Tiết 8 - Gương cầu lõm

4 365 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 22:10

. 6/10/2010 Tiết 8: Gơng cầu lõm I Mục tiêu: + Kiến thức: - Nhận biết đợc ảnh ảo tạo bởi gơng cầu lõm. - Nêu đợc t/c của ảnh ảo tạo bởi gơng cầu lõm - Nêu đợc. gơng cầu lõm trong đời sống và kĩ thuật + Kỹ năng: - Làm đợc TN để quan sát ảnh ảo tạo bởi gơng cầu lõm. - Quan sát đợc tia sáng đi qua gơng cầu lõm +
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 8 - Gương cầu lõm, Tiết 8 - Gương cầu lõm, Tiết 8 - Gương cầu lõm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn