THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ C

45 293 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 12:20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO C.N.D. 1.Giới thiệu về công ty. - Tên doanh nghiệp:Công Ty CPSX và TM bao C.N.D - Trụ sở chính của doanh nghiệp: Đường 430-Khối Chiến Thắng-Vạn Phúc- Hà Đông -Hà Nội. - Loại hình doanh nghiệp:Công ty cổ phần. - Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303000820 - Điện thoại :0343514002. -Fax:0343514002 - Lĩnh vực kinh doanh: In bao nhãn mác, tạo mẫu in; sản xuất bao bì…. -Người đại diện:Nguyễn Hữu Toàn Chức vụ:Giám Đốc -Vốn điều lệ:8.000.000.000 Việt Nam Đồng(Tám tỷ Việt Nam Đồng) 1.1.Quá trình hình thành và phát triển. Lịch sử Công ty: Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đất nước thì sự phát triển của các ngành công nghiệp ngày một tăng góp phần không nhỏ đẩy mạnh sự nghiệp “Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá” đất nước. Trong đó nghành công nghiệp bao đã và đang phát triển mạnh trên thị trường.Nắm bắt được hội đó một nhóm các kĩ sư nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nghành nghề của mình đã thành lập lên Công ty Cổ Phần SX & TM Bao C.N.D vào năm 2005, công ty đã đi vào hoạt động, bằng việc thuê khu nhà xưởng của Hợp tác xã nông nghiệp Vạn Phúc, đường 430 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội với mặt bằng rộng 1,000 m 2 , giá thuê 10 triệu đồng/tháng. Công ty nhập khẩu các máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất về ngành in từ Nhật, Anh, Trung Quốc để phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra bên cạnh các khách hàng truyền thống như: Công ty Bánh Kẹo Thanh Hoa, Công ty Vạn Xuân, Công ty Thiên Long, Công ty Xuất Nhập Khẩu Thái Lan, Công ty TNHH Hoàng Thái…. Công ty đang khai thác thêm các khách hàng tiềm năng. SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trải qua 4 năm không ngừng đầu phát triển ,công ty đã được những thành tựu đáng kể và đã chỗ đứng trên thị trường in và sản xuất bao bì. 1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty. cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty là tổng hợp các bộ phận khác nhau mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được chuyên môn hoá, được giao những trách nhiệm và quyền hạn nhất định và được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị. Hình 1.1.Cơ cấu tổ chức của công ty CPSX và TM bao C.N.D Đại Hội Đồng Cổ Đông Hội Đồng Quản Trị Ban Giám Đốc Ban Kiểm Soát Phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp Phòng Tài Chính - Kế Toán Phòng Kinh Doanh Phân Xưởng Sản Xuất 1.3.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. Đại hội đồng cổ đông :Là quan thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả các cổ đông .Các cổ đông thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia ĐHĐCĐ.Là quan tập thể, ĐHĐCĐ không làm việc thường xuyên mà chỉ tồn tại trong thời gian họp và chỉ ra quyết định khi đã được các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành.Đại hội đồng quyền xem xét và quyết định những vấn đề chủ yếu quan trọng nhất của công ty: -Báo cáo tài chính hàng năm của công ty. -Báo cáo của ban kiểm soát về quản lý hoạt động của công ty của hội đồng quản trị,ban giám đốc. -Báo cáo của hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần,loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán. -Bầu,bãi nhiệm miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị,ban kiểm soát. -Quyết định sửa đổ,bổ sung điều lệ công ty. -Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý của hội đồng. Hội đồng quản trị:Do đại hội đồng cổ đông bãi miễn,bầu thành viên .Là quan quản lý của công ty.Có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích và quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông .Hội đồng quản trị bao gồm những quyền hạn và nhiệm vụ như sau: -Thiết lập chương trình kế hoạch hoạt động của hội đông quản trị. - Chủ toạ cuộc họp HĐQT.Tổ chức chuẩn bị chương trình ,nội dung ,tài liệu phục vụ cuộc họp. -Thông qua quyết định của tất cả các hội đồng thành viên. -Giám sát quá trình tổ chức các quyết định của HĐQT. -Nhiệm vụ và các quyền hạn khác. Ngoài ra,HĐQT chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng về những sai phạm trong quản lý ,phạm vi điều lệ ,phạm vi pháp luật gây thiệt hại cho công ty. Ban giám đốc: STT Ban giám đốc công ty Trình độ 01 Giám đốc Nguyễn Hữu Toàn Tốt nghiệp Chuyên nghành quản trị: Trung Cấp in.Với 19 năm kinh nghiệm 02 Giám đốc điều hành Nguyễn Kim Huệ Tốt nghiệp Bách Khoa Công nghệ in. Với 7 năm kinh nghiệm 03 Phó giám đốc Khúc Đình Hoàn Tốt nghiệpchuyên ngành đồ hoạ. Với 12năm kinh nghiệm SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Giám đốc:do hội đồng quản trị cử ra,là người điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty và là người đại diện pháp lý cho công ty ,chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và các nhiệm vụ đã được giao. -Giám đốc điều hành :là người điều hành các công việc kinh doanh của công ty. -Phó giám đốc :là người giúp đỡ công việc cho giám đốc,thực hiện các công việc được giám đốc phân công và uỷ quyền và báo cáo lại tình hình thực hiện các công việc được giao. Ban kiểm soát:Công ty 2 kiểm soát viên do đại hội đồng bầu ra ,thực hiện giám sát Hội đồng quản trị,ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty ,chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao như kiểm tra tính hợp lý,hợp pháp,tính trung thực và mức độ chính xác trong quản lý, điều hành hoạt động của công ty chủ yếu là về vấn đề tài chính ,kiểm tra sổ sách kế toán ,tài sản ,các bảng tổng kết năm tài chính của công ty ,báo cáo về sự kiện tài chính bất thường xảy ra. Như vậy trong tổ chức bộ máy của công ty sự phân công các chức năng cụ thể cho từng bộ phận khác nhau ,giám sát lẫn nhau trong mọi công việc .Bên dưới bộ máy là các phòng ban với các nhiệm vụ khác nhau. Phòng kế hoạch-Tổng Hợp:Quản lý và cung cấp thông tin về các tài liệu về việc cung ứng ,dự trữ ,sử dụng các loại tài sản,nguyên liệu,công cụ ,dụng cụ,lao động của công ty.Phối hợp các phòng khác để quản lý và điều hành hạot động của công ty theo đúng kế hoạch và định hướng. PhòngTài Chính- Kế toán:tổ chức các hoạt động về kế hoạch tài chính và công tác kế toán.Cụ thể là : -Nắm dữ và quản lý vốn của công ty . -Lập kế hoạch tài chính . SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Dự trữ ngân sách các năm cho từng dự án của công ty. -Tổ chức theo dõi và kiểm soát các công việc chi tiêu và thực hiện các chính sách tài chính của công ty . -Định kì báo cáo tình hình kinh doanh lên ban giám đốc, đề xuất các kiến nghị nhằm cân đối ngân quỹ ,các biện pháp tài chính khác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty. Phòng kinh doanh:Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phòng là kí kết các hợp đồng,tổ chức,sắp xếp,giới thiệu sản phẩm với các đối tác,khách hàng. Nghiên cứu và nắm bắt tình hình thông tin về thị trường để kế hoạch cho sản xuất và kinh doanh của công ty. Phân xưởng sản xuất:Sản xuất các sản phẩm in,bao nhãn mác của công ty theo đúng kế hoạch tiến độ đã đặt ra .Thực hiện việc vận chuyển sản phẩm đến các đối tác, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của công ty của khách hàng. 1.4.Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty CPSX và TM bao C.N.D. Công ty CPSX và TM bao C.N.D là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất- kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực in và sản xuất bao bì.Công ty xác định sản xuất là chính là khâu then chốt quyết định tới sự tồn tạiphát triển của công ty. Quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm được khép kín thành một chuỗi mắt xích tại các khâu: thời gian ngắn, sản phẩm của Công ty sản xuất đơn giản, gọn nhẹ khi sản phẩm được hoàn thành thì nhập kho xác nhận của thủ kho. Hình 1.2.Quá trình sản xuất sản phẩm của công ty SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Đơn đặt hàng Hợp đồng ký kết Thiết kế mẫu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tất cả các quy trình trên đều được làm trên máy móc hiện đại. Sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao, tiết kiệm tối đa hao phí vật tư, hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường. Máy móc thiết bị sản xuất sẽ được giao cho kỹ sư trưởng quản lý . Đó là người tinh thần trách nhiệm ,có kinh nghiệm chuyên môn và tay nghề cao .Thiết bị phải lịch trình cũng như nhật ký ghi chép đầy đủ .Hàng tuần cũng như hàng tháng khí trưởng của đơn vị kiểm tra chi tiết máy móc và đề ra các biện pháp bổ sung nhằm sử dụng,quản lý máy móc một cách hiệu quả , để máy móc thiết bị luôn luôn ở tình trạng hoạt động tốt nhất.Ngoài ra đơn vị còn bộ phận tại hiện trường để sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thường xuyên . Hình 1.3.Sơ đồ quản lý máy móc thiết bị. khí trưởng Kỹ sư trưởng Máy móc,thiết bị Đội sửa chữa Thợ vận hành SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Cắt dán đáy túiInThổi màng Đóng gói Đột quai túi Sản phẩm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sản phẩm của Công ty là các mẫu in ,bao đa dạng, gồm nhiều chủng loại, mẫu mã, kích cỡ khác nhau. Công ty sản xuất túi bọc, gói bọc bằng bao nhựa mềm. Việc dùng những túi này đã trở thành thói quen của người bán, hàng hoá gói bọc bằng nilon mỏng trở thành thị hiếu của mọi người. Đây là những loại túi nhẹ, khối tích nhỏ, không thấm nước, mức độ trong suốt thể in hoa hoặc chữ . thể điều chỉnh tuỳ loại hàng, khách hàng. Do đó nó rất tiện lợi cho nhà sản xuất kinh doanh và người mua sắm hàng. Thực tế sử dụng những loại bao túi này theo khách hàng thì chúng những ưu điểm sau: - Hình thức đẹp, trang nhã với các mẫu in đa dạng trên đó thể truyền đạt cho người sử dụng nhiều thông tin về sản phẩm bên trong như: thành phần, đặc tính, cách sử dụng, bảo quản . - Chất liệu và kích cỡ bao phù hợp với từng loại sản phẩm, giữ được các đặc tính của sản phẩm bên trong như: giòn, khô, bền . - Thời gian bảo quản sản phẩm lâu nhờ các đặc tính cách nhiệt, chống ẩm, cản ánh sáng . nhờ vậy sản phẩm được bảo quản tốt trong thời gian vận chuyển. - Đáp ứng được yêu cầu khắt khe về vệ sinh thực phẩm và tránh độc hại. Nhiều loại màng mỏng cho phép người mua nhìn được hàng bên trong, thể nhận biết được loại hàng. Mặt khác còn tăng được tính hấp dẫn cho sản phẩm. Túi nilon mỏng ngày càng được dùng nhiều, càng được đa dạng hoá về chất liệu, kiểu dáng, chất lượng và công năng. Nó được làm túi xách, bao gói khi bán hàng và cũng như làm bao bảo quản được đóng cố định với sản phẩm từ trong xưởng sản xuất, túi nilon được dùng cho công nghiệp chế biến thực phẩm, làm bao gói cho các loại hàng đóng gói như: bánh, mứt, kẹo, mì chính, chè, đường . cho ngành dệt và may mặc sẵn: túi bọc quần áo, chăn màn cho mọi ngành sản xuất khác kể cả điện tử và chế tạo máy (làm túi gói các linh kiện, chi SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiết ) cùng với sự tăng trưởng kinh tế, sự nhận thức của người tiêu dùng, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong nền kinh tế thị trường, bao đóng gói luôn được công ty quan tâm cải tiến kế cả kiểu dáng lẫn chất lượng, mẫu mã . Nguyên vật liệu chính được sử dụng sản xuất sản phẩm của công ty chủ yếu là các hạt nhựa được nhập khẩu trực tiếp của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật. Bảng 1.1.Các nguyên vật liệu chính. Hạt nhựa Hạt màu Mực in Hạt HDKK Hạt HDPE 5604F Hạt LLDPE - FVK Hạt HDPE 5840B Hạt LLDQUAMQR Hạt PP bẩn Hạt AEZ 86 Hạt LD 1905 Hạt HDPE 51A Hạt PP P600F Hạt LD 1200 Hạt SUNCAL Hạt màu đỏ Hạt màu xanh lá Hạt màu xanh dương Hạt màu vàng Hạt màu trắng Hạt màu đen Hạt màu lam Hạt màu tím Hạt xanh nước biển Hạt màu tổng hợp Mực đỏ cờ nội Mực đỏ cờ NTT Mực đỏ thẫm OPI Mực đỏ sen Mực đỏ sen HMK Mực xanh dương Mực xanh lá Mực xanh tím Mực tím Mực vàng Mực trắng Mực đen Nguồn:Phân xưởng sản xuất SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Thực trạng về quản lý hoạt động đầu tại công ty. Hoạt động đầu của công ty trong giai đoạn 2005-2008 công ty một công cuộc đầu lớn:Chính là dự án thành lập lên công ty CPSX và TN bao C.N.D.Quá trình thực hiện của công cuộc đầu này trải qua 3 giai đoạn: -Chuẩn bị đầu tư. -Thực hiện đầu tư. -Vận hành kết quả đầu tư. Hình 1.4. Quá trình thực hiện các dự án của công ty Chuẩn bị đầu Thực hiện dự án Vận hành kết quả đầu 2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong giai đoạn này những căn cứ chính để công ty quyết định đầu hay không là: -Căn cứ luật đầu tư,các chủ trương ,chính sách của đảng và nhà nước. -Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty . -Căn cứ theo nhu cầu thị trường. Sau khi nắm bắt được hội đầu tư,những thành viên của hội đồng quản trị sẽ cùng làm việc và thống nhất với nhau và quyết định những vấn đề như: -Quy mô nhà xưởng ,số lượng máy móc thiết bị đầu ban đầu. -Dự tính công xuất trong 2 năm đầu tiên . SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Nguồn vốn:Các thành viên trong hội đồng quản trị cam kết sẽ góp đủ vốn và đúng tiến độ như đã cam kết để dự án thể triển khai theo đúng lộ trình. -Căn cứ vào chỉ tiêu kể trên cán bộ thẩm định dự án sẽ tính toán ra một số chỉ tiêu hiệu quả của công việc như:Tổng vốn đầu ban đầu,doanh thu hàng năm,đánh giá dự án qua khả năng trả nợ,đánh giá độ nhạy của dự án ,NPV, IRR,B/C,T. 2.2.Công tác thẩm định dự án. Sau khi đã được phương án hoàn chỉnh của dự án ,cùng các chỉ tiêu hiệu quả của nó các thành viên trong hội đồng quản trị xem xét thẩm định và ra quyết định đầu tư.Thực chất ngay từ ban đầu các thành viên chủ chốt đã tham gia trong quá trình lập lên dự án lên công tác thẩm định được tiến hành một cách đơn giản . 2.3.Giai đoạn thực hiện đầu tư. Để thuận tiện trong việc thực hiện dự án công ty CPXS và TM bao C.N.D luôn đề xuất hình thức quản lý thực hiện dự án :"Chủ đầu trực tiếp quản lý thực hiện dự án". -Chủ đầu của các dự án thực hiện chính là công ty CPSX và TM bao C.N.D. Hình 1.5.Mô hình chủ đầu trực tiếp quản lý dự án. Chủ đầu -Chủ dự án Chuyên gia quản lý dự án(cố vấn) Tổ chức thực hiện dự án SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ [...]... c a c ng ty đều sản xuất theo đơn đặt hành c a c c khách hàng .C c khách hành thường lên kế hoạch sản xuất cho c ng ty c a mình sau đó sẽ đàm phám và ký kết với c ng ty CPSX và TM bao C. N.D.Trên c sở đó c ng ty sẽ c kế hoạch sản xuất cung ứng sản phẩm cho khách hàng một c ch hợp lý.Chính vì vậy vi c bổ sung cho hàng tồn trữ là rất ít ,chủ yếu là đầu cho nguyên vật liệu sản xuất là chính và nó chiếm... 0918.775.368 c ng như c a c c tổ ch c tín dụng hay c a c c cá nhân kh c trong vi c vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất 3.3.Tình hình đầu phát triển c a c ng ty theo nội dung Hoạt động đầu phát triển trong bất kỳ doanh nghiệp ,c ng ty nào c ng rất c n thiết cho sự tồn tạiphát triển c a doanh nghiệp c ng như c a c ng ty đó.Nhận th c đư c tầm quan trọng đó,trong những năm qua c ng ty CPSX và TM bao C. N.D... đó đầu phát triển nguồn nhân l c là 3,028% và đầu phát triển kh c là 5,175% 3.3.1 Đầu vào tài sản c định Theo bảng đầu vào tài sản c định c a c ng ty CPSX và TM bao C. N.D thì đầu vào tài sản c định chủ yếu là đầu vào máy m c trang thiết bị c a c ng ty. Năm 2006 là năm đầu vào trang thiết bị máy m c nhiều nhất đạt 4.579,705 triệu đồng .C n đầu cho nhà xưởng năm 2006 chỉ c ... vốn đầu c a c ng ty hành năm 4.Kết quả và hiệu quả c a hoạt động đầu tại C ng ty c phần sản xuất và thương mại bao C. N.D giai đoạn 2005-2008 4.1.Kết quả 4.1.1.Về khối lượng vốn đầu Hoạt động đầu c a c ng ty đã c sự gia tăng đáng kể về quy mô Vốn đầu th c hiện tính từ 2005-2008 đạt 6,541 tỷ đồng ,trung bình mỗi năm c ng ty đã đầu hơn 1,6 tỷ đồng Trong đó đầu cho tài sản c định... t c dụng khi c ng cu c đầu kết th c 2.4.Giai đoạn vận hành kết quả đầu Khi nhà xưởng máy m c thiết bị c a c ng ty đã chính th c đư c nghiệm thu và đưa vào sử dụng thì c ng t c quản lý vận hành kết quả đầu sẽ đi liền với c ng t c sản xuất kinh doanh c a c ng ty và do giám đ c điều hành quản lý Trong giai đoạn này thì ở năm đầu thì c ng ty chưa khai th c hết đư c hết c ng suất c a dự án,một phần. .. phần là do máy m c vẫn trong giai đoạn đầu c a c ng cu c khai th c đầu phần c n lại là c ng ty vẫn chưa tiếp c n đư c nhiều c c đối t c kinh doanh.Nhưng đến năm thứ hai thì c ng ty đã khai th c đư c trên 80% c ng suất c a dự án do đã c nhiều hơn c c đối t c kinh doanh C ng với đó c ng ty sẽ tuỳ thu c vào tình hình c a thị trường lên hay xuống để c kế hoạch vận hành kết quả đầu cho phù hợp 3.Tổng... Xe tải KIA Chi c 3 Trung Qu c Đang xử dụng 12.Máy ghép ph c hợp Nguồn:Phân xưởng sản xuất và phòng Tài chính-Kế toán 4.1.3.Kết quả đầu cho phát triển nguồn nhân l c Trong những năm vừa qua ,C ng ty CPSX và TM bao C. N.D luôn chú trọng cho c ng t c đầu phát triển nguồn nhân l c .C ng cu c đầu cho hoạt động này đã thu đư c những kết quả nhất định Số lượng c ng nhân viên c a c ng ty đã tăng... và c c u vốn đầu tại C ng ty CPSX và TM bao C. N.D 3.2.1.Nguồn vốn c a c ng ty Bảng 1.4.Tình hình huy động vốn đầu c a c ng ty (Đơn vị :1000đ) Năm 2005 2006 2007 2008 Vốn đầu 4.656.705 387.207 615.160 881.938 Tự c 3.446.705 267.207 445.160 406.938 Đi vay 1.200.000 100.000 140.000 475.000 Nguồn:Phòng Tài chính-Kế toán Để th c hiện cho c ng cu c đầu phát triển sản xuất C ng ty CPSX... h c và bài bản.Hàng năm c ng ty đã tổ ch c c c hoạt động đào SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư: 47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tạo,bồi dưỡng ,tạo điều kiện cho c c cán bộ c ng nhân viên trong c ng ty nâng cao năng l c làm vi c của mình.Hoạt động đầu phát triển c a c ng ty bao gồm: *Đào tạo mới: Vi c đào tạo mới thường đư c tiến hành tại xưởng sản xuất c a c ng ty. .. Long, C ng ty Xuất Nhập Khẩu Thái Lan, C ng ty TNHH Hoàng Thái… C ng ty đang khai th c thêm c c khách hàng tiềm năng *Về hoạt động marketing: Hoạt động này đư c c ng ty tiến hành chủ yếu theo hình th c marketing tr c tiếp giới thiệu sản phẩm c a c ng ty tới c c khách hàng quen thu c, in ấn Catalogue giới thiệu sản phẩm.Ngoài ra c ng ty c n c hoạt động quảng c o,khuyến mại,chiết khấu cho c c khách hàng . đầu tư tại c ng ty. Hoạt động đầu tư c a c ng ty trong giai đoạn 2005-2008 c ng ty c một c ng cu c đầu tư lớn:Chính là dự án thành lập lên c ng ty CPSX. http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TH C TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI C NG TY C PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ C. N.D. 1.Giới thiệu về c ng ty. -
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ C, THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ C, THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ C

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn