Tập hợp 1 số đề thi giải Toán nhanh trên máy tính

28 522 4
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 10:10

. 12 56 23 ).3 5 7 16 47 32 : 2 5 9 E 1. 6. Tính (1, 23456789) 4 + (0,76543 211 ) 4 – (1, 123456789) 3 .(0,76543 211 ) 2 – - (1, 23456789) 2 . (0,76543 211 ) 3 + 16 ướ ạ ố ặ ỗ ố ừ ươ x x 2 .1. 4 1 1 1 4 1 1 2 3 1 1 3 2 4 2 + = + + + + + + y y 2.2. 1 1 1 1 2 1 1 3 4 5 6 + = + + + + Bài 3 : 3 .1. Gi i ph ng trình (v i
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp 1 số đề thi giải Toán nhanh trên máy tính, Tập hợp 1 số đề thi giải Toán nhanh trên máy tính, Tập hợp 1 số đề thi giải Toán nhanh trên máy tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn