Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn.

3 592 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 21:10

Tr ờng THCS Phả Lại , Kế hoạch đổi mới ph ơng pháp dạy môn Ngữ Văn và Lịch Sử Năm học : 2010-2011 Kế họach đổi mới giảng dạy môn ngữ văn và lịch sử Năm học : 2010-2011. Của Phạm Công Đính Tổ khoa học xã hội - THCS Phả Lại . ************************ I. Đặc điểm tình hình cần đổi mới phơng pháp giảng dạy. 1. Thuận lợi . Từ nội dung yêu cầu dậy học theo mục tiêu bộ môn , nội dung sách giáo khoa mới đợc điều chỉnh . Giáo viên đợc h- ớng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn , có văn bản chỉ đạo , đợc trao đổi thảo luận công tác kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng vận dụng vào năm học :2010-2011. Bản thân đã dạy các môn ngữ văn lớp 6, 7,8,9 và lịch sử 6,7,8,9. qua nhiều năm giảng dạy đã đúc rút đợc một số kinh nghiệm . Đặc biệt từ khi dạy học áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy , đã cố gắng rèn kỹ năng soạn giảng áp dụng phần mềm S DNG POWERPOINT TRONG DY HC VN Sử đã tích luỹ đợc một chút kinh nghiệm khi hội giảng và sử dụng máy chiếu đa năng . 2. Khó khăn . i mi phng phỏp dy hc ang l vn thi s, khụng nhng ch i vi nhng ngi trong ngnh giỏo dc m c xó hi u quan tõm. Khi núi n i mi phng phỏp trong dy hc thỡ bao gi ngi trc tip thc hin nú thng cp n nhng khú khn t phớa khỏch quan nh: chng trỡnh quỏ ti, phng tin v cỏc iu kin dy hc thiu thn, iu kin vt cht v iu kin sng cho giỏo viờn cha m bo . V vỡ th, ó hng chc nm nay, i mi phng phỏp dy hc ang lun qun, cha thoỏt khi phng phỏp dy hc truyn thng. n nay chng trỡnh ó thay i, phng tin vt cht phc v dy hc khụng quỏ thiu thn, khoa hc cụng ngh phỏt trin, lng thng ó c ci tin thỡ vn khú khn mi thc hin i mi phng phỏp li ny sinh. ú l vic i mi phng phỏp ũi hi phi s dng cỏc phng tin, dựng dy hc. iu ny gõy nờn nhiu vt v, khú nhc cho giỏo viờn trong vic chun b v thao tỏc trờn lp, cha núi n vic thay i mt thúi quen tr thnh "k nng" trong dy hc: thy tớch cc hot ng trờn lp. Trong vic s dng cỏc phng tin dy hc hin i, s dng mỏy vi tớnh trong dy hc cha phi l s hng thỳ i vi nhiu ngi. V õy cng l iu vụ cựng khú khn i vi nhiu giỏo viờn dy vn. Xuất phát từ đặc điêm tình hình trên tôi mạnh dạn đề xuất việc đổi mới phơng pháp giảng dạy hai môn Lịch sử và ngữ văn theo nguyên tắc liên môn , việc tích hợp kiến thức ở các môn học gần gũi ở mức độ làm cho kiến thức đợc phong phú vững chắc, tiết kiệm thời gian dạy học . - 1 - Tr ờng THCS Phả Lại , Kế hoạch đổi mới ph ơng pháp dạy môn Ngữ Văn và Lịch Sử Năm học : 2010-2011 II. Nội dung đổi mới . - Dạy lịch sử có vận dụng kiến thức văn học . - Các biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy lịch sử . III. Biện pháp thực hiện . 1. Dạy lịch sử có vận dụng kiến thức văn học . - Thứ nhất: Đa vào bài giảng một đoạn thơ, một đoạn văn ngắn nhằm minh hoạ những sự kiện đang học, làm cho nội dung bài học thêm phong phú, giờ học thêm sinh động. -Thứ hai: Có thể dùng một đoạn trích để cụ thể hoá sự kiện, nêu ra một kết luận khái quát, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn một thời kỳ, một sự kiện lịch sử. -Thứ ba là: Tài liệu Văn học đợc sử dụng để tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khoá môn lịch sử. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động ngoại khoá có hai đặc điểm nổi bật là tính tự nguyện và sự phát triển nhận thức tích cực độc lập, năng khiếu của học sinh trong lĩnh vực lịch sử. Điều này góp phần định hớng nghề nghiệp cho các em sau này. 2. Các biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy lịch sử . - Phải hớng dẵn cho học sinh , xác định rõ ràng động cơ học kiến thức lịch sử cho học sinh . - Phải hớng dẫn cho học sinh một số phơng pháp ghi nhớ sự kiện lịch sử . - Sử dụng sách giáo khoa nhằm phát triển t duy học sinh ( Sử dụng để chuẩn bị bài giảng . Sử dụng trong quá trình dạy học trên lớp . Sử dụng sách giáo khoa khi học ở nhà ). - Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử . - Phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử để phát triển t duy học sinh . IV. Chỉ tiêu phấn đấu . - 2 - Tr ờng THCS Phả Lại , Kế hoạch đổi mới ph ơng pháp dạy môn Ngữ Văn và Lịch Sử Năm học : 2010-2011 lớp sĩ số chỉ tiêu Giỏi Khá Tbình Yếu sl % sl % sl % sl % 8a1 31 kh 3 9,6 7 22,6 18 58,2 3 9,6 th 8a3 31 kh 4 13 8 25,8 17 54,7 2 6,5 th 8a4 33 kh 5 15,2 11 33,3 15 42,4 3 9,1 th 8a6 40 kh 13 32,5 16 40 10 25 1 2,5 th 8a7 39 kh 17 43,5 11 28,3 10 25,6 1 2,6 th Ngày 2 tháng 10 năm 2010. Ngời viết Ban giám hiệu . Ký duyệt Phạm Công Đính - 3 - . Tr ờng THCS Phả Lại , Kế hoạch đổi mới ph ơng pháp dạy môn Ngữ Văn và Lịch Sử Năm học : 2010-2011 Kế họach đổi mới giảng dạy môn ngữ văn và lịch sử Năm. gian dạy học . - 1 - Tr ờng THCS Phả Lại , Kế hoạch đổi mới ph ơng pháp dạy môn Ngữ Văn và Lịch Sử Năm học : 2010-2011 II. Nội dung đổi mới . - Dạy lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn., Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn., Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay