Mở đầu của quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo

3 603 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2013, 14:20

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính mạng điện tử, công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu, là nền tảng chính cho sự truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu. Bằng internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc độ nhanh hơn chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đã thúc đẩy sự khai sinh phát triển của thương mại điện tử chính phủ điện tử trên khắp thế giới, làm biến đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đời sống xã hội giảm thiểu được sức lao động của con người, tăng hiệu học tập của con người. Các phần mềm quản cũng được đặc biệt quan tâm. Trong phạm vi của đồ án tốt nghiệp chúng em đã lựa chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN THÔNG TIN SINH VIÊN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO”. Nội dung của đồ án đi vào việc quản chương trình đào tạo,thông tin sinh viên, lớp lập kế hoạch đào tạo. Chúng em sẽ phân tích thiết kế cho bài toán quản thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo đồng thời cài đặt cho hệ thống quản thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo. 2. Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, chúng em tập trung vào các nội dung : Tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# (2008). Phân tích thiết kế hệ thống bằng UML. Tìm hiểu cách thức quản thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo. Tìm hiểu các công cụ xây dựng chương trình: sử dụng Visual Studio 2008 để thiết kế giao diện xây dựng phần mềm, sử dụng SQL Server 2005 để thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống. 3. Phạm vi nghiên cứu Trong một khoảng thời gian có hạn, chúng em chỉ tập trung vào nghiên cứu bài toán : Quản chương trình đào tạo, thông tin sinh viên,lớp , lập kế hoạch đào tạo, quản điểm hạnh kiểm 4. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuyết giúp chúng ta: Hiểu được cách sử dụng của ngôn ngữ C#, trong đó có các đối tượng, phương thức, thuộc tính… Biết cách phân tích thiết kế hệ thống bằng UML, sử dụng công cụ STAR UML để thiết kế. Biết cách sử dụng phần mềm Visual Studio 2008 để thiết kế giao diện xây dựng phần mềm xây dựng hệ thống quản thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo. Biết cách sử dụng hệ quản trị CSDL bằng Access. Nghiên cứu thực tiễn, công nghệ nhằm : Quản được các thông tin về chương trình đào tao, thông tin sinh viên ,lớp , lập kế hoạch đào tạo, quản điểm cho khoa công nghệ thông tin trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên. Giải quyết tối ưu hóa việc quản thông tin sinh viên kế hoach đào tạo. Đưa ra các báo cáo, thống tổng hợp phân tích. 5. Phương pháp nghiên cứu Do đây là một sản phẩm phần mềm ứng dụng, nên chúng em đã áp dụng phương pháp nghiên cứu: Khảo sát nhu cầu thực tế từ các thầy cô trong nhà trường ( đặc biệt thầy Phạm Ngọc Hưng cô giáo vụ khoa). Tham khảo hình thức quản sinh viên của edusofl Lập trình thành phần mềm trên Visual Studio 2008 hoàn thiện chương trình. 6. Ý nghĩa luận thực tiễn của đề tài Như vậy, nếu thực hiện thành công đề tài này sẽ mang lại ý nghĩa to lớn về cả về mặt luận lẫn thực tiễn. Ý nghĩa luận của đề tài: Chương trình cùng với thuyết minh sẽ trở thành một tài liệu học tập, tham khảo, dễ hiểu, rất hữu ích cho sinh viên khi nghiên cứu về kiến trúc hướng dịch vụ. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Đề tài là một sản phẩm mang tính ứng dụng cao phục vụ việc quản thông tin sinh viên trong nhà trường Là một công cụ giúp nhà trường sinh viên phụ huynh tìm kiếm thông tin của sinh viên lớp một cách rễ ràng. 7. Cấu trúc của báo cáo Báo cáo của chúng em gồm có 4 phần: Phần I: Mở đầu Giới thiệu tổng quan về đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN THÔNG TIN SINH VIÊN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO.” Phần II: Nội dung Trong phần này bao gồm các chương sau: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu Chương 4: Thiết kế đặc tả giao diện Chương 5: Cài đặt thử nghiệm chương trình. Phần III: Kết luận Kết quả hướng phát triển của đề tài Phần IV: Tài liệu tham khảo . quản lý chương trình đào tạo ,thông tin sinh viên, lớp và lập kế hoạch đào tạo. Chúng em sẽ phân tích thiết kế cho bài toán quản lý thông tin sinh viên và kế. vi của đồ án tốt nghiệp chúng em đã lựa chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO”. Nội dung của đồ án đi vào việc quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở đầu của quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo, Mở đầu của quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo, Mở đầu của quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn