ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

7 480 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2013, 00:20

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KINH DOANH THAN NỘI I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KINH DOANH THAN NỘI. 1. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, vị trí của đơn vị với ngành. - Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (tháng 12/1986) đất nước ta đã thật sự chuyển đổi nền kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hội tốt cho các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp vào hoạt động lưu thông hàng hoá trên thị trường. - Nắm bắt được sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các sáng lập viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Kinh doanh Than Nội đã thành lập ra công ty ngày 30/10/1990, giấy phép thành lập 2135 GP/TLDN do UBND thành phố Nội cấp. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 197971 do Sở kế hoạch Đầu tư Nội cấp ngày 10/01/1993. Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4 số 197971 do Sở kế haoạch đầu tư cấp ngày 21/05/1998. trụ sở con dấu riêng. Công ty quyền tham gia ký kết hợp đồng kinh tế như sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về mọi việc trước pháp luật. - Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụThương mại Kinh doanh Than Nội. Trụ sở chính: Cảng Nội – 78 Đường Bạch Đằng – Hai Bà Trưng – Nội. Điện thoại: 048627758 fax: 048.627.758 Ngành nghề đăng ký kinh doanh. + Cung ứng vận chuyển than. + Chế biến than tổ ong - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Kinh doanh Than Nội được thành lập hơn 10 năm nay đã đạt những thành tựu quan trọng trong tiến trình hội nhập phát triển. Thực tế đã chứng minh rằng bước đầu triển khai công việc kinh doanh hoạt động sản xuất công ty chỉ chính thức 25 nhân viên, sau đó khi mở rộng sản xuất 50 người hiện nay số nhân viên chính thức của công ty đã lên tới 120 người lao động. - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Kinh doanh Than Nội là đơn vị trực tiếp làm ra của cải vật chất, cung cấp hàng hoá phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu thụ của xã hội. - Hạch toán kế toán tiền lương là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. - Doanh nghiệp tiến hành hạch toán các chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lãi hay lỗ. - Trong quá trình sản xuất thì tiền lương là một trong các yếu tố tạo nên giá thành sản phẩm. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tíêt kiệm chi phí về lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh thu là điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên người lao động trong doanh nghiệp. - Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của CBCNV người lao động để họ yên tâm ổn định cuộc sống, tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất. - Vì thế thể nói “tiền lương các khoản trích theo lương” luôn luôn là một vấn đề thời sự cần quan tâm trong thời kỳ phát triển của xã hội. - Tiền lương các khoản trích theo lương là một phạm trù kinh tế, nó gắn liền với cách thức phân chia gắn liền với lợi ích con người, gắn liền với các tổ chức kinh tế. - Động lực của việc phân chia tiền lương các khoản trích theo lương còn là sở để tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng. 2. cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại & Kinh doanh Than Nội. Sơ đồ tổ chức của công ty - Giám đốc: là người giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, mức thực hiện kế hoạch kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp, ban hành Quy chế quản lý bộ máy công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, ký kết hợp đồng, ký báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên, kiến nghị phương hướng hoạt động, lợi nhuận hoặc xử lý quyết toán hợp đồng kinh doanh, tuyển dụng lao động. - Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc. Phụ trách xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, điều hành hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức xây dựng định mức vật tư kiểm tra hợp đồng . Giám đốc Phó Giám đốc Phân xưởng sản xuất Phòng Vật tư Phòng thiết kế kỹ thuật Phòng Kinh doanh Phòng T i ụ Phòng h nhà chính Phòng quản lý chất lượng - Phòng kinh doanh: Thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt thông tin về thị trường. Xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những phương hướng giải quyết, đáp ứng yêu cầu mới của khách hàng. - Phòng vật tư: Lập kế hoạch thu mua vật tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý kho vật tư các phương tiện vận tải - Phòng kế toán: Với chức năng bản là hạch toán, quản lý vốn tài sản được Nhà nước giao thực hiện đúng chế độ thống theo quyết định nhiệm vụ cụ thể sau. + Tiến hành nhận vốn, tài sản các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên kế hoạch quy định. + Tổ chức hạch toán kế toán tại văn phòng công ty cũng như chỉ đạo kiểm tra công tác hạch toán của các đơn vị trực thuộc công ty. Huy động vốn, nguồn lực kiểm tra, kiểm soát chấp hành các chế độ quản lý tài chính của đơn vị trực thuộc công ty, kiểm tra tài chính hàng năm. + Lập báo cáo tài chính định kỳ tổng hợp công khai tài chính hàng năm của toàn công ty, cung cấp số liệu liên quan đến tình hình tài chính công ty. + Phản ánh trên sổ sách kế toán toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thủ quỹ thanh toán lương, thống tổng hợp. - Phòng quản lý chất lượng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý hệ thống mẫu chuẩn. - Phòng tổ chức lao động: Quản lý nhân sự, sắp xếp bố trí lao động tổ chức các chương trình đào tạo hàng năm, xây dựng cấu tổ chức quản lý hợp lý thực hiện công tác bảo vệ chính trị cho công ty. - Phòng thiết kế kỹ thuật: Thiết kế cải tiến sản phẩm, áp dụng những tiến trình khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị máy móc theo quy định. - Phòng hành chính: Quản lý công trình công cộng tài sản ngoài sản xuất. 3. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty hình thức kế toán được áp dụng. - Hoạt động tài chính của công ty. + Các mặt hàng chủ yếu của công ty bao gồm cung ứng vận chuyển than công nghiệp, sản xuất, sản xuất than tổ ong . a. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. Sơ đồ cấu tổ chức bộ máy của công ty. - Kế toán trưởng: Phụ trách chung cùng giám đốc xây dựng thực hiện các hợp đồng kinh tế mua bán, tham gia cung cấp cho giám đốc các phòng ban về tình hình giá cả hàng hoá trên thị trường cung ứng đấu thầu của công ty. - Phó phòng kế toán: chuyên theo dõi kinh doanh phân tích hoạt động kinh tế của công ty, theo dõi hoạt động thu mua . - Kế toán tổng hợp: chuyên lập BCTC, bảng cân đối tài khoản, sổ cái, làm bảng tổng kết. - Kế toán thanh toán: theo dõi quỹ tiền mặt của công ty. - Kế toán TGNH: Theo dõi TGNH, tiền vay, tiền công nợ, nội bộ, vật tư . Kế toán trưởng Kế toán h ng hoáà Kế toán TSCĐ Kế toán Ngân h ngà Kế toán thanh toán Kế toán phân xưởng Phòng kế toánKế toán tổng hợp - Kế toán TSCĐ: Theo dõi việc mua sắm TSCĐ, khấu hao TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, kiểm TSCĐ. - Kế toán hàng hoá: Theo dõi hàng hoá mua bán, bảo quản hàng hoá theo dõi các công nợ với khách hàng, các khoản phải nộp NSNN. b. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. - Theo quyết định của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ kế toán mới, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Kinh doanh Than Nội đã tiến hành áp dụng hình thức kế toán “chứng từ ghi sổ” phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Sơ đồ tổng hợp chứng từ ghi sổ. Chứng từ gốc Sổ chi tiết Bảng chứng từ Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CT - GS Bảng TH chi tiết Sổ cái Bảng cân đối t ià khoản Ghi hàng ngày Kiểm tra đối chiếu Ghi cuối kỳ 4. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của đơn vị. - Thuận lợi: Đặc thù là đơn vị chuyên cung ứng than trên thị trường. Nhu cầu thị trường sử dụng là rất lớn, cung không đáp ứng đủ cầu. - Khó khăn: Tài nguyên thiên nhiên thì hạn, trữ lượng than ngày càng ít, không cung cấp đủ cho thị trường. Giá cả thế giới không ổn định, do đó nhà nước cũng điều chỉnh giá liên tục. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KINH DOANH THAN NỘI. 1. Các chứng từ sổ sách áp dụng. - Áp dụng chứng từ ghi sổ. - Sổ cái 334, 338. + Bảng thanh toán lương của CBCNV + Bảng phân bổ số 1 “Bảng thanh toán lương, trích BHXH, BHYT”. + Bảng chấm công lao động. + Sổ theo dõi BHXH - Số lượng. 2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ sổ kế toán tiền lương Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán. Báo cáo kế toán * Các chứng từ gốc (bảng chấm công). - Bảng thanh toán tiền lương - Phiếu chi (Bảng tổng hợp chứng từ gốc) . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN. phát triển của nền kinh tế thị trường, các sáng lập viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội đã thành lập ra công ty ngày 30/10/1990,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay