Tác động của ngoại thương đến phát triển kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

40 376 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 06:20

Tác động của ngoại thơng đến phát triển kinh tế Việt Nam từ năm 1986 đến nay I. Khái quát về ngoại thơng Việt Nam trớc và sau đổi mới 1. Ngoại thơng Việt Nam trớc khi đổi mới Nói một cách công bằng thì trớc thời kỳ đổi mới, trong t duy kinh tế - chính trị chúng ta đã phần nào nhận thức đợc tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế đối ngoại, trong đó có ngoại thơng, một cách đúng đắn, năng động, phù hợp với thực tiễn đất nớc và bối cảnh quốc tế thì sẽ tác động làm cho nền kinh tế tăng trởng và phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, chúng ta đã có những hạn chế, sai lầm trong quá trình thực thi đờng lối xây dựng, phát triển kinh tế nói chung và kinh tế đối ngoại, ngoại thơng nói riêng. Sự nóng vội, đốt cháy giai đoạn để đi nhanh lên CNXH theo một quan điểm duy ý chí, tự lực cánh sinh theo kiểu biệt lập, khép kín cùng với một cơ chế quản ly kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp kéo dài nhiều năm đã trở thành vật cản, sức ỳ làm triệt tiêu các động lực, kìm hãm tăng trởng và phát triển kinh tế. Riêng trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, mặc dù ngay từ những năm 60 chúng ta đã có quan hệ với hơn 40 nớc nhng trên thực tế, các hoạt động thơng mại của Việt Nam với các nớc bên ngoài chỉ giới hạn chủ yếu trong phạm vi các nóc XHCN. Xuất khẩu sang các nớc này thờng xuyên chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu từ các nớc này cũng thờng xuyên chiếm trên 80% tổng kim ngạch nhập khẩu. Từ năm 1976, trong bối cảnh đất nớc thống nhất, hoạt động ngoại thơng có những thuận lợi mới. Chúng ta có điều kiện và khả năng khai thác có hiệu quả tiềm năng của đất nớc (đất đai, rừng, biển, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, .) để đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển du lịch, các dịch vụ thu ngoại tệ, phát triển ngoại thơng, mở rộng hợp tác Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật với nớc ngoài, thu hút vốn và kỹ thuật của nớc ngoài. Về quan hệ hợp tác thơng mại với các nớc, ngoài các n- ớc XHCN, Việt Nam đã tăng cờng quan hệ kinh tế - thơng mại với một số nớc TBCN và các nớc đang phát triển nh Nhật Bản, Pháp, Đức, Thuỵ Điển, ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan, Xingapo, . Nhờ đó, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang các nớc này trtong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng đến 46,8% (1986), trong đó Nhật Bản là một trong năm bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sang các nớc XHCN vẫn tiếp tục tăng về mặt giá trị song về mặt tỷ trọng thì lại giảm đi so với kim ngạch xuất khẩu sang các nớc ngoài XHCN. Xuất - nhập khẩu theo hai khu vực thời kỳ 1976 - 1986 Khu vực I - Các nớc XHCN (triệu rúp) Khu vực II - Các nớc ngoài XHCN (triệu rúp) Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân ngoại th- ơng Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân ngoại thơng 1976 132,9 557,5 -414,6 89,8 446,6 -356,8 1977 221,2 505,5 -284,3 101,3 712,9 -611,8 1978 246,7 518,2 -271,5 80,1 785,0 -704,9 1979 235,0 797,8 -562,8 85,5 728,3 -642,8 1980 225,0 755,1 -529,2 112,7 559,1 -446,4 1981 235,0 947,8 -712,2 165,6 434,4 -268,8 1982 337,1 1087,9 -750,8 189,5 384,3 -194,8 1983 381,3 1140,5 -759,2 235,2 386,2 -151,0 1984 407,9 1232,6 -824,7 241,7 512,4 -270,7 1985 425,8 1408,1 -982,3 272,7 449,3 -176,6 1986 438,9 1659,4 -1220,5 384,1 495,7 -11,6 Nguồn: Số liệu thống kê 1976 - 1990. NXB thống kê, Hà Nội, 1991. Nhng bên cạnh những thuận lợi mới, chúng ta lại đứng trớc những khó khăn gay gắt cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài đó là hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía bắc; các nớc XHCN đang bộc lộ dần những dấu hiệu của sự khủng hoảng kinh tế và chính trị nên việc giúp đỡ Việt Nam cũng bị hạn chế. trong nớc, do trtình độ phát triển kinh tế của cả nớc còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém, kinh tế hàng hoá cha phát triển, cha có tích luũy từ nội bộ nền kinh tế. Kết quả là sản xuất tăng chậm, lu thông hàng hoá bị đình đốn do chính phủ có một số sai lầm về đờng lối và chính sách kinh tế, .giá cả tăng nhanh, lạm phát có nguy cơ ngày càng trầm trọng, đời sống nhân dân lại càng thêm khó khăn do Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách cấm vận Việt Nam. Trong bối cảnh đó, kinh tế đối ngoại trrong đó có ngoại thơng vẫn cha thể vơn mạnh, phát huy đúng vị trí và vai trò của nó trtong nền kinh tế cũng là điều dế hiểu. Mặt khác, chiến tranh kéo dài để lại những hậu quả kinh tế nặng nề làm cho đất nớc phát triển chậm lại nhiều năm và gây ra những vết thơng xã hội mà phải qua nhiều năm mới hàn gắn đợc. Trớc tình hình đó, ta phải phát triển và mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó có ngoại thơng để đa đất nớc tiến lên. Báo cáo chính trị tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IV (năm 1976) nhận mạnh tính tất yếu khách quan và tầm quan trọng của hoạt động kinh tế đối ngoại, đặc biệt là ngoại thơng đối với nền kinh tế nớc ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. Công tác xuất khẩu và nhập khẩu vì vậy là một bộ phẩn rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế của nớc ta. Phù hợp với đờng hớng đó, năm 1977, nớc ta tham gia Ngân hàng Đàu t Quốc tế và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế thuộc Hội đồng tơng trợ kinh tế (HĐTTKT). Tháng 7 - 1978, tại khoá họp lần thứ 32 của HĐTTKT, nớc ta đã gia nhập HĐTTKT với t cách là thành viên chính thức. Sau khi gia nhập HĐTTKT, Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp ớc Hữu nghị và Hiệp ớc hợp tác kinh tế dài hạn với Liên Xô (11 - 1978) và nhiều nớc XHCN khác. Ngày 18 - 04 - 1977, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Điều lệ về đầu t của n- ớc ngoài vào Việt Nam, nhằm thu hút đầu t của nớc ngoài, không phân biệt chế độ chính trị, trên nguyên tắc đảm bảo độc lập chủ quyền của Việt Nam và các bên cùng có lợi. Nhng từ cuối năm 1978, đầu năm 1979 đến cuối 1980, tình hình trở nên phức tạp. Trong những năm này, trrong khi Liên Xô và các nớc cộng đồng XHCN, ấn Độ và một số nớc bạn bè khác tận tình hợp tác hỗ trợ Việt Nam để khắc phục khó khăn thì một số nớc phơng Tây thực hiện chính sách cấm vận và phân biệt đối xử với Việt Nam, ngừng viện trợ và đầu t, kể cả ngng thực hiện các khoản tín dụng đã cam kết với chính phủ ta. Họ còn tác động tới các tổ chức kinh tế tài chính, tín dụng quốc tế để ngừng các quan hệ với Việt Nam nh Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới. Hoàn cảnh quốc tế không thuận lợi đó đã gây ra cho nớc ta không ít khó khăn nhng kinh tế đối ngoại nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng vẫn đợc tiếp tục phát triển. Dới đây là kết quả hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 1976 - 1985 Xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 1976-1985 Năm Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân thơng mại Trị giá Tỷ lệ% 1976 1.226.8 222.7 1.004.1 -881.4 22.2 1977 1.540.9 322.5 1.218.4 -815.9 28.3 1978 1.630.0 326.8 1.303.2 -976.4 25.1 1979 1.846.6 320.5 1.526.1 -1.205.6 21.0 1980 1.652.8 338.6 1.314.2 -975.6 25.8 1981 1.783.4 401.2 1.382.2 -981.0 29.0 1982 1.998.8 526.6 1.472.2 -945.6 3508 1983 2.143.2 606.5 1.526.7 -910.2 40.4 1984 2.394.6 649.6 1.745.0 -1.095.4 3702 1985 2.555.9 698.5 1.857.4 -1.158.9 37.6 Tổng số 18.773.0 4.423.5 14.349. 5 -9.926.0 30.8 Nguồn: Số liệu thống kê 1976-1990. NXB thống kê, Hà Nội, 1991 Qua thống kê trên chúng ta thấy: - Kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua các năm. Tỷ lệ tăng trởng bình quân trong 10 năm (1976 - 1985) của xuất khẩu tăng cao hơn tỷ lệ tăng của tổng kim ngạch buôn bán hai chiều và của nhập khẩu. Trong khi tỷ lệ tăng trởng bình quân trong 10 năm của xuất khẩu là 13,5%, thì của xuất nhập khẩu cộng lại là 8,4%/năm và của nhập khẩu chỉ có 7%/năm. - Nhập siêu vẫn là đặc trng cơ bản, dễ nhận thấy của cán cân ngoại thơng suốt cả thời kỳ này. Trị giá xuất khẩu tuy có tăng nhng trong 10 năm 1976 - 1986, xuất khẩu cũng chỉ đảm bảo đợc 30,8% tổng số tiền nhập khẩu. Cán cân thơng mại quốc tế luôn nhập siêu và nhập siêu có xu hớng tăng. Sự yếu kém của ngoại thơng Việt Nam thời kỳ này còn thể hiện rất rõ chỗ các sản phẩm xuất khẩu vừa nhỏ bé về số lợng, vừa đơn điệu về cơ cấu chủng loại, chất lợng và bao bì. Chiếm trên 80% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu vẫn là các hàng Nông - Lâm sản, tiểu thủ công, mỹ nghệ và khoáng sản nghĩa là chủ yếu vẫn là các sản phẩm thô hoặc sơ chế, các sản phẩm của công nghiệp chế tạo, chế biến còn chiếm tỷ lệ rất thấp. Hầu hết các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống đều phải nhập khẩu toàn bộ hay một phần do sản xuất trong nớc không đảm bảo. Ngoài sắt thép, xăng dầu, máy móc, thiết bị còn nhập khẩu cả hàng tiêu dùng. Kể cả những loại hàng hoá lẽ ra sản xuất trong nớc có thể đáp ứng đợc nh lúa gạo, vải mặc. Trong những năm 1976 - 1985 đã nhập khẩu 60 triệu mét vải các loại và gần 1,5 triệu tấn lơng thực quy gạo. Chính những yếu kém này cùng những ràng buộc phiền hà của cơ chế quản lý cũ cha đợc tháo gỡ đã khiến Việt Nam bị hạn chế nhiều trong việc mở rộng thị tr- ờng, tìm kiếm bạn hàng mới, ảnh hởng tiêu cực đến hoạt động ngoại thơng, đặc biệt là xuất khẩu và phát triển hàng xuất khẩu. Năm 1985 là năm đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất so với những năm trớc đó nhng cũng chỉ đạt đến con số gần 700 trriệu rúp - đô la (R- USD). Nếu so với các nớc khác, giá trị kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu ngời của Việt Nam năm 1985 mới chỉ mức 12 R - USD, vào loại thấp nhất thế giới. Nhằm khắc phục tình trạng trì trệ của nền kinh tế, Hội nghị ban chấp hành Trung ơng Đảng lần thứ 6 (khoá IV) đã đề ra một số biện pháp cải tiến cơ chế quản lý hoạt động ngoại thơng, đặc biệt là quản lý xuất khẩu. Tuy nhiên, độc quyền ngoại thơng vẫn là nguyên tắc chỉ đạo mọi hoạt động ngoại thơng trong giai đoạn này. 2. Ngoại thơng Việt Nam từ 1986 đến nay Để dễ dàng trong việc phân tích và đánh giá kết quả hoạt động ngoại thơng thời kỳ này, chúng ta sẽ chia ngoại thơng Việt Nam từ 1986 đến nay làm hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là từ khi bắt đầu đổi mới (1986) đến đầu thập niên 90; và giai đoạn thứ hai là từ 1991 đến nay, trong đó chúng ta đi sâu phân tích ngoại th- ơng Việt Nam trong 10 năm cuối cùng của thế kỷ XX (1991 - 2000). 2.1 Giai đoạn 1986 - 1990 Công cuộc đổi mới, mở cửa của nền kinh tế đợc Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xớng từ Hội nghị Trung ơng lần thứ 6 tháng 12 - 1986. Từ đó đến nay, chúng ta đã thực sự có những biến đổi sâu sắc, hoạt động ngoại thơng có những bớc tiến vợt bậc, kinh tế đối ngoại đợc coi là mũi nhọn của sự đổi mới. Quan niệm cứng nhắc coi độc quuyền ngoại thơng là bản chất kinh tế của nhà nớc XHCN đã từng bớc đợc xem xét kại và phần nào cũng đợc bỏ qua trtong thực tiễn. Ngoại th- ơng đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu đợc đề cao, coi đó là một trong ba chơng trình kinh tế trọng điểm của đất nớc. Luật Đầu t nớc ngoài đ- ợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua tháng 12 - 1987 và có hiệu lực từ tháng 01 - 1988, là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự chuyển hớng thực sự sang chính sách mở cửa theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Nghị định 64 / HĐBT ngày 16/06/1989 của Hội đồng bộ trởng về chế độ tổ chức, quản lý kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu là cơ sở của chính sách thơng mại trong thời kỳ này, về cơ bản đã thể hiện đợc bớc ngoặt quan trọng đầu tiên của sự nới lỏng cơ chế quản lý ngoại thơng theo tinh thần đổi mới trên đây. Ngoài ra, các hoạt động kinh tế đối ngoại khác nh du lịch, kiều hối, dịch vụ tầu biển, hàng không, hợp tác lao động quốc tế, . đều đợc chính phủ Việt Nam coi trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển. Với những chính sách thông thoáng nh vậy, có thể nói rằng quan điểm phát triển một nền kinh tế khép kín theo kiểu tự lực cánh sinh trớc đây đã bị phủ ddịnh hoàn toàn và do đó đã góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trởng của nền kinh tế. Riêng trong hoạt động xuất khẩu, nếu nh những năm 1976 - 1980 xuất khẩu có tốc độ tăng bình quân hàng năm là 11%, những năm tiếp theo 1981 - 1985 là 15,6%, thì trong hai năm 1986, 1987 đã đạt tới mức 27%. Riêng năm 1989 so với năm 1988 tăng 75,3% (gần bằng mức tăng của cả 15 năm 1960 - 1975). Năm 1990, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu đã vợt đợc mức 2 tỷ R - USD, tăng 21,6% so với năm 1989 và gấp 2 lần so với năm 1988. Khoảng cách chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu đã rút ngắn lại từ tỷ lệ 1/7 giai đoạn 60 - 75 xuống tỷ lệ 1/ 2,6 năm 1986 . và đến năm 1990 chỉ còn chênh lệch tỷ lệ không đáng kể 1/ 1,3. Trong những năm này (1986-1990), ngoài việc tiếp tục duy trì quan hệ thơng mại với các nớc khu vực I, quan hệ thơng mại giữa Việt Nam với các nớc khu vực II ngày càng đợc mở rộng. Xuất khẩu sang khu vực II của 5 năm (1986 - 1990) đã đạt 3,5 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với 5 năm trớc đó (1981 - 1985). Số liệu tơng ứng các thời gian trên về nhập khẩu cũng diễn biến theo xu hớng ngày càng tăng hơn: giai đoạn 1986 - 1990 là 3,8 tỷ USD, gấp 1,6 lần so với 2,1 tỷ USD của giai đoạn 1981 - 1985. Xuất nhập khẩu theo khu vực II thời kỳ 1981 - 1990 Năm Xuất khẩu (triệu USD) Nhập khẩu (triệu USD) Cán cân thơng mại 1981-1985 1104,7 2166,6 -1061,9 1986-1990 3506,4 3807,0 -300,6 1989-1990 2308,3 2081,7 +226,6 Nguồn: Số liệu thống kê 1976-1990, NXB thống kê, Hà Nội, 1991 Điều cần lu ý từ bảng trên là cả xuất nhập khẩu đều phát triển ngày càng tăng và khoảng cách chênh lệch cán cân thơng mại giữa xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng thu hẹp, đặc biệt trong hai năm 1989-1990 cả xuất lẫn nhập đều tăng vọt, không những thế còn xuất siêu. 2.2 Giai đoạn 1991 đến nay Công cuộc đổi mới nền kinh tế đang gặt hái đợc một số kết qủa bớc đầu thì Việt Nam đã đơng đầu với những khó khăn, thử thách mới: - Sự tan rã của Liên Xô (cũ) và các nớc xã hội chủ nghĩa Đông Âu (cũ) trong những năm 1989 - 1991 không những làm cho Việt Nam mất hẳn chỗ dựa về nguồn viện trợ vốn, nguồn cung cấp các vật t chiến lợc . mà còn gây ra những hụt hẫng do việc đột ngột bị mất đi một thị trờng lớn tiêu thụ nhiều loại hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam nh đồ tiểu - thủ công, mỹ nghệ, nông - lâm - hải sản, khoáng sản và một số hàng tiêu dùng: đồ da, may mặc sẵn . Chỉ riêng việc chấm dứt viện trợ của Liên Xô (cũ) là hàng năm Việt Nam đã mất đi gần 1 tỷ USD. Ngoài ra, thị trờng Liên Xô tan rã đã gây ra đảo lộn lớn cho Việt Nam, vì hàng năm Việt Nam vẫn nhập của Liên Xô một khối lợng lớn các loại vật t chiến lợc: xăng dầu (từ 2,7 - 2,9 triệu tấn), phân bón (từ 2 - 2,4 triệu tấn), thép (từ 30- 40 vạn tấn), và 6 vạn tấn tôn thiếc, phơng tiện vận tải, phụ tùng ô tô, thiết bị máy móc, các loại hoá chất . Phía Việt Nam, ngợc lại, xuất sang Liên Xô các mặt hàng truyền thống với một khối lợng lớn chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Tóm lại, mất thị trờng Liên Xô và các nớc xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Việt Nam mất đi một thị trờng lớn, chiếm 70 - 80% tổng giá trị xuất - nhập khẩu hàng năm. Việc cho phép bung ra một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong điều kiện Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ, cha đủ kinh nghiệm để quản lý sự bung ra đó phát triển đúng đắn đã là kẽ hở cho nạn tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, và nhiều tệ nạn xã hội khác phát triển. Ngoài ra việc xoá bỏ ao cấp của nhà nớc với các cơ sở kinh tế quốc doanh, tập thể, mặc dù là những việc làm tất yếu trong tiến trình đổi mới, song, cũng từ đó làm nảy sinh những khó khăn, phức tạp khác. Đó là hàng vạn ngời lao động bị thất nghiệp, hoặc có việc, nhng tiền lơng thấp, đời sống khó khăn do nhiều cơ sở làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, phải giải thể. Nhiều ngời trong số này đã bị sức hút mặt trái của nền kinh tế thị trờng lôi cuốn vào các công việc làm ăn tiêu cực, vi phạm pháp luật Nhà nớc, kỷ cơng xã hội. Lợi dụng những khó khăn, phức tạp trên đây, các thế lực thù địch tiếp tục công kích, chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam. Tâm lý lo ngại về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội, hoài nghi về công cuộc đổi mới, do đó, đã xuất hiện trong các bộ, nhân dân . Tình hình trên đây đòi hỏi đờng lối phát triển kinh tế cần phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hơn nữa, sao cho phù hợp với xu hớng thời đại, nhng lại không đi chệch các định hớng XHCN Việt Nam. Kế thừa và phát huy có chọn lọc các quan điểm đổi mới của Đại hội VI, đã đề ra chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới, phát hiện một nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo đúng định hớng xã hội chủ nghĩa. Với t tởng chỉ đạo Việt Nam phải làm bạn với tất cả các nớc và mở cửa hoạt động kinh tế đối ngoại đối với tất cả các nớc các khu vực trên thế giới, Chính phủ Việt Nam đã có những chủ trơng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách kinh tế đối ngoại theo hớng đa dạng hoá và đa phơng hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại. Trong lĩnh vực ngoại thơng, để tiến tới tự do hoá thơng mại, nhiều văn bản chế độ, chính sách mới nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu đã đợc Chính phủ ban hành. Nghị định 114 - HĐBT ngày 07 - 04- 1992 của Hội đồng bộ trởng đối với hoạt động xuất - nhập khẩu là một dẫn chứng điển hình. So với các văn bản quy định về quản lý nhà nớc đối với xuất khẩu đã ban hành trớc đó. Nghị định 114 - HĐBT đánh dấu bớc chuyển từ mô hình nhà nớc độc quyền ngoại thơng sang tự do hoá ngoại thơng, từ biện pháp quản lý bằng mệnh lệnh, hành chính, chỉ đợc làm cái mà Chính phủ cho phép, sang biện pháp quản lý bằng đòn bẩy kinh tế, đợc phép làm những gì Chính phủ không cấm. Thuế xuất của biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích hoặc hạn chế việc xuất khẩu, nhập khẩu đối với từng loại mặt hàng, trong từng thời gian nhất định . Đến năm 1994, trớc những chuyên biến kinh tế - xã hội trong nớc và quốc tế, Chính phủ lại ban hành nghị đinh 33/CP ngày 19/4/1994 về quản lý nhà nớc đối với hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm bổ xung, sửa đổi những khiếm khuyết của nghị định 114/HĐBT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhờ kiên trì sự nghiệp đổi mới theo nhiều giải pháp tích cực khác nhau, Chính phủ đã lái con thuyền kinh tế Việt Nam vợt qua cơn sóng gió, đi dần vào thế ổn định. Sản xuất và lu thông trong nớc đã trở lại chiều hớng phát triển tốt hơn, khiên cho thị trờng hàng hoá ngày càng phong phú, sôi động hơn. Giá cả thị trờng tơng đối ổn định, nguy cơ lạm phát bị đẩy lùi. Xét riêng về hoạt động ngoại thơng, đờng lối mở cửa của Đảng và Nhà nớc ta đã đem laị những kết quả kỳ diệu cho nền kinh tế nói chung và cho hoạt động xuất nhập khẩu trong thời kỳ 1991 - 2001 nói riêng. Tổng mức lu chuyển ngoại thơng năm 2000 ớc tính đạt 29,5 tỷ USD, gấp 6,5 lần năm 1989. Tổng mức lu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bình quân mỗi năm những năm 1990 - 2001 đạt 14,3 tỷ USD, gấp 2,5 lần mức bình quân thời kỳ 1981 - 1990. Mức lu chuyển ngoại thơng và các cân thơng mại hàng hoá 1990 - 2001 Chia ra 1990- 1995 1996 - 2001 1. Mức lu chuyển ngoại thơng bình quân hàng năm Xuất khẩu bình quân hàng năm Nhập khẩu bình quân hàng năm 14,3 6,5 7,8 7,5 3,3 4,2 22,5 10,3 12,2 2. Cán cân thơng mại hàng hoá (xuất nhập) -1,3 -0,9 -1,9 3. Tỷ lệ nhập siêu 21,6 30,6 18,2 Sồ lợng đơn vị tham gia xuất nhập khẩu đã tăng lên nhanh chóng qua các thời kỳ. Năm 1985 chỉ có 40 đơn vị do nhà nớc quản lý trực tiếp xuất nhập khẩu; năm 1990 có 270 đơn vị, nhng đến nay đã có trên 10.000 đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia, trong đó có cả các doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Quan hệ quốc tế những năm vừa qua đã có những thay đổi lớn thông qua việc tham các tổ chức quốc tế và khu vực nh Hiệp hội các nớc Đông Nam á (ASEAN -1995), Diễn đàn kinh tế các nớc Châu á - Thái Bình Dơng (APEC - 1998), nối lại ngoại giao với Hoa Kỳ và trở thành quan sát viên của WTO (1995), ký hiệp định thơng mại với 61 nớc, trong đó có Mỹ (tháng 7 - 2000). Năm 1990 nớc ta có mối quan hệ buôn bán với trên 50 nớc và vùng lãnh thổ, năm 1995 con số này là 100 và đến nay đã là trên 170. Quan hệ thơng mại ngày nay mở rộng tới các châu lục, các khối kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động xuất nhập khẩu đã dần tạo đợc chỗ đứng vững chẵc, mở ra những tiềm năng mới trong tơng lai. a. Về xuất khẩu Kết qủa đạt đợc Kết quả nổi bật của hoạt động xuất khẩu 10 năm qua thể hiện trên các mặt sau: (1) tăng trởng xuất khẩu cao và liên tục; (2) Sự tham gia của các ngành, các thành phần kinh tế trong đó có đóng góp tích cực của khu vực kinh tế có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài; (3) Thị trờng xuất khẩu mở rộng; (4) Cơ cấu hàng xuất khẩu thay đổi theo hớng tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến; (5) Một số mặt hàng chủ lực, đóng góp lớn cho tăng trởng xuất khẩu dần dần đợc khẳng định. Đờng lối phát triển kinh tế của Đảng đã đợc cụ thể bằng nhiều chính sách kinh tế vĩ mô, trực tiếp và gián tiếp khuyến khích xuất khẩu. Nếu lấy năm 1989 làm gốc thì tốc độ tăng trởng bình quân thời kỳ 1990 - 2000 của xuất khẩu cao gấp 2,6 [...]... tài nguyên, lao động và đất đai II Tác động của ngoại thơng đến phát triển kinh tế Việt Nam từ sau đổi mới Có thể nói, giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1990 là giai đoạn bớc đệm, giai đoạn chuẩn bị về t tởng, nhận thức cũng nh về t duy kinh tế mới trong mọi tầng lớp nhân dân, thậm chí trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nớc (vì không phải ai cũng chấp nhận đờng lối đổi mới của Đảng ngay từ khi ra đời)... Nguồn: tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 1991 - 2000, Tổng cục thống kê Qua bảng trên ta thấy, giai đoạn 1991 - 1995, tỷ lệ tăng trởng kinh tế liên tục tăng mạnh Nếu năm 1986 GDP của Việt Nam mới đạt 2,34% thì đến năm 1991 đã là 6% và đặc biệt là năm 1995 đạt đến con số rất cao 9,54% Từ năm 1996, GDP có xu hớng giảm xuống một phần là do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực Châu á... đầu năm 2002 cũng sẽ đợc đề cập đến trong một số nội dung 1 Ngoại thơng tạo động lực cho tăng trởng kinh tế Tăng trởng kinh tế là sự tăng lên của sản lợng hàng hoá và dịch vụ mà sự tăng trởng này đợc duy trì trong một thời gian dài Kể từ khi bắt đầu công cuộc cải cách kinh tế với chính sách đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt đợc những thành tựu tăng trởng nổi bật Trong giai đoạn 1991 - 2000, Việt Nam. .. 2 Ngoại thơng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Một trong những nội dung quan trọng của đờng lối đổi mới kinh tế do Đảng ta khởi xớng và lãnh đạo là đổi mới cơ cấu kinh tế, bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu vùng và cơ cấu thành phần kinh tế Trong đó ngoại thơng tác động rõ nhất đến cơ cấu ngành kinh tế Nhng trớc hết, để thấy đợc những tác động của ngoại thơng đến. .. vực kinh tế và các ngành kinh tế then chốt mà trớc hết là nông nghiệp và công nghiệp đều đạt tốc độ tăng trởng cao, cơ cấu ngành kinh tế nói riêng và cơ cấu kinh tế nói chung đã biến chuyển theo chiều hớng phù hợp với yêu cầu của quá trình CNH - HĐH đất nớc Để tiếp tục phân tích, đánh giá đợc tác động của ngoại thơng đến tăng trởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1991 - 2000, ngoài các số liệu liên quan đến. .. tăng GDP Động thái tăng trởng ngoại thơng trong mối quan hệ với động thái tăng trởng GDP nh vậy là khả quan, tơng đối phù hợp với kinh nghiệm phát triển thực tiễn đã trở thành quy luật đối với nhiều nớc đang phát triển Đơng nhiên cần phải hiểu rằng sự tăng trởng kinh tế của một nớc không chỉ phụ thuộc vào ngoại thơng mà còn phụ thuộc vào sự tác động của nhiều nhân tố khác mà chúng ta không đề cập đến trong... trung tâm của mình trong các hoạt động kinh tế đối ngoại cũng nh trong quá trình phát triển kinh tế đất nớc Bớc sang năm 2001 và 2002, các số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội vẫn đợc tổng kết qua nhiều nguồn tài liệu khác nhau Tuy nhiên, đây chỉ là những số liệu thống kê riêng lẻ của từng năm, thậm chí của từng quý, từng tháng mà không nằm trong hệ thống chỉ tiêu, dữ liệu của 10 năm trớc đó... liệu thống kê từ các nguồn khác nhau cũng không thống nhất với nhau Từ những lý do đa ra nh trên, để đảm bảo tính nhất quán và tính chính xác trong quá trình phân tích, trong phần này chúng ta sẽ chỉ sử dụng những số liệu thống kê từ năm 1991 đến năm 2000 Đây cũng chính là 10 năm phát triển mạnh mẽ nhất của nền kinh tế Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay Tuy nhiên các số liệu thống kê của năm 2001 và... phần kinh tế khác phát huy đợc tiềm năng to lớn của mình Những năm qua, mặc dù doanh nghiệp nhà nớc có giảm đi về số lợng do tổ chức sắp xếp lại và thực hiện cổ phần hoá nhng tỷ trọng của thành phần kinh tế này chiếm trong tổng sản phẩm trong nớc đã tăng từ 31,1% năm 1991 và 34,4% năm 1992 lên gần 40% những năm gần đây tỷ trọng của các thành phần kinh tế khác trong những năm vừa qua là: kinh tế tập... chiếm 10%; kinh tế cá thể bao gồm cả các hộ nông dân chiếm 30%; khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài chiếm 12%; còn lại là kinh tế t nhân và hỗn hợp sở hữu Trong sự vận động chung đó, ngoại thơng Việt Nam với các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ do vị trí và vai trò đặc biệt của mình nh đã phân tích, đã tác động đến toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng . Tác động của ngoại thơng đến phát triển kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay I. Khái quát về ngoại thơng Việt Nam trớc và sau đổi mới 1. Ngoại. liệu thống kê từ năm 1991 đến năm 2000. Đây cũng chính là 10 năm phát triển mạnh mẽ nhất của nền kinh tế Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay. Tuy nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của ngoại thương đến phát triển kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay, Tác động của ngoại thương đến phát triển kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay, Tác động của ngoại thương đến phát triển kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay