MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

17 391 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 18:20

1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH I.Một số giải pháp: I 1.Đào tạo về chất lượng 1 : Giáo dục đào tạo là các chiến thuật trong một chiến lược rộng lớn để thực hiện quản chất lượng. Mục tiêu của đào tạo chất lượng là truyền đạt nhu cầu của khách hàng đến mọi người trong công ty, chỉ ra những lĩnh vực cần cải tiến, những đổi mới trong tương lai, những quyết định mới cần được triển khai. Để đạt được hiệu quả, chương trình đào tạo cần được hoạch định một cách có hệ thống và khách quan. Công tác đào tạo cần phải được tiến hành liên tục để đáp ứng những thay đổi về công nghệ, về môi trường hoạt động và cơ cấu của công ty mà đặc biệt là những thay đổi về bản thân những người lao động trong công ty. Hoạt động đào tạo được triển khai từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các nhân viên. Đào tạo chất lượng xuất phát từ chính sách chất lượng và được thực hiện theo một chu trình khép kín sau: Chính sách chất lượng Đào tạo Phân công trách nhiệm Xác định mục tiêu Xây dựng tiêu chuẩn đào tạo Nêu nhu cầu đào tạo Kiểm định tính hiệu lực Đánh giá kết quả Thực thi & theo dõi Chương trình & tài liệu Một trong số các nội dung quan trọng của chính sách chất lượng là đưa mọi người cùng tham gia vào quá trình quản chất lượng của công ty. Do vậy, chương trình đào tạo chất lượng 1 GS.Nguyễn Đình Phan (chủ biên) , Giáo trình Quản trị chất lượng trong tổ chức , Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Nhà xuất bản giáo dục. 1 1 2 của công ty phải được tổ chức theo từng ngành nghề của người lao động, những người mới phải nắm được các nội dung cơ bản của quản chất lượng, những người lao động đã có thâm niên thì phải hiểu sâu hơn về quản chất lượng và đẩy mạnh áp dụng các kiến thức đã có được vào thực tiễn. Những người quản trung gian cũng phải nắm được các kiến thức về quản chất lượng để quản các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản của mình một cách hiệu quả hơn. Những nhà quản cấp cao của công ty cũng cần phải nắm chắc quản chất lượng để giải quyết các vấn đề ở tầm công ty. a) Đào tạo cấp lãnh đạo cao nhất của công ty: Người lãnh đạo cao nhất của công ty quyết định chính sách và chiến lược chất lượng của công ty. Đào tạo huấn luyện có vai trò làm cho người lãnh đạo nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa của hệ thống quản chất lượng để họ cam kết, bắt tay thực sự vào thực thi. Mục tiêu của chương trình đào tạo là hướng các nhà quản vào: − Đáp ứng các đòi hỏi của khách hàng – bên trong và bên ngoài công ty. − Xác định chuẩn mực cần đạt được − Theo dõi hoạt động chung về chất lượng – chi phí chất lượng − Triển khai một hệ thống chất lượng tốt – ngăn ngừa. − Áp dụng một phương pháp kiểm soát quá trình. b) Đào tạo cán bộ trung gian: Một cán bộ quản tham mưu là trưởng phòng chất lượng cần phải được đào tạo đặc biệt. Trưởng phòng quản chất lượng có trách nhiệm quản hệ thống chất lượng toàn công ty bao gồm: việc thiết kế, vận hành và kiểm tra hệ thống đó. Người phụ trách quản chất lượng và các trợ cần được huấn luyện cách giúp đỡ các đồng nghiệp trong việc thiết kế và tác nghiệp các hệ thống quản chất lượng trong phạm vi chức năng của họ, giúp các trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ và phối hợp các biện pháp khác một cách hiệu quả. Các cán bộ quản trung gian cần được huấn luyện toàn diện về các khái niệm, kỹ thuật và việc vận dụng những quá trình kiểm soát bằng phương pháp thống kê. Nếu thiếu những công cụ đó hệ thống chất lượng sẽ nằm ì, không còn sức sống. Nôi dung của việc đào tạo gồm: − Giới thiệu về chất lượngquản chất lượng : nhận thức, cam kết, chính sách, chi phí, khâu cung ứng , khách hàng… 2 2 3 − Kiểm tra một cách có hệ thống : các công cụ và kỹ thuật cơ bản như: phân tích pareto, phân tích nhân quả, đồ thị lưu đồ và giải thích về các công cụ và kỹ thuật này. − Kiểm soát sản phẩm: sử dụng phương pháp lấy mẫu, đánh giá hoạt động. − Kiểm soát các quy trình của tổ chức. − Các đổi mới cải tiến chất lượng. c) Cấp giám sát thứ nhất: Cấp giám sát thứ nhất là nơi các hoạt động quản chất lượng được quản thực tế. Nội dung đào tạo: giải thích rõ ý nghĩa của chính sách chất lượng, các nguyên tắc của hệ thống , giải thích rõ vai trò của những người quản đốc, giám sát viên ở cấp này trong việc vận hành hệ thống chất lượng, kiểm tra quá trình bằng phương pháp thống kê và yêu cầu cam kết thực hiện đối với họ trong chương trình quản chất lượng. Tôt hơn là nên để cấp lãnh đạo trung gian tham gia vào việc đào tạo cho cấp giám sát này để : (1) đảm bảo được rằng nội dung truyền đạt của họ không bị bóp méo; (2) làm cho cán bộ thuộc cấp quản đốc phân xưởng hiểu rằng toàn bộ lãnh đạo cty có quan tâm lớn đối với chương trình chất lượng và mong muốn mọi người rèn luyện chăm chỉ và tham gia tích cực vào chương trình chất lượng của công ty. Cần phải huấn luyện cho họ về cách tác nghiệp phù hợp, hiệu quả, và an toàn, cách bảo quản máy móc, và các quy trình, cách quản con người và ban hành các quyết định thực thi đúng đắn. Quản đốc phân xưởng là mắt xích then chốt trong việc đào tạo tất cả các nhân viên khác. Khi đào tạo các trưởng nhóm chất lượng cần tránh cả 2 nguy cơ là đào tạo quá đơn giản hoặc đào tạo quá chuyên môn hoá. Ngược lại, các huấn luyện viên cần chú trọng vào thực hành. d) Đào tạo cho tất cả các nhân viên khác: Nhận thức được vấn đề rằng nếu chương trình quản chất lượng không đến được với những người lao động ở cấp cơ sở thì chương trình quản chất lượng do các nhà quản cấp cao khởi thuỷ sẽ không thành hiện thực và không thể thành công được. Đối với cán bộ, nhân viên nội dung đào tạo gồm: những nội dung cơ bản của chất lượng đặc biệt phải chú ý đến việc sử dụng những ví dụ minh hoạ thât đơn giản, dễ hiểu để giải thích các thuật ngữ, khái niệm. Mỗi người cần được huấn luyện tỷ mỷ về các quy trình chất lượng liên quan đến công việc của họ. Họ cần phải được đào tạo đầy đủ về kỹ thuật, nghiệp vụ, nhưng họ cũng cần phải nắm được nhu cầu của khách hàng. Ban đầu, hệ thống quản chất lượng còn là một khái niệm khó du nhập, do vậy cần có thời gian để hệ thống ăn sâu bén rễ vào tiềm thức của mỗi người trong công ty. Điều quan trọng là 3 3 4 chương trình đào tạo chất lượng phải có mối quan hệ khăng khít, hữu cơ với các nghiệp vụ của người nhân viên. Vì vậy khó có thể nêu ra một chương trình đào tạo cụ thể cho nhóm này. I 2. ISO Oline: 2 Trong những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã đi vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và hệ thống quản chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO cũng không phải là một ngoại lệ: công ty có thể quản hệ thống ISO của mình trực tuyến, hay còn gọi là ISO Online. Theo chức năng, hệ thống ISO được áp dụng ở công ty phục vụ 3 đối tượng: người quản (lãnh đạo tổ chức); người quản trị hệ thống (QMR); người sử dụng (các nhân viên trong doanh nghiệp). Trong khi đó, tiêu chí của ISO Online là cung cấp đúng tài liệu cho đúng người cần, tại đúng thời điểm và đúng chỗ. Điều này là một ưu điểm của hệ thống thông tin hiện nay đặc biệt khi mà hệ thống viễn thông ngày càng phát triển cho phép máy tính kết nối mọi lúc mọi nơi và thông qua mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) hay thậm chí qua mạng Internet cho phép người dùng truy cập hệ thống không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Tại sao cần áp dụng ISO Online? Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 là bước chuẩn bị tốt và cần thiết, tạo thuận lợi cho việc tin học hóa hoạt động của công ty. Có một sự liên hệ mật thiết giữa hệ thống ISO 9000 và CNTT. CNTT có thể hỗ trợ tốt cho việc quản hoạt động theo hệ thống ISO 9000 của công ty. Việc áp dụng hệ thống quản ISO Online sẽ tạo ra cho công ty một môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp trong việc trao đổi thông tin, hệ thống hỗ trợ đáp ứng nhanh các yêu cầu cập nhật và truy cập thông tin, đảm bảo tính nhất quán của thông tin và kiểm soát thông tin - tránh trùng lặp và giảm thiểu việc sử dụng và quản bằng giấy tờ, tài liệu; tiết kiệm thời gian lưu trữ, tìm kiếm và chi phí in ấn. 2 http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Doanh-nghiep-co-the-ap-dung-ISO-Online/45127908/217/ 4 4 5 ISO Online tạo ra môi trường cho phép trao đổi thông tin nội bộ dễ dàng và nhanh chóng, thông tin mọi lúc, mọi nơi, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, tăng năng suất làm việc, quản dữ liệu tập trung và thống nhất, hệ thống tài liệu và hồ được quản tập trung và cho phép ban hành, phê duyệt tài liệu, công việc trực tuyến trên mạng. Ngoài ra, hệ thống ISO Online được thiết kế với khả năng mở rộng truy cập thông tin từ xa không phụ thuộc vào vị trí địa thông qua hệ thống Internet. So với ISO truyền thống, ISO Online có những lợi ích đối với các đối tượng phục vụ của ISO trong công ty. Cụ thể, đối với QMR: việc quản hệ thống tài liệu hồ được thực hiện đơn giản dễ dàng và nhanh chóng - chỉ cần nhập thêm một tài liệu lên hệ thống thì tất cả những người liên quan ngay tức thì đã nhận được và có thể truy cập ngay. Đối với nhân viên: có thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào mình cần tại bất kỳ thời điểm nào. Có thể đọc một hướng dẫn hay điền một biểu mẫu trong quá trình thực hiện công việc của mình, không bao giờ bị sử dụng nhầm tài liệu lỗi thời. Việc quản và lưu hồ theo các công việc được thực hiện một cách dễ dàng và tập trung (lưu trên máy chủ) và tất cả hồ hệ thống sẽ lưu theo các công việc cụ thể. Quá trình tạo hồ và phê duyệt hồ trực tuyến khi thực hiện công việc, hệ thống e-mail nội bộ tích hợp để trao đổi thông tin, cảnh báo tất cả các thay đổi của bất kỳ một tài liệu nào, hệ thống cho phép phân quyền truy cập và tìm kiếm hồ dễ dàng. Đối với người quản lý: có thể kiểm soát được toàn bộ hồ sơ, công việc, và trạng thái của mỗi công việc đã giao cho cấp dưới. Có thể xem hàng loạt các báo cáo về công việc, nhân sự, khách hàng ngay tức thì tại phòng làm việc của mình mà không cần phải chờ thư ký tập hợp một vài ngày. Tại mỗi thời điểm có thể kiểm soát tình hình thực hiện các công việc mình phải làm và công việc mình đã giao - trạng thái, tiến độ. 5 5 6 Các bước triển khai ISO Online Để triển khai áp dụng hệ thống ISO Online, có thể có các phương pháp khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp giải pháp. Riêng hệ thống quản ISO Online (Click2K) của Trung tâm năng suất Việt Nam có tên là Click2K, với chuyên gia tư vấn sẽ cùng với doanh nghiệp thực hiện theo 3 bước cơ bản dưới đây. 1- Khảo sát hệ thống: bước quan trọng quyết định đến thành công của dự án, cần xác định tình trạng hiện tại của hệ thống bao gồm thông tin hệ thống hạ tầng (phần cứng) và xác định rõ các đặc thù quản lý, các yêu cầu của công ty và từ đó sẽ lập nên kế hoạch yêu cầu tùy biến ứng dụng (customization) phù hợp với công ty. 2- Tùy biến ứng dụng: do đặc thù của hệ thống ISOmột hệ thống chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhưng có những đặc thù riêng, chính vì vậy mà tùy biến ISO Online là điều bắt buộc - không thể sử dụng hoàn toàn hệ thống của tổ chức này áp dụng cho doanh nghiệp khác. Căn cứ vào các yêu cầu đặc thù, giải pháp sẽ được tùy biến theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp. 3- Chuyển đổi hệ thống: là bước đòi hỏi sự cam kết của lãnh đạo và sự hợp tác của cán bộ nhân viên trong công ty. Để chuyển đổi từ phong cách làm việc thủ công sang làm việc trên máy tính thông qua một hệ thống thống nhất không phải là đơn giản. Bước này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của chuyên gia tư vấn cũng như của toàn bộ công ty. Cần gì để áp dụng ISO Online? Yêu cầu đầu tiên của CNTT trực tuyến là công ty phải có hệ thống mạng nội bộ để các máy tính trong toàn doanh nghiệp có thể “nói chuyện” được với nhau. Tùy thuộc vào giải pháp của nhà cung cấp mà công ty cần phải chuẩn bị các hệ thống ứng dụng nền tảng cần thiết cho việc chạy ứng dụng. Ví dụ, hệ điều hành (Windows Server, Unix .), hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (SQL server, Oracle .). Để áp dụng thành công hệ thống ISO Online cần các điều kiện: đào tạo, hướng dẫn một cách hệ thống cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty để mọi 6 6 7 người có thể vận hành thành thạo hệ thống này (cũng như hệ thống ISO truyền thống. Để áp dụng có hiệu quả doanh nghiệp phải thực sự “nhúng” hoàn toàn hệ thống hiện hành vào hệ thống ISO 9000, nếu không khi áp dụng hệ thống ISO không những không có hiệu quả mà còn phản tác dụng, tức là tạo thêm gánh nặng, thêm công việc cho mỗi nhân viên. Ngoài ra, vai trò của chuyên gia tư vấn cũng hết sức quan trọng. I 3.Thành lập các nhóm chất lượng trong công ty: 3 II.1.1. Định nghĩa: “Nhóm chất lượng” • Là một nhóm ít người • Cùng trong một đơn vị công tác • Tự nguyện tham gia các hoạt động chất lượng II.1.1. Hoạt động nhóm chất lượng: • Với nội dung chủ yếu là kiểm soát và cải tiến chất lượng • Sử dụng các công cụ quản lý và cải tiến chất lượng Mục đích: • Nâng cao khả năng quản lý và lãnh đạo cho quản đốc, đốc công và động viên mọi người tham gia để không ngừng tiến bộ. • Nâng cao ý thức của người lao động, tạo ra một môi trường làm việc trong đó mọi người không những chỉ ý thức được về vấn đề chất lượng mà còn biết chủ động giải quyết những vấn đề tồn tại để cải tiến chất lượng. • Tạo ra những hạt nhân để thực hiện chủ trương, chính sách do lãnh đạo đề ra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng. Mục tiêu cơ bản của hoạt động nhóm chất lượng: 3 http://vietco.com/tl_cate.php?categoryID=201 7 7 8 • Đóng góp cho sự cải tiến và phát triển của công ty: hoạt động nhóm chất lượng chủ yếu xoáy vào việc xử lý những vấn đề tồn tại nhằm không ngừng cải tiến chất lượng nói riêng và phát triển công ty nói chung. • Tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, trong sáng trên cơ sở tôn trọng người lao động. • Khai thác khả năng và tiềm năng to lớn của người lao động. Những nguyên tắc của hoạt động nhóm chất lượng • Nhóm chất lượng ra đời và trưởng thành tại chính nơi làm việc của người lao động • Tạo ra, một hình thức hoạt động phong phú, có thể lôi kéo được mọi người tham gia, kể cả những người ít nói, ít năng động nhất. • Hoạt động nhóm chất lượng chỉ diễn ra trong thời gian làm việc và không vượt quá phạm vi công việc hàng ngày. • Hoạt động nhóm chất lượng bắt đầu từ những việc bình thường nhất, dễ giải quyết nhất sau đó dần dần chuyển sang những việc khó khăn hơn, phức tạp hơn. • Tại nơi làm việc phải tạo ra “Tình trạng được kiểm soát” một cách ổn định, có biện pháp phòng ngừa tái diễn và dự kiến trước được những vấn đề có khả năng xẩy ra. • Tìm những chủ đề thích hợp, đúng lúc, đề ra mục tiêu cụ thể nhằm liên tục cải tiến. • Vận động mọi người tham gia trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và hợp tác với nhau. • Mọi người đều có quyền trình bày ý kiến cá nhân của mình một cách chân thành, cởi mở trên cơ sở khả năng của riêng mình. • Thực hành các kỹ thuật kiểm tra chất lượng và quản lý chất lượng đã được học để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Quá trình học tập - áp dụng - học tập - áp dụng . sẽ làm mọi người nâng cao được trình độ và cảm thấy thích thú.Mỗi người 8 8 9 sẽ có niềm vui to lớn khi họ tự giải quyết được một vấn đề cụ thể và sẽ có ham muốn được tiếp tục khám phá - giải quyết. Nơi làm việc không chỉ là nơi làm việc kiếm sống mà còn là nơi để thể hiện được sự sáng tạo, do đó người lao động cảm thấy có ý nghĩa. • Các nhóm chất lượng giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hội nghị nhóm chất lượng, hội thảo . ở cả bên trong và bên ngoài làm tăng cường sự hiểu biết, tăng cường tính đoàn kết.Các nhóm chất lượng thực hiện nguyên tắc “Có cho, có nhận” để mọi người có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. II.1.1. Những yếu tố cơ bản của hoạt động nhóm chất lượng • Tự nâng cao trình độ • Hoạt động tự nguyện • Hoạt động nhóm • Động viên mọi người tham gia • áp dụng các kỹ thuật kiểm tra chất lượng • Nhóm chất lượng bắt nguồn từ nơi làm việc • Làm cho các hoạt động nhóm chất lượng tồn tại lâu bền • Cùng nhau phát triển • Sự sáng tạo • ý thức về chất lượng, ý thức về những vấn đề tồn tại, và ý thức về sự cải tiến. I 4. Xây dựng một hệ thống sản xuất tức thới(Just-in-time JIT): 4 Chiến lược Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: "đúng sản phẩm - với đúng số lượng - tại đúng nơi - vào đúng thời điểm". Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượngcông đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. 4 http://vietco.com/tl_cate.php?categoryID=201 9 9 10 Các quy trình không tạo ra giá trị gia tăng phải bỏ. Điều này cũng đúng với giai đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất, tức là hệ thống chỉ sản xuất ra cái mà khách hàng muốn. Nói cách khác, JIT là hệ thống sản xuất trong đó các luồng nguyên vật liệu, hàng hoá và sản phẩm truyền vận trong quá trình sản xuất và phân phối được lập kế hoạch chi tiết từng bước sao cho quy trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi quy trình hiện thời chấm dứt. Qua đó, không có hạng mục nào rơi vào tình trạng để không, chờ xử lý, không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành. JIT tạo ra các lợi điểm sau: - Giảm các cấp độ tồn kho bán thành phẩm, thành phẩm và hàng hoá. - Giảm không gian sử dụng. - Tăng chất lượng sản phẩm, giảm phế liệu và sản phẩm lỗi. - Giảm tổng thời gian sản xuất. - Linh hoạt hơn trong việc thay đổi phức hệ sản xuất. - Tận dụng sự tham gia của nhân công trong giải quyết vấn đề. - Áp lực về quan hệ với khách hàng. - Tăng năng suất và sử dụng thiết bị. - Giảm nhu cầu về lao động gián tiếp. Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ truyền thông thông tin, JIT đã trở thành khả năng cạnh tranh phải có đối với bất cứ doanh nghiệp nào. II.Một số kiến nghị vơi công ty: II 1.Một số tồn tại: Trong thời gian thực tập tại công ty giầy Thượng Đìnhthông qua nghiên cứu một số tài liệu thu thập được về công ty, em nhận thấy hệ thống Quản chất lượng của công ty còn một số tồn tại sau: − Về việc thực hiện mục tiêu chất lượng: có bộ phận còn chưa tiến hành đánh giá (Xưởng gò thể thao), hoặc đánh giá chưa đầy đủ, chưa sát (Phòng tiêu thụ, phòng chế thử mẫu, phân xưởng cán, xưởng bồi) − Về kiểm soát hồ chất lượng : + Hồ lưu thiếu thông tin:  Phòng xuất nhập (đào tạo) 10 10 [...]... , Quản trị chất lượng (dưới dạng đồ), Bộ giáo dục đào tạoĐại học mở Tp.Hồ Chí Minh 5 Hệ thống các thủ tục trong Hệ thống Quản chất lượng của công ty Giầy Thượng Đình 6 Sổ tay chất lượng công ty Giầy Thượng Đình 7 Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Việt, Đinh Phương Vượng - Quản trị chất lượng - Bộ môn Quản trị chất lượngquản trị công nghệ 1997-1998 8 TCVN ISO 9001:2000 - Hệ thống Quản. .. nguồn lực của mình để lựa chọn áp dụng những tiêu chuẩn nào trong bộ tiêu chuẩn cho phù hợp Trong quá trình áp dụng, doanh nghiệp luôn luôn phải cải tiến các hoạt động, các quá trình của mình để hoàn thiện hơn nữa hệ thống chất lượng của công ty mình Đề tài của em đã đánh giá về thực trạng của hệ thống quản chất lượng của công ty Giầy Thượng Đình và đã đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống. .. biến của quá trình sản xuất − Chưa đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản Công nhân làm công tác kiểm tra tại các điểm kiểm tra còn để lọt lưới các sản phẩm không phù hợp II 2 .Một số kiến nghị: Qua việc tìm hiểu về hệ thống Quản chất lượng của công ty Giầy Thượng Đình và dựa trên một số tồn tại đã nêu ở trên , em xin đưa ra một vài kiến nghị đối với hệ thống Quản chất lượng của công ty: ... thiện hệ thống này Em rất mong bằng tầm nhìn của một sinh viên và với những kiến thức của em đã học từ chuyên ngành thì các giải pháp em đưa ra phần nào cải thiện được thực trạng của hệ thống quản chất lượng của công ty Để khép lại báo cáo chuyên đề thực tập của mình một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tới công ty Giầy Thượng Đình và cô giáo hướng dẫn của em TS Nguyễn Thị Hồng Thuỷ đã nhiệt tình và... NHẬN XÉT CỦASỞ THỰC TẬP 15 16 16 16 17 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1 Báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện Hệ thống Quản chất lượng ISO 9001:2000 cuộc họp xem xét của lãnh đạo đợt 1 và 2 / 2007 2 Chủ biên: TS Đoàn Thị Thu Hà – TS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền , Giáo trình Khoa học quản - tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 2002 3 GS.Nguyễn Đình Phan (chủ biên) , Giáo trình Quản trị chất lượng. .. ISO 9001:2000 - Hệ thống Quản chất lượng - Các thuật ngữ - Hà Nội – 2000 9 TCVN ISO 9001:2000 - Hệ thống Quản chất lượng - Các yêu cầu – Hà Nội – 2000 10 TS.Lưu Thanh Tâm , Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh-2003 11 http://www.thuongdinh.vn/ 12 http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Doanh-nghiep-co-the-ap-dung-ISOOnline/45127908/217/ 13 http://vietco.com/tl_cate.php?categoryID=201... khách hàng Đối với vật tư mà khách hàng cung cấp, cần có kế hoạch cụ thể để đảm bảo tính đồng bộ của sản phẩm 11 12 12 − Đối với nguyên vật liệu biến động phức tạp trong công nghệ bồi tráng, phòng kỹ thuật công nghệ nghiên cứu kỹ để đưa ra quy trình công nghệ bồi hợp trước khi sản xuất hàng loạt 12 13 13 KẾT LUẬN ISO 9001:2000 là một trong những bộ tiêu chuẩn hiện đại và được áp dụng trong rất nhiều... việc thực hiện Hệ thống Quản chất lượng tại các bộ phận − Tăng cường kiểm soát việc thực hiện theo yêu cầu tại các điểm kiểm tra của mọi quá trình − Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại , nâng cao tay nghề cho công nhân kiểm tra , nhân viên nghiệp vụ và nhân viên lưu giữ hồ tại các bộ phận − Soát xét, sửa đổi các thủ tục và hướng dẫn có liên quan đối với vấn đề tiếp nhận và giải quyết các... đổi cách xây dựng quy trình công nghệ tiện ích hơn áp dụng công nghệ thông tin − Tuân thủ việc sử dụng tem kiểm tra để kiểm soát và phân loại sản phẩm tránh hiện tượng sản phẩm hỏng bị bỏ sót Phòng kế hoạch cung cấp tem kịp thời cho các bộ phận thực hiện − Để đảm bảo chất lượng đồng màu sắc trên đôi, đề nghị có biện pháp kiểm soát nhà cung ứng nhuộm màu chuẩn theo mẫu đối của khách hàng Đối với vật... trình thực tập và hoàn thành đề tài này 13 14 14 LỜI CAM KẾT Tên em là : PHẠM THU HƯƠNG Sinh viên lớp : Kinh tế và quản Công Khoa : khoa học quản Khoá : 46 Mã sinh viên : CQ 461364 Em xin cam kết là đã tự tay viết báo cáo chuyên đề này, với sự tham khảo các tài liệu đã được liệt kê ở từng trang và cuối báo cáo Nếu làm sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và qui chế của Bộ và Nhà . 1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001_ 2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH I .Một số giải pháp: I 1.Đào tạo về chất lượng. của mình để hoàn thiện hơn nữa hệ thống chất lượng của công ty mình. Đề tài của em đã đánh giá về thực trạng của hệ thống quản lý chất lượng của công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay