giao an the duc lop 3

25 968 7
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

. giờ học - Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập. - Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” - Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa hát và vỗ tay theo nhòp. - Khởi. ngại vật - Cả lớp thực hiện theo hàng ngang. - Mỗi động tác vượt chướng ngại vật - Học sinh tập theo hàng dọc - Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc lop 3, giao an the duc lop 3, giao an the duc lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay