Giá Trị Của Thời Gian

9 506 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 01:10

. biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau Ðể biết giá trị của. Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá Trị Của Thời Gian, Giá Trị Của Thời Gian, Giá Trị Của Thời Gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn