Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

18 426 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 15:20

Kết luận hướng phát triển trong tương lai 4.1 Kết luận. Sau một khoảng thời gian 4 tháng tìm hiểu về đề tài thì kết quả đạt được như sau. - Hiểu được cấu trúc, cách thức hoạt động, cách thức phát triển ứng dụng trên hệ điều hành Android. - Tìm hiểu được lý thuyết về đồ họa 2D, 3D. Các lĩnh vực sử dụng các kỹ thuật này. - Xây dựng hoàn chỉnh trò chơi Bom Offline phân tích xong trò chơi Line3D. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn gặp một số khó khăn như sau. - Vì là một hệ điều hành mới nên số tài liệu tham khảo ít ỏi. - Việc kiểm thử chương trình cũng rất khó khăn vì thiếu các thiết bị. - Chưa hoàn thiện được trò chơi Line3D. 4.2 Hướng phát triển trong tương lai. Do thời gian làm khóa luận có hạn, nên khóa luận cũng không thê ̉ tra ́ nh đươ ̣ c như ̃ ng thiê ́ u so ́ t ma ̀ ta không thê ̉ lươ ̀ ng trươ ́ c đươ ̣ c. Còn rất nhiều vấn đề mà ta cần phải giải quyết để cho khóa luận được tốt hơn: - Nghiên cứu sâu hơn về đồ họa 3D nói chung trên hệ điều hành Android riêng. - Xây dựng thêm một số tính năng cần thiết cho trò chơi Bom Offline như + Các quái vật có khả năng tìm được đi ngắn nhất để di chuyển đến nhân vật. + Cần cải thiện tốc độ của trò chơi. + Thêm chức năng chơi trực tuyến. + Có thêm phần thách thức người chơi khác. + Có thể chơi thông qua giao tiếp Bluetooth. + Nâng cấp giao diện trò chơi. + Thương mại hóa sả phẩm. - Tiếp tục hoàn thiện trò chơi Line3D. 2 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Các hình ảnh dùng trong khóa luận. Hình 1.Kiến chúc hệ điều hành Android Hình 2: Bảng liệt kê một số kiểu file trong Linux. Hình 3: Mô tả cây thư mục. 3 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 4: Tóm tắt quá trình cập nhật các phiên bản tính đến 2011. Hình 5: Các gói cho các hệ điều hành. 4 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 6: Kết quả khi chạy file SDK Manager. 5 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 7: Add ADT Hình 8: Cài đặt thành công. 6 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 9: 3 bức ảnh được chụp từ 1 đối tượng 3D. 7 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 10. Hiện thị 1 hình tròn màu đỏ. Hình 11: Kết quả chương trình minh họa TestAndroid2D 8 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 12: Kết quả chương trình TestAndroid3D. Hình 13: Giao diện menu chính. 9 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 14: Hiện thị thông tin. Hình 15: Xác thực xem muốn thoát hay không. Hình 16: Giao diện phần hướng dẫn chơi. Hình 17: Hiện thị thông báo đang tải dữ liệu. 10 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT ______*_______ Hình 18: Giao diện chính của trò chơi. [...]... TMXLayer Hình 26: Vị trí pX, pY nằm ngoài TMXLayer 15 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT * _ Hình 27: Ảnh nền phần menu chính Hình 28: 3 ảnh thể hiện 3 chức năng chính hiện thị trên menu Hình 29: 3 ảnh dùng trong phần giao diện chính của Game Ảnh trái tim: Ảnh thể hiện trạng thái tạm dừng: Ảnh thể hiện quả bom: 16 Đặng Văn Giỏi – Lớp 508CNT * _ Hình 30: Giao diện menu Game Line3D Hình 31: Giao diện chơi . Kết luận và hướng phát triển trong tương lai 4.1 Kết luận. Sau một khoảng thời gian 4 tháng tìm hiểu về đề tài thì kết quả đạt được như. hoàn thiện được trò chơi Line3D. 4.2 Hướng phát triển trong tương lai. Do thời gian làm khóa luận có hạn, nên khóa luận cũng không thê ̉ tra ́ nh đươ ̣
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết luận và hướng phát triển trong tương lai, Kết luận và hướng phát triển trong tương lai, Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay