Bai 54 - Dan cu va xa hoi Chau Au

14 2,935 6
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 13:10

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m líp! Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá - Chủng tộc: phần lớn dân châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít. 1 2 3 Môngôlôít Nêgrôít Ơrôpêôít Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá Hoạt động nhóm Dựa vào H54.1, em hãy xác định các quốc gia sử dụng các nhóm ngôn ngữ: Nhóm 1: Giecman, Latinh. Nhóm 2: Xlavơ, Hi Lạp, các ngôn ngữ khác. Bµi 54: d©n c­, x· héi ch©u ©u 1. Sù ®a d¹ng vÒ t«n gi¸o, ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸ Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá - Chủng tộc: phần lớn dân châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít. - Ngôn ngữ: gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính: nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ. - Tôn giáo: chủ yếu dân theo Cơ Đốc giáo (gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chính Thống), phần nhỏ dân theo đạo Hồi. Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá Cơ đốc giáo (Kitô giáo) đạo Thiên Chúa đạo Chính Thống đạo Tin Lành - Thiên Chúa giáo (Công giáo) ra đời vào đầu công nguyên. - Giáo lí được thể hiện trong Kinh thánh. - Đứng đầu giáo hội là Giáo hoàng, đồng thời là người đứng đầu toà thánh ở Vaticăng. Đứng đầu giáo hội địa phương là Giám mục. Đứng đầu Giáo hội cơ sở là Linh mục. - Có tới 80 90% dân các quốc gia Ba Lan, Bỉ, áo, Bồ Đào Nha, Italia,Pháp .theo đạo này. Bµi 54: d©n c­, x· héi ch©u ©u 1. Sù ®a d¹ng vÒ t«n gi¸o, ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸ Toµ th¸nh Vatican Gi¸o hoµng Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá Cơ đốc giáo (Kitô giáo) đạo Thiên Chúa đạo Chính Thống đạo Tin Lành - Đạo Chính thống được tách ra từ Cơ Đốc năm 1054. Đến nay đạo Chính Thống có khoảng 200 triệu tín đồ. - Các nghi lễ giống với đạo Thiên chúa. - Giáo hội vẫn tuân thủ các luật lệ cũ, từ chối mọi đổi mới của giáo hội Lam. - Phát triển ở các nước phía đông châu Âu, gồm Liên bang Nga, Ucraina, Bungari, Rumani . - Tin Lành (Kitô mới) xuất hiện vào đầu thế kỉ XVI do Luthơ (người Đức) Canvanh (người Pháp) đề xuất. - Số tín đồ 500 triệu người. Cũng lấy kinh thánh làm nền tảng nhưng bỏ đi 10 cuốn. - Nghi lễ đơn giản hơn đạo Thiên Chúa. - Tổ chức có 2 loạigiáo sĩ là mục sư giảng sư. Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá - Chủng tộc: phần lớn dân châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít. - Ngôn ngữ: gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính: nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ. - Tôn giáo: chủ yếu dân theo Cơ Đốc giáo (gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chính Thống), phần nhỏ dân theo đạo Hồi. - Văn hoá: đa dạng độc đáo vì có nhiều dân tộc sống đan xen nhau. Bài 54: dân cư, hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá 2. Dân châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hoá cao Bảng: Số dân, mật độ dân số của các châu lục năm 2005 Châu lục Số dân (triệu người) Mật độ (người/km 2 ) á Âu Phi Mĩ Đại Dương 3920 730 946 888 32 88 70 30 21 4 a. Dân châu Âu [...]... Quan sát hình 54. 2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu thế giới trong giai đoạn 1960 2000: Nhóm 1,4: Dưới độ tuổi lao động Nhóm 2,5: Trong độ tuổi lao động Nhóm 3,6: Trên độ tuổi lao động Bài 54: dân cư, hội châu âu Sự thay đổi kết cấu dân số 1960 -2 000 Độ tuổi Dưới độ tuổi lao động Châu Âu Giảm dần Trong độ tuổi lao động Tăng chậm 1960 -1 980 Giảm dần 1980 - 2000 Tăng...Bài 54: dân cư, hội châu âu 1 Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá 2 Dân châu Âu đang già đi Mức độ đô thị hoá cao a Dân châu Âu - Số dân: 730 triệu người (năm 2005) - Mật độ dân số trung bình của châu Âu là 70 người/km2 Bài 54: dân cư, hội châu âu 1 Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá 2 Dân cư... Nhận xét Thế giới Tăng liên tục Tăng liên tục Tăng liên tục Vẫn là tháp tuổi trẻ Bài 54: dân cư, hội châu âu 1 Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ văn hoá 2 Dân châu Âu đang già đi Mức độ đô thị hoá cao a Dân châu Âu - Số dân: 730 triệu người (năm 2005) - Mật độ dân số trung bình của châu Âu là 70 người/km2 - Dân số châu Âu đang già đi . hoá - Chủng tộc: phần lớn cư dân châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-p - - t. - Ngôn ngữ: gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính: nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ. - Tôn. Bài 54: dân cư, xã hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá - Chủng tộc: phần lớn cư dân châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-p - - t. - Ngôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 54 - Dan cu va xa hoi Chau Au, Bai 54 - Dan cu va xa hoi Chau Au, Bai 54 - Dan cu va xa hoi Chau Au

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn