bai 8: Guong cau lom

14 528 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 10:10

. những đoạn đường gấp khúc Câu 2: Nêu ứng dụng của gương cầu lồi? Bài 8: Gương cầu lõm I. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm Thí nghiệm: C 1 : Ảnh của cây. . không hứng được trên màn chắn và vật ảo lớn hơn Bài 8: Gương cầu lõm I. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm So sánh ảnh của một vật tạo bởi
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 8: Guong cau lom, bai 8: Guong cau lom, bai 8: Guong cau lom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn