economic Cooperation2 ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ÁAssociation of Southeast Asian Nations3 AIDSHội chứng suy giảm miễn dịch mắc phảiAcquired Immunodeficiency Syndrome4 ADB Ngân hàng phát triển châu Á Asian Development Bank5 CAP Chương trình hỗ trợ quốc gia Country Assitance Program6 CIEMViện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ươngCentral institute for economic management7 CG Nhóm các nhà tài trợ Consultalive Group8 DAC Ủy ban hỗ trợ phát triểnDevelopment Assistance Committee9 EULiên minh châu ÂuEuropean Union10 EPA Hiệp hội bảo vệ môi trường của MỹEnvironmental Protection Agency,11 FPTCông ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệThe Corporation for Financing and Promoting Technology12 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài Foreign direct investment13 FY Năm tài chính Fiscal year14 GTGT Giá trị gia tăng15 GMSKhu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộngGreater Mekong Subregion16 GNP Tổng sản phẩm quốc dân Gross national product17 GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product18 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund19 JBIC Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật BảnJapan Bank for International Cooperation20 JICA quan hợp tác quốc tế Nhật BảnJapan International Cooperation Agency21 JAIDO Tổ chức phát triển quốc tế Nhật BảnJapan International Development Organization Ltd.22 JEXIM Ngân hàng xuất nhập khẩu Nhật Bản The Export-Import Bank of Japan23 JOVC Chương trình Tình nguyện viên hợp Japan Overseas Cooperation 5tác hải ngoại Nhật Bản Volunteers24 MDBs Các Ngân hàng phát triển đa phương Multilateral Development Banks25 MPI Bộ Kế hoạch Đầu tưMinistry of Planning and Investment26 M/P Quy hoạch tổng thể27 MoF Bộ Tài chính Ministry of Finance28 NĐ-CP Nghị định – Chính phủ29 NGOs Các tổ chức phi chính phủ None Government Organizations30 ODA Hỗ trợ phát triển chính thức Official Development Assistance31 OECF Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoạiThe Overseas Economic Cooperation Fund32 OECD Tổ chức hợp tác kinh tế phát triểnOrganization of Economic Co-operation and Development33 PTKT-XH Phát triển kinh tế-xã hội34 PMUBan Quản lý các dự án Project Management Unit35 QĐ-BKH Quyết định – Bộ Kế hoạch36 SAPROF Kỹ thuật hình thành dự ánSpecial Assistance for Project Formulation37 TBCN Tư bản chủ nghĩa38 TT-BTC Thông tư - Bộ Tài chính39 Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh40 TQ Trung Quốc41 USD Đồng Đô la Mỹ United States Dollar42 UNDPChương trình phát triển Liên hợp quốcUnited Nations Development Programme43 UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốcUnited nations international children’s emergency fund44 UNHCRCao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạnUnited Nations High Commissioner for Refugees45 UBND Ủy ban nhân dân46 WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization47 WB Ngân hàng thế giới World Bank48 XHCN Xã hội chủ nghĩa6Lời mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tàiNhật Bản từ một nước bại trận sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế kiệt quệ, đã bắt đầu xây dựng lại nền kinh tế nhờ các khoản viện trợ nước ngoài. Cho đến nay Nhật Bản đã không chỉ vươn lên trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới hiện đang dẫn đầu là nhà tài trợ lớn nhất trên thế giới trong nhiều năm liên tục. Với các nước đang phát triển, nơi đang đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt thì sự giúp đỡ của các nước phát triển, trong đó Nhật Bản là hết sức cần thiết. Không thể phủ nhận rằng ODA của Nhật Bản đã góp phần giải quyết những khó khăn, đặc biệt là vốn, trong quá trình chuyển đổi cải tổ nền kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như cải thiện cuộc sống ở các nước nhận viện trợ trong đó Việt Nam. Nhật Bản vẫn luôn là nhà tài trợ lớn trong nhiều năm liền cho Việt Nam. Nhờ nguồn vốn ODA Nhật Bản, sở hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam được cải thiện đáng kể. Đó là những nhà máy điện, những tuyến đường huyết mạch, những công nghệ được chuyển giao… Quan hệ kinh tế Việt NamNhật Bản cũng qua đó càng trở nên tốt đẹp hơn.Tuy nhiên, hoạt đông thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết nhằm thu hiệu quả tốt hơn. Đó là việc chậm chạp trong triển khai thực hiện, vấn đề giải phóng mặt bằng, vấn đề tốc độ giải ngân chậm… Vậy, làm thế nào để thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn này phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?Xuất phát từ những suy nghĩ trên đây, đề tài “Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam: thực trạng giải pháp” được lựa chọn để nghiên cứu.2. Mục đích nghiên cứuTrên sở tìm hiểu tổng quan về nguồn vốn ODA nói chung ODA Nhật Bản nói riêng, luận văn tập trung nghiên cứu hiện trạng việc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam, qua đó, đánh giá những thành tựu đã đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của chúng. Luận văn đưa ra một số giải pháp cho việc thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu3.1. Đối tượngĐối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề thu hút sử dụng nguồn vốn ODA, tập trung vào phân tích đánh giá hoạt đông thu hút sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam3.2. Phạm viLuận văn tập trung vào nghiên cứu hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1992 tới nay.74. Phương pháp nghiên cứuLuận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp. Nguồn tư liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu được lấy từ các báo cáo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, các báo cáo hàng năm của JICA, các Tạp chí thương mại, Niên giám thống kê, các nghiên cứu, báo kinh tế Việt Nam thông tin từ mạng Internet.5. Kết cấuNgoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương:Chương 1: Tổng quan chung về nguồn vốn ODA hoạt động hỗ trợ phát triển của Nhật BảnChương 2: Thực trạng việc thu hút va sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam Chương 3: Định hướng giải pháp thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam8Chương 1: Tổng quan về nguồn vốn ODA hoạt động hỗ trợ phát triển của Nhật Bản1.1. Tổng quan về ODA1.1.1. Khái niệm về nguồn vốn ODAODA là tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại các khoản tài trợ hoàn lại (cho vay dài hạn với một thời gian ân hạn lãi suất thấp) của Chính phủ, các hệ thống của tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế (WB, ADB, IMF .) dành cho Chính phủ nhân dân nước nhận viện trợ. Các quan tổ chức viện trợ phát triển nêu trên được gọi chung là đối tác viện trợ nước ngoài. DAC của OECD thành viên là các nước tài trợ chính đã đưa ra định nghĩa về ODA như sau: ODAsự trợ giúp của Chính phủ hoặc các quan thuộc khu vực công cộng với mục đích là góp phần vào sự phát triển kinh tế hoặc cải thiện phúc lợi xã hội ở các nước đang phát triển. Để giảm nhẹ gánh nặng nợ nần cho các nước đang phát triển, yếu tố viện trợ (thể hiện ở lãi suất, phương thức thời hạn trả nợ) chiếm ít nhất là 25% tổng viện trợ. 1.1.2. Một số đặc điểm của ODA1.1.2.1. Tính ưu đãi của nguồn vốn ODAODA là nguồn vốn mang tính chất ưu đãi hơn cả bởi vì trong ODA bao giờ cũng một phần không nhỏ là viện trợ không hoàn lại (tức là cho không). Còn phần cho vay chủ yếu là vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn các khoản tín dụng thông thường rất nhiều (thường dưới 3%).Mức độ ưu đãi nhiều hay ít, được thể hiện ở mức lãi suất, thời gian ân hạn thời gian trả nợ. Một khoản ODA thường thời gian sử dụng vốn dài, thường từ 20-50 năm, tùy thuộc vào từng nhà tài trợ, gồm hai phần:- Thời gian ân hạn từ 5-10 năm.- Thời gian trả nợ cũng đa dạng, gồm nhiều giai đoạn tỉ lệ trả nợ khác nhau ở từng giai đoạn.Tuy nhiên, để được xếp vào ODA, một khoản cho vay phải yếu tố không hoàn lại tối thiểu là 25%. Yếu tố cho không là sở lượng giá mức ưu đãi của một khoản vay. Yếu tố cho không được xác định dựa vào việc so sánh với mức lãi suất tín dụng thương mại (thường lấy tiêu chuẩn là 10% năm). Bảng 1.1: Một số thí dụ xác định yếu tố cho không trong viện trợLoại hình viện trợThời gian (năm)Hoàn trả Ân hạnYếu tố cho không (%)- Cho không- Vay thương mại (Lãi suất 10% năm)- Vay, lãi 4% 11 31000359- Vay, lãi 3%- Vay, lãi 1%- Vay, lãi 0.75%- Vay, lãi 0% 25 25 25 25 7 2.5 7 745557076Nguồn: Thực trạng của viện trợ 20001.1.2.2. ODA gắn liền với yếu tố chính trịODA là một trong những phương tiện để thực hiện ý đồ chính trị của nước cấp viện trợ đối với nước nhận viện trợ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh ODA được sử dụng để lôi kéo đồng minh do sự đối đầu Đông-Tây, giữa hệ thống TBCN XHCN. Sau khi hệ thống XHCN ở Đông Âu Liên Xô cũ sụp đổ, các nước phương Tây dùng tiền giúp đỡ các nước này trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.ODA cũng chịu ảnh hưởng bởi các quan hệ giữa bên cấp viện trợ bên nhận viện trợ. Tính chất địa lý - chính trị trong cung cấp viện trợ được thể hiện rất rõ. Bên cấp viện trợ thường ưu tiên cung cấp cho các đồng minh kinh tế, chính trị quân sự. Trong các nước cấp viện trợ, Nhật Bản ưu tiên cho khu vực Châu Á, Mỹ chủ yếu dành cho Trung Đông, Pháp dành phần lớn viện trợ cho các nước thuộc địa cũ ở Châu Phi.1.1.2.3. ODA gắn với điều kiện kinh tếCác nước cung cấp viện trợ nói chung đều muốn đạt được những ảnh hưởng về kinh tế, đem lại lợi nhuận cho hàng hóa dịch vụ .Thường các nước này đều gắn các khoản viện trợ với việc mua hàng hóa dịch vụ của nước họ, coi như một biện pháp nhằm tăng cường khả năng thâm nhập làm chủ thị trường xuất khẩu. Theo báo cáo của DAC thì 17.7% viện trợ song phương của DAC trong năm 1997 phải được dành để mua hàng hóa dịch vụ từ nước tài trợ. Trong đó, các nước như Đức, Italia yêu cầu khoảng 40%; Canada yêu cầu 68.5%; Pháp là 25.1%; Anh là 13.8%; Tây Ban Nha là 100% khoản viện trợ phải để mua hàng hóa dịch vụ của chính các nước này. Thế nhưng, ngay cả viện trợ không hoàn lại cũng không đem lại lợi ích lâu dài cho bên nhận viện trợ. Khi sự viện trợ dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ với những trang thiết bị không khả năng thay thế bằng những trang thiết bị của các nước khác buộc nước nhận viện trợ phải phụ thuộc lâu dài vào nước viện trợ. Ngoài ra, rủi ro của đồng tiền viện trợ khi sự biến động bất lợi về tỉ giá hối đoái làm cho nghĩa vụ trả nợ của các nước nhận viện trợ thêm nặng nề. Thông thường, nước tiếp nhận không quyền lựa chọn đồng tiền đi vay, sự lựa chọn này do bên cấp quy định. Chẳng hạn, Nhật Bản quy định chỉ cho vay bằng đồng Yên. Tỷ giá giữa USD Yên trong những năm 1960 khoảng 1USD=330Yên, đến những năm 1990, tỷ giá này khoảng 1USD=100Yên. Như vậy, những nước vay Nhật Bản phải trả một khoản gấp 3 lần do sự lên giá của đồng Yên sau 30 năm.1.1.2.4. ODA gắn liền với các nhân tố xã hộiODA là một phần được trích ra từ GNP của các nước tài trợ nên rất nhạy cảm với dư luận xã hội ở các nước tài trợ. Nhìn chung, người dân các nước OECD luôn ủng hộ 10[...]... giá hiệu quả hoạt động ODA bằng cách hài hòa hệ thống đánh giá hai phía 29 Lê Thị Mai Anh – KTQT46 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Thực trạng việc thu hút sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam 2.1 Vấn đề huy động sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam 2.1.1 Tình hình huy động sử dụng vốn ODA tại Việt Nam Việt Nam sức hấp dẫn đối với ODA cho phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1992 Nguồn vốn ODA vào Việt. .. khẳng định rằng nguồn vốn ODAViệt Nam đã trở thành một nguồn vốn thực sự hiệu quả trong tiến trình đổi mới Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong thu hút sử dụng vốn ODA, còn tồn tại nhiều vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết để sử dụng nguồn vốn này hiệu quả hơn trong tương lai 2.1.2 Một số vấn đề hiện tại của ODA 2.1.2.1 Hiệu quả sử dụng Nâng cao hiệu quả sử dụng ODA là vấn đề... lên rõ rệt cả về kinh tế quân sự Sở dĩ nguồn vốn ODA Nhật Bản được thu hút vào TQ nhiều sử dụng hiệu quả chính là nhờ chủ trương đúng đắng trong quản lý nguồn vốn ODA TQ sử dụng nguyên tắc quản lý tập trung, thực hiện phi tập trung Nguồn vốn ODA đóng vai trò rất tích cực trong việc thúc đẩy cải cách phát triển ở TQ Nguyên nhân thành công của việc sử dụng ODA ở TQ thể tóm tắt: chiến lược... trọng mà Việt Nam phải giải quyết Một trong những nguyên nhân chính của việc sử dụng ODA chưa hiệu quả là nhận thức hiểu chưa đầy đủ chính xác về bản chất của ODA trong quá trình huy động sử dụng nguồn vốn này Quan điểm cho rằng ODA là tiền cho không, chỉ Chính phủ mới trách nhiệm trả nợ nguồn vốn vay này, dẫn đến sự kém hiệu quả trong thực hiện một số chương trình, dự án ODA Thực tế, ODA là... đến việc sử dụng ODA lãng phí ít hiệu quả Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA, cần đầu tư nhiều hơn vào củng cố năng lực cho việc quản lý điều hành ở cấp địa phương 2.1.2.5 Trả nợ Ở Việt Nam, chúng ta vẫn chưa sự quan tâm đúng mức về nguồn lực khả năng trả nợ, việc huy động ODA mới chỉ tập trung vào việc thu hút càng nhiều ODA với các điều kiện dễ dàng Thế hệ tương lai thể sẽ... đổi Nếu sử dụng ODA không hiệu quả, gánh nặng trả nợ sẽ tăng lên Mặt khác, do việc kết hợp nguồn vốn ODA với các nguồn vốn khác còn yếu cũng làm giảm hiệu quả của nguồn vốn ODA 2.1.2.2 Giải ngân Tỷ lệ giải ngân ODAViệt nam còn thấp Từ năm 1993 đến 2006, nguồn 33 Lê Thị Mai Anh – KTQT46 Luận văn tốt nghiệp vốn ODA được giải ngân là 15.9 tỷ USD, chiếm 42.9% tổng số ODA cam kết (37 tỷ USD) Tỷ lệ giải. .. GDP thể tăng từ 8% lên 8.4% nếu cải thiện được tỷ lệ giải ngân Việt Nam thể trở thành nước mức thu nhập trung bình vào năm 2009, sớm hơn mục tiêu đặt ra là năm 2010 Bảng 2.2: Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA của Việt Nam một số nước Asean giai đoạn 2001 - 2005 WB Tỷ lệ giải ngân bình quân của một số nước Asean (%/năm) 18 Tỷ lệ giải ngân bình quân của Việt Nam (%/năm) 15 ADB 20 18 Nhật Bản. .. 50% Tỷ lệ giải ngân bình quân của Việt Nam cũng thấp hơn của các nước ASEAN (Bảng 2.2) Tỷ lệ ODA trong GDP của Việt Nam nằm trong khoảng từ 3.5% đến 4.5%, thấp hơn một số nước cùng trình độ phát triển kinh tế Vốn cam kết dành cho Việt Nam xu hướng tăng lên nhưng tình hình giải ngân còn chậm, chính vì thế, Việt Nam cần đẩy nhanh hoạt động giải ngân nhằm thu được hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA cao hơn... minh bạch trách nhiệm trong quản lý thực hiện các chương trình dự án ODA từ phía Việt Nam 2.1.2.4 Phân cấp Ở Việt Nam, việc phân cấp trong quản lý sử dụng ODA đã được thực hiện đã thu được những kết quả quan trọng như mở rộng thêm đối tượng hưởng thụ, nâng cao sự tự chủ cho chính quyền địa phương Tuy nhiên, việc phân cấp ODA vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới quản lý nguồn lực... đánh từng dự án Các Bộ ngành chủ quản địa phương vai trò quan trọng trong thực hiện phối hợp với MoF giám sát việc sử dụng vốn Việc trả vốn ODA ở TQ theo cách “ai hưởng lợi, người đó trả nợ” Quy định này buộc người sử dụng phải tìm giải pháp sản sinh lợi nhuận lo bảo vệ nguồn vốn 1.4.1.2 Kinh nghiệm Ba Lan Điểm nổi bật trong quản lý nguồn vốn ODA tại Ba Lan là vốn vay không hoàn lại vẫn phải . và giải pháp thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam8 Chương 1: Tổng quan về nguồn vốn ODA và hoạt động hỗ trợ phát triển của Nhật. về nguồn vốn ODA nói chung và ODA Nhật Bản nói riêng, luận văn tập trung nghiên cứu hiện trạng việc thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC, Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC, Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC, Tính cấp thiết của đề tài, Tính ưu đãi của nguồn vốn ODA ODA gắn liền với yếu tố chính trị, ODA gắn với điều kiện kinh tế ODA gắn liền với các nhân tố xã hội, Phân loại theo điều kiện Phân loại theo hình thức, Vai trò của ODA đối với nước nhận ODA a. Mặt tích cực, ODA song phương, 21.00 2.50 4.20 Kết cấu, Hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Nông nghiệp, Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, 2 3 4 Đàm phán và ký kết các Điều ước quốc tế về ODA, Giai đoạn 1992 đến nay, 12.1 11.4 11.5 12.8 10.7 15.5 17.3 13.1 12.4 12.6 10.1 7.4 95.1 115.8 Vốn vay O DA giải ngân 1.76 4.9 29.2 74.7 63.9 37.2 29.8 55 61.2 65.5 75.8 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007, Nguyên nhân, Xu hướng ODA của nhật Bản cho Việt Nam trong thời gian tới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay