Bai 10 - cuoc cach mang khoa hoc - cong nghe sau chien tranh the gioi thu hai

28 908 2
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 01:10

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Cho đến nay loài người đã trải qua mấy cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật? Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Loài người đã trải qua 2 cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Cách mạng công nghiệp ở thế kỷ XVIII và XIX (Cách mạng khoa học kỹ thuật lần 1) Cách mạng khoa học kỹ thuật bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ XX (Cách mạng khoa học kỹ thuật lần 2) Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 1. Nguồn gốc và đặc điểm Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay bắt nguồn từ khi nào? Bắt nguồn từ những năm 40 của thế kỷ XX Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi nào mà con người cần phát minh khoa học kó thuật? 1 0 1 0 1 0  Ngn gèc Nguồn gốc Xuất phát đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất, nhằm đáp ứng yêu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt dần, con người phải tìm ra những vật liệu mới để thay thế. Trong chiến tranh, các bên tham chiến đều muốn thắng trận, tìm ra những vũ khí mới, những phương tiện thông tin liên lạc, giao thông vận tải nhanh, hiện đại. Những thành tựu về khoa học kỹ thuật từ nửa đầu thế kỷ XX trở về trước cũng tạo ra những tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ lần này. Đặc điểm - Đặc điểm lớn nhất là khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khoa học và kỹ thuật có sự liên kết chặt chẽ, mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Em hãy cho biết dặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần 2? Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Ngoài ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ còn có những đặc điểm: Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất và thời gian đổi mới công nghệ ngày càng rút ngắn. Tốc độ phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay nhanh chóng chưa từng thấy. Làm cho khoa học phân hoá ngày càng nhỏ, hẹp; các môn nhánh của khoa học tăng lên rất nhiều. Hiệu quả kinh tế ngày càng cao của công tác nghiên cứu khoa học. Đầu tư vào khoa học cho lãi cao so với đầu tư vào các lĩnh vực khác. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ sau chiÕn tranh thÕ giíi 2 Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ ®­îc chia lµm mÊy giai ®o¹n? [...]... I-NHNG THNH TU CH YU CA CCH MNG KHOA HC-K THUT 3/NGUN NNG LNG MI -Nng lng nguyờn t -Nng lng mt tri -Nng lng giú -Nng lng thu triu Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 I-NHNG THNH TU CH YU CA CCH MNG KHOA HC-K THUT 1/ KHOA HC C BN: 2/CễNG C SN XUT MI: 3/NGUN NNG LNG MI 4/NHNG VT LIU MI Nhm ỏp ng nhng yờu cu ca - Cht pụ-li-me (cht do) Khoa hc-k thut v s phỏt trin ca sn xut s... trụ? I-NHNG THNH TU CH YU CA CCH MNG KHOA HC-K THUT 1/ KHOA HC C BN: t nhiu thnh tu to ln: Toỏn hc, Vt Lý, hoỏ hc v sinh hc -Thỏng 3/ 1997 Cu ụ li ra i bng phng phỏp sinh sn vụ tớnh -Thỏng 6/2000 Tin s Cụlin (ngi M) cụng b bn gen ngi -Thỏng 4/2003 bn gen ngi c hon chnh 2/CễNG C SN XUT MI: -Mỏy tớnh in t -Mỏy t ng v h thng mỏy t ng Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 I-NHNG... A-GIAO THễNG VN TI: -Mỏy bay siờu õm khng l -Tu ho tc cao B / THễNG TIN LIấN LC -Cú bc phỏt trin vt bc PHT SểNG Vễ TUYN HT SC HIN I QUA H THNG V TINH NHN TO I-NHNG THNH TU CH YU CA CCH MNG KHOA HC-K THUT 1/ KHOA HC C BN: 2/CễNG C SN XUT MI: 3/NGUN NNG LNG MI 4/NHNG VT LIU MI 5/TRONG NễNG NGHIP 6/ GIAO THễNG VN TI V THễNG TIN LIấN LC 7/ CHINH PHC V TR -Cú nhng Vostok 1- thng Tu v trbc tin phiPhng -t... minh mới- văn minh trí tuệ hay văn minh tin học, làm xuất hiện nền kinh tế trí thức Làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá cao và thúc đẩy xu thế toàn cầu hoá Hạn chế : 10 Gây ra những hậu quả mà con người chưa khắc phục được: - Tai nạn lao động, tai nạn giao thông - Vũ khí huỷ diệt - Ô nhiễm môi trường - Bệnh tật hiểm nghèo Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế... 21/7/1969 Am-xt-Rụng L ngi u tiờn t chõn lờn Mt trng Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Em có suy nghĩ gì về những thành tựu mà con người đạt đựơc trong nửa thế kỷ qua? ý nghĩa - Trong vòng nửa thế kỷ, con người đã tiến Những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong lịch sử tiến hoá của loài người - Con người có khả năng rất lớn, có thể làm tất cả những gì mình muốn Cuộc cách mạng khoa. .. khụng ngng gia tng : t 250 000 loi -Nhiu loi cht do nh hn nm 1976 ó tng lờn 335 000 loi nhụm 2 ln nhng bn v sc chu nhit, li hn hn cỏc loi thộp tt nm 1982 I-NHNG THNH TU CH YU CA CCH MNG KHOA HC-K THUT 1/ KHOA HC C BN: 2/CễNG C SN XUT MI: 3/NGUN NNG LNG MI 4/NHNG VT LIU MI 5/TRONG NễNG NGHIP -Cỏch mng xanh trong nụng nghip -Vi nhng bin phỏp c gii hoỏ, in khớ hoỏ, thu li hoỏ v nhng phng phỏp lai to... tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thu c lẫn nhau của tất cả các khu vực các quốc gia, các dân tộc trên thế giới Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Cách mạng khoa học kỹ thu t hiện nay chắc chắn sẽ còn đưa đến những biến đổi to lớn cho mọi quốc gia - dân tộc Đó là thời cơ thu n lợi để các nước bứt phá đi lên nhanh chóng, nhưng cũng sẽ là...Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ thập kỷ 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX : Diễn ra trên cả lĩnh vực khoa học và kỹ thu t Giai đoạn 2: Từ 1973 đến nay: Diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ 2 Những thành tựu tiêu biểu Trên các lĩnh vực: Khoa học cơ bản, công cụ sản xuất mới, vật liệu mới,... năng lượng mới , trong nông nghiệp, giao thông vận tải và thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đạt đư ợc những thành tựu trên những lĩnh vực nào? Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Thảo luận nhóm: Nhóm 1: Tìm hiểu những thành tựu của khoa học cơ bản? Nhóm 2: Tìm hiểu những thành tựu về công cụ sản xuất? Nhóm 3: Tìm hiểu những thành tựu Nguồn... bước nhảy vọt chưa từng thấy trong lịch sử tiến hoá của loài người - Con người có khả năng rất lớn, có thể làm tất cả những gì mình muốn Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 Hãy nêu những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ? Tác động tích cực Tăng năng suất lao động Thay đổi vị trí, cơ cấu các ngành sản xuất, làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới: Công nghiệp . trụ? Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau chiến tranh thế giới 2 I-NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THU T 1/ KHOA HỌC CƠ BẢN: Đạt. nguyên tử. -Năng lượng mặt trời. -Năng lượng gió. -Năng lượng thu triều. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ sau chiÕn tranh thÕ giíi 2 I-NHỮNG THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10 - cuoc cach mang khoa hoc - cong nghe sau chien tranh the gioi thu hai, Bai 10 - cuoc cach mang khoa hoc - cong nghe sau chien tranh the gioi thu hai, Bai 10 - cuoc cach mang khoa hoc - cong nghe sau chien tranh the gioi thu hai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn