Giải giúp em đề thi HSG 9

1 356 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 05:10

. thức: M 1 2011 1 2010 − − + + − = x x x x (với x ≥ 2011). Thầy cô nào giải giúp em với! Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải giúp em đề thi HSG 9, Giải giúp em đề thi HSG 9, Giải giúp em đề thi HSG 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay