Bài 41: Diễn thế sinh thái

1 699 6
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 08:10

Bài 41 : DIỄN THẾ SINH THÁI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được khái niệm diễn thế, các giai đoạn của từng loại diễn thế. - Phân tích được nguyên nhân của diễn thế, lấy được ví dụ minh họa các loại diễn thế. - Nêu được ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái. 2. Kĩ năng - Kĩ năng đọc sách và phân tích - Kĩ năng quan sát, phân tích hình ảnh, phim và diễn đạt vấn đề - Kĩ năng trình bày, thảo luận - Kĩ năng so sánh, khái quát hoá 3. Thái độ - Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. - Giải thích các quá trình diễn thế và vận dụng được kiến thức vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương. II. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY - Máy tính, máy chiếu đa phương tiện - Phiếu học tập Câu 1: Quan sát tranh 7, tranh 8 sau đó điền vào bảng sau: 1 . Bài 41 : DIỄN THẾ SINH THÁI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được khái niệm diễn thế, các giai đoạn của từng loại diễn thế. - Phân tích. tích được nguyên nhân của diễn thế, lấy được ví dụ minh họa các loại diễn thế. - Nêu được ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái. 2. Kĩ năng - Kĩ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 41: Diễn thế sinh thái, Bài 41: Diễn thế sinh thái, Bài 41: Diễn thế sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay