sinh hoc 6 -tiét7: su van chuyen cac chat trong than

15 864 5
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 13:10

* Kiểm tra bài cũ: Cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ? * Đáp án - Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. - Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây. Bµi 17 VËn chuyÓn c¸c chÊt trong th©n 1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. * Thí nghiệm Cắm cành hoa đã chuẩn bị vào cốc nước có pha mực đỏ và để ra chỗ thoáng. Điền từ thích hợp: rây, gỗ, vận chuyển chất hữu cơ, vận chuyển nước và muối khoáng vào chỗ trống trong các câu sau đây: - Mạch . gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng - Mạch gồm những tế bào hoá gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng . rây gỗ vận chuyển chất hữu cơ vận chuyển nước và muối khoáng - Quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. - Cắt ngang cành hoa, quan sát bằng kính lúp những bó mạch gỗ bị nhuộm màu bằng kính lúp. Nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân ? Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. 2. VËn chuyÓn chÊt h÷u c¬ ThÝ nghiÖm cña TuÊn Đọc nội dung sách giáo khoa, quan sát thí nghiệm của bạn Tuấn và cho biết: - Vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to ra ? Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra ? Khi bóc vỏ, mạch rây cũng bị bóc đi các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ lại ở mép trên lâu ngày làm cho mép trên phình to ra. [...]...- Mạch rây có chức năng gì ? Vận chuyển các chất hữu trong cây Mạch rây - Để nhân giống nhanh cây ăn quả nhân dân ta thường làm như thế nào ? Chiết cành Lột 1 đoạn vỏ Làm bầu đất Cành chiết ra rễ mới, cắt đem trồng xuống đất * Củng cố Cấu tạo và chức năng của mạch gỗ và mạch rây là gì ? * Chuẩn bị cho bài sau Chuẩn bị các loại củ sau: - su hào - khoai tây - dong ta - gừng - nghệ - xương rồng . Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. - Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định. đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây. Bµi 17 VËn chuyÓn c¸c chÊt trong th©n 1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. * Thí nghiệm Cắm cành
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh hoc 6 -tiét7: su van chuyen cac chat trong than, sinh hoc 6 -tiét7: su van chuyen cac chat trong than, sinh hoc 6 -tiét7: su van chuyen cac chat trong than

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay