Giấy mời của các chi đoàn

2 486 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 05:10

Đoàn trờng CĐSP Nam Định Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Liên chi đoàn Khoa Tự nhiên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----***----- -----------***----------- giấy mời Kính gửi: ------------------------------------------------------------------------------------------------ BCH chi on Toỏn K29 xin trân trọng kính mời: --------------------- Đến dự : Đại hội chi đoàn Toỏn K29 lần thứ nht, nhiệm kỳ 2007 - 2008 Thời gian: ----------- giờ ------------ , ngày -------- tháng 12 năm 2007 Địa điểm: Phũng 35 nh A5 Rất hân hạnh đợc đón tiếp .! Nam Định, ngày tháng năm 2007 T/M BCH chi on Bớ th ng Thị Thanh Tnh Đoàn trờng CĐSP Nam Định Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Liên chi đoàn Khoa Tự nhiên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----***----- -----------***----------- giấy mời Kính gửi: ------------------------------------------------------------------------------------------------ BCH chi on Toỏn K29 xin trân trọng kính mời: -------------------- - Đến dự : Đại hội chi đoàn Toỏn K29 lần thứ nht, nhiệm kỳ 2007 - 2008 Thời gian: ----------- giờ ------------ , ngày -------- tháng 12 năm 2007 Địa điểm: Phũng 35 nh A5 Rất hân hạnh đợc đón tiếp .! Nam Định, ngày tháng năm 2007 T/M BCH chi on Bớ th ng Thị Thanh Tnh . ngày tháng năm 2007 T/M BCH chi on Bớ th ng Thị Thanh Tnh Đoàn trờng CĐSP Nam Định Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Liên chi đoàn Khoa Tự nhiên Độc lập. -----------***----------- giấy mời Kính gửi: ------------------------------------------------------------------------------------------------ BCH chi on Toỏn K29
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy mời của các chi đoàn, Giấy mời của các chi đoàn, Giấy mời của các chi đoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay