Giải giúp em đề thi HSG 9

1 379 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 05:10

Câu I: Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x 2 + 3y 2 + 2xy - 18(x + y) + 73 = 0 Câu II. 1. Cho hai số dương x và y thoả mãn điều kiện: 1 ++=++ yxyxyx Tính giá trị của biểu thức: P = 6(x 2 + y 2 ) + 10(x 2010 + y 2011 ) 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M 1 2011 1 2010 − − + + − = x x x x (với x ≥ 2011). Thầy cô nào giải giúp em với! Em xin chân thành cảm ơn! . thức: M 1 2011 1 2010 − − + + − = x x x x (với x ≥ 2011). Thầy cô nào giải giúp em với! Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải giúp em đề thi HSG 9, Giải giúp em đề thi HSG 9, Giải giúp em đề thi HSG 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay