LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2

9 621 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 12:10

. như Khướu từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Bài 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp a) Thú dữ nguy hiểm b) Thú không. nhanh như tên bắn - Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhẹ như không. - Voi kéo gỗ băng băng. - Gấu đi lùi lũi từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2, LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2, LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay