MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

26 415 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 18:20

Một số luận chung về công nghệ, chuyển giao công nghệ I. Công nghệ 1. Khái niệm về công nghệ . Công nghệ là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau về công nghệ. Mỗi định nghĩa đề cập đến công nghệ ở những phơng diện khác nhau. Công nghệ theo cách hiểu của các nhà khoa học thì công nghệ là hệ thống các giải pháp đợc tạo nên bởi sự ứng dụng các tri thức khoa học để giải quyết một vấn đề thực tiễn. Theo các nhà quản và các nhà kinh tế học nói một cách tổng quát công nghệ là hệ thống kiến thức về quy trình và kỹ thuật chế biến vật chất hoặc chế biến thông tin nhằm biến đổi các nguồn lực tự nhiên thành các nguồn lực sử dụng Theo tổ chức phát triển công nghiệp liên hiệp quốc UNIDO ( United Nations Industrial Development Orgnization) công nghệ là việc áp dụng khoa học vào công nghệ bằng cách sử dụng những nghiên cứu và xử một hệ thống và có phơng pháp. Theo Uỷ ban kinh tế xã hội Châu á-Thái Bình Dơng ESCAP ( Economic and Social Commision for Asia and Pacific), công nghệ bao gồm tất cả các kỹ năng, kiến thức, thiết bị và phơng pháp sử dụng trong sản xuất, chế tạo hoặc dịch vụ công nghiệp, dịch vụ quản lý, công nghệ luôn luôn gắn liền với quá trình sản xuất trực tiếp. Định nghĩa này đã đợc mở rộng khái niệm ứng dụng của công nghệ vào các lĩnh vực quản và dịch vụ. Định nghĩa này đợc áp dụng rộng rãi, đánh dấu một bớc ngoặt lịch sử của quan niệm về công nghệ. Về phơng diện kinh doanh khái niệm "công nghệ " đợc định nghĩa nh sau: Công nghệ là hệ thống các giải pháp mà con ngời sử dụng trong quá trình thực hiện, nh chế tạo một sản phẩm, xây dựng một công trình hay thực hiện một dịch vụ. Nh chúng ta điều biết, khoa học và công nghệ khác nhau về bản chất mặc dù có quan hệ ngày càng mật thiết. Khoa học nhằm đạt đến sự tiến bộ của nhận thức trong khi đó công nghệ áp dụng nhận thức nhằm tìm cách biến đổi thực tại. Khoa học thờng gắn với các khám phá, công nghệ gắn với hàng hoá dịch vụ. Công nghệ luôn là loại hàng hoá vô hình đợc mua bán trên thị trờng thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ. 2. Các yếu tố cấu thành công nghệ. 2.1. Hình thái vật chất của công nghệ. Hình thái vật chất của công nghệ đợc gọi là phần cứng (hardware) hay gọi tắt là trang thiết bị (technoware) bao gồm máy móc thiết bị, công cụ, hạ tầng kỹ thuật (các giải pháp đã đợc vật chất hoá). 2.2. Thông tin (informware). Thông tin là các đồ, bản vẽ, thuyết minh, quy trình, phơng pháp dự án, mô tả sáng chế, chỉ dẫn kỹ thuật đợc thể hiện trong các ấn phẩm và các phơng tiện lu trữ thông tin khác. Phần thông tin rất quan trọng nó quyết định phần lớn sự thành công hay thất bại của chuyển giao công nghệ. Nó đợc tiến hành tìm kiếm trong một thời gian dài và đợc hoàn thiện trớc thời gian ký hợp đồng. 2.3. Thiết chế (Orgaware). Thiết chế là cơ cấu tổ chức, quản lý, là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ bao gồm sự liên hệ, bố trí sắp xếp, đào tạo đội ngũ cho các hoạt động nh phân chia nguồn lực, tạo mạng lới, lập kế hoạch, kiểm tra, tiến hành. 2.4. Yếu tố con ngời (Humanware) Yếu tố con ngời bao gồm kiến thức, kỹ năng công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kỷ luật sản xuất và tính sáng tạo. Ba yếu tố thông tin, thiết chế, yếu tố con ngời gộp lại gọi là phần mềm của công nghệ (Software) 3. Các thuộc tính (đặc điểm) của công nghệ. Công nghệmột loại hàng hoá trên thị trờng với t cách là một hệ thống công cụ chế biến vật chất và chế biến thông tin, hàng hoá công nghệ có thuộc tính riêng. Những thuộc tính này do 4 yếu tố cơ bản của công nghệ tạo nên, nó quyết định và ảnh hởng trực tiếp tới việc mua, bán, đánh giá, định giá, trao đổi, sử dụng công nghệ. 3.1 Tính hệ thống: Tính hệ thống thể hiện ở chỗ bất cứ một công nghệ nào cũng hàm chứa trong đó mối quan hệ hữu cơ giữa bốn yêú tố cấu thành nên nó. Trang thiết bị là cốt lõi của bất kỳ sự chuyển đổi. Nó đợc phát triển, lắp đặt, vận hành bởi con ngời. Yếu tố con ngời là yếu tố chủ chốt của bất kỳ thao tác chuyển đổi, nó đợc phần thông tin hớng dẫn. Thông tin đợc tạo ra và đợc con ngời sử dụng để quyết định và vận hành trang thiết bị. Thiết chế tiếp nhận và kiểm soát phần thông tin, phần con ngời và phần trang thiết bị để tiến hành quá trình chuyển đổi. Bốn yếu tố này liên kết trực tiếp với nhau. Trong đó yếu tố con ngời là phần tối quan trọng của công nghệ. Tính hệ thống thể hiện trình tự, bớc thực hiện theo một chu trình nghiêm ngặt, theo quy trình, thời gian, địa điểm . trong từng yếu tố. Sự tơng tác giữa các yếu tố của công nghệ đợc thể hiện trong đồ sau. (Hình 1) phần thông tin phần thông tin phần con người phần kỹ thuật phần tổ chức Hình 1. Sự tơng tác giữa các thành phần của công nghệ Nguồn: Đoàn Châu Thanh - Chuyển giao công nghệ nớc ngoài vào Việt Nam trong công cuộc CNH - HĐH nền kinh tế - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Trờng Đại học Ngoại thơng, tr4. Qua hình 1 cho ta thấy chỉnh thể thống nhất của công nghệ. Công nghệ đó là tổng hoà mọi yếu tố từ yếu tố công nghệ hiện thân trong con ngời, đến công nghệ hiện thân trong vật thể biểu hiện ở phần kĩ thuật, công nghệ hiện thân trong tài liệu kĩ thuật biểu hiện ở phần thông tin, cho đến công nghệ hiện thân trong thể chế biểu hiện ở phần tổ chức. Nh vậy khi đề cập đến công nghệ hay CGCN, chúng ta phải đồng thời phần tích các yếu tố cấu thành nên công nghệ trong một chỉnh thể thống nhất không tách rời, nếu không chúng ta sẽ phạm phải sai lầm khó tránh khỏi khi đa ra quyết định lựa chọn công nghệ. 3.2. Tính sinh thể và tiến hoá: Đây là thuộc tính của cơ thể sống, tức là bảo đảm cung cấp các yếu tố đầu vào, có môi trờng tốt, đợc thích nghi hoá, có bảo dỡng, duy trì và hoàn thiện. Công nghệ chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu đợc nuôi dỡng. Nếu xem công nghệ R&D Công nghệ Sản phẩm Ra đờităng trưởngChuyển đổithị trường Độ chênh Bão hoà Bão hoà Độ chênh giữa CN&SP Nhu cầu đổi mới công nghệ CN:SF:R&D Công nghệ Sản phẩm Hoạt động nghiên cứu và triển khai nh một đối tợng tĩnh, một sản phẩm chết" thì trớc sau công nghệ sẽ trở thành gánh nặng cho ngời sử dụng nó. Công nghệ nào cũng có riêng vòng đời của mình cho dù công nghệ nhập từ nớc ngoài hay công nghệ phát sinh trong nớc đều trải qua những giai đoạn có quan hệ mật thiết lẫn nhau mà ngời ta gọi nó là vòng đời công nghệ.Vòng đời của công nghệ gồm 4 giai đoạn: nghiên cứu (Research), triển khai (Development), sản xuất (Production) và thị trờng (Marketing) . Qua hình 2 ta thấy 4 giai đoạn này gắn liền và có quan hệ tơng hỗ với chu kỳ của sản phẩm.Tuy nhiên, công nghệ luôn đi trớc và có trớc sản phẩm nên giữa công nghệ và sản phẩm luôn có độ chênh lệnh và chính từ đó xuất hiện nhu cầu đổi mới của công nghệ . Hình 2: đồ chu kì sống và công nghệ của sản phẩm Nguồn: Đoàn Châu Thanh - Chuyển giao công nghệ nớc ngoài vào Việt Nam trong công cuộc CNH - HĐH nền kinh tế - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Trờng Đại học Ngoại thơng, tr3 Qua hình 2 cho thấy điểm bão hoà trong chu kì sống của công nghệ luôn xuất hiện trớc điểm bão hoà trong chu kì sống của sản phẩm. Mặc dù một sản phẩm còn đang trong giai đoạn tăng trởng của chu kì sống song công nghệ chế tạo ra sản phẩm đó đã dừng lại ở điểm bão hoà trong chu kì sống. Vì vậy công tác đổi mới công nghệ đối với một doanh nghiệp phải đợc chú trọng ngay từ khi sản phẩm do công nghệ đó chế tạo ra còn ở giai đoạn tăng trởng. Nếu công tác đổi mới công nghệ sản xuất chỉ dợc tiến hành khi sản phẩm do công nghệ đó chế tạo ra ở điểm bão hoà của chu kì sống, thì chắc chắn rằng việc đổi mới công nghệ của doanh nghiệp đã muộn và doanh nghiệp khó mà giữ đợc vị thế cạnh tranh trớc đó. 3.3. Công nghệ mang bản chất thông tin. Bắt nguồn từ khoa học, công nghệ cũng mang bản chất thông tin. Thông tin công nghệ không dừng ở việc mô tả bản chất của các giải pháp công nghệ, mối quan hệ giữa các yếu tố hàm chứa trong công nghệ, mà còn tổng hợp về giá cả, điều kiện áp dụng, khả năng đạt hiệu quả khi sử dụng công nghệ. Do đó, việc xác định sở hữu, bảo vệ, đánh giá, xử lý, cập nhật trong việc mua bán công nghệ là hết sức phức tạp. Nó đòi hỏi có sự can thiệp và bảo hộ của hệ thống luật pháp không chỉ ở phạm vi quốc gia mà cả quốc tế. Đồng thời nó cũng đòi hỏi các kỹ năng linh hoạt và các kinh nghiệm trong quá trình thăm dò, tình báo, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Để đảm bảo thông tin công nghệ khỏi bị đánh cắp và công nghệ không bị bắt chớc, có một thông tin trung gian là thông tin Patent (về các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ của hàng hoá). Thông tin Patent thể hiện đợc điểm cốt lõi của công nghệ, nhng còn thiếu mức độ chi tiết và thiếu yếu tố kỹ thuật, thơng mại đồng bộ kèm theo để có thể nắm đợc công nghệ. Patent là một văn bằng mà nội dung của nó đợc Nhà nớc bảo hộ độc quyền, là bộ phận của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ thế giới thông qua các hiệp định quốc tế. Việc sử dụng thông tin Patent điều phải đợc phép của chủ sở hữu và đăng ký với cơ quan quản có thẩm quyền (Cục quản phát minh sáng chế). Giữa thông tin công nghệ và thông tin khoa học có sự khác nhau. Sự nhầm lẫn về bản chất này có thể dẫn đến những thiếu sót khi xử thông tin và thất bại khi sử dụng công nghệ. Thông tin công nghệ là thông tin có thể đem lại lợi nhuận ngay hôm nay hoặc ngày mai, còn thông tin khoa học có thể đem lại lợi nhuận sau một thời gian dài 5 năm chẳng hạn. Thông tin khoa học thờng đề cập sâu hơn về một đối tợng, ngợc lại thông tin công nghệ lại thờng tổng hợp nhiều khía cạnh. Thông tin công nghệ thờng rất rộng, không chỉ dừng ở khía cạnh kĩ thuật, mà còn bao quát cả khía cạnh thơng mại hoá, sở hữu công nghiệp và những vấn đề xung quanh hoạt động CGCN. Nh vậy, công nghệ không chỉ đem lại thông tin về chi tiết kỹ thuật mà còn cung cấp cả các chi tiết khác về mặt công nghệ nh đào tạo, huấn luyện, chuyên gia. Để sử dụng công nghệ cần có đầy đủ thông tin để đa ra các quyết định đầu t đúng đắn. 3.4. Tính đặc thù. 3.4.1. Đặc thù theo mục tiêu (Objective Specific) Mặc dù khái niệm công nghệ rất rộng nhng rất cụ thể, công nghệ luôn gắn liền với việc giải quyết một mục tiêu cụ thể. Mỗi một công nghệ cho ra một sản phẩm nhất định với số lợng và chất lợng nhất định, tơng ứng với một lợng hao phí nhất định về nhân vật lực để tạo ra sản phẩm đó. Xuất phát từ thuộc tính đặc thù của công nghệ hoạt động (R&D) đợc định h- ớng cụ thể tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia khác nhau. 3.4.2. Đặc thù về địa điểm (Location specific) Khi một công nghệ đợc chuyển giao từ nơi này sang nơi khác thì nó trở nên khác trớc. Khi trở nên lạc hậu ở một nớc không còn đáp ứng việc tạo ra sản phẩm mới thì ở nớc nớc khác nó có thể vẫn đợc coi là mới và thích hợp. Điều đó có nghĩa là lúc sản phẩm đang ở giai đoạn thoái trào tại nớc phát triển công nghệ thì nó lại ở trong giai đoạn cao trào ở nớc tiếp nhận công nghệ có nền công nghệ kém phát triển hơn. Sự khác nhau này là do yếu tố của con ngời, môi trờng, thị trờng, các yếu tố đầu vào, văn hoá của một nớc quyết định. Điều này cho thấy rằng, chuyển giao công nghệ không đơn thuần là chuyển dịch công nghệ từ vị trí địa này sang vị trí khác mà là cả quá trình cải tiến sửa đổi thích nghi hoá, "địa phơng hoá" cho phù hợp với điều kiện của môi trờng mới. 4. Phân loại công nghệ 4.1 . Căn cứ vào mức độ tiên tiến của công nghệ. Căn cứ vào mức độ tiên tiến của công nghệ chia làm 3 loại công nghệ chính: - Công nghệ cao - Công nghệ thờng - Công nghệ thấp Những chỉ tiêu đối với một công nghệ cao là: - Tiêu hao một lợng lớn về chi phí (R&D) công nghệ. - áp dụng những giải pháp hoặc kiến thức khoa học mới nhất, sử dụng nhiều phát minh sáng chế mới. - Trình độ tự động hoá cao. - Vận dụng phức hợp nhiều giải pháp công nghệ - Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghệ khác. Tuy nhiên khái niêm công nghệ cao, chỉ có ý nghĩ tơng đối, khái niệm này biến đổi theo thời gian, và đợc hiểu không giống nhau ở các nớc có trình độ công nghệ khác nhau. Một công nghệ cao đợc hiểu theo những tiêu chí ở trên quá thiên về mặt kỹ thuật, nó cha tính đến khía cạnh thơng mại, bởi lẽ có công nghệ cao cha hẳn đã đảm bảo thành công về mặt thơng mại vì nó phụ thuộc và sự chấp nhận của thị tr- ờng. Do đó đứng trên góc độ doanh nghiệp, khi đánh giá công nghệ không thể tách rời các yếu tố kỹ thuật ra khỏi các yếu tố thơng mại. Tóm lại một công nghệ đợc coi là công nghệ cao hiện đại còn cho phép nhà đầu t đạt đợc hiệu quả kinh doanh tơng ứng thể hiện ở mức độ sinh lợi, giá trị gia tăng, năng suất cao hơn các công nghệ tơng tự. 4.2. Căn cứ vào mức độ hàm lợng các nguồn lực trong công nghệ Chia làm 3 công nghệ chính: - Công nghệ có hàm lợng lao động cao (Labour intensive): may mặc, dệt; lắp ráp. - Công nghệ có hàm lợng vốn cao (Capital intensive): đóng tàu cơ khí; khai khoáng. - Công nghệ có hàm lợng tri thức cao (Know intensive): phần mềm, công nghệ sinh học . Các nớc phát triển thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đều đã trải một cách tuần tự trong những bậc thang công nghệ đó là chuyển dần từ công nghệ có hàm lợng lao động cao sang công nghệ có hàm lợng vốn và tri thức cao. Tuy nhiên việc giải bài toán nhảy cóc công nghệ (thực hiện chu trình công nghệ đứt đoạn : nhảy từ chu trình công nghệ hiện có sang một chu trình công nghệ cao hơn tiên tiến hơn của các nớc phát triển), là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra với các nớc đang phát triển trong thời đại ngày nay để rút ngắn khoản cách về trình độ và năng suất của nền sản xuất so với nền sản xuất của các nớc phát triển. 5. Xu hớng phát triển của công nghệ thế giới hiện nay Hiện nay, trên thế giới theo OECD, những ngành mũi nhọn công nghệ cao đang đợc phát triển mạnh mẽ ở những nớc công nghiệp nh Mỹ, Nhật, các nớc Đông Âu và đặc biệt các nớc công nghiệp mới (NICs) ở Châu á đó là những ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ gia công chính xác trong chế tạo máy, tự động hoá, năng lợng mới, công nghệ hàng không vũ trụ . Đây là những ngành thể hiện những xu thế phát triển chủ yếu hiện nay của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ thế giới. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ này đã đa vai trò của các yếu tố lợi thế so sánh cạnh tranh có tính truyền thống nh tài nguyên, vốn, sức lao động xuống hàng thứ yếu sau yếu tố về trí tuệ (kỹ năng công nghệ). Tổ chức hoạt động khoa học có tính sáng tạo sẽ là nền tảng của sự phát triển thịnh vợng và giàu có của mỗi quốc gia và xã hội. Điện tử tin học, công nghệ sinh học và vật liệu mới là ba nội dung cơ bản nhất của cách mạng công nghệ, của hệ thống công nghệ thời đại. Nói đến cách mạng công nghệ tất nhiên là còn phải đề cập tới các hớng phát triển khác nh : công nghệ vũ trụ, công nghệ đại dơng, công nghệ tổng hợp hạt nhân nhng đó là những hớng công nghệ đặc trng cho một số ít siêu cờng về kinh tế và khoa học kỹ thuật không mang tính phổ cập. Hơn nữa những tiến bộ trong các hớng này phần lớn do những thành tựu mới của điện tử tin học, công nghệ sinh học và vật liệu mới quyết định. Ba hớng công nghệ cơ bản nói trên phát triển không tách rời nhau và thâm nhập vào nhau tạo điều kiện cho nhau phát triển. Cách mạng công nghệ càng phát triển lên cao thì sự thâm nhập vào nhau của các hớng công nghệ ấy càng mật thiết. Không có những thành tựu mới của điện tử và tin học thì không thể có các loại vật liệu có tính năng theo đơn đặt hàng, không thể tạo ra các cơ thể sống có tình trạng mong muốn, ngợc lại không có vật liệu mới thì cũng không thể có những thành tựu hiện nay của điện tử và tin học. Sinh điện tử trong tơng lai sẽ là một sự lai ghép thực sự giữa công nghệ sinh học và vi điện tử với sự tham gia của các vật liệu sinh học. Điện tử tin học, công nghệ sinh học và vật liệu mới là ba hớng công nghệ mang tính "generic"có khả năng thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực công nghệ khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Đó là cơ sở công nghệ để thực hiện sự nghiệp tái công nghiệp hoá tại các nớc một mặt vừa tạo những ngành công nghiệp mới có tốc độ phát triển rất cao từ 17% - 25% (nh công nghiệp điện tử và công nghiệp sinh học) một mặt góp phần hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế của các ngành đã có từ trớc (nh dệt may, da dầy, luyện kim, công nghiệp ô tô) mang lại cho các nớc một mức sống mới, những giá trị kinh tế - kỹ thuật mới. II. Chuyển giao công nghệ . 1. Khái niệm chuyển giao công nghệ: Trong nền kinh tế thị trờng, công nghệ luôn đợc coi là hàng hoá mà đã là hàng hoá thì tất yếu sẽ có mua và bán, trao đổi và có thị trờng tiêu thụ hàng hoá đó. Việc mua và bán đó đợc gọi chung bằng thuật ngữ CGCN, nh vậy 4 yếu tố cấu thành CGCN chính là máy móc (machine), thị trờng (market), quản (management), tiền (money) gọi tắt là 4 M. CGCN đợc hiểu đơn giản là mang kiến thức kỹ thuật vợt qua một giới hạn trong hay ngoài nớc. Thực ra CGCN là việc tiếp nhận công nghệ nớc ngoài và là quá trình vật lý, trí tuệ một quá trình đi tìm kiếm với việc huấn luyện toàn diện của một bên về sự hiểu biết học hỏi của một bên khác. Bên bán là: "bên giao công nghệ" là một bên gồm một hay nhiều tổ chức kinh tế, khoa học, công nghệ và tổ chức có t cách pháp nhân hoặc cá nhân ở nớc ngoài có công nghệ chuyển giao vào nớc khác. Do xuất phát từ nhu cầu đổi mới và cải tiến công nghệ của các nớc chủ công nghệ, các nớc thờng xuyên chuyển giao công nghệ và thiết bị đã bắt đầu bão hoà trên thị trờng chứ không phải chuyển giao công nghệ mới nhất. [...]... trong chuyển giao công nghệ 4.1 Giá cả trong chuyển giao công nghệ 4.1.1 Các yếu tố ảnh hởng đến giá cả chuyển giao công nghệ Công nghệmột loại hàng hoá đặc biệt nên không có giá cả quốc tế hay giá cả quốc gia cho mỗi công nghệ nh hàng hoá thông thờng khác Việc mua bán công nghệ hầu nh phụ thuộc vào ngời bán hay nớc chuyển giao định đoạt phần nhiều Do vậy nớc đợc chuyển giao hay nớc mua công nghệ. .. xuất ở nớc ngoài và sự quản chặt chẽ và hiệu quả của các công ty tập đoàn đã đem lại cho hàng hoá của các công ty một sức cạnh tranh cao trên thị trờng Qua những phân tích ở trên, qua các cách nhìn nhận khác nhau về chuyển giao công nghệ, chúng ta đã thấy đợc tính tất yếu của chuyển giao công nghệ trong thời đại ngày nay Một khi mà sự chênh lệch và trình độ công nghệ về mức sống giữa các quốc gia các... Tính đồng bộ : Công nghệ có tính mục tiêu cụ thể, công nghệ nào sản phẩm đó, ứng với mỗi công nghệmột sản phẩm nhất định do vậy sự đồng bộ của công nghệ thể hiện khía cạnh vật chất của công nghệ, đảm bảo cho công nghệ có đầy đủ các giải pháp để đạt đợc mục tiêu đã định Tính tiến bộ hay tính hiện đại: Tính tiến bộ hay tính hiện đại của công nghệ đợc thể hiện qua sản phẩm của công nghệ Đánh giá... công nghệ đến 10% tổng số vốn đầu t đối với công nghệ hội đủ tiêu chuẩn: + Công nghệ chuyển giao thuộc công nghệ cao (theo danh mục của Bộ khoa học, công nghệ và môi trờng công bố trong từng thời kỳ) + Công nghệ đợc chuyển giao có ý nghĩa lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng sâu vùng xa và miền núi hải đảo + Phần lớn sản phẩm đợc xuất khẩu (hoặc phí đợc trả cho công nghệ đợc ở mức cao đối... nhận một cách có hệ thống Việc nhận dạng đánh giá và phân tích công nghệ phải đặt trong tổng thể: Phân tích thị trờng, phân tích tài chính và kinh tế của dự án Chỉ có nh vậy mới đánh giá đợc công nghệ một cách hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh và lợi nhuận cho dự án 2 Nội dung chuyển giao công nghệ 2.1 Nội dung chuyển giao công nghệ 2.1.1 Chuyển giao sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tợng sở hữu công. .. cha sử dụng nhng đã cũ về nguyên công nghệ) Khi đó mong muốn chuyển giao các công nghệ cũ sang các nớc khác là tất yếu để có thể tiếp tục thu lợi từ công nghệ đáng ra phải bỏ đi từ đó lại điều kiện cho các nớc phát triển và các TCNs tăng thêm khả năng tài chính để cách tân công nghệ mới của mình Một chi phí để duy trì một nhà máy hoạt động cầm chừng (do đã cũ về nguyên công nghệ) lớn hơn nhiều chi... vẫn cha nhiều, và chủ yếu tập trung vào các nớc (NICs) Dòng chuyển giao công nghệ giữa các nớc công nghiệp phát triển với nhau Dòng chuyển giao công nghệ này đợc đánh giá là dòng chuyển giao công nghệ lớn nhất Ví dụ trong tổng số vốn đầu t ra nớc ngoài, đầu t của Mỹ sang các nớc công nghiệp phát triển chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao cha bao giờ nhỏ hơn 60%, tỷ lệ tơng ứng của Anh là... những cải tiến, đổi mới công nghệ để duy trì lợi thế cạnh tranh của bên nhận hòng thu đợc những khoản phí kỳ vụ nh mong muốn III Vai trò của chuyển giao công nghệ 1 Tính tất yếu của chuyển giao công nghệ 1.1 Chuyển giao công nghệ là con đờng tất yếu để không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ lực lợng sản xuất Trong thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ đang phát triển với một tốc độ vũ bão, là động... thể tiến hành việc sản xuất một cách chính xác và hiệu quả kinh tế nh thế 2.1.3 Thực hiện các hình thức dịch vụ và t vấn sau: Hỗ trợ trong việc lựa chọn công nghệ, hớng dẫn lắp đặt thiết bị, vận hành thử các dây chuyền thiết bị nhằm áp dụng công nghệ đợc chuyển giao T vấn quản công nghệ, t vấn quản kinh doanh, hớng dẫn thực hiện các quy trình công nghệ đợc chuyển giao Đào tạo huấn luyện, nâng... tác nghiên cứu cùng phát triển công nghệ Hợp tác nghiên cứu cùng phát triển công nghệ là hình thức chuyển giao công nghệ mà hai bên cùng xây dựng một dự án công nghệ trên cơ sở thế mạnh vốn có của mỗi bên, các bên cùng tiến hành nghiên cứu phát triển dự án công nghệ đó theo nguyên tắc cùng đầu t cùng chịu rủi ro để tạo ra một giải pháp công nghệ mới Đây là hình thức các công ty nớc sở tại, các chính . Một số Lý luận chung về công nghệ, chuyển giao công nghệ I. Công nghệ 1. Khái niệm về công nghệ . Công nghệ là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau về công. toán trong chuyển giao công nghệ 4.1. Giá cả trong chuyển giao công nghệ 4.1.1. Các yếu tố ảnh hởng đến giá cả chuyển giao công nghệ Công nghệ là một loại
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay