Đề ôn tập kiến thức Toán giáo viên - tháng 12

1 363 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 13:10

ĐỀ ÔN TẬP KIẾN THỨC GIÁO VIÊN Tháng 12; Năm học: 2010-2011 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1(5 điểm): a/ Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 1/3; 3/5; 5/7; 7/9; 9/11 b/ Cho dãy số: 1; 7; 13; 19; 25; … Hãy cho biết các số sau đây có thuộc dãy số đã cho không? Tại sao? 351; 400; 570; 686 Bài 2(4 điểm): Tính nhanh 2006 x 2005 – 1 2004 x 2006 + 2005 Bài 3(6 điểm): Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Nếu chạy mỗi giờ 60km thì ô tô sẽ chạy đến B lúc 15 giờ. Nếu chạy mỗi giờ 40km thì ô tô đến B lúc 17 giờ. Hỏi: a/Hai tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km? b/ Ô tô phải chạy với vận tốc là bao nhiêu để đến B lúc 16 giờ? Bài 4(5 điểm): Tính diện tích hình thoi ABCD, biêt hình chữ nhật MACN có chu vi 50m, chiều dài hơn chiều rộng 7m. M A D B N C . ĐỀ ÔN TẬP KIẾN THỨC GIÁO VIÊN Tháng 12; Năm học: 201 0-2 011 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1(5 điểm):. số: 1; 7; 13; 19; 25; … Hãy cho biết các số sau đây có thuộc dãy số đã cho không? Tại sao? 351; 400; 570; 686 Bài 2(4 điểm): Tính nhanh 2006 x 2005 – 1 2004
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập kiến thức Toán giáo viên - tháng 12, Đề ôn tập kiến thức Toán giáo viên - tháng 12, Đề ôn tập kiến thức Toán giáo viên - tháng 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn